Screening

Net als alle andere financiële instellingen in Nederland, screent de Rabobank toekomstige medewerkers. De screening procedures die binnen de Rabobank gelden zijn van toepassing op alle medewerkers die werkzaamheden gaan uitvoeren bij de Rabobank. De screening procedures heeft als doel te achterhalen of een kandidaat voldoende betrouwbaar is. Ook stagiaires, uitzend- en detacheringskrachten, interim (project) medewerkers en managers vallen onder deze regeling. Medewerkers mogen alleen met hun werkzaamheden beginnen als de screening voor de startdatum volledig en met een positief resultaat is afgerond.

Voor alle te screenen medewerkers geldt dezelfde procedure. Na toestemming van de kandidaat middels een ‘Eigen verklaring inzake screening bij indiensttreding’ wordt informatie ingewonnen. Het gaat hierbij om identiteitscontrole, diploma verificatie, betrouwbaarheidsoordeel van werkgevers/opdrachtgevers van de afgelopen twee jaar en een toets in de systemen EVA, VIS en Tuchtregister van Stichting Tuchtrecht Banken*. Op basis van deze informatie besluit de manager vervolgens of de kandidaat voldoende betrouwbaar is om werkzaamheden binnen de Rabobank te verrichten.

* EVA is de Externe verwijzing Applicatie, bestaande uit een intern verwijzingsregister, een extern verwijzingsregister waarin interbancair de gegevens worden gedeeld over personen die banken hebben benadeeld en het register van Stichting Fraudebestrijding Hypotheken waarin specifiek gegevens zijn opgenomen van hypotheekverstrekkers, buiten het bancaire circuit. VIS is het register van gestolen of vervalste identiteitsbewijzen. Het tuchtregister van Stichting Tuchtrecht Banken wordt getoetst in verband met klachten in het kader van de Bankierseed.