Rabobank International

Rabobank International is het internationale bankbedrijf van de Rabobank Groep dat zich concentreert op de internationale zakelijke en particuliere bankactiviteiten. Daarbij ligt de focus op food- en agriklanten die worden bediend vanuit 30 landen wereldwijd.

alt=

De activiteiten van Rabobank International zijn opgedeeld in regio’s: Europa (exclusief Nederland), Nederland, Noord- en Zuid-Amerika, Australië en Nieuw-Zeeland en Azië. Daarnaast zijn er wereldwijd aangestuurde onderdelen zoals Global Financial Markets, Direct Banking en Trade & Commodity Finance. Ook heeft Rabobank International belangen in private equity. Daarnaast heeft Rabobank International belangen in buitenlandse banken. Zo is de Ierse ACCBank 100% dochter van Rabobank International en in Polen heeft Rabobank International  een meerderheidsbelang in Bank BGZ.
De food- en agrikennis van de Rabobank Groep is gebundeld binnen Food and Agri Research en Advisory (FAR), met vestigingen in Nederland, Noord- en Zuid-Amerika, Azië en Australië. FAR doet onderzoek naar de belangrijke food- en agrisectoren en ondersteunt met zijn kennis vele transacties in diverse stadia.
De Rabobank wil via Rabobank International dé beste financiële schakel zijn voor de verschillende ketens binnen de landbouw en voedingssector wereldwijd. Er wordt gestreefd naar een sterke groei in deze sectoren.
Rabobank International kent een toetsingssysteem voor maatschappelijk verantwoord ondernemen bij kredietaanvragen van klanten en investeringsvoorstellen van Rabo Private Equity. Daarbij ligt de nadruk op het tegengaan van ongewenste praktijken zoals kinderarbeid, slechte arbeidsomstandigheden, milieuverontreiniging en ontbossing.