De Rabobank is in Maleisië aanwezig met een bankkantoor in Labuan. Via deze vestiging bedienen wij onze klanten in Maleisië met financiële offshorediensten.

De Rabobank is een van de toonaangevende specialisten op gebied van bankieren voor de food & agribusiness (F&A). Als zodanig leveren wij maatwerk op gebied van bankieren en financieren aan organisaties die actief zijn in alle fasen van de F&A-waardeketen.

Producten & Diensten

Ons kantoor kan u de volgende financiële diensten leveren:

    • Diensten voor leningen en syndicering van leningen in vreemde valuta (non-Ringgit)
    • Garanties en obligaties in Ringgit en vreemde valuta
    • Treasury-diensten zoals deposito’s in vreemde valuta, hedgeproducten voor valuta- en renterisico’s en gestructureerde derivaten
    • Diensten voor fusies en overnames en bedrijfsadvisering zoals advies inzake (ver)koop van activa, structuur van emissies en plaatsing van aandelen en aandelen-gerelateerde instrumenten (beursintroducties, converteerbare obligaties, garant staan voor, enz.)
    • Strategisch advies en research op gebied van food en agribusiness (FAR). De ruim 80 analisten in ons mondiaal actieve FAR-team observeren de ontwikkelingen in de steeds dynamischer wereld van de mondiale F&A en rapporteren daarover. Vraag uw relatiemanager hoe u toegang krijgt tot de meest recente rapporten, kaarten, presentaties en adviesdiensten van FAR.

International Desk voor Nederlandse internationaal actieve klanten

De International Desk Singapore staat opgesteld voor de bediening van Nederlandse, internationaal opererende zakelijke klanten in o.a. Maleisië en is gevestigd in Singapore. Klik hier voor meer informatie over de International Desk.

Contact

Rabobank Malaysia Labuan Branch

Bezoekadres Level 11(C), Main Office Tower
Financial Park Labuan
Jalan Merdeka
87000 F.T. Labuan, Malaysia
Telefoon (60) 87 451 128
Fax (60) 87 452 328