Een stabiele voedselketen is in het belang van iedereen. Om dat te bereiken is betere afstemming en nauwere samenwerking noodzakelijk binnen de productieketens voor voedingsmiddelen. Dat is echter ingewikkeld vanwege de vele stakeholders. Rabobank zet in op toegang tot financieringen en markten, op bedrijfsopvolging voor agrarische ondernemingen, op meer transparantie en eerlijke prijzen. We werken samen aan een stabiele voedselketen door bijvoorbeeld boeren wereldwijd te adviseren over het opzetten van coöperaties, verkennen methodieken als ‘true pricing’ om het verdien model van boeren te verbeteren en bieden bedrijfsopvolgingsprogrammas aan.

Een stabiele voedselketen begint bij de boer

Een stabiele voedselketen is in het belang van iedereen. Maar met zoveel losse schakels is het knap lastig om grip te krijgen op de prijsvorming.

Lees meer

Europese prijs voor financieringsfonds melkveehouders

Schommelende melkprijzen en gebrek aan betaalbare langetermijnleningen maken het lastig voor melkveehouders om uit te breiden.

Lees meer

Meer Kickstart Stability

De impact van blockchain op food- en agriketens

Blockchain vergroot de transparantie en efficiency in de keten en dat kan veel voordeel opleveren voor boeren, handelaren, verwerkers, supermarkten en consumenten.

Lees meer

Minder verspillen levert op alle fronten winst op

Verlies en verspilling in de voedselketen is een issue dat sterk leeft bij burgers, bedrijven en beleidsmakers. Maar het monster is groot en veelkoppig.

Lees meer