Rabobank keert begin december 2020 een vergoeding uit in de vorm van Rabobank Certificaten

De raad van bestuur van Rabobank heeft besloten om begin december 2020 een uitzonderlijke vergoeding te doen in de vorm van Rabobank Certificaten, van omgerekend ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze aankondiging volgt op het voornemen tot een dergelijke vergoeding, zoals gecommuniceerd op 21 oktober 2020.

De raad van bestuur heeft conform haar discretionaire bevoegdheid besloten tot deze uitzonderlijke vergoeding. Rabobank informeert houders van Rabobank Certificaten nu over de details en relevante data van de vergoeding. Rabobank Certificaten worden vanaf 4 december 2020 (ex-datum) zonder vergoeding verhandeld. De record-datum is 7 december 2020.
 
Het aantal Rabobank Certificaten dat recht geeft op één nieuw Rabobank Certificaat (de omwisselverhouding) wordt bepaald door de naar volume gewogen gemiddelde prijzen van alle verhandelde Rabobank Certificaten op Euronext Amsterdam op 1, 2 en 3 december 2020 (de Volume-Weighted Average Price – VWAP) te delen door het bedrag van € 1,625. Rabobank past vervolgens de VWAP aan door deze met € 1,625 te verlagen. Dit is een correctie voor het feit dat de VWAP is gebaseerd op prijzen van vóór de ex-datum, waarin de waarde van de beoogde vergoeding tot de ex-datum nog is meegenomen. Indien het aantal uit te keren nieuwe Rabobank Certificaten aan een houder niet overeenkomt met een geheel aantal Rabobank Certificaten, wordt de fractie contant verrekend.
 
De omwisselverhouding wordt bekend gemaakt op 4 december 2020 voorbeurs op www.rabobank.com/certificaten. Nieuwe Rabobank Certificaten worden op 8 december 2020 door Rabobank uitgegeven en geleverd aan de clearingpartijen. Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en een eventuele fractie in contanten aan houders vindt plaats vanaf 9 december 2020. De nieuw uit te geven Rabobank Certificaten zullen dezelfde voorwaarden hebben als en worden samengevoegd met de huidige uitstaande Rabobank Certificaten. 
 
Het volgende tijdschema geldt voor Euronext Amsterdam. Voor andere handelsplatforms kunnen andere ex-data gelden.
 
4 december 2020 Bekendmaking van de omwisselverhouding en ex-datum
7 december 2020 Record-datum
8 december 2020 Uitgifte van nieuwe Rabobank Certificaten
Vanaf 9 december 2020 Levering van nieuwe Rabobank Certificaten en eventuele fractie in contanten aan houders
 
Euronext Amsterdam kan op elk moment de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext Amsterdam, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Contact

Investor Relations

Telefoon +31 (0)30 712 2401