Rabobank sluit zich aan bij herstelkader rentederivaten

Vandaag maakt Rabobank bekend zich aan te sluiten bij het herstelkader van de Derivatencommissie. Rabobank neemt hiermee haar verantwoordelijkheid om een bijdrage te leveren aan een snelle oplossing van dit dossier en neemt in haar besluit mee dat het kader op brede maatschappelijke steun kan rekenen.

Sinds de presentatie van het kader op 4 juli jl. heeft Rabobank als belangrijke financiële dienstverlener voor MKB-bedrijven intensief overlegd met verschillende belanghebbenden. Het besluit om zich aan te sluiten bij het kader is genomen met het oog op de belangen van de klanten van Rabobank met een rentederivatencontract. Met de aanpak die het kader voorschrijft krijgen zij zo snel mogelijk duidelijkheid. Rabobank heeft zich als coöperatieve bank verzekerd van intern draagvlak voor haar besluit onder de lokale Rabobanken en bij de hoogste vertegenwoordiging van de leden van Rabobank.
 
Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur: “Rabobank laat hiermee zien mee te willen werken aan een snelle oplossing voor haar klanten. Rentederivaten voorzien in een behoefte om renterisico af te dekken. Toch is dit in het verleden niet altijd goed gegaan. We zullen de herbeoordeling van de rentederivatencontracten aanpakken op een manier die men mag verwachten van een coöperatieve maatschappelijke bank. Door ons aan te sluiten bij dit kader laten we een slepend onderwerp uit het verleden als sector achter ons. ”
 
Het herstelkader heeft betrekking op circa 9.000 zakelijke klanten van Rabobank, met samen ongeveer 11.000 derivatencontracten, iets meer dan 1% van de in totaal 800.000 zakelijke klanten. De herbeoordeling van deze contracten heeft veel vertraging opgelopen. De implementatie van het nieuwe herstelkader en de bijbehorende herbeoordeling zal naar verwachting nog tot medio 2017 nemen. Klanten met een rentederivaat zullen hierover persoonlijk worden geïnformeerd.
 
Het besluit om het herstelkader van de Derivatencommissie te volgen betekent dat Rabobank een extra voorziening neemt van naar verwachting EUR 500 miljoen, die wordt verantwoord in de resultaten van het eerste halfjaar van 2016.

 

This press release is made public with reference to article 17 paragraph 1 of Regulation (EU) 596/2014.  

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401