Wout Dekker ziet af van volgende termijn als voorzitter raad van commissarissen

Huidige vice-voorzitter Ron Teerlink opvolger

Wout Dekker zal zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen tijdens de Algemene Leden Raad (ALR) vergadering op 14 September aanstaande overdragen aan Ron Teerlink, de huidige vice-voorzitter. Wout Dekker is nu drie jaar voorzitter en stelt zich niet beschikbaar voor een volgende vierjaarstermijn. Hij werd in 2010 benoemd als lid van de raad van commissarissen. In 2012 volgde zijn herbenoeming en in 2013 werd hij voorzitter van de raad van commissarissen.

Ron Teerlink, die in 2013 toetrad tot de raad van commissarissen, is door de raad van commissarissen uit zijn midden aangewezen als beoogd opvolger van Wout Dekker. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders. De vertrouwenscommissie van de Algemene Ledenraad heeft positief geadviseerd over de opvolging door Ron Teerlink. In de per 1 januari 2016 gewijzigde governance van Rabobank is de Algemene Ledenraad het hoogste besluitvormende orgaan.

Wout Dekker: “Ik kijk met veel voldoening terug op een periode waarin de Rabobank grote veranderingen kende en waarin belangrijke beslissingen zijn genomen voor een gezonde toekomst van de bank. Het is een groot voorrecht dat ik zes jaar lid mocht zijn van de raad van commissarissen, waarvan drie jaar als voorzitter. Mijn termijn loopt medio september af en dat zie ik als een natuurlijk moment om afscheid te nemen. Ik heb in de afgelopen jaren zeer nauw met Ron Teerlink samengewerkt en ben ervan overtuigd dat hij een zeer geschikte voorzitter van onze raad van commissarissen is. Rabobank zal daarbij profiteren van zijn ruime internationale bancaire ervaring.”


Wiebe Draijer, voorzitter van de raad van bestuur: “Rabobank is Wout Dekker zeer veel dank verschuldigd. Onder zijn voorzitterschap vonden grote hervormingen plaats. Zo is eind 2015 unaniem besloten tot wijziging van onze coöperatieve besturing. Onze coöperatieve organisatie is nu afgestemd op de eisen die ons worden gesteld. Daarnaast is de strategische koers voor de komende periode bepaald. Met de nieuwe benoemingen is de raad van bestuur een stabiel en evenwichtig samengesteld team om hieraan leiding te geven. Ik zal onze open en collegiale samenwerking zeer missen.
Tegelijkertijd verheug ik mij op de samenwerking met Ron Teerlink, die ik heb leren kennen als een zeer deskundige en ervaren commissaris.”

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401