Geschiedenis

Wij zijn voortgekomen uit de kleine boerenleenbanken, die vanaf het einde van de negentiende eeuw werden opgericht door boeren en tuinders. Om zo samen te zorgen voor krediet voor de leden. Deze coöperatieve basis en opvattingen vormen de rode draad in onze geschiedenis van meer dan 115 jaar.

De grondlegger van het coöperatieve landbouwkrediet is de Duitse plattelandsburgemeester Friedrich Wilhelm Raiffeisen. In de jaren ’60 van de 19e eeuw stichtte hij een landbouwkredietvereniging die de lokale boeren krediet verschafte uit de lokaal aangetrokken spaargelden. Raiffeisens idee voor de kredietcoöperatie waaide ook over naar Nederland. Na 1895 ontstonden de eerste coöperatieve boerenleenbanken in Nederland.

Van boerenleenbank naar Rabobank

Het idee van samen sterk sloeg aan. Overal op het Nederlandse platteland begonnen boeren en tuinders hun plaatselijke boerenleenbank. Zij werden eigenaar, lid en bestuurder van de bank en daarmee samen verantwoordelijk. De winsten werden niet uitgekeerd aan de leden, maar jaarlijks toegevoegd aan de reserves. Zo legden ze een solide basis voor slechtere tijden.

Naar voorbeeld van Raiffeisen, richtten de eerste Nederlandse lokale banken in 1898 twee overkoepelende organisaties op: de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank in Utrecht en de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank in Eindhoven. Deze twee organisaties zijn de centrale bank voor de lokale banken en faciliteren die op allerlei gebied. In 1972 fuseerden de twee centrale organisaties tot Rabobank Nederland, een coöperatie waarvan dan alle lokale Rabobanken lid en aandeelhouder zijn. Tot op de dag van vandaag.

In 1900 waren er 67 coöperatieve boerenleenbanken aangesloten bij één van de twee centrales. Op het hoogtepunt in 1955 waren dat er maar liefst 1.324. Sindsdien loopt dat aantal terug door lokale fusies. Over enkele jaren telt onze organisatie nog circa honderd lokale Rabobanken.

Digitalisering zorgt voor nieuwe klanten

Met het veranderen van economie en maatschappij groeide overal de behoefte aan bancaire diensten.

In de tweede helft van de vorige eeuw verwelkomden de banken steeds meer (niet boeren) ondernemers en later ook particulieren. De ontwikkeling van automatisering en de ICT maakte dat mogelijk.

Het girale betalingsverkeer nam een grote vlucht. Eerst gingen grote werkgevers ertoe over salarissen via de bank te betalen, in plaats van contant. Daarna volgden kleinere ondernemingen.

Ook werden steeds meer diensten aangeboden. Naast sparen en lenen konden klanten voortaan ook bij hun bank terecht voor woninghypotheken, betaaldiensten, beleggen en verzekeren.

Voor zakelijke klanten breidden de banken hun aanbod uit met diensten op het terrein van bedrijfsfinanciering, leasing, betalingsverkeer en verzekeringen.

Vertrouwd beeld in de straat en op internet

Met de explosieve groei van het klantenbestand openden de Raiffeisen- en Boerenleenbanken in de jaren ’60 steeds meer bijkantoren in de grote steden en nieuwbouwwijken. Na de komst van de geldautomaat in de jaren ’80, de betaalautomaat in de jaren ’90 en het internetbankieren vanaf 2000 bezocht de klant steeds minder vaak een bankkantoor. Het aantal bankkantoren nam daardoor af.

Met de opmars van het internet werden nieuwe stappen gezet. Ook door de Rabobank. Als een van de eerste banken in Nederland boden wij allerlei producten en diensten aan via de virtuele kanalen, voor zowel de particuliere als de zakelijke klant.

Dochters en deelnemingen

Gespecialiseerde dochters en deelnemingen namen tweede helft 20ste eeuw nieuwe activiteiten voor hun rekening, zoals Interpolis (verzekeringen), De Lage Landen (leasing) en Robeco (vermogensbeheer). Zij werken via de lokale Rabobanken, maar zijn juridisch gezien dochter of deelneming van Rabobank Nederland. Zo ontstond geleidelijk de Rabobank Groep.

Internationaal actief

Vanaf begin jaren tachtig zijn we ook buiten Nederland actief. Aanvankelijk is dat voor onze zakelijke klanten, die internationaal zaken doen. De jaren ’80 waren een periode van groei en expansie. Zo openden we kantoren in belangrijke financiële centra en namen retailbanken over in agrarische gebieden in onder meer Australië en de Verenigde Staten (Californië). In 2002 startten we met International Direct Banking (IDB), waarmee we inspelen op de nieuwe mogelijkheden die het internet biedt voor sparen en bankieren.

Groot in food & agri

We ontwikkelden ons van een louter Nederlandse bank tot een internationale financiële dienstverlener voor onze Nederlandse klanten. Inmiddels zijn daar ook buitenlandse klanten bijgekomen en strekt ons netwerk zich uit over de hele wereld uit. Ons focus ligt hierbij vooral op de food & agribusiness waar we door onze afkomst en schat aan ervaring van grote waarde zijn. We zijn in deze branche dan ook uitgegroeid tot een internationale wereldspeler.

Rabo Canon

Samen bereik je meer

De Rabobank voelt zich sterk verbonden met de klant, met de maatschappij, met elkaar en met de toekomst. Deze kenmerken van coöperatief bankieren vinden hun oorsprong in het oeridee van Raiffeisen: samen bereik je meer dan alleen. De Rabo Canon vertelt in zeventien verhalen (in woord en beeld) wie we zijn, waar we vandaan komen en waar we naartoe op weg zijn. Heden en verleden staan niet los van elkaar, maar zijn met elkaar verbonden door onze coöperatieve kenmerken.

Bronnenarchief

In het digitaal bronnenarchief van de Rabobank kunt u bladeren en zoeken in een verzameling van gescande bladen en jaarverslagen van Rabobank Nederland en haar voorgangers, de Coöperatieve Centrale Boerenleenbank (CCB) en de Coöperatieve Centrale Raiffeisen-Bank (CCRB).