Wij zijn sinds 1986 in Azië actief en bieden expertise in wereldwijde voedsel- en agribusiness in een snel ontwikkelende regio. Rabobank in Hongkong is het regionale hoofdkantoor in Azië. Ons filiaal is een volledig gelicentieerde Wholesale bank die een breed scala aan financiële diensten aanbiedt aan zakelijke klanten.

Hongkong is een van 's werelds belangrijkste financiële centra. Door onze aanwezigheid en licentie hebben wij toegang tot de uitgebreide mogelijkheden en kansen die dit belangrijke financiële centrum biedt. Onze vestiging fungeert als het regionale competentiecentrum op gebieden als Trade Commodity Finance, M & A, Global Client Solutions, Asset Based Finance, Markets, Treasury en Capital Markets. Samen met ons Food & Agribusiness Research team hebben we actieve dialogen met onze klanten en partners. Wij helpen onze klanten groeien met onze toegang tot financiering, kennis en netwerken.

Onze Aziatische ambitie is om de voorkeursbank te zijn voor Food & Agri en Commodity klanten in Azië en een belangrijke bijdrage te leveren aan de wereldwijde Banking for Food visie van de Rabobank.

Kickstart Food-programma – Growing a better world together

Er zijn drie gebieden binnen het "Kickstart Food" -programma waar Rabobank zich in Azië al enige tijd op richt: handel, productiviteit en voedselverspilling.

Om de structurele onevenwichtigheden in de handel in natuurlijke bronnen op te lossen, bevordert Rabobank actief de handel in en uit Azië door onze Aziatische klanten toegang tot de wereldmarkten te bieden. Daarnaast werkt de Rabobank actief samen met de World Business Council for Sustainable Development en een breed consortium van belanghebbenden in de voedingsindustrie om de productiviteit in F&A sectoren te verbeteren met een lagere milieu-impact. De rijstboeren in Azië zijn een van de focussectoren in deze samenwerking.

Ten slotte organiseert en faciliteert de bank ook diverse innovatieplatforms en durfkapitaalfondsen die zich richten op F&A innovatie, waardoor afval aanzienlijk wordt verminderd. Kortom, Rabobank werkt in Azië aan het optimaliseren van de handel in natuurlijke bronnen in Azië en verbindt Aziatische boeren met de wereldmarkten. Het doel is de landbouwproductiviteit op een duurzame manier te vergroten, voedselverspilling in alle agrarische toeleveringsketens te verminderen zodat Aziatische boeren een stabiel en goed inkomen kunnen genereren.

Rabobank Kickstart Food Programma: Azië clip

Diane Boogaard, CEO van de Rabobank Azië: "We zijn uniek geplaatst om samen te werken met onze zakelijke en landelijke klanten en alle andere relevante belanghebbenden zoals overheden, investeerders, NGO's en onderzoeksinstellingen, om de voedselzekerheid en de ontwikkeling van welvaart in deze regio duurzaam te verbeteren."

Contact

Rabobank Hong Kong

Bezoekadres 13/F, One Pacific Place
88 Queensway
Hong Kong
Telefoon +852 2103 2000
Fax +852 2103 4466