Over onze geschiedenis

Over de geschiedenis van de Rabobank en de voorgangers is al veel geschreven. Hieronder volgt een selectie van publicaties die online of op papier beschikbaar zijn.

Online publicaties

Rabobank door de tijd

Een introductie in de geschiedenis van de Rabobank.

De brandkast van het platteland

Was de boerenleenbank in de crisis van de jaren ’30 van de vorige eeuw - zoals een populair gezegde uit die tijd luidde - de brandkast van het platteland? (overdruk)

Dutch cooperative banks and the crises of the 1920s and 1930s (alleen Engels)

Ondanks de turbulente tijden, hebben de Nederlandse coöperatieve boerenleenbanken de financiële crises van de jaren ‘20 en de jaren’30 relatief goed doorstaan. (overdruk)

Baas in eigen bank

In 2012, het internationale VN-jaar van de coöperatie, besteedde het Historisch Nieuwsblad aandacht aan het gedachtegoed van Friedrich Wilhelm Raiffeisen (1818-1888). (overdruk, met dank aan Historisch Nieuwsblad)

Over de Rabobank

Twaalf korte bijdragen bieden een introductie in de organisatie, de oorsprong, de werking en de karakteristieken van de Rabobank, tegen de achtergrond van enkele algemene ontwikkelingen sinds de jaren zeventig van de voorbije eeuw tot begin 2015.

Andere publicaties

Boer, S. de & J. Frankhuizen (2004). Een eigenzinnige reus; Veertig jaar automatisering bij de Rabobank (Utrecht: Rabobank).

Boer, S. de, (2005). De bank voor iedereen. Reclame van de Rabobank (Utrecht: Rabobank).

Bokma, A. & P.E. de Hen (1988). Meer dan geld alleen: Friesland Bank 1913-1988. Gedenkboek, uitgegeven door de Coöperatieve Vereniging Friesland Bank b.a. ter gelegenheid van haar 75-jarig bestaan (Leeuwarden: Coöperatieve Vereniging Friesland Bank).

Campen, Ph.C.M. van, P. Hollenberg & F. Kriellaars (1949). Landbouw en landbouwcrediet 1898-1948: vijftig jaar geschiedenis van de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (Roermond: Van der Marck).

De Lage Landen, red. (2009). Het gezicht van De Lage Landen. Veertig jaar in veertig verhalen (Eindhoven: De Lage Landen).

FGH BANK, red. (2010). Familie, gebouwen, historie:120 jaar FGH Bank (Utrecht: FGH Bank).

Groeneveld, J.M. (2016). The Road towards One Cooperative Rabobank (Utrecht: Rabobank).

Lavelle, A. (1998). The art of cooperation (Wormer: Inmerc).

Mooij, J. & W. Boonstra, red. (2009). Een eigen koers. Coöperatief bankieren in turbulente tijden (Amsterdam: VU University Press).

Mooij, J. & W. Boonstra, eds. (2012). Raiffeisen’s Footprint. The Cooperative Way of Banking (Amsterdam: VU University Press).

Mooij, J. (2015). Gebouwd op vertrouwen. 120 jaar Rabobank (Utrecht: Rabobank).

Mooij, J. (2011). Rabobank: An Innovative Dutch Bank, 1945-2000. In: B. Bátiz-Lazo, J.C. Maixé-Altés & P. Thomes, eds. Technological Innovation in Retail Finance. International Historical Perspectives (London: Routledge). pp. 173-193.

Schilte, E. (2009). Menselijk kapitaal. Honderdtien jaar personeelsbeleid bij de Rabobank (Utrecht: Rabobank).

Sluyterman, K. [et al.], (1998). Het coöperatieve alternatief: honderd jaar Rabobank 1898-1998 (Den Haag: Sdu Uitgevers).

Vries, Joh. de (1973). De Coöperatieve Raiffeisen- en Boerenleenbanken in Nederland 1948-1973: van exponent tot component (Utrecht: Coöperatieve Centrale Raiffeisen- en Boerenleenbank G.A).

Westrate, G. (1948). Gedenkboek uitgegeven ter gelegenheid van het vijftigjarig bestaan der Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank te Utrecht 1898-1948 (Utrecht: Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank).