press releases https://www.rabobank.com/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Meer inzicht in verduurzaming toeleveringsketen door blockchain ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20191001-toeleveringsketen-platform.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft een project afgerond dat meer inzicht geeft in de verduurzaming van wereldwijde toeleveringsketens. Trado, een model gebaseerd op blockchain en andere technologieën voor het delen van gegevens, is ontwikkeld op initiatief van het Cambridge Institute for Sustainable Leadership (CISL). Partijen als Sainsbury's, BNP Paribas, Unilever, Barclays, Standard Chartered en Rabobank werkten daarin samen.

Trado maakt een duurzame 'data-for-benefits'-swap mogelijk tussen een koper en een verkoper in de keten. Het model is getest met kleine theeboeren in Malawi die een financiële stimulans kregen in ruil voor het invoeren van sociale of ecologische gegevens in de blockchain. Ketenpartijen krijgen daardoor inzicht in betrokkenheid van de producent bij ontbossing, landbeheer, biodiversiteit, sociaal-economische ontwikkeling of geverifieerde distributie en hebben daarmee betrouwbare gegevens over duurzaamheidseigenschappen van het product. Producenten in de eerste schakel van de keten ontvangen beloning voor de informatie over de wijze waarop zij produceren.
Michiel Teunissen, hoofd Innovation Trade Commodity Finance (TCF) van de Rabobank: "Trado laat zien hoe gegevens over traceerbaarheid en duurzaamheid kunnen worden vertaald in reële impact op het niveau van kleine boeren, waardoor ze worden gemotiveerd om duurzamer te produceren. Dat is de sleutel om ketens te verduurzamen.”
Naar schatting zijn er ongeveer 500 miljoen kleine boeren die 80 procent van het voedsel produceren dat in ontwikkelingslanden wordt geconsumeerd. De meerderheid daarvan bevindt zich in de minst ontwikkelde landen waar de kosten hoog zijn. Veel grote bedrijven erkennen het belang van deze producenten voor hun toeleveringsketens.
Het model wordt nu verder doorontwikkeld om op grotere schaal te kunnen worden toegepast.

]]>
Persbericht Wed, 09 Oct 2019 10:47:41 GMT 263013
<![CDATA[Rabobank, ABN AMRO en BNP Paribas steunen samen kleine koffieboeren]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20191001-neumann-coffee-farmers.html?utm_medium=RSS Rabobank, ABN AMRO en BNP Paribas gaan samen met Neumann Kaffee Gruppe (NKG), IDH en USAID kleine koffieboeren in Kenia, Honduras en Mexico ondersteunen. Deze landen introduceren in 2019 NKG Bloom, een wereldwijd uniek initiatief dat in 2030 300.000 koffiefamilies zal bereiken.

NKG Bloom is een initiatief van Neumann Kaffee Gruppe, de grootste ‘groene’ koffiepartij ter wereld. De in Duitsland gevestigde dienstverlener biedt boeren toegang tot financiering, onderwijs en technologie. Hiermee kunnen die boeren hun productiepotentieel volledig benutten, duurzamer werken en de geproduceerde koffie traceerbaar maken.

De drie banken verzorgen de financiering en delen het kredietrisico samen met NKG, USAID en IDH. Om de kern van NKG BLOOM te vormen, leidde NKG de oprichting van een Coffee Smallholder Livelihoods Facility - een innovatieve roterende faciliteit van $ 25 miljoen.

Meer informatie over NKG Bloom op de website van NKG.

]]>
Persbericht Tue, 01 Oct 2019 15:41:49 GMT 263002
<![CDATA[Mastercard en Rabobank werken aan financiële inclusie voor 1 miljoen boeren in opkomende markten]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190925_mastercard-rabobank-financial-inclusion-farmers.html?utm_medium=RSS Mastercard en Rabobank hebben bekendgemaakt dat zij een strategisch partnership aangaan om boeren in opkomende markten toegang te geven tot een digitaal platform, dat hen in staat stelt om hun producten voor een eerlijke prijs te verkopen. Het platform bouwt voort op het huidige Mastercard Farmer Network en wordt versterkt door de expertise en het bereik van Rabobank in de food- en agrisector in Europa, Afrika en Azië.

Het partnership is formeel geïnitieerd met een ceremonie tijdens de ‘CEO Partnership for Economic Inclusion’-bijeenkomst eerder dit jaar in aanwezigheid van Hare Majesteit Koningin Máxima van Nederland. Zij maakte hier onderdeel van uit in haar functie als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties voor inclusieve financiering en ontwikkeling (UNSGSA).

Binnen de samenwerking breiden Mastercard en Rabobank het bereik en de impact van het Mastercard Farmer Network uit in Oeganda, Tanzania, Kenia, Ghana, Egypte en India. Veel kleinere boeren in deze landen hebben beperkt toegang tot marktinformatie, financiële diensten en managementvaardigheden. Dit leidt tot onzekerheid, inefficiënties en verspilling van middelen, en weerhoudt boeren ervan om een toekomstbestendig bedrijf op te zetten.

Sinds de lancering in 2015 heeft het Mastercard Farmer Network meer dan 250,000 boeren bereikt in Oeganda, Tanzania en India. Via het platform leggen kleinschalige boeren contact met potentiële kopers, hebben ze toegang tot mobiele betalingsmogelijkheden en bouwen ze een digitaal transactieregister dat gebruikt kan worden om formele kredietvoorzieningen te krijgen bij een financiële instantie. Deze oplossing maakt deel uit van de strategie van Mastercard om achtergestelde gemeenschappen via een algemene digitale infrastructuur te verbinden met essentiële financiële diensten.

“Bij Mastercard werken we aan een wereld waarin economische groei voor iedereen toegankelijk is”, aldus Arjan Bol, Country Manager Nederland bij Mastercard. “Het Mastercard Farmer Network draagt hieraan bij door een digitaal platform te bieden dat het voor kleinere boeren veiliger en eenvoudiger maakt om hun bedrijf te laten groeien. Door middel van nauwe samenwerkingen met belangrijke partners als Rabobank kunnen wij nog meer impact creëren, zodat iedereen, overal mee kan doen aan de digitale economie.”

De aankondiging wordt gedaan terwijl Ajay Banga, president en CEO van Mastercard, samenkomt met wereldleiders en leiders uit het bedrijfsleven om het tienjarig jubileum van Hare Majesteit Koningin Máxima als UNSGSA te vieren. Hiervoor wordt in New York een speciaal evenement van de Algemene Vergadering van de VN georganiseerd met de titel: “Financial Inclusion for Development: Building on 10 Years of Progress”. Hare Majesteit Koningin Máxima, die vanuit haar functie de CEO Partnership for Economic Inclusion organiseerde, heeft als doel om ontwikkelingskansen en economische inclusie voor iedereen mogelijk maken. Haar ondersteuning aan bedrijven in de particuliere sector vormde de basis voor het strategische partnership tussen Mastercard en Rabobank.

“Wij geloven dat duurzame samenwerkingen in de food- en agrisector cruciaal zijn om voedselzekerheid in de toekomst te kunnen waarborgen”, aldus Wiebe Draijer, CEO van Rabobank. “Deze samenwerking biedt ons een unieke kans om honderdduizenden boeren toegang te geven tot formele economische en financiële diensten. Door onze krachten met Mastercard te bundelen, kunnen wij de financiële inclusie in de agrisector vergroten en tegelijkertijd aanzienlijk bijdragen aan de Banking for Food-strategie van de Rabobank.”

]]>
Persbericht Wed, 25 Sep 2019 12:31:33 GMT 262833
<![CDATA[Rabobank: Zwakke buitenlandse vraag remt groei Nederlandse economie]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190916-kwartaalbericht-economische-groei.html?utm_medium=RSS De Nederlandse economie groeit dit jaar minder hard dan vorig jaar. Volgend jaar zet die vertraging nog verder door. De mondiale groeivertraging begint tastbaar te worden en economen van Rabobank voorzien dan ook een terugval in de exportgroei. Naar verwachting valt de overheidsconsumptie dit jaar en in 2020 lager uit dan gepland. Consumenten blijven nog wel de portemonnee trekken. Ook wordt er nog altijd meer geïnvesteerd. In 2019 groeit de Nederlandse economie daarom naar verwachting met 1,8 procent, gevolgd door 1,4 procent in 2020. Dat is een stuk minder hard dan in 2018, toen het bruto binnenlands product nog met 2,6 procent toenam. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Het tempo waarmee de Nederlandse economie groeit, lag afgelopen halfjaar een stuk hoger dan in veel andere Europese landen. Ester Barendregt, hoofd RaboResearch Nederland: “Naar verwachting zal de Nederlandse economie dit en ook volgend jaar nog harder groeien dan de eurozone, maar de mondiale neergang begint wel degelijk merkbaar te worden. Zo daalde afgelopen kwartalen de industriële productie en verwachten we dat de export dit en komend jaar minder hard groeit dan de import.”

De economische groei wordt wel gedragen door particuliere investeringen en huishoudconsumptie. Barendregt: “Eerder dit jaar gingen we er nog van uit dat deze minder snel zouden toenemen en dat juist de overheid een grote rol zou spelen in de groei. Maar de overheidsconsumptie valt tot nu toe veel lager uit dan eerder verwacht. Daar staat tegenover dat de uitgaven van bedrijven en huishoudens een hogere bijdrage aan de economische groei leveren. De huishoudconsumptie krijgt volgend jaar een extra impuls van hogere reële lonen en lastenverlichting. De private investeringen groeien volgend jaar waarschijnlijk minder uitbundig, omdat de internationale onzekerheid de investeringsbereidheid uiteindelijk zal verminderen. Overigens is onze voorspelling gebaseerd op de verwachting van een ordelijk vertrek van de Britten uit de Europese Unie. Een ontwrichtende Brexit zonder deal kan Nederland volgend jaar het grootste deel van zijn economische groei kosten. De kans daarop is nog altijd oncomfortabel hoog. In eigen land is de impact van de stikstofuitspraak een onzekere factor.”

Verwachtingen wereldeconomie naar beneden bijgesteld
In het Kwartaalbericht is verder te lezen dat de groeiramingen voor de wereldeconomie neerwaarts zijn bijgesteld van 3,3 naar 3,1 procent. Rabobankeconoom Björn Giesbergen: “De voornaamste redenen voor onze aanpassingen zijn naast binnenlandse factoren de verslechterde exportvooruitzichten voor veel landen, die samenhangen met een lagere groei van het wereldhandelsvolume en een escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China. Hoewel we denken dat centrale banken en overheden zullen proberen om de groei te stimuleren met een monetaire impuls of stimulerend begrotingsbeleid, verwachten wij dat deze maatregelen per saldo niet opwegen tegen de verslechterde economische vooruitzichten.”

De Rabobankeconoom ziet risico’s in de voorlopig laag blijvende rentes. Giesbergen: “Zo hebben centrale banken minder ruimte om monetair te stimuleren via rentebeleid als er een recessie komt in de toekomst. Daarnaast zien financiële instellingen hun balansen verslechteren, raken huizenmarkten verder oververhit en lenen sommige overheden te veel. Dat is een kwetsbaar uitgangspunt voor als de rente ooit weer omhoog gaat. Dit kan nog een groter probleem zijn voor opkomende markten, die behalve de eerdergenoemde problemen ook gevoelig zijn voor kapitaaluitstroom en soms hoge schulden hebben in buitenlandse valuta.”

]]>
Persbericht Mon, 16 Sep 2019 08:00:00 GMT 262723
<![CDATA[Rabobank helpt horeca voedselverspilling aan te pakken]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190830-FoodWasteChallengeHoreca.html?utm_medium=RSS In de horeca verdwijnt jaarlijks gemiddeld ruim 51 miljoen kilo aan voedsel in de afvalbak. Dat is 14% van de totale Nederlandse voedselverspilling. Met de stichting Samen tegen Voedselverspilling daagt de Rabobank daarom horecaondernemers uit om efficiënter om te gaan met inkoop, opslag en bereiding van voedsel. De Food Waste Challenge waaraan 300 horecaondernemers gratis kunnen deelnemen, duurt zes weken. Inschrijven kan tot 27 september.

Estée Strooker, Nederlandse chef-kok en partner van de Rabobank, is met haar restaurant ’t Amusement in Arnhem de 1e deelnemer van de Food Waste Challenge. Zij gaf vrijdag tijdens het evenement Lekker Uden het startschot voor de uitdaging, Om een zo groot mogelijke impact te bereiken riep zij andere horecaondernemers op om zich aan te sluiten. Strooker: “Bij het ’t Amusement doen we al veel op het gebied van voedselverspilling, denk bijvoorbeeld aan de wekelijkse Sunday Funday waarin we de restjes van de week ervoor gebruiken. Maar er zijn natuurlijk altijd verbeterpuntjes en daar heeft de 0-meting van de Food Waste Challenge inzicht in gegeven. Samen met mijn collega’s ga ik aan de slag om de doelstelling van het besparingspotentieel van 300kg binnen het jaar te halen, een mooie uitdaging. En ik daag mijn collega chefs uit om ook mee te doen.”

Naast Strooker hebben Doloris’ rooftop restaurant, Bilderberg Hotels, Brasserie de Conversatie Uden, Holiday Inn Amsterdam, Crowne Plaza Amsterdam Schiphol en Mercure Hotels in Amsterdam West, Zwolle en Nijmegen hun deelname bevestigd. Deelname van deze grote spelers uit de horecabranche bewijst dat de horeca het reduceren van voedselverspilling serieus neemt.

Broodnodige challenge
Tijdens de Food Waste Challenge krijgen horecaondernemers begeleiding van experts van Wastewatchers en Hotelschool The Hague. Door efficiënter om te gaan met inkoop, opslag en bereiding van voedsel kunnen zij kilo’s afval voorkomen en daarmee zowel de uitstoot van CO2 reduceren als geld besparen. Een horecaondernemer die 300 kg voedsel per jaar bespaart, kan rekenen op ruim 2300 euro minder kosten en 600 kg minder CO2-uitstoot.
Jos Klerx, sectorspecialist Horeca & Recreatie Rabobank: “De Food Waste Challenge start met een nulmeting en bepaling van het besparingspotentieel van een horecaondernemer, gevolgd door een actieve periode van verspilling verminderen met slimme tips en tools. Daarna volgt een nieuwe meting. De resultaten van de volledige Food Waste Challenge worden bekend gemaakt tijdens de Horecava van 13 t/m 20 januari 2020.”
“De horeca is een verspillingshotspot en heeft bovendien kleine winstmarges. Voorkomen, verminderen en verwaarden van verspilling kan dus bijdragen aan het verdienmodel én aan het verduurzamen van de onderneming. Er zijn voor deze branche al veel tools & tips om voedselverspilling te verminderen en er is veel laaghangend fruit. Uit wereldwijd onderzoek van Champions 12.3 blijkt dat elke geïnvesteerde euro in het verminderen van voedselverspilling 7 euro opbrengt. Reden genoeg voor de Rabobank om het initiatief te nemen voor een Food Waste Challenge voor de horeca. We werken samen met diverse koplopers & impactmakers uit de horeca om zo binnen drie jaar echt een beweging naar verduurzaming te creëren binnen de sector.”

Rabo Food Forward
De Food Waste Challenge is een van de programma’s van Rabo Food Forward. Daarin werkt de Rabobank samen met ondernemers, consumenten, studenten, overheid en partners aan het versnellen van voedseloplossingen.

]]>
Persbericht Fri, 30 Aug 2019 09:27:12 GMT 262540
<![CDATA[Rabobank boekt 1,2 miljard euro nettowinst over eerste halfjaar 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190815-rabobank-posts-eur-1-2-billion-net-profit-in-first-half-year-of-2019.html?utm_medium=RSS In een uitdagende omgeving heeft Rabobank over het afgelopen halfjaar voortgang geboekt op de meeste doelstellingen van haar strategie. De nettowinst komt in de eerste zes maanden uit op 1,2 miljard euro.

‘In de eerste zes maanden van 2019 boekte Rabobank een nettowinst van 1,2 miljard euro. Dit halfjaar hebben internationale ontwikkelingen de stabiliteit en groeiperspectieven wereldwijd verder onder druk gezet. Denk hierbij aan verdere escalatie van de handelsoorlog tussen de VS en China, een gestegen kans op een harde Brexit en de aanhoudende lage-renteomgeving. Gegeven deze uitdagende omgeving kijken we tevreden terug op hoe wij in staat zijn geweest wederom voortgang te boeken op onze strategie en missie als coöperatieve bank. Dit is dankzij de inzet en betrokkenheid van onze medewerkers, waarvoor wij ze hartelijk willen bedanken.’

Vergeleken met de recordprestatie van het eerste halfjaar van 2018, is de winstdaling 29%. Dit is voornamelijk het gevolg van een stijging in de kredietverliezen ten opzichte van het extreem lage niveau over dezelfde periode vorig jaar. Met het huidige niveau komen deze weer dichter in de buurt van het langjarig gemiddelde. De inkomsten zijn beïnvloed door het wegvallen van resultaten van niet-strategische onderdelen (FGH Bank en BPD Marignan). De aanhoudend lage-renteomgeving had ook enige invloed.

Rabobank is erin geslaagd om de kosten verder omlaag te brengen. Vergeleken met het eerste halfjaar van 2018 daalden de kosten met 5% als gevolg van de herstructureringsmaatregelen. Daardoor verbeterde ook de cost/income-ratio van 65,9% (over 2018) naar 64,4% over het afgelopen halfjaar. Focus blijft nodig op het verbeteren van de cost/income-ratio. Het tempo hiervan wordt mede bepaald door ontwikkelingen van de rentestand en verhoogde investeringen voor digitalisering en compliance. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 15,8%, ruim boven de door Rabobank gestelde target van minimaal 14%. De geringe daling van 0,2% (vergeleken met 31 december 2018) is onder andere het gevolg van groei in de kredietportefeuille. Met deze kapitaalpositie blijft Rabobank goed voorbereid op de impact van Basel IV en TRIM.

Rabobank heeft een aantal internationale niet-kernactiviteiten in Noord-Amerika (RNA) en Ierland (ACC loan portfolio) verkocht en bouwt haar retailactiviteiten in Indonesië verder af. Hiermee is verdere invulling gegeven aan de nagestreefde balansoptimalisatie.

In lijn met de Food & Agri-strategie steeg in het eerste halfjaar de kredietverlening (gecorrigeerd voor de verkoop van RNA) aan internationale klanten met 5 miljard euro. Ook leasingdochter DLL droeg positief bij aan deze groei. Daarnaast lieten de toevertrouwde middelen (gecorrigeerd voor de verkoop van RNA) een stijging zien van 12 miljard euro.

Door de agri-activiteiten van RNA in te brengen in Rabo AgriFinance, is Rabobank de op drie na grootste financier van agribusiness geworden in Noord-Amerika, de grootste landbouwmarkt ter wereld. Dit creëert een sterke basis voor verdere uitbouw van haar marktpositie.

In Nederland heeft Rabobank haar aandeel op de hypotheekmarkt in het eerste halfjaar iets verder vergroot naar 21,4%. Rabobank blijft daarmee de grootste hypotheekverstrekker.

Afgelopen halfjaar zijn in Utrecht 2.500 medewerkers meegenomen in het programma ‘simplify@scale’ om sneller, betere (digitale) producten en diensten te ontwikkelen voor klanten. Zo is met het toevoegen van functionaliteiten als ‘saldoverloop’ en ‘categoriseren van uitgaven’ de Rabo-app een goede financiële coach, die klanten grip geeft op hun financiën. Per 30 juni 2019 bankiert 63% van de particuliere klanten en 81% van de zakelijke klanten met de app of online.

Voor kleinzakelijke klanten introduceerde Rabobank het online leenplatform Fundr: binnen 15 minuten weten ondernemers wat ze kunnen lenen en kunnen ze laagdrempelig, snel en veilig een financiering afsluiten.

Rabobank was afgelopen halfjaar met de nieuwe PSD2-wetgeving de eerste bank die diverse API-koppelingen openstelde voor andere aanbieders, zoals de betaalinitiatie en het delen van rekeninginformatie. Beleggingsapp Peaks, een van de eerste fintechs van Rabobank, kreeg als eerste niet-bank in Nederland een vergunning van DNB om zijn diensten nu aan klanten van álle banken aan te bieden.

De vernieuwing van de lokale Rabobanken is met 90 lokale banken, ondersteund door 14 specialistenteams en in totaal 382 vestigingen in Nederland, volledig operationeel. Een mooi voorbeeld van lokale impact is Bankieren4brainport: Rabobank regio Eindhoven heeft 1 miljard euro beschikbaar gesteld voor de financiering van bedrijven in Brainport, de toonaangevende regio in technologie en innovatie. Rabobank heeft over het eerste halfjaar van 2019 19 miljoen euro bijgedragen aan lokale projecten via haar coöperatieve dividend.

De gestage stijging van de NPS-scores in Nederland laat zien dat de waardering van klanten blijft verbeteren. De betrokkenheid van de leden is gestegen evenals de algemene reputatiescore van Rabobank.

Met het oog op komend halfjaar meldt Wiebe Draijer: ‘Onze inspanningen zijn, in lijn met onze strategie, gericht op de verdere invulling van onze coöperatieve dienstverlening en de verbinding met onze leden. We willen een belangrijke bijdrage leveren aan de leefomgeving van onze klanten en leden. Dit past bij een coöperatieve bank als de onze. We zetten een extra stap in de energietransitie: zo bieden we onze particuliere klanten meer mogelijkheden bij de verduurzaming van hun woning. Wereldwijd verhogen we onze inspanningen om de landbouw en voedselketen duurzamer te maken.
We geven met 1.600 CDD-specialisten wereldwijd onze maatschappelijke rol als poortwachter de hoogste prioriteit. We zien klantintegriteit (customer due diligence – CDD) als basis voor een goede klantbediening en om klant en maatschappij te beschermen tegen risico’s op het gebied van witwassen, fraude en terrorismefinanciering. We investeren in steeds meer geavanceerde technologie en gaan verder samenwerken met sector en overheid om toenemende fraude en financiële misdaad aan te pakken.
We liggen voortvarend op koers om verdere invulling te geven aan onze missie ‘Growing a Better World Together’.’

Gepubliceerd: 15 augustus 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 15 Aug 2019 08:00:00 GMT 262223
<![CDATA[Publicatie halfjaarcijfers 15 augustus 2019]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190808-presentation-interim-results-15-august-2019.html?utm_medium=RSS Op donderdag 15 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2019. Om 7.30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en een infographic gepubliceerd.

Om 9.00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers tijdens een webinar voor de pers de halfjaarcijfers toe. In de middag volgt een webinar voor analisten en institutionele beleggers. Dit webinar vindt plaats in het Engels.

Vanaf 12.30 uur is een audiocast van het webinar voor de pers, inclusief de sheets, beschikbaar op deze website. De audiocast van het webinar voor analisten, inclusief de sheets van de presentatie, is vanaf 15.30 uur beschikbaar.

Meer informatie over de resultaten van Rabobank:

Aanmelden kan via email: pressoffice@rabobank.nl

Gepubliceerd: 8 augustus 2019, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 08 Aug 2019 08:00:00 GMT 262120
<![CDATA[Rabobank vormt consortium met KKR in verkoop Eneco]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190718-rabobank-forms-consortium-with-kkr-in-sale-of-eneco.html?utm_medium=RSS Rabobank en KKR Infra vormen gezamenlijk een consortium in het verkoopproces van energieproducent Eneco.

Als coöperatieve bank kijkt Rabobank continu naar kansen in de markt om haar klanten beter te kunnen bedienen en bij te dragen aan de energietransitie. Een samenwerking met een partij als Eneco met een sterk groen profiel past binnen de ambitie van Rabobank om de huisbankier van de energietransitie te zijn en sluit naadloos aan op de missie om samen aan een betere wereld te werken. Deze transactie moet de energietransitie in Nederland versnellen.

Rabobank ziet dit consortium als een natuurlijke partner voor Eneco, zeker gezien haar lokale aanwezigheid en netwerken en het direct contact met een groot aantal zakelijke en particuliere klanten. Dat biedt een stevige basis om samen met Eneco bestaande èn nieuwe producten en diensten aan te bieden aan gezamenlijke en nieuwe klanten. Daarmee kunnen beide partijen klanten nog beter helpen bij hun eigen verduurzaming, bijvoorbeeld bij het energievriendelijker maken van hun woning. Dat draagt bij aan het realiseren van de ambitieuze klimaatdoelstellingen.

Het consortium wil investeren in een partnership met Eneco voor lange termijn en Eneco ondersteunen in de verdere ontwikkeling als een onafhankelijke Nederlandse onderneming die een leidende rol speelt in de energietransitie en de verduurzaming in Nederland en Europa.

Gepubliceerd: 18 juli 2019, 08:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 18 Jul 2019 07:37:54 GMT 262030
<![CDATA[Rabobank verwelkomt Klimaatakkoord ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190628-Dutch-Climate-Agreement.html?utm_medium=RSS Rabobank verwelkomt het Klimaatakkoord dat vandaag is gepresenteerd. “Veel van onze klanten zetten belangrijke stappen om de doelstellingen van Parijs te halen. Wij geloven dat door het scheppen van duidelijke kaders de transitie naar een duurzame toekomst versneld kan worden,” zegt Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank.

Het Klimaatakkoord heeft tot doel om de uitstoot van broeikasgassen in 2030 op een kosteneffectieve wijze met 49% te verminderen ten opzichte van 1990 en is daarmee in lijn met de doelstelling van Parijs waar Rabobank zich al eerder committeerde. Het Klimaatakkoord raakt alle sectoren van de Nederlandse economie en samenleving en vraagt om brede steun en effectieve medewerking van alle betrokkenen en belanghebbenden. Draijer: “Klimaatverandering vraagt een fundamentele verandering in hoe wij leven en werken. Dat is een flinke uitdaging, maar biedt zeker ook volop kansen."  
Rabobank ziet Nederland graag als koploper in de energietransitie en streeft naar een klimaatslimme food & agrisector. Zij helpt klanten actief om een beeld te krijgen van de emissies en reductiemogelijkheden op hun bedrijf. “Dat is nodig om samen de vervolgstappen te kunnen bepalen.” 
 
Landbouw
Landbouw & Landgebruik is een van de twee klimaattafels waar Rabobank gesprekspartner was. De CO2-reductie van 3,5 Mton stond in december in het klimaatakkoord, de sector heeft zelf de ambitie om tot 6 Mton Co2-reductie te komen. Die extra reductie moet vooral uit de veehouderij-landgebruik en glastuinbouw komen. Dat is een ambitieuze doelstelling maar niet onmogelijk, vindt Rabobank. Wel is dan van belang dat snel duidelijk wordt wat de financiële kaders zijn en hoe de regelgeving eruit komt te zien. Ook moeten ondernemers op lange termijn zekerheid over regelgeving en financiering krijgen. Zij investeren immers doorgaans voor een lange periode. 
De meeste agrarische ondernemers zien wel in dat maatregelen nodig zijn en sommigen hebben de bank al gevraagd om advies of financiering voor bijvoorbeeld een nieuwe stal die aan de nieuwste eisen voldoet. Als duidelijke kaders en regelgeving lang op zich laten wachten, lopen ondernemers het risico dat zij beslissingen nemen die later niet verstandig blijken.
 
Wonen
De andere tafel waar Rabobank direct inbreng heeft geleverd is Bebouwde Omgeving. Verduurzamen van de woning is voor veel huiseigenaren iets waar ze tegenop zien. Welke keuze is het meest duurzaam, uitvoerbaar en ook nog financieel haalbaar? Het is goed dat er nu afspraken zijn gemaakt, dat geeft ruimte om het klanten zo makkelijk mogelijk te maken hun woning te verduurzamen en hen daarvoor toegang tot verschillende vormen van financiering te geven. Verduurzaming wordt dan ook onderdeel van elk hypotheekgesprek.
Gebouwgebonden financiering ziet de bank als een kansrijk nieuw instrument voor huiseigenaren om makkelijker te kunnen investeren. Als lokaal gewortelde bank denkt Rabobank verder graag mee met gemeenten over goede wijkgerichte oplossingen in het kader van wijkaanpak.

]]>
Persbericht Fri, 28 Jun 2019 18:31:46 GMT 261842
<![CDATA[Aegon en Rabobank bieden klant extra gemak met online identificatie]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190529-aegon-and-rabobank-online-identification-making-life-even-easier-for-dutch-customers.html?utm_medium=RSS

Aegon en Rabobank zetten volgende stappen in de samenwerking op het gebied van online identificatie. Na een jaar proefdraaien met MijnAegon gaat Aegon ook voor hypotheken en overlijdensrisicoverzekering het wettelijk vereiste identificatieproces online via Rabo eBusiness laten verlopen in plaats van per post. Klanten van alle banken en intermediairs kunnen zo met een druk op de knop, veilig en snel hun verzekeringszaken regelen.

“Aegon is duurzaam onderweg om een digitale dienstverlener te worden. En dus willen we onze klanten snelle digitale toegang en inzicht kunnen bieden, eventueel samen met hun financieel adviseur. Tegelijk is het ook belangrijk dat producten en persoonlijke gegevens waterdicht zijn afgeschermd voor onbevoegden. Wij moeten met zekerheid weten wie inlogt. Door het gebruik van iDIN kunnen we aan beide eisen van snelheid en betrouwbaarheid voldoen,” zegt Ingrid de Graaf, directielid Aegon Nederland.

Anno 2019 verwachten klanten dat zij zich direct online met een druk op de knop kunnen aanmelden bij hun verzekeraar. Rabobank is de eerste bank die verzekeraars helpt om vast te stellen of een persoon die wil inloggen ook echt de betreffende persoon is. Dat verloopt via online identificatie via Rabo eBusiness en iDIN. Voorheen ontvingen klanten nog brieven met toegangscodes voor de eerste aanmelding bij MijnAegon. Nu kan de klant direct online inloggen via Rabo eBusiness.

 • Aanmelden voor MijnAegon duurt 30 seconden in plaats van 4 dagen wachten op een brief met toegangscodes.
 • Online authenticatie via Rabo eBusiness en iDIN zorgt voor extra veiligheid, snelheid en herkenbaarheid.
 • Scheelt 160.000 brieven op jaarbasis. Dat staat gelijk aan 2400 kilo minder papier. Online authenticatie is duurzamer.
 • In een jaar tijd is 100.000 euro aan direct kosten bespaard.
 • Voor onafhankelijke adviseurs scheelt de online authenticatie veel administratieve rompslomp en risico’s. Het gehele proces gebeurt veilig en snel online. De adviseur kan zich dan volledig richten op het geven van solide advies.

Rabo eBusiness werkt samen met het gerenommeerde Scandinavische bedrijf Signicat. Met dit bedrijf ontwikkelde Rabobank een zogenaamd whitelabel identificatie-platform dat voldoet aan de hoogste veiligheids- en privacy-eisen, zoals de AVG. Met Aegon zet Rabobank concrete stappen op het bewaren en bewaken van de online identiteit van Nederlandse consumenten. De oplossing is voor alle consumenten beschikbaar. Je hoeft geen Rabobank-klant te zijn om de oplossing te kunnen gebruiken.

Gepubliceerd: 29 mei 2019, 15:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 29 May 2019 16:37:54 GMT 261418
<![CDATA[Naam webwinkel vanaf nu helder op bankafschriften]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190529-naam-webwinkel-vanaf-nu-helder-op-bankafschriften.html?utm_medium=RSS Voor miljoenen transacties van betaaldienstverlener Mollie is vanaf nu direct de winkelnaam te zien in apps van verschillende banken na een online aankoop. Tot nu stond alleen de naam Mollie vermeld en werd de webwinkel enkel in de omschrijving vermeld. Dat leidde tot onduidelijkheid onder consumenten. Rabobank levert de technologische oplossing om direct de winkelnaam te tonen en werkt met Mollie samen om mensen eenvoudiger inzicht te bieden in hun geldzaken.

Rabobank en Mollie hebben samen een marktaandeel van meer dan 50% van alle webshops in Nederland. In totaal worden er circa 378 miljoen online betalingen via iDEAL per jaar gedaan in ons land.

Remco Boer namens Mollie: “Mollie houdt betalingsverkeer graag eenvoudig en overzichtelijk, voor iedereen. Zowel voor de ondernemer als zijn klanten: de consument. Een duidelijke tenaamstelling op het rekeningafschrift is heel belangrijk, omdat de consument hierdoor direct ziet waar hij een bestelling geplaatst heeft. Bovendien is het belangrijk voor de zichtbaarheid van de webwinkel. De naam op een transactie is dan ook een belangrijk stuk profilering voor de ondernemer. Aangezien Mollie zo’n 50% van de Nederlandse markt bedient, heeft deze aanpassing veel impact.”

Nico Strauss namens Rabobank: “Zodra je een onbekende naam ziet op je bankafschrift, dan denk je in eerste instantie dat er iets niet klopt. Dat voorkomen Rabobank en Mollie nu door eerst de naam van de webwinkel te tonen. Voor winkeliers die bij Mollie zijn aangesloten biedt dit extra gemak. En consumenten zien nu direct een heldere naam in de bankieren app, ongeacht de bank waar zij hun rekening hebben lopen. Afboekingen zijn op deze manier bijvoorbeeld direct te controleren.”

Hij vervolgt: “Als grote bank in Nederland vinden we het belangrijk om betaaldienstverleners te faciliteren in het makkelijker en transparanter maken van betalingsverkeer zodat het voor alle partijen beter wordt: consumenten, bedrijven en betaaldienstverleners.”

De Consumentenbond stelde eerder een meldpunt in over onbegrijpelijke namen op bankafschriften. Bij dit meldpunt kwamen veel klachten binnen over waar een aankoop is gedaan. Mensen kijken vaak vreemd op als zij de naam van een Payment Service Provider op hun bankafschrift zien staan. Ook de Tweede Kamer nam unaniem een motie aan, die oproept tot transparantie.

Om het probleem de wereld uit te helpen, kondigde Rabobank eerder als eerste aan om direct de winkelnaam te tonen, als de webwinkel gebruik maakt van Rabo’s eigen betaalservice OmniKassa en actief de samenwerking te zoeken met de betaaldienstverleners. Naast de samenwerking met Mollie is Rabobank in gesprek met andere grote betaaldienstverleners om deze oplossing ook aan hun klanten aan te bieden. Rabobank en Mollie vermelden hun naam nog steeds direct aansluitend aan de naam van de webwinkel, zodat de bedrijven wel voldoen aan de wettelijke tenaamstellingsverplichting.

Steeds vaker kijken mensen in hun app naar het overzicht van hun aankopen. De Rabo app wordt bijvoorbeeld gemiddeld 2 miljoen keer per dag geraadpleegd. Het aantal iDEAL-betalingen neemt daarnaast sterk toe doordat we met elkaar veel meer online aankopen doen. In het Black Friday weekend waren er in Nederland bijvoorbeeld 3,5 miljoen betalingen online via iDEAL; een stijging van 38% ten opzichte van een jaar eerder. Nu iDEAL sterk groeit, is het voor consumenten van steeds groter belang om direct en eenvoudig te zien waar zij het geld aan besteden.

Gepubliceerd: 29 mei 2019, 07:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 29 May 2019 16:37:54 GMT 261346
<![CDATA[Rabobank verkoopt voormalige ACC leningenportefeuille]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/2-190412_acc_loan_portfolio_sale.html?utm_medium=RSS Rabobank verkoopt de gedekte leningenportefeuille – voorheen eigendom van ACC Loan Management (ACC) – aan een consortium van Goldman Sachs en CarVal Investors. Daarnaast verkoopt Rabobank de portefeuille met ongedekte leningen aan Cabot.

De verkoop van deze gehele resterende kredietportefeuille van ACC wordt gewaardeerd op circa 800 miljoen euro en heeft een klein positief effect op de nettowinst van Rabobank Groep over 2019 en de CET1-ratio.
 
De Banking for Food-strategie van Rabobank is de drijvende kracht achter de internationale portefeuille van de Groep. De verkoop sluit goed aan op deze internationale strategie en is in lijn met het balansoptimalisatieprogramma van de Groep om niet-kernactiva af te bouwen.

]]>
Persbericht Fri, 12 Apr 2019 17:00:00 GMT 260649
<![CDATA[Rabobank opent PSD2-winkel voor betaalinitiatiediensten]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190327-rabobank-opent-psd2-winkel-voor-betaalinitiatiediensten.html?utm_medium=RSS Vandaag start Rabobank met het aanbieden van een API-koppeling voor betaalservices aan financiële dienstverleners. Het is de eerste Nederlandse bank die via deze koppeling de mogelijkheid biedt aan bedrijven met de juiste PSD2-vergunning om nieuwe diensten te ontwikkelen.

Na recente invoering van PSD2-regels voor het delen van bankgegevens valt nu nog niet exact aan te geven welke diensten ontwikkeld zullen worden. Wel ligt een aantal voorbeelden voor de hand. Nadat een consument straks expliciet toestemming verleent, kan hij of zij bijvoorbeeld direct een aankoop afrekenen in de app van de webwinkel zelf. Ook worden toekomstige en periodieke betalingen mogelijk gemaakt. Daarnaast is het voorstelbaar dat ondernemers facturen direct kunnen betalen vanuit een online boekhoudprogramma.

Michiel Kwaaitaal namens Rabobank verantwoordelijk voor betalingsverkeer: “Wij zetten na een half jaar proefdraaien de deur open en bieden nu de eerste koppeling aan voor innovatieve betaalservices. Doel is om consumenten en ondernemers meer overzicht, eenvoud en gemak te bieden in het regelen van hun geldzaken.”

Met 550 ontwikkelaars werkt Rabobank al een half jaar samen in de testomgeving ‘Sandbox’ met proefdata. Vandaag brengen we betaalinitiatie API live, in komende periode gaan we stap voor stap verschillende diensten openstellen aan financiële dienstverleners met een PSD2-vergunning. Daarbij zoekt de bank nadrukkelijk de samenwerking met andere financiële dienstverleners om innovatieve apps te ontwikkelen. Deze apps kunnen helpen in het op orde houden van het huishoudboekje of bij kredietverlening aan bedrijven.

Met de invoering van PSD2 regelgeving ziet Rabobank meer mogelijkheden voor verdere vernieuwing van de dienstverlening aan klanten. Bijvoorbeeld door in komende maanden in de Rabo Bankieren App extra opties te bieden aan consumenten waardoor de klant meer inzicht in zijn of haar geldzaken krijgt. Een concreet bestaand voorbeeld is de koppeling die nu al bestaat met bunq, waardoor rekeninghouders van deze bank ook via de Rabo app kunnen bankieren. Zodra andere banken hun koppelingen gereed hebben, gaat Rabobank aan de slag om vernieuwende producten en diensten verder te ontwikkelen. Voor Rabobank staat hierbij de veiligheid, zorgvuldigheid en betrouwbaarheid voorop. De consument houdt de volledige controle over zijn of haar bankgegevens en kan via de Rabo app de toegang met een druk op de knop beheren. Rabobank zal nooit klantgegevens delen zonder uitdrukkelijke toestemming van de consument zelf.

Alexander Zwart, verantwoordelijk voor de Rabo Bankieren App: "Bijna 2 miljoen keer per dag controleren mensen in onze app hun saldo. Met de nieuwe mogelijkheden krijgen onze klanten nog meer inzicht. Niet alleen als het gaat om hun Rabo bankrekeningen. De Rabo app biedt over enkele maanden een goed overzicht hoe je er van A tot Z financieel voor staat, zodra de consument daarvoor kiest."


Gepubliceerd: 27 maart 2019, 08:30 CET

]]>
Persbericht Wed, 27 Mar 2019 07:08:12 GMT 260415
<![CDATA[ Rabobank versterkt focus op Noord-Amerikaanse Food & Agri sector]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190315-rna-fa-strengthen-position.html?utm_medium=RSS Rabobank maakt bekend dat ze, in lijn met haar internationale Food & Agri-focus, haar activiteiten op het gebied van de agrarische business in de Verenigde Staten consolideert en dat haar dochteronderneming Rabobank, National Association ("RNA") wordt verkocht aan Mechanics Bank.

Deze strategische herschikking zal de activiteiten van Rabobank in Noord-Amerika vereenvoudigen en versterken. Rabobank creëert de op drie na grootste landbouwfinancier in de Verenigde Staten, die klanten een uniek pakket financieringsoplossingen biedt en toegang tot haar wereldwijde Food & Agri-netwerk. Het grootste deel van de huidige Food & Agri-klanten van RNA zal worden bediend door Rabo AgriFinance, na de overdracht hiervan aan Rabo AgriFinance.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "Onze Banking for Food-strategie is de motor achter de groei van onze internationale kredietportefeuille. We hechten veel belang aan de Verenigde Staten als de grootste landbouwmarkt ter wereld en een belangrijke groeipijler voor Rabobank. Na de transitie is Rabo AgriFinance de enige financier in de Verenigde Staten die een brede, nationale visie op de landbouwsector biedt, in combinatie met lokale expertise en een wereldwijd netwerk.”

Tegelijkertijd heeft Rabobank een overeenkomst gesloten met Mechanics Bank, een gemeenschapsbank gevestigd in Walnut Creek, Californië. Mechanics Bank neemt de overige activiteiten van RNA over, waaronder het retail- en kleinzakelijk bankieren, commercieel vastgoed, hypotheken, vermogensbeheer en andere niet-Food & Agri-activiteiten.Rabobank houdt een belang van 9,9 % in de gecombineerde bank.

"RNA maakt sinds 2002 deel uit van Rabobank en is uitgegroeid tot een toonaangevende gemeenschapsbank in Californië", aldus Wiebe Draijer. "Ik wil graag mijn waardering uitspreken voor het management en de medewerkers van RNA voor het creëren van een sterke bank, verbeterde financiële prestaties en, belangrijker nog, het bieden van een uitstekende klantervaring. Wij geloven dat RNA substantieel zal bijdragen aan het toekomstige succes van Mechanics Bank, gezien de complementaire retail- en commerciële bankactiviteiten en de nadruk op lokale gemeenschappen in de staat Californië."

Op 15 maart 2019 ondertekende Rabobank de transactiedocumentatie met Mechanics Bank. De transactie zal naar verwachting in het derde kwartaal van 2019 worden afgerond, onder voorbehoud van vervulling van de gebruikelijke opschortende voorwaarden, waaronder het verkrijgen van goedkeuring van diverse toezichthouders. Na voltooiing van de transactie zal de CET1-ratio van Rabobank met ongeveer 40 basispunten verbeteren.

Onder voorbehoud van de gebruikelijke correcties bij afronding van de transactie, bedraagt de totale vergoeding USD 2,1 miljard, inclusief een materieel pre-closing dividend en een aandeel van 9,9% van Rabobank in Mechanics Bank. Partijen zijn overeengekomen dat Mechanics Bank de klanten van Rabobank Nederland die zaken doen in de Verenigde Staten en Rabo AgriFinance-klanten zal blijven bedienen met cash management services op een vergelijkbare manier als op dit moment door RNA wordt gedaan.

Lazard Freres & Co. LLC en Rabobank Corporate Finance Advisory traden samen op als financiële adviseurs voor Rabobank in verband met de verkoop van RNA en de overdracht van activa ter waarde van ongeveer USD 5 miljard aan Rabo AgriFinance.

]]>
Persbericht Fri, 15 Mar 2019 17:05:00 GMT 260281
<![CDATA[Rabobank publiceert maatschappelijk jaarverslag 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190314-rabobank-publishes-integrated-annual-report-2018.html?utm_medium=RSS Rabobank publiceert vandaag haar maatschappelijk jaarverslag 2018. De bank legt hierin zowel maatschappelijke als financiële verantwoording af. Ook illustreert het uitgebreide verslag de groei van Rabobank in 2018 en de betekenis die de bank levert aan mens, milieu en maatschappij.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende F&A bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. Met de missie “Growing a better world together” geeft de bank hier concreet vorm aan. Het resultaat: ondersteuning van diverse pakkende initiatieven in Nederland en internationaal, meer tevreden klanten, bijdrage aan baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 14 februari werden de jaarcijfers al bekendgemaakt.

Onlangs is er een nieuw inrichtingsmodel voor de lokale banken doorgevoerd. Met name in de regio wordt de impact hiervan gevoeld. Ondanks deze veranderingen wil Rabobank in Nederland lokaal en in de regio blijvend het verschil maken. Met het oog op de veranderingen in de maatschappij staat het versterken en aanpassen van onze digitale dienstverlening de komende jaren voorop. Onze insteek daarbij is en blijft een goed contact met onze klanten en leden.

Het geïntegreerde jaarverslag 2018 bevat ook de jaarrekening 2018 en het Pillar 3 report. Naast het jaarverslag 2018 publiceren alle 101 lokale Rabobanken een compacte infographic met hun maatschappelijke impact in de regio.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 14 Mar 2019 08:30:00 GMT 260243
<![CDATA[Rabo Ventures investeert in Artificial Intelligence start-up Aidence ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190220-rabo-ventures-invests-in-medical-artificial-intelligence-start-up-aidence.html?utm_medium=RSS

 • De series A-financieringsronde van 10 miljoen euro werd geleid door INKEF Capital en Rabo Ventures
 • Aidence ondersteunt met behulp van Artificial Intelligence medische professionals bij diagnosestelling op medische beelden
 • Deze investering brengt de totale door Aidence opgehaalde financiering op 12,5 miljoen euro

Rabo Ventures, een investeringsinitiatief van Rabobank, heeft geïnvesteerd in de medische Artificial Intelligence (AI) start-up Aidence. Dit in Amsterdam gevestigde bedrijf heeft als doel de medische diagnostiek te verbeteren door Deep Learning (vorm van AI) toe te passen op medische beelden. Rabo Ventures nam deel in de door Inkef Capital geleide series A-financieringsronde van 10 miljoen euro.

Andere bestaande investeerders in Aidence zijn Northzone, HenQ en Health Innovations. Deze investering brengt de totale door Aidence opgehaalde financiering op € 12,5 miljoen.

Mathijs Koens van Rabo Ventures: “Met de praktische AI-oplossing voor radiologen past Aidence heel goed in onze ambitie om bij te dragen aan de verbetering van het ecosysteem van de gezondheidszorg. Het helpt om betaalbare gezondheidszorg voor iedereen te behouden.”

Rabo Ventures is onderdeel van Rabo Corporate Investments, het captive investeringonderdeel van Rabobank (voorheen Rabo Private Equity). Rabo Ventures investeert in een breed scala aan innovatieve start-ups in de gezondheidszorg, duurzaamheid, smart industries en food & agri. Koens: “Vanuit Rabo Ventures streven we ernaar innovatieve bedrijven te ondersteunen en waarde te creëren. Dit kan door gebruik te maken van ons netwerk, kennis en de positie van Rabobank ten behoeve van de bedrijven waar we in Nederland in investeren.”

Rabo Ventures heeft een andere focus dan Rabo Frontier Ventures, het strategische investeringsfonds van Rabobank dat zich richt op FinTech startups en Food & Agri startups.

Aidence is opgericht in 2015 en heeft naam gemaakt in de industrie voor medische beeldvorming met haar AI software Veye Chest. Longkanker is wereldwijd een van de meest voorkomende kankersoorten. Aidence Veye Chest assisteert radiologen in detectie en rapportage van longnodules op CT Thorax beelden. De technologie is al in meer dan 10 ziekenhuizen in Nederland, het Verenigd Koninkrijk en Scandinavië geïnstalleerd en verwerkt inmiddels honderden onderzoeken per week.

Mark-Jan Harte, CEO van Aidence: "We zijn sinds dag één vastbesloten om een tastbare klinische AI-oplossing te leveren die door zorgverleners kan worden gebruikt om hun patiënten te helpen. We verwelkomen Rabo Ventures en INKEF en willen samen met hen streven om de toekomst van de medische beeldvorming mede vorm te geven. Met deze financiering zullen we doorgaan met het opbouwen van ons Europese marktaandeel en tegelijkertijd met de FDA-goedkeuring die ons toegang geeft tot de Amerikaanse markt. Deze investering stelt ons onderzoeks- en ontwikkelingsteam in staat om het Veye-platform uit te breiden en nog meer een verschil te maken voor de radiologen en de patiënten waar ze voor zorgen.”

Gepubliceerd: 20 februari 2019, 12:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 20 Feb 2019 11:42:00 GMT 259678
<![CDATA[Roland van der Vorst wordt Head of Innovation WRR ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/roland-van-der-vorst-will-start-as-head-of-innovation-wrr.html?utm_medium=RSS Roland van der Vorst wordt per 1 april 2019 Head of Innovation WRR (Wholesale, Rural and Retail) van Rabobank. Vanuit die rol zal hij verantwoordelijk worden voor de innovatie activiteiten die betrekking hebben op de grote Nederlandse bedrijven en de internationale food & agri activiteiten van de bank.

Roland van der Vorst: “Ik heb ontzettend veel zin om zowel de bank als haar klanten te helpen innoveren. Rabobank heeft als wereldspeler een unieke positie om niet alleen van waarde te zijn voor hun klanten, maar ook een bijdrage te leveren aan het oplossen van het wereldwijde voedselvraagstuk. Daar komt bij dat ik geloof dat het coöperatieve karakter van Rabobank een voordeel kan zijn om samenwerking te realiseren. Samenwerking die nodig is om de complexe uitdagingen van deze tijd aan te gaan. Het is voor mij een unieke kans om op een positieve manier impact te hebben.”

“Ik wil al mijn collega’s bij FreedomLab en Dasym bedanken voor alle inspiratie en de mogelijkheden die ze me hebben gegeven om FreedomLab uit te bouwen tot wat het nu is.”

Jan van Nieuwenhuizen, lid van de groepsdirectie van Rabobank: “We kijken erg uit naar de komst van Roland aangezien hij met zijn brede ervaring en achtergrond een enorme impuls zal geven aan onze activiteiten op het gebied van innovatie.”

Roland legt zijn functie als directeur van FreedomLab neer, maar blijft als hoogleraar verbonden blijven aan de TU Delft. Hij is daarnaast wekelijks columnist bij het Futures katern op zaterdag van het Financieele Dagblad.

Gepubliceerd: 20 februari 2019, 9:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 20 Feb 2019 08:28:50 GMT 259666
<![CDATA[Rabo Frontier Ventures: 80 miljoen euro extra voor groei kansrijke bedrijven]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190215-rabo-frontier-ventures-secures-additional-80-million-euro-funding.html?utm_medium=RSS Vanuit het investeringsfonds Rabo Frontier Ventures komt 80 miljoen euro extra beschikbaar voor startups in financiële en agrarische innovatie. Dit bedrag komt boven op het huidige fonds van 70 miljoen euro. In totaal beheert Rabo Frontier Ventures nu 150 miljoen euro.

Harrie Vollaard, verantwoordelijk voor Rabo Frontier Ventures: “Na meer dan tien investeringen in twee jaar tijd zien wij wereldwijd nog veel potentie voor ondernemers met ambitie om verder door te groeien. Ons werk met ondernemers en investeerders smaakt absoluut naar meer. Als investeringsfonds bouwen wij graag met ondernemers aan een duurzame toekomst. Niet morgen, maar vandaag.”

Hij vervolgt: “Juist die onderscheidende en vernieuwende bedrijven kunnen rekenen op onze steun, toegang tot ons netwerk en uitgebreide kennis van de markt. Wij zien dat die kansen voor ons ook liggen in innovatie hotspots San Francisco, Singapore en Tel Aviv. Vandaar dat we daar ook gericht gaan samenwerken met andere fondsen om toegang tot interessante mogelijkheden te waarborgen.”

Rabo Frontier Ventures, opgericht in maart 2017 heeft in twee jaar tijd in 10 startups geïnvesteerd. Dit was beduidend meer dan vooraf ingeschat. Het fonds is actief op twee fronten, namelijk FinTech startups en Food & Agri startups. Voorbeelden van investeringen zijn blockchainplatforms We.trade, Komgo, beleggingshulp Peaks en de boekhoudapp Tellow. Rode draad in alle investeringen is dat de ondernemers bijdragen aan duurzame groei, waar dan ook ter wereld.

Nederland blijft voor Rabo Frontier Ventures interessant qua investeringen. Veel innovaties vinden hun oorsprong hier, bijvoorbeeld op het terrein van Food & Agri. En er zijn ook zeker interessante ontwikkelingen op het gebied van fintech. Die volgt Rabo Frontier Ventures op de voet.

Met het extra kapitaal verkent Rabo Frontier Ventures nadrukkelijk de kansen in wereldsteden waar nu de innovatie versnelt, namelijk San Francisco, Singapore en Tel Aviv. Voor de verschillende continenten worden deze steden gezien als de bakermat van innovatie. In deze steden is de pioniersmentaliteit aanwezig die nodig is om bedrijven fors te laten groeien. Talent trekt talent aan en Rabobank ziet mogelijkheden om daar te investeren.

Gepubliceerd: 15 februari 2019, 08:00 CET

]]>
Persbericht Fri, 15 Feb 2019 08:09:02 GMT 259617
<![CDATA[Gezond fundament voor coöperatieve bank van de toekomst]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2019/20190214-a-healty-foundation-for-the-cooperative-bank-of-the-future.html?utm_medium=RSS


 • Nettowinst 3.004 miljoen euro (+12%).
 • Lage kosten kredietverliezen door gunstige economie (5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille).
 • Klanttevredenheid voor het 3e jaar op rij omhoog.
 • Kredietverlening aan internationale Food & Agriklanten stijgt met 5%. Private kredietverlening omhoog met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro.
 • Cost/income ratio verbeterde van 71,3% tot 65,9% door lagere bedrijfslasten en ondanks hogere investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer.
 • Sterke buffers: fully loaded common equity tier 1 ratio van 15,5% naar 16,0%.
 • Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst.

Rabobank boekte in 2018 een nettowinst van 3.004 miljoen euro. Dit is een stijging van 12% ten opzichte van 2017. Door deze goede financiële resultaten heeft de bank haar buffers versterkt. De kosten kredietverliezen bleven dankzij de aanhoudend gunstige economie op een historisch laag niveau, maar waren hoger dan in 2017. Ondanks de aanhoudende lage rente-omgeving bleven de totale inkomsten gelijk. In lijn met de strategische groeidoelstelling steeg de kredietverlening aan internationale klanten in de Food & Agrisector, terwijl de toevertrouwde middelen stabiel bleven. Rabobank draagt actief bij aan de verduurzaming van haar klanten, die voor het derde achtereenvolgende jaar meer tevreden waren over de dienstverlening. Door de lagere bedrijfslasten verbeterde de cost/income ratio van 71,3% tot 65,9%. In de komende jaren blijft verdere kostenreductie noodzakelijk, terwijl tegelijkertijd extra investeringen in digitalisering, compliance en risicobeheer nodig zijn. Gecorrigeerd voor de impact van reorganisatiekosten en fair value items laat het onderliggende bedrijfsresultaat voor belastingen een daling zien van 6% ten opzichte van 2017, toen een uitzonderlijke vrijval van kredietvoorzieningen de nettowinst opwaarts beïnvloedde. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk: de fully loaded common equity tier 1 ratio liep verder op, tot 16,0%. Het rendement op geïnvesteerd vermogen verbeterde tot 7,4% (2017: 6,9%), maar ligt onder de doelstelling van 8,0%.

“2018 was een goed jaar. Er ligt een gezond fundament voor de coöperatieve bank van de toekomst. Dat is nodig gezien de uitdagende transities die de samenleving raken. Het wereldvoedselvraagstuk, de uitdagingen van het klimaatakkoord van Parijs en de landbouw- en de energietransitie in Nederland vragen om een gezonde en betrokken coöperatieve bank. Onze missie “Growing a better world together” geeft hierbij richting en houvast. Onze medewerkers zijn hierdoor geïnspireerd en gemotiveerd. Dankzij hun inzet ligt het realiseren van onze doelen grotendeels op schema. We kunnen meer voor de (internationale) samenleving van betekenis zijn nu onze financiële resultaten zijn verbeterd, onze kapitaalpositie is versterkt en de balans verder is geoptimaliseerd. Dat Sustainalytics Rabobank bovenaan haar wereldwijde duurzaamheidsranglijsten van grootbanken geplaatst heeft is een geweldige erkenning van onze inspanningen op dit gebied en het zegt veel over hoe wij de ambities uit onze duurzaamheidsstrategie in de praktijk weten waar te maken.”

De kredietverlening private sector steeg in 2018 met 7,9 miljard euro tot 416,0 miljard euro. In lijn met onze groeidoelstellingen kregen vooral bij Wholesale, Rural & Retail (WRR) en bij DLL meer klanten een financiering van Rabobank. Het effect van onze richting op het internationale bedrijf wordt steeds meer zichtbaar. De leningportefeuille van WRR steeg met 9% tot 109 miljard euro. Hiervan staat, in lijn met onze Banking for Food strategie, 61% uit in de Food & Agri-sector. Mede doordat klanten extra bleven aflossen op hun hypotheken daalde de totale hypothekenportefeuille van Rabobank in 2018 licht, tot 190,0 miljard euro. De toevertrouwde middelen bleven stabiel op 342,4 miljard euro.

“De bedrijfslasten daalden met 8%, waardoor de cost/income ratio inclusief toezichtsheffingen met 5,4 procentpunt verbeterde tot 65,9% (2017: 71,3%). Een verdere kostenreductie is nodig om de beoogde efficiencydoelstellingen te halen. Het aantal medewerkers (fte’s) daalde in 2018 met 1.868 (4%). Bij lokale banken zijn veel functies veranderd of vervallen door het regionaal bundelen van werk en taken.”

“De kapitaalbuffers van Rabobank zijn in 2018 verder versterkt. Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% in 2020. De fully loaded common equity tier 1 ratio steeg van 15,5% tot 16,0%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al ruimschoots behaald. Rabobank moet in 2027 aan de kapitaaleisen van Basel IV voldoen en zal doorgaan met het verder versterken van haar buffers om daar alvast op voor te sorteren.”

“De tevredenheid van onze klanten is ook in 2018 toegenomen. De sector is er echter helaas nog niet in geslaagd om het publieke vertrouwen terug te winnen. We hebben daar gezamenlijk nog veel te verbeteren. Als coöperatieve bank kunnen we daar alleen maar aan bijdragen door ons naar het publiek in positieve zin te blijven onderscheiden als een ijzersterke, klantgerichte organisatie die haar maatschappelijke verantwoordelijkheid neemt. Rabobank blijft daarnaast investeren in de beheersing van (compliance)risico’s en klantintegriteit.”

“Rabobank heeft al haar klanten die daarvoor in aanmerking komen een brief gestuurd om in 2018 duidelijkheid te geven over de vergoeding van de herbeoordeling van hun rentederivaten. Dit betekent dat per 31 december 2018 bijna 6.300 klanten een aanbiedingsbrief hebben ontvangen en ruim 2.500 een aanbod voor een volledig voorschot. De projectkosten kwamen hoger uit dan eerder ingeschat. Wij betreuren het zeer dat de afronding van de compensatie ondanks alle inspanningen zoveel tijd kost.”

“Het afgelopen jaar heeft aangetoond dat we met de nieuwe topstructuur binnen onze organisatie goed uit de voeten kunnen. We liggen op schema met de verdere optimalisatie van het servicemodel van het Nederlandse bankbedrijf: digitale en persoonlijke dienstverlening met een goed dekkend netwerk van kantoren en diensten. We zien in hoog tempo één Rabobankcultuur ontstaan. De medewerkerstevredenheid is gestegen, ondanks de ingrijpende transitie die grote delen van de bank doormaken. Het aantal vrouwen op hoge posities binnen de bank is groot en neemt steeds verder toe. De groepsdirectie en de raad van commissarissen bestaan beide voor 40% uit vrouwen en op het niveau daar direct onder bedraagt dat percentage 31%.

“Ook in 2018 hebben wij een versnelling gerealiseerd op het gebied van innovatie. Meer dan 70% van onze Nederlandse klanten bankiert inmiddels online. Onze Moonshot campagne heeft al geleid tot 6 ventures, waaronder Tellow, een app die zzp-ers helpt met hun boekhouding en belastingaangifte. In 2018 gingen wij een samenwerking aan met innovatieve start ups en scale ups, zoals Komgo en we.trade, allebei blockchainplatforms die het onze klanten gemakkelijker maken om internationaal zaken te doen. Open Banking en PSD2 zullen het landschap waarin financiële instellingen opereren snel veranderen. Nieuwe concurrenten uit onder meer de technologiesector leiden tot scherpere concurrentie en meer keuzemogelijkheden voor klanten.”

“Rabobank wil de transitie van de landbouwsector en verduurzaming van de voedselproductie stimuleren. Als leidende internationale Food & Agri-bank willen we een bijdrage leveren aan de oplossing van het wereldvoedselprobleem. In 2050 moeten er wereldwijd tien miljard mensen genoeg en gezond eten. We mogen ongeveer de helft van ‘s werelds top 300 food en agrarische bedrijven tot onze klanten rekenen. Via het werk van Rabobank Foundation en Rabo Partnerships dragen we bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in de wereld.”

”In Nederland en daarbuiten zijn de akkerbouw, melkveehouderij en tuinbouw in 2018 getroffen door aanhoudende droogte. Rabobank helpt haar klanten in Nederland onder andere met een ‘droogtelening’. Ook boeren in onder andere Californië en Australië konden op Rabobank rekenen in moeilijke tijden als gevolg van aanhoudende droogte.”

“We kunnen met een tevreden gevoel terugkijken op de vooruitgang die we in 2018 geboekt hebben, maar we weten ook dat we er nog niet zijn. In de komende jaren zullen we nog meer aandacht geven aan de toekomst van coöperatief bankieren, waarbij wij maatschappelijke verantwoordelijkheid nemen in lijn met onze missie. We doen dat in een wereld met vele uitdagingen, zoals een lage rente-omgeving, digitalisering, technologische vooruitgang, handelsoorlogen, strengere regeldruk en klimaatverandering.”

“Rabobank voorziet in de komende jaren in Nederland en de wereld een gematigde economische groei en een omgeving van een aanhoudend lage rente. Er zijn daarbij wel duidelijke risico’s door internationale spanningen. Rabobank wil verder doorgroeien, internationaal in de Food & Agri-sector en in Nederland als all-finance dienstverlener. We blijven als coöperatieve bank dichtbij onze klanten en zullen blijven investeren in zowel digitalisering als ons landelijke kantorennetwerk. Dit stelt ons in staat om innovatie bij onze klanten te stimuleren en ze te ondersteunen met verduurzaming, of het nu gaat om hun woning of hun bedrijfsvoering. Zo wordt steeds duidelijker zichtbaar welke maatschappelijke bijdrage wij als coöperatieve bank willen leveren in alle landen waarin we actief zijn. Growing a better world together.”

Gepubliceerd: 14 februari 2019, 07:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 14 Feb 2019 07:27:24 GMT 259400
<![CDATA[Rabobank nr 1 op duurzaamheidsranglijst voor investors]]> https://www.rabobank.com/nl/investors/irnews_research/investor_news/2019/rabobank-nr-1-op-duurzaamheidsranglijst-voor-investors.html?utm_medium=RSS Sustainalytics heeft Rabobank bovenaan haar duurzaamheidsranglijst van grootbanken geplaatst. Het betekent dat de Rabobank de hoogste score heeft gehaald voor de wijze waarop zij de Environmental Social Governance (ESG)-data toepast in haar dienstverlening en voor de manier waarop zij met risico’s omgaat. Het risico dat de Rabobank financiële schade oploopt als gevolg van milieu- en maatschappelijk beleid is volgens Sustainalytics verwaarloosbaar klein (negligible).

Dat risico is relevant voor investeerders (institutionele beleggers) die in duurzame bedrijven willen investeren. Vier jaar geleden stond Rabobank nog op plaats 62. Afgelopen jaren kwam de Rabobank in de top 10, vorig jaar op nr. 2. “Dat de Rabobank nu op nummer 1 staat, zegt veel over hoe wij de ambities uit de duurzaamheidsstrategie Samen Duurzaam Sterker nu in de praktijk weten waar te maken”, zegt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid bij de Rabobank.

Bij de beoordeling telt niet alleen hoe het duurzaamheidsbeleid eruit ziet, maar ook hoe de bank dat in praktijk toepast. Hoe beter het risicomanagement, hoe beter de beoordeling. De Rabobank heeft daarin het beste resultaat van alle 294 onderzochte grootbanken. Rabobank scoort hoog op corporate beleid, productbeleid, human capital en de integratie van de ESG-data in haar kredietverlening. Data privacy & security en business ethics scoren iets lager, maar het risico is nog altijd laag.

Rüter: “De Rabobank kijkt bij de kredietverlening naar de mate waarin een klant voldoet aan het duurzaamheidsbeleid. Nieuwe klanten kunnen alleen klant worden als ze aan het beleid voldoen. Ook bestaande klanten moeten aan beleid voldoen. Doen ze dat niet, dan gaan we met ze in gesprek over vereiste veranderingen. Als dat niet tot resultaat leidt, beëindigt de bank de dienstverlening. Deze integratie van beleid in kredietverlening is voor investeerders zeer belangrijk.”

Meer weten over ons duurzaamheidsbeleid?

Gepubliceerd op 7 februari 2019 09:00 uur

]]>
Persbericht Thu, 07 Feb 2019 08:39:08 GMT 259505