Duurzaam bankieren

Vanuit haar coöperatieve missie en ambitie wil de Rabobank Groep zich onderscheiden op het gebied van duurzaam ondernemen en duurzaam bankieren. Op een manier die past bij onze identiteit en maatschappelijke betrokkenheid integreren we duurzaam bankieren steeds verder in onze dienstverlening en in onze producten.

Met onze kernwaarden respect, integriteit, professionaliteit en duurzaamheid en de Food & Agribusiness Principles als vertrekpunt hebben wij ons beleid voor duurzaam bankieren vormgegeven. Dit is de basis voor de advisering en beoordeling van onze (toekomstige) zakelijke relaties. Het beleid is verder gebaseerd op belangrijke maatschappelijke en ethische issues, wet- en regelgeving en gezaghebbende externe richtlijnen en principes op dit gebied.

  • Beleggen met beleid

    Meer en meer blijkt dat ondernemingen die de nadruk leggen op duurzaamheid, ook bovengemiddeld scoren op ‘normale’ bedrijfseconomische variabelen.

  • Duurzaamheidsbeleid

    Om klanten in maatschappelijk gevoelige sectoren te adviseren, hanteren wij waardeketenbeleid.

  • Organisatie

    Elk onderdeel binnen de Rabobank Groep formuleert jaarlijks duurzaamheidsdoelstellingen. Het in kaart brengen hiervan maakt integraal onderdeel uit van onze plannings- en controlecyclus.