Rabobank is actief in Nederland en in een groot aantal andere landen in de wereld. Als maatschappelijke bank willen we in Nederland een bijdrage leveren aan welvaart en welzijn, en in het buitenland bijdragen aan de oplossing van het voedselvraagstuk.

In Nederland bedienen we ruim 6,7 miljoen Nederlandse particuliere en 800.000 zakelijke klanten met een compleet pakket aan financiële producten en diensten. Internationaal zijn we vooral actief als financiële dienstverlener in de landbouw en voedingssector. Wereldwijd is Rabobank actief in veertig landen en bedienen wij circa 10 miljoen klanten.

Wij zijn een coöperatie met leden in plaats van aandeelhouders. Klanten kunnen hun betrokkenheid met de bank tonen door lid te worden. Momenteel zijn er bijna twee miljoen klanten lid van de Rabobank. Leden kunnen meepraten en meebeslissen over de bank.

Groepsdirectie

De groepsdirectie is verantwoordelijk voor het opstellen en realiseren van de bedrijfsdoelstellingen, de strategie en de resultatenontwikkeling.

Lees meer

Rabobank

De Rabobank is een coöperatieve bank. In Nederland zijn ruim honderd lokale Rabobanken met een grote mate van zelfstandigheid.

Lees meer

Dochterondernemingen

Rabobank voert meerdere financiële merken op verschillende markten in verschillende landen. Deze merken vullen elkaar aan en versterken onze propositie aan klanten.

Lees meer

Kerndocumenten

Kerndocumenten

Lees meer

Raad van commissarissen

De raad van commissarissen houdt toezicht op het beleid van de raad van bestuur en op de algemene gang van zaken bij Rabobank en de met haar verbonden ondernemingen.

Lees meer

Algemene Ledenraad

De Algemene Ledenraad is het hoogste orgaan binnen onze coöperatie. In de Algemene Ledenraad worden de leden vertegenwoordigd door de voorzitter van de lokale raad van commissarissen.

Lees meer

Lokale Rabobanken

De lokale Rabobanken vormen het kloppend hart van de organisatie. Zij staan dichtbij de klant en zijn sterk geworteld in de eigen markt.

Lees meer

Deelnemingen

Behalve (internationale) dochterondernemingen, heeft Rabobank minderheidsbelangen in verschillende ondernemingen.

Lees meer