Bestuur

De groepsdirectie van de Rabobank is verantwoordelijk voor het besturen van de Rabobank en de met haar verbonden ondernemingen. De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de groepsdirectie en de algemene gang van zaken bij de Rabobank en de daarmee verbonden ondernemingen.