press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Rabobank: 1.698 miljoen euro nettowinst in eerste halfjaar 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180816-rabobank-eur-1-698-million-net-profit-in-first-half-2018.html?utm_medium=RSS


 • Voor het 3e jaar op rij klantentevredenheid omhoog.
 • Rabobank uitgeroepen tot Industry leader door Sustainalytics en hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index.
 • Nettowinst 1.698 miljoen euro (+12%).
 • Lage kredietverliezen door gunstige economische ontwikkeling en zorgvuldig kredietbeheer.
 • Solide kapitaalpositie: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 15,8%.

Rabobank heeft in het eerste halfjaar van 2018 een nettowinst geboekt van 1.698 miljoen euro, 12% meer dan in het eerste halfjaar van 2017. Dit resultaat is voor een deel te danken aan de aanhoudend gunstige economische ontwikkeling, waardoor de kredietverliezen laag waren. De inkomsten bleven op peil en de kosten daalden, waardoor de cost/income ratio verbeterde. De kredietverlening en de toevertrouwde middelen namen toe. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items, liet het onderliggende bedrijfsresultaat vóór belastingen een stijging zien van 2%. De kapitaalpositie van Rabobank is sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 15,8%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen kwam uit op 8,8%, boven de doelstelling van 8,0% (eerste helft 2017: 7,8%).

“We zijn goed onderweg met het uitvoeren van ons Strategisch Kader 2016-2020. Op veel terreinen hebben we onze doelstellingen gehaald. In lijn met onze ambities hebben we de klantbediening en de financiële prestaties verbeterd. We zijn voortvarend op weg om invulling te geven aan onze missie ‘Growing a better world together’. Dit willen we de komende jaren verder uitbreiden in een snel veranderende omgeving. Onze medewerkers maken hierin het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet, vooral gezien de grote veranderingen die zij ook dit jaar weer meemaken in de organisatie van Rabobank.”

“Ook in het afgelopen halfjaar hebben we vol ingezet op het verbeteren van de dienstverlening aan onze klanten en de versterking van onze coöperatieve bank. Innovatie en duurzaamheid krijgen daarbij prioriteit. We hebben in Nederland en internationaal via campagnes aandacht gevraagd voor maatschappelijke thema’s als financieel gezond leven, gezonde groei van ondernemers en het tegengaan van voedselverspilling. Daarnaast hebben wij ons ingezet voor het verduurzamen van de voedselketen. Onze klanten belonen ons met een stijgende waardering en dat is een mooi compliment voor onze medewerkers.”

“De nettowinst steeg met 12% tot 1.698 miljoen euro. Dankzij de gunstige economische ontwikkeling was er een vrijval in de voorziening kredietverliezen van 37 miljoen euro (-2 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille; het lange termijngemiddelde is 34 basispunten). Dit leverde een positieve bijdrage aan de nettowinst. Door de voortdurend lage renteomgeving liep de rentewinst licht terug, maar de totale baten stegen met 2%. De totale kredietverlening steeg in de eerste zes maanden van 2018 met 7,6 miljard euro tot 415,7 miljard euro. Vooral bij Wholesale Rural & Retail (WRR) en bij DLL kregen meer klanten een lening van Rabobank. De leningportefeuille van WRR steeg met 6% tot 106,2 miljard euro. Hiervan is, in lijn met onze Banking for Food strategie, 60% geïnvesteerd in Food & Agri. In Nederland rondden wij de afbouw af van het niet-strategische deel van onze commercieel vastgoedportefeuille met de verkoop van het resterende deel van de FGH Bank-portefeuille. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank licht in de eerste zes maanden van 2018, tot 191,8 miljard euro. Het aandeel van Rabobank op de markt voor nieuwe hypotheken daalde van 22,0% naar 20%. In april introduceerde Rabobank met succes Vista Hypotheken. Vista biedt annuïtaire en lineaire hypotheken aan via onafhankelijke tussenpersonen en is een goede aanvulling op onze bestaande dienstverlening en advisering. Innovatief is dat Rabobank voor Vista Hypotheken samenwerkt met Robeco, dat hiermee een hypothekenfonds voor institutionele beleggers introduceert. De kredietverlening aan het Nederlandse MKB steeg tot 85,8 miljard euro. De toevertrouwde middelen namen toe met 3,4 miljard euro tot 346,6 miljard euro. De bedrijfslasten daalden met 4%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 3 procentpunt verbeterde tot 64,6 % (eerste helft 2017: 67,6%), maar daarmee nog achter blijft bij het beoogde tijdpad. Mede omdat de voortschrijdende digitalisering in de financiële sector extra investeringen vereist, blijft verdere kostenbeheersing onze speciale aandacht vragen. Het aantal medewerkers daalde licht in het eerste halfjaar van 2018. Bij lokale Rabobanken vervielen veel functies, mede door het regionaal bundelen van vergelijkbare werkzaamheden.”

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in het eerste halfjaar van 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 15,8%. De totale kapitaalratio bleef stabiel op 26,1%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al behaald. Rabobank heeft daarmee een goede uitgangspositie om tijdig te voldoen aan de nieuwe kapitaaleisen van Basel IV en blijft uiteraard doorgaan met het verder versterken van haar buffers.”

“Als Rabobank willen we dichtbij onze klanten zijn om hen een 9+ klantbeleving te geven, zowel fysiek als digitaal. De steeds verder digitaliserende wereld en het daarmee samenhangende klantgedrag vraagt dat we de organisatie van ons lokale bankbedrijf hier optimaal op laten aansluiten. In juni 2018 heeft de Algemene Ledenraad ingestemd met de aanpassing van de organisatie van het lokale bankbedrijf in Nederland. Het lokale bankbedrijf kent straks circa 90 lokale Rabobanken, met honderden bankkantoren en fysieke contactpunten. De lokale Rabobanken blijven net als nu verantwoordelijk voor de dagelijkse dienstverlening aan particulieren, private bankingklanten, MKB en grootzakelijke klanten. Voor specialistische kennis vallen ze terug op 14 regionale teams die ondergebracht zijn bij 14 van de 90 lokale Rabobanken. Het nieuwe model borgt de stevige lokale verankering die nodig is om een herkenbare maatschappelijke impact te houden en onze digitale en fysieke dienstverlening optimaal op elkaar te laten aansluiten.”

“In Nederland neemt de digitalisering van onze dienstverlening een enorme vlucht. We hebben ook in het eerste halfjaar van 2018 diverse digitale innovaties geïntroduceerd. Steeds meer diensten zijn online beschikbaar. In Nederland bankieren 59% van onze particuliere klanten en 81% van onze zakelijke klanten inmiddels via onze digitale kanalen. De Rabo Bankierenapp, waarop iedere maand bijna 100 miljoen keer wordt ingelogd, wordt hoog gewaardeerd en bevat sinds kort de mogelijkheid om betalingen voor derde partijen te initiëren passend in de PSD2 wetgeving. Rabobanks IBAN-NaamCheck leidt tot een sterke daling van het aantal overboekingen naar verkeerde rekeningen. Deze door Rabobank ontwikkelde service is inmiddels ook beschikbaar voor rekeninghouders van andere grootbanken. Rabobank is de enige Nederlandse bank in het consortium van Europese banken dat het blockchainplatform we.trade heeft ontwikkeld. De eerste transacties door Rabobankklanten hebben inmiddels plaatsgevonden.”

“Ons F&A Innovation Fund heeft de eerste twee investeringen gedaan, in Biolumic in Nieuw-Zeeland en Vence in de Verenigde Staten. Onze eigen innovatie mOOvement richt zich op digitaal “cattle management” en wordt in het tweede halfjaar van 2018 getest in Australië. Ons pitchprogramma FoodBytes!, dat klanten ondersteunt in hun innovaties, heeft nu 12 evenementen op drie continenten achter de rug, waaraan 1.300 start-ups uit meer dan 30 landen meededen. Samen met de Nederlandse Wageningen Universiteit heeft Rabobank in mei 2018 de derde editie van F&A Next georganiseerd. Hieraan namen investeerders en start-ups in de Food & Agrisector uit de hele wereld deel.”

“Rabobank heeft grote ambities op het gebied van duurzaamheid in Nederland en de rest van de wereld en we zijn hard op weg die waar te maken. In juni riep Sustainalytics Rabobank uit tot Industry Leader en Rabobank is de hoogst genoteerde Nederlandse grootbank in de meest recente Sustainable Brand Index (derde plaats in de sector financiële dienstverlening). Gezien onze marktpositie hebben de Food & Agri sector en de Nederlandse onroerend goedmarkt onze meeste aandacht als het gaat om duurzaamheid. Klanten in het bezit van kantoren en woningen staan voor de uitdaging om snel maatregelen te treffen om de energiezuinigheid te vergoten. Rabobank is via deelname aan de klimaattafel nauw betrokken bij de totstandkoming en de uitwerking van het Nederlandse Klimaatakkoord. Alle kantoren van Rabobank in Nederland zullen in 2020 en 2027 respectievelijk een "C" en een “A” energielabel hebben. Om particuliere woningbezitters te stimuleren duurzame energie te gebruiken hebben we in april een partnership gesloten met leverancier Vandebron. In juni introduceerden wij het Groendepot, om klanten aan te zetten tot energiebesparende investeringen in hun woning.“

“Rabobank zet zich tot het uiterste in om de compensatie van klanten met een rentederivaat zo snel mogelijk en zorgvuldig af te ronden. Wij betreuren het zeer dat het zoveel tijd neemt om voor alle betrokken klanten tot een afronding te komen.”

“Recent is de Nederlandse agrarische sector, met name de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw, getroffen door aanhoudende droogte. Het is te vroeg om vast te stellen wat de schade is voor individuele ondernemers. Bedrijven die in de kern gezond zijn kunnen erop rekenen dat Rabobank bijspringt als er financiële problemen overbrugd moeten worden. ”

"Rabobank is ruwweg halverwege de uitvoering van de strategie 2016-2020, die gericht is op een uitstekende klantbediening, verbetering van onze financiële resultaten en het realiseren van onze missie. We verwachten dat de economische groei in de rest van 2018 en ook in 2019 zal aanhouden en dat de renteomgeving voorlopig onveranderd zal blijven. Volle aandacht zal worden gegeven aan digitalisering en innovatie hetgeen om extra investeringen vraagt en een additionele uitdaging betekent om de beoogde verbetering van onze cost/income ratio te realiseren. Ondanks dat we te maken hebben met een onvoorspelbare geopolitieke omgeving gaan wij met vertrouwen verder met de uitvoering van onze strategie, waarbij onze missie “Growing a better world together” leidend is.”

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

]]>
Persbericht Thu, 16 Aug 2018 07:30:17 GMT 256695
<![CDATA[Rabobank stelt prijsverwachting huizenmarkt naar boven bij: 8,7 procent prijsstijging in 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180815-rabobank-upwardly-adjusts-its-price-forecast-for-the-dutch-housing-market-prices-expected-to-rise-8-7-in-2018.html?utm_medium=RSS Huizen in Nederland werden in de eerste helft van 2018 gemiddeld 8,9 procent duurder dan een jaar eerder. Dat is hoger dan verwacht, onder meer doordat woningkopers veel vaker overbieden dan voorheen. Naar verwachting zullen de huizenprijzen in heel 2018 gemiddeld 8,7 procent stijgen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Eerder dit jaar gingen zij nog uit van een prijsstijging van 8,0 procent. De verkoop van huizen gaat juist minder hard.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘De hoge huizenprijzen ondermijnen het vertrouwen van Nederlanders in de woningmarkt. Meer mensen geven inmiddels aan dat het een ongunstige tijd is om een huis te kopen.’ Lennartz wijst erop dat dit, samen met het gebrek aan keuze voor zowel starters als doorstromers, naar verwachting zal leiden tot minder woningverkopen. ‘Voor heel 2018 gaan we uit van zo’n 225.000 verkopen, een stuk minder dan de 242.000 in 2017.’

De Rabo-econoom is daarnaast somber over de nieuwbouwmarkt in Nederland: ‘Het gebrek aan huizen is een van de belangrijkste factoren achter de problemen op de woningmarkt. Fors meer bouwen is dan ook een belangrijk doel uit de Nationale Woonagenda van het kabinet. Toch is het aantal verleende nieuwbouwvergunningen afgelopen halfjaar sterk gedaald. Met dit tempo loopt de bouw van nieuwe huizen nog steeds ver achter bij de groei van het aantal huishoudens.’

Lees het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt op economie.rabobank.com

]]>
Persbericht Wed, 15 Aug 2018 07:22:58 GMT 256791
<![CDATA[Rabobank introduceert als eerste marktpartij een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma als ESG-leader]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180813-rabobank-launches-first-ever-esg-leader-commercial-paper-and-certificate-of-deposit-programme.html?utm_medium=RSS Rabobank is de eerste marktpartij die als ESG Leader een Commercial Paper en Certificate of Deposit Programma op de geldmarkt heeft geïntroduceerd. Het programma biedt beleggers de mogelijkheid tot korte termijninvesteringen in Rabobank als leider op het gebied van criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance (ESG: Environment, Social and Governance), die zij kunnen labellen als ESG-investeringen. Dit past in de voortdurende inspanningen van de Rabobank om voorop te lopen bij het realiseren van een sterkere en duurzame toekomst. De lancering van het ESG Leader-programma biedt beleggers meer gediversifieerde investeringsmogelijkheden en draagt eraan bij dat kapitaal een weg vindt naar duurzaam opererende ondernemingen.

Rabobank is het eerste bedrijf dat als ESG-leader een dergelijk ESG-gelabeld programma voor commercial paper en certificates of deposit introduceert. De eerste uitgifte, voor een bedrag van EUR 1,2 miljard was gezien de grote belangstelling van kopers zeer succesvol. Het programma heeft een omvang van maximaal EUR 5 miljard. Rabobank kan papier binnen dit programma uitgeven zolang het de status van ESG-leader van Sustainanalytics behoudt.

Robert Ruisch, hoofd van de Commercial Paper / Certificates of Deposit Trading Desk van Rabobank: "Geldmarkten kenden nog geen geschikte producten voor duurzame beleggers. Dit was een belemmering voor beleggers die op zoek zijn naar diversificatie van hun beleggingen en naar een grotere positieve impact van hun investeringen. Ons nieuwe programma speelt daarop in." Frank Beset, hoofd Treasury Liquidity Management van Rabobank: "Het programma betekent een verdere diversificatie van onze financieringsinstrumenten en komt tegemoet aan de specifieke behoeften van duurzame investeerders. Rabobank wil een voorloper zijn als het gaat om verantwoord investeren. Het is niet voor niets dat we vanaf de start hebben deelgenomen aan de lancering van Green Bonds, Social Bonds en Green Loans.”

De ESG Leader-classificatie van Rabobank is gebaseerd op een onafhankelijke beoordeling door Sustainalytics op criteria ten aanzien van milieu, maatschappij en governance. Sustainalytics is een toonaangevende wereldwijde leverancier van onderzoek en ratings op het gebied van ESG. Sustainalytics onderzoekt en beoordeelt 11.000 bedrijven op hun ESG-prestaties en rangschikt deze vervolgens ten opzichte van hun sectorgenoten. Sustainalytics beoordeelt bedrijven op een schaal van 0 tot 100 punten en classificeert bedrijven als ESG-leader als ze behoren tot de top 5% van hun sectorgenoten. Rabobank behoort tot de top 5% in haar sector.

Op kapitaalmarkten, waar beleggingen een langere tijdshorizon hebben, worden obligaties als duurzaam beschouwd als ze voldoen aan marktstandaarden zoals de Green Bond Principles en Social Bond Principles, waarvan de Rabobank een van de grondleggers is. Een belangrijk kenmerk van de duurzame obligatiemarkt is de focus op een duurzame aanwending van het door beleggers geïnvesteerde kapitaal: obligatie-uitgevende instellingen zijn transparant over de projecten die zij via de obligatie financieren en verantwoorden de impact ervan op milieu en maatschappij in rapportages. Deze benadering is echter niet geschikt voor ‘commercial paper’ en ‘certificates of deposit’ vanwege hun kortetermijnkarakter: leningen en deposito’s worden binnen een jaar respectievelijk afgelost en terugbetaald. De verantwoording van de projecten zou pas beschikbaar komen als de leningen mogelijk al zijn afgelost of de deposito's aan de tegenpartij zijn teruggegeven. "Daarom hebben we andere manieren gezocht om deze geldmarktinstrumenten zo vorm te geven dat beleggers erop kunnen vertrouwen dat hun geld wordt geïnvesteerd via een instelling die wordt erkend als ESG-leader op grond van onafhankelijk en degelijk onderzoek door Sustainalytics", zegt Olaf Brugman, hoofd van de Sustainable Markets Desk van Rabobank.

Deze eerste toepassing van ESG-onderzoek en ratings op geldmarktinstrumenten wordt mogelijk gemaakt door de innovatiekracht van Rabobank en de gerespecteerde onafhankelijkheid van Sustainalytics. Door haar kwalificatie als ESG Leader in te zetten biedt Rabobank beleggers ESG-gekwalificeerde kortetermijninvesteringen in de geldmarkt, naast langetermijn investeringen in de kapitaalmarkt, zoals Green Bonds.

Voor meer informatie:
Rabobank Persvoorlichting: 030-2162758; pressoffice@rabobank.nl
Robert Ruisch, hoofd CP / CD Trading: 030-2169752
Frank Beset, Head of Liquity Management, Treasury: +31 (30) 2169657

]]>
Persbericht Mon, 13 Aug 2018 09:47:45 GMT 256736
<![CDATA[Rabobank en EIB breiden steun aan milieubewuste ondernemers uit]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180727-rabobank-and-eib-expand-support-for-environment-conscious-entrepreneurs.html?utm_medium=RSS

 • 250 miljoen euro beschikbaar voor kredieten aan duurzame koplopers in het MKB.
 • Deze faciliteit volgt op drie eerdere ‘impactleningen’, voor een totaal van 350 miljoen euro aan bijna 300 Nederlandse ondernemers.
 • Ondernemers met een impactlening ontvangen een rentevoordeel van 0,30-0,70% dankzij de EIB-ondersteuning.

De Rabobank en de Europese Investeringsbank (EIB) lanceren een 'impactlening' van 250 miljoen euro voor het MKB in Nederland. Eerdere tranches hadden een omvang van respectievelijk 50, 100 en 200 miljoen euro. Tot nu toe hebben bijna 300 milieubewuste bedrijven in Nederland geprofiteerd van voordelige leenvoorwaarden van door de EIB gesteunde impactleningen bij de Rabobank.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van de Rabobank: ‘Impactleningen zijn een succes. Onze medewerkers zijn zeer gemotiveerd om met onze klanten te kijken waar duurzame investeringen mogelijk zijn. Impactleningen dragen bij aan het realiseren van de doelstellingen uit het Klimaatakkoord. We onderzoeken of ook initiatieven die de circulaire economie versterken met impactleningen kunnen worden gefinancierd. Alle signalen wijzen erop dat de vraag naar impactleningen verder zal toenemen. Er is geen onderneming die duurzaamheid niet op de agenda heeft staan. Klanten zijn dan ook zeer positief over de lening. De rentekorting is zowel een beloning voor de impact die zij hebben als koploper op het gebied van duurzaamheid als een aanmoediging om op de ingezette weg verder te gaan.’

‘Dit initiatief beloont die bedrijven die echt hun best doen om groener te worden’, voegde de President van de EIB, Werner Hoyer, eraan toe. ‘Dankzij de uitstekende samenwerking met de Rabobank krijgen koplopers in verschillende sectoren de kans om hun activiteiten verder uit te breiden of andere innovatieve plannen te financieren. De uitbreiding van de impactleningen is des te relevanter in het licht van het Klimaatakkoord van Parijs; het laat zien dat groen ondernemen economisch zin heeft.’

Impactleningen zijn beschikbaar voor ondernemers die koplopers zijn in hun sector, zich aantoonbaar bezighouden met maatschappelijk verantwoord ondernemen en een van de geselecteerde keurmerken bezitten. Aanvragen voor een impactlening moeten voldoen aan de normale voorwaarden van de EIB en de Rabobank. Impactleningen zijn beschikbaar voor bedrijven met maximaal 3.000 werknemers. De totale investering mag niet groter zijn dan 25 miljoen euro en de hoofdsom van de impactlening is gemaximeerd op 7,5 miljoen euro. De uiteindelijke goedkeuring van de lening berust bij de Rabobank.

De Europese Investeringsbank (EIB) is de instelling voor langetermijnleningen van de Europese Unie die eigendom is van haar lidstaten. Het maakt langetermijnfinanciering beschikbaar voor degelijke investeringen om bij te dragen aan de beleidsdoelstellingen van de EU. Vorig jaar verstrekte de EIB ongeveer 2,17 miljard euro voor projecten in Nederland.

]]>
Persbericht Fri, 27 Jul 2018 08:25:36 GMT 256443
<![CDATA[IBAN-Naam Check nu ook beschikbaar voor verzekeringsmaatschappijen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180712-unique-partnership-between-rabobank-and-friss.html?utm_medium=RSS Ook verzekeringsmaatschappijen kunnen gebruikmaken van IBAN-Naam Check, de innovatieve service die controleert of de naam en het IBAN-nummer bij elkaar horen. Rabobank SurePay heeft hiertoe een samenwerkingsovereenkomst gesloten met het Utrechtse softwarebedrijf FRISS.

“Met de IBAN-Naam Check kunnen verzekeraars de bankgegevens controleren voordat ze overgaan tot het uitkeren van een schadeclaim,’ zegt Marcel Rienties, medeoprichter van Rabobank SurePay. “Dit geeft hen een middel om nog beter te controleren aan wie ze betalen.” Rienties is opgetogen over de samenwerking met FRISS, dat zich heeft gespecialiseerd in het voorkomen en detecteren van fraude in de verzekeringsbranche. FRISS heeft daarvoor een toonaangevend platform ontwikkeld dat op basis van Artificial Intelligence (AI) risicoscores oplevert voor elke binnenkomende polis aanvraag of claim. Het platform wordt inmiddels door tal van verzekeringsmaatschappijen over de hele wereld gebruikt. Via het softwareplatform van FRISS kunnen verzekeraars nu IBAN-Naam Check toevoegen als extra controlestap.

“Dankzij het aanhaken van SurePay in het acceptatie- en claimproces bij verzekeraars kunnen we met FRISS nu op IBAN-niveau betalingsfraude signaleren”, zegt Philip van Waning, Data Partner Manager van FRISS. “De controle verloopt geheel automatisch waardoor de verzekeraar veel tijd bespaart. Bovendien lekt er geen geld meer weg naar frauduleuze zaken. IBAN-Naam Check sluit naadloos aan bij de missie van FRISS om een eerlijker verzekeringsmarkt te creëren.”

De IBAN-Naam Check is ontwikkeld door SurePay, een corporate startup van Rabobank. Het systeem geeft een melding wanneer IBAN en naam niet overeenkomen met de gegevens van de bank of in geval een bankrekening is opgeheven. Sinds Rabobank in het najaar van 2017 de check invoerde, is het aantal verkeerde overboekingen gehalveerd. De factuurfraude bij Rabobank is met zeventig procent teruggebracht. Een maand geleden voerden ook ING, SNS, ASN en Regiobank de IBAN-Naam Check in.

De samenwerking met FRISS is een voorbeeld van hoe technologische innovaties in de banksector de verzekeringsbranche kunnen helpen. Verzekeraars krijgen met de IBAN-Naam Check een nog beter beeld van hun betalingsverkeer om zo fraude te voorkomen.

FRISS richt zich voor 100% op geautomatiseerde detectie van fraude en risico voor schadeverzekeraars over de gehele wereld. De door AI gedreven detectieoplossingen voor acceptatie, claims en speciale zaken hebben al meer dan 150 verzekeraars geholpen met de groei van hun bedrijf. FRISS spoort fraude op, beperkt risico's en ondersteunt digitale transformatie. Verzekeraars gaan binnen zes maanden live met fixed-price projecten en halen binnen twaalf maanden ROI. De oplossingen helpen de loss ratio te verlagen, maken groei van een rendabele portefeuille mogelijk en verbeteren de klantervaring.

]]>
Persbericht Thu, 12 Jul 2018 10:52:45 GMT 256195
<![CDATA[FGH Bank rondt verkoop af van deel portefeuille aan RNHB B.V.]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180703-fgh-bank-sells-loan-portfolio-to-rnhb-bv.html?utm_medium=RSS FGH Bank heeft de verkoop van een deel van haar leningenportefeuille aan RNHB B.V. afgerond. De verkochte portefeuille heeft een omvang van circa EUR 1,3 miljard. Toezichthouders hebben ingestemd met de verkoop en het consultatieproces met de vertegenwoordigers van de werknemers is afgerond. De transactie werd op 13 maart jl. aangekondigd. RNHB B.V. committeert zich volledig aan de betrokken klanten van FGH Bank, die over de afronding van de transactie zijn geïnformeerd.

De verkooptransactie past in de in 2015 ingezette strategie ten aanzien van de commerciële vastgoedactiviteiten van Rabobank. De dienstverlening aan klanten van FGH Bank die in de strategie passen en het beheer van hun leningen vinden inmiddels plaats vanuit Rabobank. De resterende kredietportefeuille van FGH Bank is verkocht. FGH Bank N.V. is per 30 juni 2018 juridisch gefuseerd met Coöperatieve Rabobank U.A. (CRUA).

]]>
Persbericht Tue, 03 Jul 2018 08:14:45 GMT 255979
<![CDATA[Eerste Rabobank-klanten live op blockchain platform we.trade]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180703-wetrade-live.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft de eerste klanten live transacties laten uitvoeren via we.trade, het Europese handelsplatform op basis van blockchaintechnologie. Het platform vereenvoudigt internationale handelstransacties en is een initiatief van negen banken*, samen actief in 11 Europese landen. De afgelopen week hebben in totaal twintig klanten van de vijf aangesloten banken onderling transacties uitgevoerd. Deze transacties zijn de eerste commercieel haalbare open-accounttransacties die gebruikmaken van blockchain-technologie.

Rabobank is de enige Nederlandse participerende bank in het Europese consortium. IBM bouwde het platform dat sinds kort live is. “Met we.trade lopen onze klanten minder risico's bij internationale handel. Alle transacties worden digitaal beheerd en dankzij de grote transparantie van het blockchain-platform is het voor de aangesloten banken makkelijker financiering en garanties te bieden”, legt groepsdirecteur Bart Leurs (Digital Transformation Officer) uit.

Cotap in Genemuiden, groothandel in vloeren, is de eerste klant van Rabobank die gebruik maakt van we.trade. “Het platform dwingt ons aan de voorkant samen met leveranciers en klanten goede afspraken te maken en helpt bij een veiliger, transparanter en eenvoudiger betalingsverkeer", aldus Arnold Witteveen business controller van Cotap. Cotap sloot een transactie met een klant van KBC in België.
Inmiddels zijn meer klanten van Rabobank aangesloten en is ook een transactie van een Rabobankklant met een klant van Nordea afgerond. Het platform is vooral bedoeld voor klanten in het MKB met internationale ambities.

Zo werkt het:
Het platform verbindt bij een handelstransactie betrokken partijen naadloos met elkaar. Zakelijke partners kunnen elkaar vinden op het platform en transacties afsluiten. Ze kunnen elkaar opzoeken en hun handelsgegevens invullen, zoals leveringsdatum en betalingsdatum. Als ze een bankproduct willen gebruiken, zoals een gegarandeerde betaling of werkkapitaalfinanciering, kunnen ze dit via het platform gemakkelijk aanvragen bij de bank. Nadat ze alle gegevens hebben ingevoerd, ontvangen de banken van de klanten het verzoek om de transactie af te wikkelen. Als aan de voorwaarden van het smart contract - op de blockchain - is voldaan, wordt de betaling automatisch geactiveerd.

Volgende stap
Roberto Mancone, Chief Operations Officer van we.trade, ziet in de eerste transacties het bewijs dat het platform een robuuste en commercieel haalbare propositie is. “We zijn verheugd dat we voor de eerste keer ter wereld een op blockchain gebaseerd platform hebben gelanceerd dat de algehele klantervaring verbetert bij internationale handel. De volgende stap is het verkrijgen van buy-in van extra banken en hun klanten in Europa en daarbuiten.”

"Dit is een enorme prestatie voor alle betrokkenen. We.trade heeft niet alleen een technische oplossing gebouwd, maar ook samenwerking tussen meerdere banken tot stand gebracht en de connectiviteit van het handelsecosysteem vergroot. Dit is echt samenwerking op zijn best."

Eind juni heeft we.trade de Award voor “meest innovatieve blockchain oplossing in de financiële sector 2018” gewonnen tijdens de Blockchain Expo Europe 2018 in Amsterdam. 

 
*) We.trade is een consortium van negen banken, actief in elf Europese landen. Partners zijn Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Nordea, Rabobank, Santander, Societé Generale en UniCredit. Het platform is daarmee beschikbaar voor klanten in België, Denemarken, Duitsland, Finland, Frankrijk, Italië, Nederland, Noorwegen, Spanje, Verenigd Koninkrijk en Zweden.

Meer over we.trade: www.we-trade.com

]]>
Persbericht Tue, 03 Jul 2018 06:00:00 GMT 255977
<![CDATA[Rabobank: reactie op voornemen van de Nederlandse regering tot afschaffing fiscale aftrekbaarheid CoCo couponrente]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180702-rabobank-response-to-the-dutch-governments-intention-to-cancel-tax-deductibility-of-coco-coupons.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft kennis genomen van de Kamerbrief en het persbericht van het Nederlandse ministerie van Financiën van 29 juni 2018, waarin staat dat de Nederlandse regering van plan is de fiscale aftrekbaarheid van door banken en verzekeringsmaatschappijen betaalde coupons op Additional Tier 1-kapitaalinstrumenten (Contingent Convertibles; CoCos) per 1 januari 2019 af te schaffen.

Op basis van het persbericht en de Kamerbrief gaat Rabobank er voorlopig van uit dat een dergelijk besluit betrekking heeft op CRD IV-conforme instrumenten. Voor Rabobank betreft dit de 5,5% EUR 1,5 miljard Capital Securities (XS1171914515) en EUR 1,25 miljard 6,625% Capital Securities (XS1400626690). Dit betreft een voorlopige conclusie aangezien er op dit moment nog geen formele wetswijziging of voorstel daartoe beschikbaar is.

De voorgenomen maatregel is niet van invloed op de visie van Rabobank op de rol van Coco's als onderdeel van haar kapitaalstrategie. Rabobank is niet van plan gebruik te maken van haar eventuele recht op vervoegde aflossing van de betrokken kapitaalinstrumenten als er sprake is van een “Tax Law Change” (zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de kapitaalinstrumenten waarop de voorgenomen maatregel betrekking heeft) als gevolg van de voorgestelde wijziging in de fiscale wetgeving.

Klik hier voor een link naar het persbericht van het ministerie van Financiën.

Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

]]>
Persbericht Mon, 02 Jul 2018 19:00:01 GMT 255975
<![CDATA[ABN AMRO, ING en Rabobank lanceren financieringsrichtlijnen voor circulaire economie ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180702-abn-amro-ing-and-rabobank-launch-finance-guidelines-for-circular-economy.html?utm_medium=RSS ABN AMRO, ING en Rabobank hebben vandaag gezamenlijke financieringsrichtlijnen voor de circulaire economie gelanceerd. Dit doen zij vanuit de ambitie om een gemeenschappelijk raamwerk voor financiering van de circulaire economie te creëren. Deze richtlijnen voorzien in de behoefte om de financiering van de circulaire economie wereldwijd beter inzichtelijk te maken en aan te jagen. Met de lancering hiervan vervullen de drie banken een internationale voortrekkersrol. Vanmiddag overhandigden zij deze richtlijnen namens de FinanCE Working Group aan staatssecretaris Van Veldhoven van Infrastructuur en Waterstaat.

Als FinanCE Working Group Members vertegenwoordigen ABN AMRO, ING en Rabobank een internationaal consortium: een werkgroep die in 2014 is opgericht door onder andere PGGM en verbonden is aan de Ellen MacArthur Foundation. De FinanCE Working Group bestaat uit financiële instellingen die zich sterk maken voor de overgang naar een circulaire economie. In de financiële markt bestaat behoefte aan een eenduidig raamwerk met richtlijnen voor het identificeren, selecteren en financieren van initiatieven die zijn gebaseerd op nieuwe circulaire bedrijfsmodellen. Dankzij de nieuwe richtlijnen kunnen financiële instellingen toetsen of initiatieven daadwerkelijk circulair zijn, door onder meer te kijken naar het hergebruik van grondstoffen en producten zodat deze een zo hoog mogelijke waarde behouden. Met de lancering van de financieringsrichtlijnen leggen de drie banken een belangrijke basis om de financiering van en investeringen in circulaire bedrijfsmodellen te versnellen. ABN AMRO, ING en Rabobank moedigen financiële instellingen wereldwijd aan om het right to copy te benutten. Met het opstellen van de richtlijnen pleiten zij voor het ontwikkelen van een uniforme visie en werkwijze op internationaal niveau.

De overgang naar een circulaire economie geeft een sterke impuls aan de economie en levert zichtbare milieuvoordelen op. De circulaire economie is gericht op het verminderen van CO2-emissies en afvalvolumes tijdens productie en op minder materiaal-, energie- en watergebruik. De Circular Economy Finance Guidelines zijn gericht op het stimuleren en ontwikkelen van de sleutelrol die financiering kan spelen bij deze transitie. Financiële instellingen spelen een belangrijke rol bij de transitie van de lineaire naar de circulaire economie. In de circulaire economie doen veel nieuwe bedrijfsmodellen hun intrede die om een andere manier van financiering vragen. De richtlijnen bieden een gemeenschappelijk kader om voor elk circulair concept de juiste financieringsvorm te kunnen kiezen.

circulaire economie

Van links naar rechts: Staatssecretaris Van Veldhoven, Fred Bos (Senior Managing Director Commercial Banking Clients bij ABN AMRO), Alain Cracau (Director Sustainable Business Development bij Rabobank) en Robbert Kromkamp (Manager Groenbank bij ING)

Ook staatssecretaris Van Veldhoven erkent het belang van breed gedragen circulaire financieringsrichtlijnen. “Dit is een hele mooie stap vooruit en het is goed nieuws dat de drie grootbanken deze handschoen oppakken. Ik ga er vanuit dat meer financiële instellingen dit lovenswaardige initiatief concreet handen en voeten gaan geven. De economie van de toekomst - de circulaire economie - verdient namelijk meer, snelle en adequate financiering”, stelt de staatssecretaris.

“Rabobank ondersteunt, stimuleert en draagt internationaal actief bij aan de Sustainable Development Goals en het Klimaatakkoord van Parijs. De transitie naar een circulaire economie biedt hierbij belangrijke kansen voor bedrijven en dus ook voor financiers”, zegt Alain Cracau, Director Sustainable Business Development, Rabobank. “Daarom is het nu zo belangrijk om op internationaal niveau samen te werken aan een eenduidige visie hoe financiers een bijdrage kunnen leveren aan de totstandkoming van de circulaire economie.

"Wij hebben ons als doel gesteld om voorop te lopen in een meer circulaire economie. Wij zijn ervan overtuigd dat we een wezenlijk verschil kunnen en zullen maken. Door op deze manier met ING en Rabobank financieringsrichtlijnen te introduceren, faciliteren we de pioniers die de circulaire economie vormgeven. Zo kunnen we er samen voor zorgen dat circulair de nieuwe norm wordt”, voegt Fred Bos, Senior Managing Director Commercial Banking Clients van ABN AMRO hieraan toe.

Annemein Kolk, Directeur Grootzakelijk bij ING Nederland: “ING beschouwt de ontwikkeling van de circulaire economie als speerpunt. In de financiële sector ontbreekt echter nu nog een gemeenschappelijke richtlijn voor circulaire financiering. De CE Financing Guidelines geven een duidelijk startpunt voor wat wij in de sector als circulair initiatief kunnen beschouwen. Wij hopen met deze richtlijnen de stap naar financiering voor financiële instellingen wereldwijd te verkleinen.”

Dit is een gezamenlijk persbericht van ABN AMRO, ING en Rabobank.

]]>
Persbericht Mon, 02 Jul 2018 08:31:09 GMT 255960
<![CDATA[Rabobank: ombouw leegstaande winkels kan tot 14.000 nieuwe woningen opleveren]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180626-rabobank-ombouw-leegstaande-winkels-kan-tot-14000-nieuwe-woningen-opleveren.html?utm_medium=RSS Het samenbrengen van het overschot op de winkelmarkt met het tekort op de woningmarkt, maakt het mogelijk om tot 14.000 woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied. Daarnaast betekent het mogelijk een halvering van de structurele winkelleegstand. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Transformatieatlas Retail.

Steeds meer winkels staan structureel leeg. “Dat is zorgwekkend. Te veel leegstand ondermijnt de aantrekkelijkheid van een winkelgebied en brengt financiële en maatschappelijke risico’s met zich mee. Leegstand vereist dus een snelle aanpak”, aldus Christian Lennartz, senior econoom bij Rabobank. De Transformatieatlas Retail maakt inzichtelijk waar de beste kansen liggen om leegstaande winkels te transformeren naar een kansrijk alternatief: woningen.

Nederland kampt met 3,16 miljoen m² leegstaand winkelvloeroppervlak (wvo), waarvan circa 30 procent structureel (langer dan drie jaar) en 40 procent langdurig (één tot drie jaar) leeg staat. Een deel van de langdurige leegstand wordt nauwelijks meer in gebruik genomen. Zonder ingrijpen neemt de structurele leegstand de komende jaren verder toe. De woningmarkt kampt daarentegen met een fors tekort. Tijdens de crisis zijn er te weinig nieuwe woningen gebouwd, terwijl de bevolking bleef groeien. “Door het samenbrengen van overschot en tekort kan er een win-winsituatie ontstaan voor zowel de winkel- als de woningmarkt”, aldus Lennartz.

De match tussen leegstaande winkels, die mogelijk om te bouwen zijn tot woningen, en de feitelijke kansrijkheid van de lokale woningmarkten, resulteert in een reële transformatieopgave van ongeveer 500.000 m² wvo. Dit zou een halvering van de structurele winkelleegstand betekenen. Uitgaande van een gemiddeld woonoppervlak van 50 tot 100 m² bvo, biedt dat de mogelijkheid om 7.000 tot 14.000 woningen te realiseren in bestaand stedelijk gebied.

De Transformatieatlas Retail geeft de kansrijkheid van winkeltransformatie per gemeente weer. Net als de winkelleegstand liggen de meest kansrijke gemeenten verspreid over het land. Stedelijke gebieden binnen en buiten de Randstad hebben door de grotere winkelvoorraad over het algemeen een grotere transformatieopgave dan kleinere gemeenten. Grote steden als Den Haag, Eindhoven, Breda, Assen, Roermond, Ede en Veenendaal hebben veel transformatiemogelijkheden. Rotterdam heeft bij uitstek de grootste transformatiepotentie. Enerzijds staan er relatief veel winkels leeg en tegelijkertijd is het woningmarktperspectief erg gunstig.

Winkeltransformatie past binnen de ambities van Rabobank. Rabobank gaat de komende jaren meer transformatie en herontwikkeling financieren. Tot 2023 wil de bank de financiering van 20.000 woningen mogelijk maken. Dit kan door minimaal 1,5 miljoen m² vastgoed via transformatie of herbestemming een nieuwe invulling te geven. Hierdoor reduceren we leegstand, afval en onnodige aantasting van bestaande natuurlijke gebieden. Rabobank heeft in de periode 2010-2017 via financiering al 2 miljoen m² vastgoed een nieuwe bestemming gegeven.

Lees de Transformatieatlas Retail van de Rabobank

]]>
Persbericht Thu, 28 Jun 2018 15:14:49 GMT 255938
<![CDATA[Vleespluimveesector profiteert van gunstige marktomstandigheden]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180627-rabobank-global-poultry-quarterly-q3-2018-trade-volatility-but-local-markets-bullish.html?utm_medium=RSS De marktomstandigheden in 2018 zijn gunstig voor de pluimveevleesindustrie en Nederlandse pluimveehouders. De verwachting is dat de financiële prestaties boven het gemiddelde van de afgelopen vijf jaar uitkomen. Hierdoor kunnen pluimveehouders financiële buffers versterken via extra aflossing of reservering en renovaties, modernisering en versnelde milieu-investeringen doorvoeren, blijkt uit de Pluimvee-update die de Rabobank heeft gepubliceerd.

“Ook de vooruitzichten voor de tweede helft van 2018 zijn voor de Europese pluimvee-industrie gunstig”, zegt sectormanager Jeroen van den Hurk. “Door de marktomstandigheden ligt de Europese import substantieel lager en is de export licht gegroeid ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Vooral de Nederlandse vleespluimveehouderij plukt de vruchten van deze ontwikkelingen. Dat komt door de toegenomen vraag van slachterijen door capaciteitsuitbreiding, het nauwelijks toegenomen aanbod van vleeskuikens in Noordwest-Europa en licht oplopende voerprijzen die  gecompenseerd worden met hoge vleesprijzen.”

In Nederland zijn de marges in de eerste helft van 2018 toegenomen ten opzichte van 2017. De brutomarge berekening laat het hoogste niveau in vier jaar tijd zien. Doordat de vraag naar levende vleeskuikens op dit moment groter is dan het aanbod, is de marktpositie van pluimveehouders verbeterd. In Nederland geldt nog dat de sector gebonden is aan het bezit van pluimveerechten, een extra belemmering om de productie te kunnen verhogen.

Prijzen broedeieren hersteld
Begin 2018 hebben de broedeiprijzen een herstel laten zien ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. De herstelde vraag en uitbreiding van bestaande afzetmarkten heeft hier een belangrijke bijdrage aan geleverd. Daarnaast is het aanbod verlaagd door een lagere opzet van moederdieren in Nederland.
 
Voer
De prijs van voer was vrij stabiel de laatste maanden, maar weersomstandigheden en handelsspanningen leggen opwaartse druk op de internationale markten in de komende maanden.

Marges
Hogere marges stellen de sector in staat om versneld te voldoen aan maatschappelijke uitdagingen, zoals emissiereductie van fijnstof en ammoniak. Deze stappen dragen bij aan versteviging van het draagvlak in de maatschappij,  bijvoorbeeld aan het toepassen van ionisatiesysteem voor fijnstofreductie, het vervangen van asbestdaken en het plaatsen van zonnepanelen om meer zelfvoorzienend te worden. 

Kijk voor de volledige pluimve-update op rabobank.nl

]]>
Persbericht Wed, 27 Jun 2018 08:14:50 GMT 255892
<![CDATA[Rabobank start-up Easytrade sluit contract met Finse bank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180626-easytrade.html?utm_medium=RSS Rabo start-up Easytrade heeft een contract gesloten met de Finse bank OP Financial Group. Easytrade biedt een platform waarmee bedrijven met een vreemde-valutarekening het valutarisicoproces kunnen automatiseren. De Rabobank gaat het valutaplatform zelf ook beschikbaar stellen aan een groot deel van haar corporate klanten.

Veel bedrijven worstelen met valutarisico’s, omdat vreemde valutakoersen dagelijks veranderen. Het berekenen van de huidige risico’s en verwachte kasstromen is complex en tijdrovend en vaak is slechts één persoon verantwoordelijk voor dit proces. Daarnaast kan de koers door onverwachte marktomstandigheden ongunstig veranderen en kunnen bedrijven daardoor te maken hebben met verliezen.

Easytrade zorgt voor een efficiënter en beter risicomanagement bij bedrijven door in slechts enkele seconden alle risico’s van vreemde valuta uit de administratie te filteren en af te dekken. Het systeem helpt bedrijven om al hun orders, facturen of verwachte inkomsten en uitgaven in te voeren en volgens het beleid van dat bedrijf met één druk op de knop af te dekken. ‘Dat bespaart bedrijven onnodige transacties, tijd en geld,’ vertelt Niels van Daatselaar, co-founder Easytrade. ‘

Easytrade is als venture vanuit de Rabobank ontwikkeld voor corporate klanten. Naast de Rabobank, gaat ook de Finse bank OP Financial Group de valutadienstverlening aan haar corporates aanbieden. ‘We zijn erg enthousiast over Easytrade’s propositie en kijken er naar uit met hen te gaan samenwerken om steeds betere diensten aan te bieden’, aldus Olli Lämsä van OP Markets.
Voor de unieke software van Easytrade is belangstelling vanuit het buitenland, aldus Van Daatselaar. ‘Het is ontwikkeld voor onze corporates, maar er is veel breder animo dan we aanvankelijk veronderstelden.’

Van idee tot start-up
Easytrade komt als start-up voort uit de Moonshot-campagne, het interne versnellingsprogramma van de Rabobank. Medewerkers van de bank krijgen in de campagne de kans om zelf met innovatieve ideeën te komen. Easytrade was een van de winnaars in 2015 en mocht het idee vervolgens uitwerken. Sinds begin 2016 heeft het team meer dan 200 corporate klanten met een omzet van EUR 10 miljoen tot 1 miljard gesproken over het afdekken van hun vreemde valutarisico’s. Op basis hiervan heeft het team de Easytrade software ontwikkeld.

]]>
Persbericht Tue, 26 Jun 2018 11:28:03 GMT 255870
<![CDATA[Rabobank versnelt verduurzamen van woningen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180625-rabobank-accelerates-making-homes-more-sustainable.html?utm_medium=RSS Vandaag lanceert de Rabobank het Rabo Groendepot als extra financieringsmogelijkheid voor klanten om hun huis te verduurzamen. Klanten krijgen bij het afsluiten van een nieuwe hypotheek gedurende twee jaar een depot tot hun beschikking, waaruit zij energiebesparende maatregelen aan hun woning kunnen betalen. De introductie van het Rabo Groendepot is onderdeel van een integrale aanpak om de woningvoorraad energiezuiniger te maken. Vanaf vandaag kunnen klanten door het hele land ook gebruik maken van de vernieuwde gratis online HuisScan. Zo wil de Rabobank jaarlijks tenminste 40.000 woningen extra verduurzamen naar label A.

Steeds meer woningeigenaren willen hun huis wel verduurzamen, maar weten bij het afsluiten van een hypotheek vaak nog niet welke maatregelen ze moeten nemen, wat deze gaan kosten en welke partij het kan realiseren. De periode rondom een verhuizing is al hectisch genoeg, zeker in de huidige woningmarkt. Michiel Kwaaitaal, directeur Wonen van de Rabobank: ‘De huizenkoper van vandaag woont gemiddeld zo’n 15 jaar in zijn huis en zet zijn hypotheekrente nu gemiddeld voor zo’n 15 jaar vast. Dat betekent dat de kans klein is dat hij voor 2030 een nieuwe hypotheek afsluit. Wanneer hij eenmaal in het nieuwe huis zit, komt het er vaak niet meer van om het huis te verduurzamen. Daarom is juist nu een integrale aanpak nodig om de duurzaamheidsambitie voor 2030 ook daadwerkelijk te realiseren.’

De integrale aanpak bestaat uit:

 • ‘Energiebesparende maatregelen’ als vast onderwerp van het hypotheekgesprek van klanten en hun financieel adviseur. Dit vooral om de noodzaak ervan en de financiële voordelen bij klanten te vergroten.
 • De Rabobank heeft een exclusieve samenwerking met onafhankelijk specialist GreenHome. Vanaf vandaag kunnen klanten door het hele land gratis de vernieuwde HuisScan gebruiken, die aangeeft welke mogelijkheden er zijn om het huis duurzamer te maken, wat de investeringskosten en besparingen zijn en welke bedrijven in de buurt dit kunnen realiseren.
 • Deze investeringskosten kunnen vanaf vandaag betaald worden uit het flexibele Rabo Groendepot. Met het Rabo Groendepot hebben klanten twee jaar de tijd om te bepalen met welke investeringen zij hun huis energiezuiniger willen maken. Klanten kunnen het depot meefinancieren als zij een nieuwe hypotheek afsluiten. Zij betalen geen rente over het gereserveerde bedrag. Na 24 maanden wordt het openstaande saldo boetevrij afgelost op de hypotheek.
 • Klanten die hun hypotheek niet willen of kunnen verhogen en VVE’s kunnen tegen een gunstige rente een Energiebespaarlening sluiten via Stimuleringsfonds Volkshuisvesting (SVN), dat mede door Rabobank mogelijk is gemaakt.

Een tussenwoning van energielabel C naar A krijgen kost gemiddeld zo’n 10.000 euro. Veel klanten verwachten (subsidie)maatregelen vanuit de gemeente of centrale overheid, maar het is de vraag in hoeverre die er komen. Kwaaitaal: ‘Dat maakt dat klanten afwachtend zijn, terwijl uit ons eigen onderzoek blijkt dat maar liefst 97% van de eigen-woningbezitters de benodigde maatregelen om de woning te verduurzamen zelf kan financieren. Dat kan door eigen vermogen aan te spreken, door overwaarde in de woning te gebruiken of door een goedkope Energiebespaarlening af te sluiten. Vanaf vandaag kan dit dus ook met het flexibele Rabo Groendepot. Behalve de noodzaak vanuit de klimaatdoelstellingen, brengt de investering wooncomfort en wordt de woning meer waard. Daarbij levert de investering voor veel mensen, zelfs met een lening, gelijk lagere woonlasten op door een lagere energierekening.’

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank legt uit dat de Rabobank haar duurzaamheidsambities met deze integrale aanpak stevig aanscherpt. ‘De Rabobank committeert zich nu ook om samen met haar klanten in Nederland hun uitstoot van CO2 in 2030 met tenminste 49% gereduceerd hebben. Rabobank zet zich al jaren in om samen met klanten, overheden en maatschappelijke partners te helpen met de Nederlandse invulling van het Klimaatakkoord van Parijs. Voor de woningmarkt betekent dit dat het energielabel van de hypotheken gemiddeld naar label A moet. Ook zal met steun van de overheid gebouwgebonden financiering van verduurzaming van woningen mogelijk worden. Dit is een lening voor energiebesparende maatregelen die overgedragen kan worden op de volgende eigenaar. Dat maakt investeren nu interessant, ook al weet je niet hoe lang je in je woning blijft wonen. Vanuit onze lokale betrokkenheid willen wij een cruciale rol spelen om samen met klanten, overheden en corporaties woonwijken van het aardgas af te halen. Op de zakelijke markt zijn wij er voor onze klanten met gespecialiseerd advies en aantrekkelijke financieringen om hun panden in tien jaar volledig te vergroenen. En uiteraard blijven wij het opwekken van duurzame energie verder financieren. Wij hebben de ambitie om ‘de huisbank van de energietransitie’ te zijn en daarmee te helpen het Akkoord van Parijs succesvol te maken.’

]]>
Persbericht Mon, 25 Jun 2018 09:14:52 GMT 255818
<![CDATA[Rabobank: Groei Nederlandse economie over hoogtepunt heen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180618-rabobank-growth-of-the-dutch-economy-is-past-its-peak.html?utm_medium=RSS De Nederlandse economie lijkt het hoogtepunt van haar uitbundige groei te hebben bereikt. Weliswaar groeit zij nog steeds, maar wel minder hard. Ons bruto binnenlands product (bbp) neemt dit jaar naar verwachting toe met 2,8 procent en in 2019 met 2,1 procent. Een krachtige binnenlandse vraag ondersteunt deze groei. Wel zijn de internationale risico’s aanzienlijk. Handelsspanningen tussen de VS en de EU en tussen de VS en China kunnen verder oplopen, olieprijzen nog meer stijgen, en een harde Brexit kan nog altijd niet worden uitgesloten. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Toenemende werkgelegenheid, reële loongroei, een hoog consumentenvertrouwen en stijgende huizenprijzen stuwen de consumptie verder op. Ook de bedrijfsinvesteringen gaan goed, gedreven door onder meer gestegen bedrijfswinsten en opgelopen bezettingsgraden. Toch zagen Rabobankeconomen zich genoodzaakt hun voorspelling van de economische groei voor 2018 en 2019 naar beneden bij te stellen. “Deels komt dit door een zwakke invoer van belangrijke handelspartners van ons land in het eerste kwartaal van 2018, met een krimp van de Nederlandse uitvoer als gevolg”, vertelt Rabobankeconoom Carlijn Prins. “Daarnaast hebben we recent onze voorspelling voor het aantal transacties op de woningmarkt verlaagd, wat onze verwachtingen voor de woninginvesteringen enigszins heeft getemperd.”

Volgens Prins blijft ook een Brexit waarbij het VK zonder nieuwe afspraken de EU verlaat een risico voor onze economie. “Zo’n ‘harde’ Brexit is nog altijd niet uit te sluiten en zou leiden tot een toename van invoertarieven en non-tarifaire barrières. Vanwege de nauwe handelsbetrekkingen tussen Nederland en het VK kan dit onze economie veel schade toebrengen. Maar momenteel houden wij in onze raming rekening met een ordelijke uittreding, waarbij een transitieperiode wordt gevolgd door een vrijhandelsverdrag.”

Een sterke toename van de importheffingen tussen de VS en de EU zou de Nederlandse economie eveneens kunnen schaden. “Bij een escalatie naar een vergaande handelsoorlog kan de schade flink oplopen. Voeren de VS en hun handelspartners bijvoorbeeld importtarieven van 20 procent in op alle importen, dan kan Nederland als open economie tot en met 2022 in totaal 3 procentpunt aan groei mislopen. Dit komt neer op 20 miljard euro”, aldus Prins.

Tot slot kan een onvoorziene verdere stijging van de olieprijzen negatief uitpakken voor de Nederlandse economie. Prins: “In een scenario waarbij de olieprijs stijgt naar 115 dollar per vat zou de Nederlandse economie tot en met 2022 in totaal 1,2 procentpunt aan groei mislopen. Omdat de inflatie stijgt, wordt dan vooral de koopkracht van huishoudens flink geraakt. Nederland is immers een netto importeur van energie.”

De mondiale economie groeit ook dit en volgend jaar met 3,8 procent. Internationaal econoom Ester Barendregt: “We hebben onze verwachtingen voor verschillende economieën wat bijgesteld. Voor onder andere de VS, Australië en Nieuw-Zeeland zien we dit jaar een hogere groei, terwijl we de verwachtingen voor onder andere de eurozone en Brazilië in 2018 iets naar beneden bijstellen. Ook zijn de onzekerheden rond het mondiale beeld toegenomen. Handelsspanningen zijn in de afgelopen periode verder opgelopen, verschillende opkomende markten staan voor grote uitdagingen en diverse zaken sluimeren op het geopolitieke toneel. Hierdoor kan de mondiale groei lager uitvallen dan wij nu voorzien.”

Lees het volledige Economisch Kwartaalbericht

]]>
Persbericht Tue, 19 Jun 2018 16:42:16 GMT 255740
<![CDATA[De Goudse Verzekeringen eerste professionele investeerder op Rabo&Co ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180605-de-goudse-verzekeringen-first-professional-investor-on-rabo-co.html?utm_medium=RSS De Goudse Verzekeringen stelt als eerste professionele investeerder geld beschikbaar op Rabo&Co. Het gaat om een bedrag van € 20 miljoen, waarmee De Goudse Verzekeringen kan investeren in ondernemers die klant zijn van de Rabobank. Dat kondigt de Rabobank vandaag aan op Money2020. De Rabobank lanceerde Rabo&Co in 2017 als het eerste hybride financieringsplatform voor ondernemers, waarbij vermogende particulieren samen met Rabobank het Nederlandse MKB kunnen financieren.

Rabo&Co biedt ondernemers een bredere toegang tot financiering en investeerders een extra investeringsmogelijkheid. Rabobank introduceerde deze vorm van ‘peer-to-peer’ vorig jaar als een aanvulling op de traditionele financieringsvormen als regulier bankkrediet en lease. Vanaf heden kunnen ook professionele partijen investeren op Rabo&Co.

Marcel Gerritsen, Directeur Strategie en Innovatie Bedrijven bij de Rabobank: ‘De samenwerking met De Goudse Verzekeringen is de eerste stap in het verder uitbouwen van Rabo&Co. Het afgelopen jaar hebben we ervaring opgedaan met vermogende particuliere klanten van Rabobank op Rabo&Co. Op basis van deze input ontwikkelen we het platform nu verder door. Daarnaast weten we dat pensioenfondsen en verzekeraars naar mogelijkheden zoeken om te investeren in ondernemend Nederland. Zij zijn bereid hogere bedragen voor langere tijd te investeren. De samenwerking met De Goudse Verzekeringen als eerste professionele investeerder bevestigt dit.’

Geert Bouwmeester, Bestuursvoorzitter van De Goudse Verzekeringen: ‘Wij zijn er trots op om als eerste zakelijke investeerder deel te nemen aan dit initiatief. Het is onze missie om ondernemers zorgelozer en succesvoller te laten ondernemen. Met onze deelname in Rabo&Co dragen we daar aan bij. De Goudse Verzekeringen investeert vanaf juni 2018 € 20 miljoen om samen met de Rabobank het Nederlandse bedrijfsleven te financieren. Middels de Rabo&Co-constructie heeft De Goudse Verzekeringen er een nieuwe investeringsmogelijkheid bij. Op deze manier herinvesteert De Goudse Verzekeringen een deel van de ontvangen premies in het Nederlandse MKB.’

Rabo&Co is een online platform waarop zakelijke leningen aangeboden worden. De co-financier krijgt via Rabo&Co nieuwe investeringsmogelijkheden en kan samen met de Rabobank een lening verstrekken aan een zakelijke klant van de Rabobank. De Rabobank participeert zelf altijd. Zij beheert en administreert de lening en is voor ondernemers het aanspreekpunt. Rabo&Co is één van de initiatieven waarmee Rabobank invulling geeft aan haar missie ‘Ondernemers helpen groeien’.

]]>
Persbericht Tue, 05 Jun 2018 08:36:22 GMT 255434
<![CDATA[Rabobank: Dare Not to Dairy – How the Industry Can Respond to the Rise of Dairy-Free]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Dairy alternatives are on a rise as consumers are increasingly going dairy-free, particularly when it comes to fluid ‘milk’ used on things like cereal or in coffees. More recently, biotechnology has entered the arena, brewing milk proteins through biofermentation. The time is right for the dairy sector to reflect on the success of alternative dairy products and to consider applying those lessons to dairy, according to the latest RaboResearch dairy report Dare Not to Dairy -- What the Rise of Dairy-Free Means for Dairy… and How the Industry Can Respond.

Dairy alternatives have competed in the dairy space for decades, but competition has intensified as dairy alternatives broaden in types, styles, and categories of product. Global retail sales growth for dairy alternatives has soared at a rate of 8 percent annually over the last ten years. With retail sales valued at USD 15.6bn, dairy-free ‘milk’ represented 12 percent of total fluid milk and alternative sales globally in 2017, according to Euromonitor.

Nutrition, price, and flavour tend to favour dairy, but changing consumer perceptions around health, lifestyle choices, curiosity, and perceived sustainability are increasingly drawing more people to select ‘dairy-free’ products.

“Global demand for dairy is expected to grow by 2.5 percent for years to come, with demand for non-fluid categories offsetting weak fluid milk sales,” says Tom Bailey, RaboResearch Senior Analyst – Dairy. “While it’s not essential to diversify into dairy alternatives, it would be wise for the dairy industry to at least learn one thing from the success of dairy alternatives, which may be putting the consumer first and trading in the old grass-to-glass model for glass-to-grass.”

The challenge for dairy lies mostly in fluid milk, where retail sales in western Europe (USD 18.6bn) and the US (USD 12.5bn) declined at an annual rate of 5 percent and 3 percent, respectively, in the five years to 2017, according to Euromonitor.

The results over the last five years have favoured dairy players who have invested in milk alternatives across the supply chain – from planting almond trees to buying brands. The investments in dairy alternatives have shown returns above standalone dairy.

]]>
Persbericht Thu, 24 May 2018 11:37:47 GMT 255185
<![CDATA[IBAN-Naam Check beperkt fraude en fouten bij overboekingen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180523-ibannaamcheck-banken.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft met het invoeren van IBAN-Naam Check het aantal gevallen van fraude en verkeerde overboekingen sinds september 2017 flink zien dalen. Zo zijn klanten in totaal 70 procent minder geld kwijt aan fraude met facturen en voorkomt IBAN-Naam Check de helft van verkeerde betalingen. IBAN-Naam Check vergelijkt de naam die de klant invoert met de naam die bij de bank bekend is bij het ingevoerde nummer en geeft een melding als er een verschil is.

IBAN-Naam Check is door Rabobank Surepay ontwikkeld. Met de introductie bij ASN Bank, Regio Bank en SNS (gezamenlijk de Volksbank) en ING, krijgen ook klanten van die banken meer zekerheid over hun betalingen. David-Jan Janse medeoprichter van Rabobank Surepay: “Bij internet- of mobielbankieren kan een vergissing ervoor zorgen dat een bedrag bij de verkeerde persoon of bedrijf belandt. De meeste klanten krijgen dat vervolgens wel weer terug, maar niet altijd. Met IBAN-Naam Check hebben klanten een middel waarmee ze beter kunnen nagaan of ze het geld overmaken naar degene die ze bedoelen.”

Grootste impact heeft IBAN-Naam Check op factuurfraude. Bestaande facturen worden onderschept en voorzien van een ander bankrekeningnummer. “Met behulp van de check in app of online zien klanten dat de ontvanger niet het beoogde bedrijf is, maar bijvoorbeeld een persoon. Dan moet er een lampje gaan branden en kan de klant navraag doen. Over een periode van acht maanden met IBAN-Naam Check bleek de schade door factuurfraude teruggebracht tot 30 procent van het bedrag in een vergelijkbare periode waarin de check nog niet was ingevoerd”, licht Janse toe.

Sinds de invoering van IBAN-Naam Check zijn meer dan 350 miljoen checks uitgevoerd. Dit kunnen meerdere checks per transactie zijn. Dagelijks geeft de check circa 1500 keer de melding dat een rekening is opgeheven. Janse: “Dat betekende voorheen dat de betaling werd uitgevoerd en na een paar dagen weer werd teruggestort als bleek dat het nummer niet in gebruik was. Dat veroorzaakte op zijn minst vertraging. Als het rekeningnummer inmiddels bij iemand anders in gebruik was, gaf dat daarnaast vaak veel narigheid. Nu zien mensen direct dat het nummer niet bestaat of krijgen een melding dat degene naar wie ze geld willen overmaken niet langer de rekeninghouder is.”

Met de introductie vandaag bij ASN Bank, Regio Bank, SNS en ING is IBAN-Naam Check ook buiten Rabobank beschikbaar. “Het is goed te zien dat we dit met de Volksbank en ING in goede samenwerking in minder dan een jaar hebben kunnen implementeren”, aldus Janse. Andere banken volgen later deze zomer en dit najaar.

]]>
Persbericht Wed, 23 May 2018 07:00:00 GMT 255130
<![CDATA[Verklaring Rabobank aanhouding verdachten kluisroof Oudenbosch]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180430-oudenbosch-verdachten.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft kennisgenomen van de aanhouding maandagochtend van twee mannen, op verdenking van betrokkenheid bij de kluisroof in Oudenbosch in het weekend van 3 en 4 maart. Beiden zijn werkzaam voor het beveiligingsbedrijf dat de bank had ingezet voor de beveiliging en alarmopvolging van het pand.

Het is goed dat er verdachten zijn aangehouden. Hopelijk komt er snel meer duidelijkheid over hun betrokkenheid en de toedracht van de roof. Voor haar klanten hoopt de bank dat uiteindelijk de buit of een deel ervan kan worden teruggevonden. Met gedupeerde klanten is de Rabobank in gesprek om te helpen bij de afwikkeling van de schade. Voor veel klanten is dit een emotioneel en ingrijpend proces. Dat vraagt om grote zorgvuldigheid.
De bank is teleurgesteld dat het bij de aanhouding gaat om medewerkers van een bedrijf waarin zij altijd veel vertrouwen heeft gehad. Kort na de kluisroof heeft de bank al besloten het contract per 1 mei niet te continueren. De reden hiervoor was dat de bank ieder mogelijk risico en mogelijke betrokkenheid van medewerkers bij de toekomstige beveiliging wilde uitsluiten. Dit besluit geldt voor de vier lokale banken die een contract met dit beveiligingsbedrijf hadden.
De bank heeft vanaf het begin alle medewerking verleend aan het politieonderzoek door camerabeelden en andere middelen te delen. Zij is blij dat er voortgang wordt geboekt en blijft volledig meewerken aan het onderzoek.
]]>
Persbericht Mon, 30 Apr 2018 14:01:56 GMT 254691
<![CDATA[Rabo Frontier Ventures investeert in GoCredible]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180418-gocredible-rfv.html?utm_medium=RSS Rabo Frontier Ventures (RFV), de strategische investeringstak van de Rabobank, investeert in de Nederlandse fintech GoCredible en neemt hiermee een aandeel in het bedrijf. Met deze investering versterken de Rabobank en GoCredible hun samenwerking die in 2016 is gestart.

De samenwerking tussen de Rabobank en GoCredible heeft in 2017 geleid tot de conditionele betaalmethode Rabo Safe2Pay. Met Rabo Safe2Pay maakt de koper het geld niet direct over naar de verkoper, maar bewaart het geld op een tussenrekening. Pas bij levering wordt het geld overgemaakt naar de verkoper. GoCredible levert voor deze betaalmethode de smart contract techniek (slimme digitale overeenkomst), de koppeling met de voorwaarden en de samenvoeging met de betreffende partijen. Deze wordt nu al gebruikt door Gelijk Oversteken van PostNL. Met Gelijk Oversteken krijgt de verkoper zijn aankoopbedrag als de koper het pakket heeft ontvangen. Een soortgelijke dienst creëerde GoCredible met Autobetaalservice voor de betaling van tweedehands auto’s. 
 
Deze vernieuwende smart-contracts betaalservice van GoCredible is een passende oplossing voor iedere business die geen vergunning heeft, maar wel veilig zaken wil doen. De Rabobank en GoCredible gaan hun succesvolle samenwerking intensiveren met als doel de betrouwbaarheid van het handelsverkeer te vergroten. Hiermee voegen ze zowel economische als maatschappelijke waarde toe. Momenteel werkt de Rabobank met GoCredible aan verschillende vernieuwende proposities.
 
De Rabobank wil samen met GoCredible proposities ontwikkelen en de onderneming naar het volgende niveau van ontwikkeling brengen. ‘De combinatie van de wendbaarheid en snelheid van GoCredible met de betrouwbaarheid en ervaring van de Rabobank creëren nieuwe mogelijkheden en versnelde innovaties,’ aldus Harrie Vollaard, CEO Rabo Frontier Ventures. Ook GoCredible ziet een mooie toekomstige samenwerking tegemoet: ’We kijken uit naar het verder uitbouwen van de relatie met de Rabobank, zowel over de as van investering als over de as van business ontwikkeling,’ vertelt Teun Lammers, co-founder GoCredible.
 
De deelname in GoCredible is de zevende investering van Rabo Frontier Ventures, opgericht in 2017. Het doel van dit EUR 60 miljoen fonds is investeren in kansrijke FinTech en Food & Agri bedrijven, die aansluiten bij de strategische richting van de bank en nieuwe mogelijkheden bieden voor klanten op lange termijn.
 
Voor meer informatie:
]]>
Persbericht Wed, 18 Apr 2018 10:42:21 GMT 254406
<![CDATA[Zuivelupdate: Marges voor melkveehouders onder druk]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180403-rabobank-global-dairy-quarterly-q1-2018.html?utm_medium=RSS 2017 was een goed jaar voor de zuivelmarkt. Aantrekkende melkprijzen zorgden in de tweede helft van het jaar voor een sterke groei van de Europese melkproductie, die ook in het begin van 2018 doorzette, blijkt uit de Zuivelupdate van Rabobank die vandaag is verschenen. Naar verwachting zal de groei van de mondiale melkproductie gedurende 2018 aanhouden, al komen de marges voor melkveehouders wel onder meer druk te staan.

In de eerste drie maanden van 2018 zijn de Europese melkprijzen gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Gedurende deze periode is de door de Nederlandse melkverwerkers uitbetaalde melkprijs gemiddeld 10-15% gedaald. De onderliggende prijsniveaus voor basiszuivelproducten zijn de oorzaak van deze prijsdaling.

Kaasprijs 

Tussen september 2017 en de eerste weken van 2018 is de spotprijs voor Goudse kaas met ruim 37% gedaald, om de daaropvolgende twee maanden enigszins te herstellen. Door de looptijden van contracten tussen enerzijds kaasmakers en anderzijds kaashandelaren en retail heeft het enige tijd geduurd voordat dit zich vertaalde in een lagere melkprijs. 

Prijzen eiwitrijke en melkvetrijke producten 

Vooral de markt voor eiwitrijke producten, zoals magere melkpoeder en weipoeder, blijft moeizaam door de hoge Europese interventievoorraden, oplopende voorraden in Noord-Amerika en de groeiende melkaanvoer. De prijs voor magere melkpoeder daalde tot onder de 1400 euro per ton, het laagste niveau sinds 2007 en ruim € 300 beneden de interventieprijs van 2017. Met prijsniveaus tot € 710 per ton bleven ook de prijzen voor weipoeder op een laag niveau. De prijs voor Europese boter blijft ondanks de prijsval eind 2017 met € 4.920 per ton eind maart 2018, op een bovengemiddeld niveau.

Melkprijs tweede kwartaal 2018: de druk blijft 

Door de moeizame markt voor eiwitrijke producten en de piek in de Europese melkproductie blijft er ook het in tweede kwartaal druk staan op de melkprijzen. Hierdoor is een prijsherstel ten opzichte van het melkprijsniveau in de laatste maanden van 2017 voorlopig niet aan de orde. Desondanks wordt voor het tweede kwartaal een stabieler Nederlands melkprijsniveau verwacht ten opzichte van het prijsverval gedurende het eerste kwartaal van 2018.

Melkproductie 2018

Ondanks het fosfaatreductieplan is de Nederlandse melkproductie in 2017 0,1% hoger geëindigd ten opzichte van 2016. De melkproductie gedurende de eerste twee maanden van 2018 blijft 0,5% onder het productieniveau van 2017. Door de generieke korting, de beperkte mogelijkheden om nog verder te snijden in de jongvee bezetting en/of het ondereind van de veestapel, en de 10% afroming op verhandelde rechten, is de ruimte om de Nederlandse melkproductie op het niveau van 2017 te houden beperkt. Daarnaast leidt een productieverhoging per koe, in tegenstelling tot 2017, wel tot meer benodigde fosfaatrechten. Als gevolg hiervan verwacht de Rabobank dat de melkproductie in 2018 met circa 2,5% zal dalen.

De liquiditeit van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf is nog steeds goed. Hoewel er verschillen zichtbaar zijn tussen de melkverwerkers is de melkprijsdaling op veel bedrijven nog niet onder de kostprijs gezakt. Hierdoor loopt de liquiditeitsruimte nog niet terug en hoeven buffers nog niet aangesproken te worden.

Vooruitblik: Europese melkproductie blijft toenemen 

De Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 zal blijven toenemen. Ondanks de daling van de gemiddelde Europese melkprijs opereren veel bedrijven nog met een positieve cashflow en is het ruwvoeraanbod ruim. Daarnaast zijn de referentiemaanden voor de eerste twee kwartalen van 2018 relatief laag. Het koudefront in februari zal de groei van de melkproductie in het eerste kwartaal enigszins temperen. 

Na een stabiel derde kwartaal zal de melkproductie naar verwachting vanaf het vierde kwartaal van 2018 omslaan in een productieafname. Lagere marges en uitdagende referentiemaanden voor de tweede helft van 2017 zijn hiervan de oorzaak. Deze melkproductiedaling zal om dezelfde redenen ook doorzetten in de eerste drie maanden van 2019.

]]>
Persbericht Thu, 05 Apr 2018 13:48:30 GMT 254047