De Rabobank Groep is actief in Sri Lanka via de Rabobank Foundation.

Rabobank Foundation

De ondersteuning die de Rabobank Foundation biedt, weerspiegelt de unieke geschiedenis en wortels van de Rabobank, en daarom is primair gericht op het bijdragen aan de ontwikkeling van kleine coöperaties in plattelandsgebieden.

Meer informatie

More information

Rabo Foundation