Rabobank verkoopt deel hypotheekportefeuille aan la Banque Postale S.A.

Rabobank heeft een deel van haar hypotheekportefeuille ter waarde van ongeveer 600 miljoen euro verkocht aan La Banque Postale. Rabobank houdt zelf de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan haar klanten.

Portfolio

De onderliggende hypotheekportefeuille van ongeveer 600 miljoen euro komt overeen met 3.600 leningen die Rabobank heeft verstrekt, alle onder bescherming van NHG-garantie (ondersteund door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen).

Aanspreekpunt

Voor hypotheekklanten van Rabobank heeft de verkoop geen gevolgen. Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden die zijn afgesproken tussen klant en Rabobank blijven dezelfde.

Vrijspelen kapitaal

Rabobank is een toonaangevende hypotheekverstrekker in Nederland met een totale hypotheekportefeuille van EUR 194,5 miljard (inclusief Obvion). Deze transactie, die 0,26 procent van de totale hypotheekportefeuille van de bank vertegenwoordigt, stelt Rabobank in staat om kapitaal en funding vrij te spelen dat vervolgens wordt ingezet voor het verstrekken van nieuwe hypotheken en leningen aan klanten. Zo kan de bank zowel haar balans als de beschikbare middelen voor de klanten verder optimaliseren.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401