3. Onze toegevoegde waarde

De Rabobank werkt hard aan het herstel van vertrouwen bij klanten, leden, medewerkers, toezichthouders en andere partijen. Ons jaarverslag willen we beter laten aansluiten bij maatschappelijke verwachtingen van onze stakeholders. Zij zien graag dat wij verantwoording afleggen en transparantie tonen.

Daarom kiezen we voor 'integrated reporting', een vorm van verslaglegging waarbij de waardecreatie en impact van een organisatie centraal staan. Ons jaarverslag is daarom niet uitsluitend een terugblik op financiële prestaties. We beschrijven ook onze niet-financiële prestaties, evenals onderwerpen die van strategisch belang zijn voor het succes van de bank op langere termijn (de zogenoemde 'materiële thema's'). Als maatstaf nemen we daarbij de richtlijnen voor duurzaamheidsverslaggeving die de Global Reporting Initiative (GRI) opstelt.

Deze aanpak levert twee modellen op: het waardecreatiemodel en de materialiteitsmatrix. In dit hoofdstuk staat het eerste model, in het volgende hoofdstuk staat het tweede. De invulling van het waardecreatiemodel van de Rabobank is gebaseerd op de richtlijnen van het raamwerk van de IIRC (International Integrated Reporting Council).