Bankierseed scherpt de bank

Directeuren en commissarissen van financiële instellingen in Nederland moeten vanaf 1 januari 2013 de bankierseed afleggen. Met het afleggen van deze eed beloven zij onder meer dat zij in hun functie naar eer en geweten zullen handelen en de belangen van iedereen, klanten, medewerkers en de samenleving goed zullen afwegen.

De tekst van de eed is eigenlijk een herbevestiging van de waarden die Rabobank al decennialang heeft vastgelegd. 'Wij, de medewerkers, bestuurders van de Rabobank kiezen als vertrekpunt en doelstelling het belang van de klant', staat er bijvoorbeeld te lezen in het ambitiestatement van de bank. Dirk Duijzer, directeur Coöperatie en Duurzaamheid bij Rabobank Nederland: 'De eed sluit naadloos aan bij onze kernwaarden en de manier waarop wij al meer dan honderd jaar aankijken tegen onze klanten. Wij zijn er voor de klanten en niet andersom.'

Persoonlijk op aanspreken

Bij de Rabobank-organisatie, 136 Lokale banken, Rabobank Nederland en de dochterondernemingen, is het afleggen van de eed in volle gang. Iedere lokale Rabobank kiest daarvoor haar eigen moment. Bij Rabobank Assen-Beilen legden het directieteam en de raad van commissarissen de eed ten overstaan van klanten, medewerkers en zelfs de pers af. Directievoorzitter Arie van der Spek: 'Ik beloof niets nieuws, de eed is voor mij een herbevestiging van mijn gedrag. Maar door het publiekelijk uit te spreken krijgt het wel een andere lading. Mijn klanten horen mij de eed uitspreken en kunnen mij er persoonlijk op aanspreken. Dat scherpt me: hier gaat het dus om. Dat vind ik het goede nieuws van de eed.'

Dagelijks hanteren

Op dit moment wordt in NVB (Nederlandse Vereniging voor Banken) verband gewerkt aan een voorstel voor een gedragscode voor de bancaire sector met daaraan gekoppeld een bankierseed voor alle medewerkers. Dirk Duijzer benadrukt dat de eed meer is dan louter een ceremonieel moment. 'Waarden in de organisatie houd je alleen maar levend door ze te herhalen en door er aan te refereren. Dat doen we al met onze Commissie Ethiek, die concrete vraagstukken toetst aan onze waarden. Nu gaan we die waarden nog eens nadrukkelijker in onze processen betrekken. Kernwaarden zijn pas waarden als je ze dagelijks hanteert.’


Klanten kunnen de bank direct aanspreken op haar waarden, aldus Duijzer. 'Het refereren aan de waarden van onze organisatie door klanten is volkomen legitiem. Het klantbelang moet centraal staan; dat betekent overigens niet dat de klant altijd gelijk heeft. Wij zullen ook moeten zeggen: die financiering is niet in jouw belang, maar dan moeten we ons verantwoorden. Je kunt het niet afdoen met: dit is ons besluit. Als de klant de bank ervaart als een bastion wat besluiten over hem neemt dan doen wij tekort aan de kernwaarden en daar nemen klanten, terecht, geen genoegen mee.'

mev400

Op 17 april 2013 legde de raad van bestuur van Rabobank Nederland de bankierseed af.