Rabobank boekt 2.674 miljoen euro winst in 2017

Solide basis voor volgende stap in transitie


  • Nettowinst 2.674 miljoen euro (+32%). Onderliggende nettowinst omhoog in zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf.
  • Succesvolle lancering digitale innovaties; klantentevredenheid verder gestegen in alle segmenten.
  • Positie in Food & Agri in Nederland en internationaal verder versterkt.
  • Solide kapitaalspositie: common equity tier 1 ratio (fully loaded) maakt sprong van 13,5% naar 15,5%.
  • Lokale Rabobanken hebben in 2017 een coöperatief dividend ter waarde van 45 (2016: 40) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in de plaatselijke gemeenschappen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie:

“We willen een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, die zich inzet voor welvaart en welzijn in Nederland en die een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Met passie geven we invulling aan onze missie “Growing a better world together” en dat werpt vruchten af. We hebben in 2017 een versnelling ingezet op weg naar de doelen in ons Strategisch Kader 2016-2020. Onze positie in Food & Agri in Nederland en internationaal is verder versterkt. Met meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties, een sterkere balans en betere financiële resultaten krijgt de toekomstige Rabobank vorm.”

“We liggen op schema met het bereiken van onze doelen en zijn daar trots op. Toch reiken onze ambities hoger. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen zullen we het tempo van met name onze digitale transitie en innovatie verder moeten opvoeren. We hebben daarvoor in 2017 een solide basis gecreëerd.”

Lees meer

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401