Veelgestelde vragen

Informatie over de Rabobank Groep

Hoe kan ik een jaarverslag of halfjaarverslag van de Rabobank verkrijgen?

Al onze financiële verslagen en jaarverslagen zijn online beschikbaar in het informatiegedeelte jaarverslagen onder Investor Relations op onze site.

Is Rabobank beursgenoteerd en wat is de beurscode?

De Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen aandeelhouders. De Rabobank heeft wel verschillende beleggingsproducten die genoteerd zijn aan de beurs. Bijvoorbeeld Rabobank Certificaten, die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (RABO).  Met Rabobank Certificaten, een diep achtergesteld beleggingsproduct, kunt u investeren in de Rabobank.

Wat is de statutaire naam van de Rabobank?

De statutaire naam van Rabobank is Coöperatieve Rabobank U.A., statutair gevestigd in Amsterdam en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel in Utrecht (registr. nr. 30046259). De handelsnaam is onder andere Rabobank. Alle lokale Rabobanken (onderdeel van Coöperatieve Rabobank U.A.) hebben een eigen handelsnaam. 'Rabobank Groep' is geen rechtspersoon. De Rabobank Groep bestaat uit de Rabobank en de daarbij behorende dochterondernemingen en deelnemingen. Rabobank is aandeelhouder van verschillende gespecialiseerde ondernemingen zoals DLL en Rabo Vastgoedgroep. Via deze dochterondernemingen en deelnemingen is de Rabobank gespecialiseerd in diverse onderdelen van de financiële dienstverlening. Rabobank beschikt ook over een omvangrijk internationaal bankbedrijf. Het internationale bankbedrijf richt zich op internationale zakelijke- en rurale activiteiten en kent een bijzondere focus op de food & agrisector.

Welke structuur en eigendomsvorm heeft de Rabobank?

Rabobank is een coöperatieve bank en heeft daarom leden in plaats van aandeelhouders. De klanten van de lokale banken (onderdeel van Rabobank in Nederland) kunnen lid worden van Rabobank en krijgen daardoor zeggenschap. De Algemene Ledenraad is het hoogste orgaan binnen Rabobank. In de Algemene Ledenraad worden de leden vertegenwoordigd door de voorzitter van de lokale raad van commissarissen, tevens de voorzitter van de ledenraad.

Hoe kan ik geld beleggen in de Rabobank?

De Rabobank is een coöperatieve bank en heeft geen aandeelhouders maar leden. De Rabobank heeft wel verschillende beleggingsproducten die genoteerd zijn aan de beurs. Bijvoorbeeld Rabobank Certificaten, die zijn genoteerd aan Euronext Amsterdam (RABO). Met Rabobank Certificaten, een diep achtergesteld beleggingsproduct, kunt u investeren in de Rabobank.

Publiceren groepseenheden hun eigen resultaten?

Sommige dochterondernemingen publiceren hun eigen cijfers die van hun eigen website kunnen worden gedownload. De geconsolideerde jaarrekening van de Rabobank omvat echter naast de financiële gegevens van Rabobank en de lokale banken, ook de financiële informatie van andere groepsonderdelen. De activa, passiva en resultaten van deze entiteiten worden volledig geconsolideerd.

Waar vind ik de koers van Rabobank Certificaten?

Rabobank Certificaten is een beleggingsproduct waarmee u investeert in de Rabobank. Rabobank Certificaten zijn sinds 27 januari 2014 verhandelbaar aan Euronext Amsterdam.

Rabobank en Libor