Verlies en verspilling in de voedselketen is een belangrijk issue. In Europa gaat jaarlijks voor 90 miljard aan waarde verloren. Hiervan komt 60 miljard op het conto van productie en distributie en 30 miljard op het conto van de consument, die voedsel weggooit. Investeren in oplossingen levert zowel economisch als milieutechnisch veel op. Zo kan elke dollar die een ondernemer investeert in voedselverspilling 14 dollar opleveren en is het tegengaan van food waste nummer 3 van de 100 meest substantiële maatregelen tegen klimaatverandering. Om verspilling en verlies in de voedselketen tegen te gaan, moeten ketenpartners bij elkaar komen. Daar zien wij voor zichzelf een rol als verbindingsofficier en aanjager weggelegd. Oplossingen aanjagen doen we op vele fronten, van het stimuleren en onder de aandacht brengen van innovaties tot financieringen voor verbetering van herplant, logistiek en opslag bij boeren.

Minder verspillen levert op alle fronten winst op

Verlies en verspilling in de voedselketen is een issue dat sterk leeft bij burgers, bedrijven en beleidsmakers. Maar het monster is groot en veelkoppig.

Lees meer

Landbouw en chemie trekken samen op tegen afvalberg

Grote landbouw- chemie- retail- en verpakkingsbedrijven zochten elkaar half november op tijdens het vierde Agri meets Chemicals (AmC) event.

Lees meer

Meer Kickstart Waste

Productie insecten voor diervoeding flink omhoog

Kleine bedrijven die de kans krijgen om uit te groeien, kunnen belangrijke ontwikkelingen in gang zetten.

Lees meer

Wie wat bewaart, die heeft wat

Aan restproducten valt goed geld te verdienen, ontdekken steeds meer bedrijven.

Lees meer