Rabobank bevestigt ECB kapitaalvereisten 2017

Rabobank heeft kennisgenomen van de definitieve beslissing van de ECB over de eigenvermogensvereisten waaraan de bank met ingang van 1 januari 2017 moet voldoen.

Het besluit betekent dat Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) een totale SREP kapitaalsvereiste heeft van 9.75% op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis. De vereiste bestaat uit een 8% minimale eigenvermogens-vereiste en een 1.75% Pillar 2 vereiste.

De minimale CET1 vereiste is vastgesteld op 6.25% bestaande uit de minimale Pillar 1 vereiste (4.5%) en de Pillar 2 vereiste (1.75%). Daarnaast moet Rabobank in 2017 voldoen aan de gefaseerd ingevoerde gecombineerde buffervereisten bestaande uit de Capital Conservation Buffer (1.25%) en de door de Nederlandsche Bank (“DNB”) opgelegde Systemic Risk Buffer (1.5%). Dit leidt tot een totale CET1 vereiste van 9% in 2017.

In de jaren 2018 en 2019 zal de CET1 vereiste worden verhoogd met de verdere invoering van de Capital Conservation Buffer en de Systemic Risk Buffer (met respectievelijk 0.625%-punt en 0.75%-punt per jaar). Dit resulteert in een verwachte totale CET1 vereiste van 11.75% in 2019 . Rabobank heeft op dit moment een CET1 ratio target van minimaal 14%.

Per 2017 heeft de ECB de Pillar 2 vereiste gesplitst in de eerdergenoemde Pillar 2 requirement en Pillar 2 guidance. De Pillar 2 guidance is niet opgenomen in de 9% CET1 vereiste en is niet openbaar. Pillar 2 guidance is niet relevant voor de ‘Maximum Distributable Amount’.

Met een CET1 ratio van 13.4% per 30 juni 2016 voldoet Rabobank al aan de vereisten zoals gesteld voor 2017. De fully loaded CET1 ratio van Rabobank was 12.4% per 30 juni 2016. Met een Tier 1 ratio van 16.8% en een totale kapitaalsratio van 23.5% per 30 juni 2016 voldoet Rabobank ook ruim aan de totale SREP kapitaalsvereisten.

Vereisten op niet-geconsolideerde basis

Het besluit vereist ook dat Rabobank een CET1 ratio van 7.5% behoudt op een niet-geconsolideerde basis. Deze 7.5% CET1 kapitaalsvereiste bestaat uit: de minimale Pillar 1 vereiste (4.5%), de Pillar 2 vereiste (1.75%) en de Capital Conservation Buffer (1.25%). De niet-geconsolideerde CET1 ratio van Rabobank was 16.4% per 30 juni 2016.


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik. 

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401