Week van Waarden stimuleert dialoog

Collega's leggen eed af en delen hun plannen

'De bankierseed is geen bescherming tegen het kwade, maar een richting voor het goede.' Met die woorden trapte bestuursvoorzitter Wiebe Draijer de 'Week van Waarden' af. Met deze nieuwe traditie blijft de bank de dialoog over normen en waarden de komende jaren voeren.

'De bankierseed is geen bescherming tegen het kwade, maar een richting voor het goede.' Met die woorden trapte bestuursvoorzitter Wiebe Draijer de 'Week van Waarden' af. Met deze nieuwe traditie blijft de bank de dialoog over normen en waarden de komende jaren voeren.

Tweeduizend medewerkers van de Rabobank drommen samen in de hal van het Rabobankgebouw aan de Croeselaan in Utrecht. Via een rechtstreekse videoverbinding kunnen collega's over de hele wereld meekijken. Het is maandagmorgen 15 juni 2015, het moment waarop bestuursvoorzitter Wiebe Draijer de eerste 'Week van de Waarden' opent.

Voorwaartse impuls

Draijer wijst erop dat waarden veel meer zijn dan een beschermingswal rond de bank om niet in de problemen te komen. 'Ik zie ze vooral als voorwaartse impuls om ons als financiële instelling beter te maken, onze klanten beter te bedienen, de Rabobank meer bezieling te geven, collega's beter in hun kracht te zetten.'

Bankierseed

Vele collega's in binnen- en buitenland gaan gedurende 'de Week' met elkaar in gesprek over hun normen en waarden, en over de impact ervan op hun dagelijks werk. De Nederlandse medewerkers tekenen tijdens deze eerste editie ook de bankierseed. Bijna 90.000 medewerkers van de banken in Nederland gaan vóór 1 april 2016 de bankierseed afleggen, die inmiddels wettelijk verplicht is.

Oprecht gesprek

De eed is een onderdeel van de maatregelen die de gezamenlijke Nederlandse banken nemen om het maatschappelijk vertrouwen in de bankensector te herstellen. 'De eed vormde de aanleiding voor deze week, maar de invulling is Rabobank eigen: het voelt niet als een verplichting, maar resulteert in een oprecht gesprek over de waarden die ons richting geven in ons dagelijks werk', aldus Draijer.

(Zelf)vertrouwen herwinnen

Sommige deelnemers vinden dat de bank meer nadruk moet leggen op haar wortels. 'Vroeger was het verhaal van burgemeester Raiffeisen gemeengoed, is dat nog steeds zo?', zo vraagt een collega zich af. Anderen zien in het afleggen van de eed een nieuwe kans om het vertrouwen en zelfvertrouwen te herwinnen. 'Het is een ultieme reflectie op je eigen handelen', aldus een collega. Ook klinkt de suggestie om het aannamebeleid aan te scherpen, door medewerkers niet alleen te beoordelen op competenties voor een functie, maar vooral of iemand past bij de kernwaarden en de cultuur.

Bijeenkomsten en statements

Leden van de raad van bestuur bezoeken gedurende de eerste 'Week' verschillende medewerkersbijeenkomsten in het land. Een aantal enthousiaste IT-programmeurs bouwen in recordtempo een speciale inspiratiewebsite, waar collega's hun eigen persoonlijke statements kunnen delen met elkaar. Daarin vertellen medewerkers wat ze in hun werk meer, anders of beter kunnen doen. Duizenden bekijken de site, honderden vullen hun statement in.

Gedragscode

De Rabobank presenteert tegelijkertijd ook een vernieuwde gedragscode voor medewerkers. Deze code beschrijft de normen en waarden van de bank en de gewenste houding en het gewenste gedrag van medewerkers. Draijer: 'De code geeft richting, maar niet per definitie de antwoorden op vragen waar we soms in de praktijk tegen aanlopen. Daarom is het belangrijk die vragen of dilemma's met elkaar te delen en te bespreken.'

Lees meer over werken bij de Rabobank