1. Voorwoord

De Rabobank heeft als coöperatieve bank in 2015 een aantal belangrijke stappen gezet die cruciaal zijn voor een gezonde toekomst voor de bank en voor onze leden en klanten. We versterkten onze coöperatieve structuur en we bepaalden de marsroute om de meest klantgerichte bank van Nederland te worden én een leidende food- en agribank in de wereld.

Hieraan is een lang en grondig besluitvormingsproces vooraf gegaan, waarbij alle bij onze coöperatie betrokken partijen en stakeholders buiten de bank zijn geraadpleegd. Dit heeft geresulteerd in een unaniem draagvlak voor de ingezette koers. Dit is iets waar we trots op zijn en het geeft vertrouwen dat wij onze ambities zullen waarmaken.

Brede steun was er binnen de coöperatie ook voor de strategische koers die we hebben uitgezet voor de periode richting 2020. Wij richten ons met vastberadenheid op drie prioriteiten: excellente klantbediening, een flexibele en nog sterkere balans en een verbetering van de financiële resultaten.

Hierbij zetten we sterker in op onze missie om als klantgerichte coöperatieve bank een substantiële bijdrage te leveren aan de welvaart en het welzijn van Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met 'Bankieren voor Nederland' en 'Banking for Food' geven we hieraan invulling.

De Rabobank wil een betekenisvolle coöperatie zijn die op lange termijn succesvol is voor leden, klanten en andere stakeholders. Wij kiezen ervoor om onze terugblik op het jaar direct te koppelen aan de wensen en verwachtingen van leden, klanten, investeerders, politiek, belangengroepen en maatschappelijke organisaties.

Deze 'Rabobank annual review 2015', ons jaaroverzicht, is daarbij een belangrijk middel. We willen glashelder laten zien wie we zijn, wat we doen en waarom. 2015 was een belangrijk jaar voor de Rabobank, waarin we veel forse stappen hebben gezet. Wij zijn dankbaar voor de inzet en commitment van al onze medewerkers en stakeholders in het afgelopen jaar en wij kijken uit naar hun blijvende intensieve betrokkenheid voor het komende ongetwijfeld weer intensieve jaar.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter Rabobank

Wiebe Draijer