De Rabobank is een maatschappelijke bank. We willen een substantiële bijdrage leveren aan het welzijn en de welvaart in Nederland en de oplossing van het voedselvraagstuk in de wereld. Om die doelen te bereiken, richten we ons op het versterken van de klant en zijn omgeving.

Meer over

Missie en strategie


Dicht bij de klant

Onze ambitie is de meest klantgerichte bank van Nederland te zijn en een leidende food- en agribank in de wereld, de dichtbij-bank. Met Bankieren voor Nederland (nationaal) en Banking for food (wereldwijd) wil de Rabobank het verschil maken als vooraanstaande, coöperatieve, klantgerichte bank in Nederland en in de wereld. Daarbij kiezen we voor een excellente klantfocus en streven we naar een '9+ klantbeleving'. Via onze lokale banken bewegen we dichter naar de klant toe, op alle vlakken: fysiek (in klantgesprekken en netwerken), virtueel (met apps en websites) en mentaal (door betrokkenheid). Lokale banken zullen daarbij voor honderd procent kunnen rekenen op de ondersteuning van een strak georganiseerd bankbedrijf waar innovatie, snelle procedures en panklare kennis ervoor zorgen dat onze coöperatieve klantbediening weer volop de ruimte krijgt.

Bankieren voor Nederland

De Rabobank voelt zich sterk verbonden met haar klanten en leden en daarmee ook met de toekomst van Nederland. Gaat het goed met onze klanten, dan gaat het ook goed met ons. Als coöperatieve bank kunnen we ons onderscheiden door een gerichte bijdrage te leveren aan de uitdagingen waar Nederland de komende jaren voor staat. Een aandeel in duurzame welvaart en welzijn in Nederland. Met Bankieren voor Nederland versterken wij het Nederland van de toekomst.

Dat gebeurt langs drie invalshoeken. We versterken het verdienvermogen van Nederland, de levensloop van huishoudens en de leefomgeving van lokale gemeenschappen. Vanuit onze lokale aanwezigheid, midden in de samenleving, zijn we als geen ander in staat om in te spelen op relevante onderwerpen die lokaal en in de regio op de agenda staan. Door onze aanwezigheid in de haarvaten van de lokale samenleving, onze financiële slagkracht, het netwerk dat we hebben en de kennis die we bezitten kunnen wij als geen ander bijdragen aan het Nederland van de toekomst.

Banking for Food

Nederland is toonaangevend in de landbouw- en voedselsector. De Rabobank heeft vanuit haar agrarische oorsprong aan deze positie bijgedragen en wil ook in de toekomst een relevante en duurzame bijdrage leveren aan de wereldwijde food- en agrisector. Het doel is de beschikbaarheid van voedsel te vergroten, de toegang tot voedsel te verbeteren, gezonde voeding te stimuleren en de stabiliteit van de voedselindustrie te vergroten.

Met Banking for Food willen we een prominente rol in het maatschappelijk debat spelen rond het brede voedselvraagstuk en daarmee producenten en consumenten, boeren en burgers met elkaar verbinden. Als absolute marktleider in de agrarische sector in Nederland zijn Bankieren voor Nederland en Banking for Food onderling nauw met elkaar verweven. Onze grote kennis en onze uitgebreide netwerken in de internationaal toonaangevende Nederlandse food- en agrisector vormen de wortels van De Rabobank.

Sterkere balans, betere performance

Naast de sterke focus op de klant gaan we onze balans versterken en de performance verbeteren, zodat we als een solide bank de toekomst tegemoet kunnen treden. Op die manier bewerkstelligen we een fundamentele prestatieverbetering, die nodig is om onze ambitie zeker te stellen.

De Rabobank moet op alle fronten ijzersterk zijn binnen een context van lage rentes, beperkte Nederlandse groeivooruitzichten, internationale groeimogelijkheden in Rural, margedruk en het flexibiliseren en beperken van de balans. De performance voor de gehele Rabobank gaan we optimaliseren door de kosten verder te verlagen en de inkomsten te verhogen.

Lees meer in Resultaten en verslagen.