Vandaag de dag is wereldwijd meer dan de helft van de landbouwgrond aangetast. Wij werken al samen met klanten en partners als het Wereld Natuur Fonds aan het stimuleren van oplossingen om de bodem te herstellen en in conditie houden, terwijl de gewassen meer opbrengen. Onze Kickstart Earth is erop gericht om overal op aarde deze en soortgelijke inspanningen op te schalen. Ons doel is dat in 2030 100% van onze klanten een algemeen geaccepteerd duurzaamheidscertificaat heeft behaald, met daarin ook eisen rondom duurzaam bodembeheer. Met de Rabobank Foundation zullen wij nóg harder onze best doen om onder kleinschalige landbouwers duurzame landbouwmethoden aan te moedigen, te faciliteren en te financieren.

Partnership voor bosbescherming en duurzame landbouw

Wat doen de Rabobank en de VN concreet?

Lees meer

Meer uit de grond halen

Om de groeiende wereldbevolking te kunnen voeden, moeten we 60% meer voedsel produceren. Nieuwe technologieën en slim gebruik van data spelen daar een belangrijke rol in. Staan we aan de vooravond van een nieuwe, groene revolutie?

Lees meer

Keniaanse boeren positief over ervaring met bodemscanner

Enkele tientallen Keniaase boeren werken sinds vorig jaar met bodemscanners van Soilcares Foundation, dankzij een investering van Rabobank Foundation.

Lees meer

Meer Kickstart Earth

Anton Nigten: “We moeten anders gaan bemesten”

De kwaliteit van de Nederlandse bodem is sinds de jaren vijftig dramatisch afgenomen. Een van de belangrijkste oorzaken is de manier waarop het land nu bemest wordt, vindt landbouwwetenschapper Anton Nigten.

Lees meer

Samenwerking maakt Braziliaanse boer zelfredzamer

Rabobank Foundation en Confederatie Sicredi willen in Brazilië gaan samenwerken aan een aantal projecten binnen het Kickstart Earth-programma van de Rabobank.

Lees meer

Meer met minder in de Braziliaanse landbouw

Het Wereld Natuurfonds (WNF) en Rabobank onderzoeken samen met boeren in hoeverre innovatieve systemen kunnen helpen om ontbossing in het Amazonegebied en andere delen van Brazilië tegen te gaan.

Lees meer