press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Rabobank en Bleeve helpen klanten hun woning te verduurzamen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170620-verduurzamen-woning.html?utm_medium=RSS Een lagere energierekening, meer comfort en een woning die in waarde stijgt. Een duurzaam huis biedt huiseigenaren veel voordelen, maar ze ervaren de weg naar zonnepanelen en extra isolatie vaak als lang en ingewikkeld. Rabobank is een samenwerking gestart met online platform Bleeve om haar klanten te helpen bij het treffen van energiebesparende maatregelen.

Woningen zijn verantwoordelijk voor 18% van de Nederlandse CO2 uitstoot. In het Energieakkoord is bepaald dat alle woningen in 2030 gemiddeld een A label moeten hebben. Momenteel heeft zo’n 45% van de woningen energielabel D of lager. Er moet dus nog veel gebeuren voor het behalen van deze doelstelling. Dat kan door zeer energiezuinige nieuwbouwwoningen neer te zetten. En door bestaande woningen te renoveren om de lage energielabels te compenseren.

Elze Vonk, directeur Wonen bij Rabobank: ‘We weten dat 80% van de huiseigenaren best iets wil doen om de woning energiezuiniger te maken. Slechts een klein percentage zet daadwerkelijk deze stap. Huiseigenaren ervaren belemmeringen, vinden het lastig of zien onvoldoende voordelen van de investeringen in energiezuinige maatregelen. Rabobank gaat samenwerken met Bleeve om het voor huiseigenaren makkelijker te maken hun huis te verduurzamen. Hiermee geven we een boost aan de verduurzaming van bestaande woningen.’

Bleeve.nl is een onafhankelijk online platform dat particulieren en plaatselijke aanbieders van energiebesparende oplossingen bij elkaar brengt. De huiseigenaar krijgt een concreet advies voor zijn eigen huis met behulp van de online HuisScan. De maatregelen die uit het advies komen, kunnen uitgevoerd worden door ondernemers uit de buurt. Het platform brengt vraag en aanbod bij elkaar en draagt daarmee bij aan de lokale werkgelegenheid. Rabobank zet haar netwerk in om zakelijke klanten op het platform aan te sluiten. Bleeve bedient de aangesloten ondernemers met kwalitatief hoogwaardige leads, waardoor ze kunnen besparen op marketingkosten. Bij uitvoering van de maatregelen dragen de ondernemers een kleine vergoeding af aan Bleeve.

Paul Geurts van Kessel, mede-oprichter van Bleeve: ‘De HuisScan geeft huiseigenaren snel en eenvoudig inzicht in de mogelijkheden om energie te besparen óf juist op te wekken. We geven advies over de kostenbesparing, de benodigde investering en zaken als rendement op de investering.’

Meer informatie: www.rabobank.nl/duurzaamwonen

]]>
Persbericht Tue, 20 Jun 2017 14:28:12 GMT 245508
<![CDATA[Rabo Envision Tribe opgericht voor herpositionering Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170614_creatieve-samenwerking.html?utm_medium=RSS Rabobank richt samen met de creatieve coalities Planet Bank en DoenDenkers de Rabo Envision Tribe op. Hierin werken professionals van alle drie de partners samen. Rabobank heeft begin april een creative contest uitgeschreven om Rabobank wereldwijd opnieuw voor te stellen aan de samenleving. Uitgangspunt was dat het disruptief en spraakmakend zou zijn. Een interne jury en een zogenaamde lekenjury wezen allebei de twee finalisten aan.

Planet Bank is een coalitie die bestaat uit Havas Lemz, Justdiggit, Universiteit Wageningen en Universal Music Group. De coalitie DoenDenkers bestaat uit Ogilvy & Mather, Blazhoffski, Styn Claessens, Capitola, Jacques Koeweiden & Paul Postma. Er hebben in totaal 198 coalities meegedaan.
 
Leendert Bikker, directeur Communicatie van Rabobank: ‘Dit vernieuwende concept van creatieve samenwerking is gestoeld op de overtuiging dat het managen en activeren van het Rabobankmerk een core competence van het bedrijf zelf is. Rabobank organiseert creativiteit vanaf nu op een manier die volledig geïntegreerd is met de business en waarin alle communicatie- en marketingdisciplines bij elkaar in één team samenwerken. Dit om versneld en met meer impact te communiceren. De nieuw opgerichte tribe vormt een unieke combinatie van competenties op het gebied van reputatie, communicatie, branding & activatie. Op deze manier maken we het beste in elkaar los en leren we van elkaar. Rabobank is een betekenisvol merk dat van de samenleving is. Daar past dit in en draagt hiermee bij aan onze missie en strategie.’ Het eerste werk van de Rabo Envision Tribe wordt in oktober verwacht.
 
Willem van der Schoot, CEO Havas Lemz, namens Planet Bank: ‘Er is gebundelde internationale kracht nodig om de uitgesproken ambities van de Rabobank te vertalen in een scherpe positionering en impactvolle beweging. De oprichting van de tribe geeft de mogelijkheid om samen écht het verschil te gaan maken en van nóg grotere betekenis te zijn voor de samenleving.’
 
Edgar Molenaars, CEO Ogilvy & Mather, namens DoenDenkers vervolgt: ‘Het innovatieve karakter van de samenwerking geeft een extra dimensie. Het is leuk om met elkaar vernieuwing vorm te geven, die in het voordeel is van alle partijen. Dat is wat ons betreft volledig in de geest van de coöperatieve Rabobank gedachte. Er is een sterk commitment afgegeven voor de komende jaren en we kijken daarom met veel plezier naar de toekomst.’
]]>
Persbericht Wed, 14 Jun 2017 06:25:47 GMT 245340
<![CDATA[Redelijk stabiele vooruitzichten voor pluimveehouderij]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-rabobank-global-poultry-quarterly-q2-2017-strong-industry-performance-with-a-shake-up-in-global-trade.html?utm_medium=RSS De Rabobank verwacht dat de marges in de Nederlandse vleeskuikenhouderij de komende maanden stabiel zullen blijven. Bedrijven die technisch goed draaien kunnen hun rendementen op peil houden, aldus de Rabobank in het vandaag uitgebrachte Kwartaalbericht Pluimvee. Deze verwachting geldt zowel voor reguliere houderijen als voor concepten en wordt veroorzaakt door een goede vraag en stabiele voerkosten. De recentelijk heropende exportmarkten spelen hierbij een belangrijke rol.

Sectorspecialist Jeroen van den Hurk: “De kosten van kwantitatieve groei zijn in Nederland op dit moment niet gunstig, vooral door de hoge prijzen van pluimveerechten. De investeringsdrang in de sector neemt hierdoor af. De komende tijd zal in het teken staan van optimalisatie, iets wat voor ieder bedrijf zo nu en dan nodig is.” Volgens hem biedt dit voor de Nederlandse sector mogelijkheden om de rol van voorlopers vast te houden. “Historisch gezien zijn we voorloper in kostprijs, tegenwoordig blinken we uit in kwaliteit en consumentvoorkeuren, al blijft een scherpe kostprijs relevant.”

Broedeisector in Nederland zal strategie moeten heroverwegen
De broedeiprijzen blijven de komende tijd gematigd, doordat bedrijven uit door vogelgriep getroffen gebieden weer op gang komen. De eerder voorspelde krimp van de sector zal volgens de Rabobank met enige vertraging alsnog plaatsvinden. Dit komt vooral door de ontwikkeling van de eigen broedeiproductie in onder meer Rusland.Van den Hurk:  “De broedeisector zal het effect hiervan op tijd in beeld moeten krijgen, om vervolgens de juiste strategie te bepalen. Dit kost tijd, daarom is het belangrijk om hier vroeg mee te beginnen. Omschakeling naar vleeskuikens ligt minder voor de hand, omdat de vraag naar concepten op dit moment is ingevuld.”

Hygiëneniveau omhoog
Op korte termijn kan de sector maatregelen treffen tegen een nieuwe dreiging van vogelgriep door het hygiëneniveau van pluimveebedrijven verder aan te scherpen. Dit kunnen kleine optimalisaties zijn, maar ook uitgebreidere maatregelen zoals het realiseren van een hygiënesluis. De afgelopen maanden is het besef sterk gegroeid dat dergelijke verbeteringen noodzakelijk zijn.

]]>
Persbericht Thu, 08 Jun 2017 15:58:04 GMT 245181
<![CDATA[Stroomopwekkende ramen voor Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-launching-customer-for-power-window-pilot-physee.html?utm_medium=RSS Physee, Rabobank en vastgoedontwikkelaar OVG starten vandaag de PowerWindows pilot in het nieuwe kantoor van Rabobank Eindhoven. Het gaat hier om de ontwikkeling van een nieuw product in de bouw. Dit is voor het eerst dat in Nederland stroomopwekkende ramen die geen invloed hebben op de glasfunctionaliteiten in een bestaand commercieel vastgoed project zijn geïnstalleerd. Het herontwikkelde pand van Rabobank in de Eindhovense wijk Fellenoord is klaar voor de toekomst en draagt met deze primeur zelf bij aan een energiezuiniger toekomst voor de bebouwde omgeving.

PowerWindows wekken zonne-energie op zonder daarbij invloed te hebben op welke glasfunctionaliteiten dan ook, zoals transparantie- of isolatiewaarden. Hierdoor dragen PowerWindows bij aan de transitie om kantoren, woontorens en hotels te transformeren tot energie-neutrale gebouwen, door gebruik te maken van een bestaand bouwmateriaal: glas.

Ferdinand Grapperhaus, CEO van Physee: “Ik ben bijzonder trots op het feit dat we erin geslaagd zijn in een zeer concurrerende industrie een dergelijke duurzame innovatie te ontwikkelen en uit te voeren. Een praktische instelling en vrije geest konden hier samengaan door doorzettingsvermogen van alle betrokkenen.”

Pieter Ketting, programmadirecteur huisvesting Rabobank: “Deze PowerWindows pilot is een goed voorbeeld hoe Rabobank met klanten en partners verduurzaming wil stimuleren. Als deze pilot slaagt zien we een belangrijke bijdrage voor PowerWindows in het energiezuiniger maken van commercieel vastgoed.”

]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 16:17:51 GMT 245161
<![CDATA[Nederlandse economie zomert dit jaar door ondanks internationale onzekerheid]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170607-EKB.html?utm_medium=RSS Na een sterk 2016 zomert de Nederlandse economie ook dit jaar door. Ons bbp groeit in 2017 naar verwachting met 2,2 procent. Volgend jaar zal de groei iets afvlakken tot 1,9 procent. Hoewel met name de (geo-)politieke risico’s in de wereld nog relatief groot zijn, lijkt ons land hier vooralsnog geen last van te hebben. Onze export groeit namelijk gestaag. Ook de woninginvesteringen en de consumptie van huishoudens stuwen de economische groei in Nederland dit jaar op. De arbeidsmarkt doet het eveneens goed. Zo komt de werkloosheid in 2018 naar verwachting uit op 4,5 procent. Wel komt na volgend jaar een einde aan de huidige inhaalgroei. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

Ondanks deze goede vooruitzichten is de ontwikkeling van het besteedbaar inkomen in ons land op lange termijn wel een zorg. Rabobank-econoom Nic Vrieselaar: “In de crisis dook het inkomen van veel Nederlanders omlaag en het groeit nu al langere tijd matig, ondanks dat de werkloosheid rap daalt. Afgelopen maanden was de reële loongroei zelfs fors lager dan in de eerste maanden van 2016. Dit kan deels komen doordat de Nederlandse arbeidsmarkt, net als die in andere Europese landen, ruimer is dan de werkloosheidscijfers impliceren. Zowel de hoogte van het besteedbaar inkomen als de werking van de arbeidsmarkt heeft baat bij verkleining van de wig tussen netto loon en werkgeverslasten.”
 
Wereldeconomie: iets meer politieke rust
De groei van de wereldeconomie komt dit jaar naar verwachting iets hoger uit dan in 2016. Rabobank-econoom Daniël van Schoot: “We hebben onze groeiraming voor de VS en het VK weliswaar naar beneden bijgesteld, maar we verwachten dat de eurozone en China harder zullen groeien dan eerder voorzien. Daarnaast zien we een wereldwijd herstel van grondstofprijzen, waar vooral grondstof exporterende economieën als Rusland en Brazilië baat bij hebben.”
 
Toch zijn de internationale onzekerheden nog steeds groot. Van Schoot: “Deze zijn nu vooral geopolitiek van aard. Want hoewel de protectionistische houding van de VS wat lijkt te zijn afgezwakt, leidt uitstel niet per se tot afstel. De situatie rond Noord-Korea en de invloed vanuit China kunnen bijvoorbeeld grote gevolgen hebben voor de Amerikaans-Chinese relatie. Hierdoor is een handelsoorlog tussen deze landen nog zeker niet van tafel. Los van geopolitieke onzekerheden lijkt de mondiale economie in rustiger vaarwater terechtgekomen. Dit is overigens vooral een cyclisch verhaal. Veel van de huidige groei betreft inhaalgroei. Het is daarom gewenst dat beleidsmakers meer werk gaan maken van mondiale onevenwichtigheden om zo hun remmende werking op de wereldgroei te beperken. Met mondiale onevenwichtigheden bedoelen we specifiek de verschillen in posities op de lopende rekening van landen. Deze verschillen hebben een belangrijke bijdrage geleverd aan het ontstaan van de financiële crisis.” 
 
Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 07 Jun 2017 07:22:45 GMT 245167
<![CDATA[Nieuwe topstructuur Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170531_top_management_structure.html?utm_medium=RSS De raad van commissarissen van Rabobank heeft besloten tot een nieuwe topstructuur. De dagelijkse leiding van Rabobank gaat op 1 september 2017 over van de raad van bestuur naar een groepsdirectie van tien personen onder leiding van de huidige bestuursvoorzitter Wiebe Draijer. De vorming van een groepsdirectie betekent een plattere organisatie, meer focus op de digitale transitie en een vertegenwoordiging van meer klantsegmenten op het hoogste uitvoerende bestuursniveau. Dit moet leiden tot een versnelling van de digitale transitie van Rabobank. De Ondernemingsraad heeft positief geadviseerd over de invoering van de nieuwe topstructuur. Alle voorgenomen benoemingen zijn onder voorbehoud van toetsing door de toezichthouders.

Wiebe Draijer: “We hebben anderhalf jaar geleden onze strategische route bepaald. We zijn goed op weg, maar met deze wijziging kunnen we de verandering van Rabobank richting markt en in digitalisering verder versnellen. Met de nieuwe groepsdirectie zijn alle belangrijke klantsegmenten in de top van onze bank vertegenwoordigd. Met een groepsbrede aandacht voor digitalisering en talent op ons hoogste uitvoerende bestuursniveau sluiten we beter aan op de veranderingsagenda van de coöperatieve Rabobank.”
 
De groepsdirectie kent aparte directeuren voor vier belangrijke klantsegmenten van Rabobank. In Nederland zijn dat Particulieren en Bedrijven. Internationaal gaat het om Wholesale Clients en Rural & Retail International. De Digital Transformation Officer is verantwoordelijk voor de groepsbrede digitalisering van de dienstverlening, innovatie en Fintech. Voor de verdere versterking van de cultuur, leiderschap en talentontwikkeling wordt de rol van Human Resources opgenomen in de groepsdirectie. Naast de voorzitter, de CFO en de CRO, kent de groepsdirectie een CIO/COO, die verantwoordelijk is voor IT, dataverbetering en operations.
 
De Groepsdirectie van Rabobank zal bestaan uit :
 • Wiebe Draijer (51) Voorzitter
 • Bas Brouwers (45) Chief Financial Officer
 • Petra van Hoeken (56) Chief Risk Officer
 • Mariëlle Lichtenberg (49) Particuliere klanten
 • Kirsten Konst (42) Bedrijven
 • Jan van Nieuwenhuizen (56) Wholesale Clients
 • Berry Marttin (51) Rural & Retail internationaal
 • Bart Leurs (45) Digital Transformation Officer 
 • Ieko Sevinga (51) Chief Information Officer/Chief Operating Officer
 • Janine Vos (44) Chief Human Resources Officer
 
Voor Rien Nagel en Ralf Dekker zijn de wijzigingen in hun domein aanleiding om hun loopbaan buiten de bank voort te zetten. Zij zullen na afloop van hun huidige bestuurstermijn gedurende een overgangsperiode beschikbaar zijn voor het overdragen van hun taken.
 
Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen: “De vorming van de groepsdirectie is een belangrijke stap in het realiseren van de strategische doelen van Rabobank. De nieuwe leden zijn zonder meer aanwinsten voor het team, dat met ambitie en veel energie de uitdagingen aangaat waar we voor staan. De raad van commissarissen is Ralf Dekker en Rien Nagel buitengewoon erkentelijk voor wat zij in de afgelopen periode hebben betekend voor de bank. Ralf heeft een forse bijdrage geleverd aan de stroomlijning van onze operations en IT en heeft een leidende rol gespeeld bij de versterking van het innovatieve vermogen van de bank. Rien had een leidende rol bij de wijziging van de governance van Rabobank. Per 1 januari 2016 zijn 106 coöperatieve lokale banken en de topcoöperatie Rabobank Nederland gefuseerd tot één nieuwe coöperatieve Rabobank. De wijze waarop dat is gebeurd en de betekenis hiervan is voor de bank van zeer grote waarde. We wensen beide heren alle succes toe in wat ze gaan ondernemen.”
 
Wiebe Draijer: “Ik zie ernaar uit om met een vernieuwd en uitgebreid team door te gaan op de ingezette weg. Digitalisering, innovatie en HR krijgen extra prioriteit. Met aparte bestuurders voor onze belangrijkste klantsegmenten in Nederland kunnen we nog gerichter werken aan de verbetering van onze klantbediening. We combineren dit met ons karakter van lokaal verankerde bank die dichtbij haar klanten staat. In het buitenland zetten we in op het groeipotentieel van Rural Banking en met onze focus op food en agri versterken we met Wholesale onze leidende positie in de food- en agriketen. De groepsdirectie is een veelzijdige en evenwichtige groep van mensen die binnen en buiten Rabobank hun sporen verdiend hebben. Ook wil ik mijn waardering uitspreken voor de toewijding, professionaliteit en collegialiteit van Ralf Dekker en Rien Nagel. Ik wens hen het allerbeste voor de toekomst.”
 
Ralf Dekker: “Hoewel we er nog lang niet zijn ben ik buitengewoon trots op wat er in mijn bestuursperiode is bereikt, zeker ook op het gebied van innovatie, IT en operations. Ik heb er vertrouwen in dat deze opwaartse lijn in de nieuwe structuur wordt voortgezet. De nadrukkelijke inbedding van IT en innovatie in de nieuwe groepsdirectie sterken mij in deze overtuiging. Voor mijzelf is dit een passend moment om nieuwe uitdagingen buiten de Rabobank aan te gaan. Dat vind ik een inspirerend vooruitzicht.”
 
Rien Nagel: “De verandering van de topstructuur bij Rabobank en het splitsen van mijn portefeuille in drieën is een logische aanleiding nieuwe wegen in te slaan en de bank te verlaten. Ik ben trots op wat ik met mijn collega’s heb kunnen betekenen voor onze leden en klanten. Ik wens het nieuwe topteam van Rabobank heel veel succes toe. Ik heb met veel plezier intensief met hen samengewerkt en zal ze met grote interesse volgen. In mijn oriëntatie op een nieuw professioneel leven zal het element ondernemerschap centraal blijven staan.”
 
 
Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

1) De statutaire raad van bestuur bestaat per 1 september 2017 uit Wiebe Draijer, Bas Brouwers, Petra van Hoeken, Kirsten Konst, Jan van Nieuwenhuizen en Berry Marttin (herbenoemd voor 4 jaar).
]]>
Persbericht Wed, 31 May 2017 19:04:16 GMT 245103
<![CDATA[Top bedrijfsleven gaat samen met startups innovatie in Nederland aanjagen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170530-costa.html?utm_medium=RSS De top van het Nederlandse bedrijfsleven komt vandaag met aanbevelingen en acties om de samenwerking tussen corporates en startups duurzaam te verbeteren. Doel is innovatie in Nederland te versnellen. Een van de acties is om kennis en een tool beschikbaar te stellen voor ondernemers – groot en klein - die sneller willen innoveren en daarin succesvol met startups willen samenwerken. Daarnaast hebben 19 Nederlandse corporates, waaronder Rabobank, toegezegd het komende jaar gezamenlijk meer dan 300 samenwerkingen met startups aan te gaan.

Dat zijn een paar resultaten van één jaar samenwerking en het delen van kennis en ervaring in COSTA verband. COSTA, dat staat voor ‘samenwerking COrporates & STArtups’, werd een jaar geleden vanuit StartupDelta gelanceerd met KPN CFO Jan Kees de Jager in de rol van ambassadeur. Naast KPN waren Rabobank, AkzoNobel, DSM, Eneco, ING, KLM, NS, Philips, Port of Rotterdam, Shell, Thales Nederland BV, Unilever, ANWB en ASML hier op hoog niveau bij betrokken. 
 
Jan Kees de Jager, ambassadeur van COSTA: “De bij COSTA betrokken bedrijven zijn stuk voor stuk vooraanstaande, innovatieve Nederlandse corporates. Allemaal delen ze hetzelfde uitgangspunt: door met startups samen te werken kun je innovatie sneller vormgeven en vertalen naar relevante producten en diensten. Die innovatiekracht vormt de basis voor economische groei en is belangrijk voor toekomstige werkgelegenheid en welvaart van Nederland. Wij nodigen alle Nederlandse bedrijven en organisaties uit de kennis en kunde binnen COSTA te gebruiken om verder te innoveren en Nederland vooruit te helpen”.
 
Bart Leurs, hoofd Fintech en Innovatie bij Rabobank:  “Niet alleen op toegang tot financiering heeft de bank een cruciale rol, maar ook in het beschikbaar stellen van kennis en het openstellen van het netwerk naar investeerders of grote corporates. Dat is essentieel voor de groei van een startup. Daarin heeft de bank een belangrijke intermediërende rol.” 
COSTA onderzoekt vragen als: Hoe kan de organisatie het best worden ingericht om innovatie met startups te stimuleren? Hoe vergemakkelijk je het contact tussen corporate en startup? En, hoe kan een bedrijf meer ruimte bieden aan startups om leverancier te worden?  
 
Corporate Startup Readiness Tool 
Een van de uitkomsten van COSTA is een Corporate Startup Readiness Tool, ontwikkeld door Erasmus Center of Entrepreneurship en Corporate Venturing Network. De tool een online scan waarmee bedrijven snel en eenvoudig kunnen beoordelen in hoeverre zij klaar zijn om een samenwerking met startups succesvol aan te gaan. De tool bevat best practices en laat zien wat een bedrijf kan doen als uit de scan blijkt dat een aantal voorwaarden voor een succesvolle samenwerking met startups niet, of nog niet aanwezig is. Dan kan het bijvoorbeeld gaan om het kenbaar maken van een heldere focus op welk gebied innovatie én de samenwerking met startups wordt gezocht. 
De Corporate Startup Readiness Tool is gratis en kan online ingevuld worden op https://readytoteamup.com.
 
Verbinding met startups
Als startups met corporates willen samenwerken is het vaak moeilijk de juiste ingang te vinden. Eén aanspreekpunt of adres voor startups kan dan uitkomst bieden en alle COSTA deelnemers hebben toegezegd dit bij hun organisatie in te richten.
 
Launching customership
Wanneer startups en corporates samenwerken, kan innovatie worden versneld. Bijvoorbeeld door het samen ontwikkelen van een nieuw product of dienst, launching customer te worden van de startup of de distributie van producten en diensten van de startup te faciliteren. Concreet hebben de 15 COSTA deelnemers en nog vier andere bedrijven (PortXL, Vopak, IBM Nederland en TNO) toegezegd binnen één jaar vanaf 30 mei 2017 samen ruim 300 samenwerkingen met startups aan te gaan. 
 
COSTA partners en vervolg
Het COSTA initiatief zal vanaf vandaag verder gedragen worden door VNO-NCW, MKB Nederland en Corporate Venturing Network. Samen gaan zij zich op basis van de COSTA resultaten inzetten voor het versterken van innovatie en het Nederlandse ecosysteem voor startups. Alles om BV Nederland innovatiever, sterker en wendbaarder te maken.
 
Leendert-Jan Visser, directeur verenigingszaken VNO NCW en MKB Nederland: “De samenwerking tussen grote bedrijven en start ups is belangrijk voor de innovatiekracht van Nederland. We zetten ons in om deze verder te versterken en willen dit ook verbreden naar het MKB.”
De resultaten van COSTA zijn mede tot stand gekomen dankzij Corporate Venturing Network, Rotterdam School of Management, Erasmus Center of Entrepreneurship, Ministerie van Economische Zaken, VNO-NCW, MKB-Nederland, en Gemeente Eindhoven-Brainport.
]]>
Persbericht Tue, 30 May 2017 00:16:49 GMT 245118
<![CDATA[Rabobank en Clingendael: 'Economie staat sterker met kringloopaanpak']]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-and-clingendael-economy-stands-stronger-with-circular-approach.html?utm_medium=RSS De Circulaire Economie biedt een aanlokkelijk perspectief. Door het sluiten van kringlopen van grondstoffen ontstaat een sterke economie, binnen het draagvermogen van de aarde en met veel werkgelegenheid.

‘Deze economie bereiken we echter niet vanzelf. Als we willen dat de vergezichten over een circulaire economie realiteit worden is meer regie in Nederland en Brussel nu echt nodig en ook geopolitiek in ons directe belang. De nieuwe regering, en de aankomende bewindspersonen voor economie, klimaat en milieu in het bijzonder, hebben hiermee een mooi onderwerp om de handen eens flink uit de mouwen te steken,’ aldus Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank, en Louise van Schaik, hoofd Duurzaamheid bij Instituut Clingendael, in het vandaag verschenen artikel in Trouw.

]]>
Persbericht Wed, 24 May 2017 10:21:20 GMT 244975
<![CDATA[Winnaars FoodBytes! 2017 bekend]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170519-foodbytes.html?utm_medium=RSS Koupe, Neofarms en Cerescon zijn de winnaars van FoodBytes!, een pitch-competitie, waarbij invloedrijke bedrijven en investeerders in de food en agricultuur worden samengebracht met veelbelovende industriële start-ups. De prijzen zijn uitgereikt in Wageningen tijdens F&A Next, initiatief van Rabobank, Wageningen University & Research en StartLife.

Meer dan 120 internationale start-ups schreven zich in om te pitchen tijdens FoodBytes!, dat plaatsvond tijdens de innovatieconferentie F&A Next aan de Wageningen University & Research. Uiteindelijk streden twintig bedrijven die aantoonbaar innovatief en opschaalbaar zijn en daarnaast ook sociale impact hebben, om drie prijzen: de Judges’ Choice Award, de People’s Choice Award en de Highly Commended Award.

Judge’s Choice Award: Koupe
De expertjury koos het Nederlandse bedrijf Koupe als winnaar. Het bedrijf, dat gezond ijs ontwikkelt met veel proteïne en vezels, maar met een veel lager calorie- en vetgehalte, voldoet volgens de jury het beste aan criteria als schaalbaarheid, productinnovatie, tractie en social impact. In tegenstelling tot concurrerende gezonde alternatieve producten, gebruikt Koupe geen kunstmatige smaak- of conserveringsmiddelen. Koupe wordt al verkocht in de Jumbo supermarktketen in Nederland en zal deze zomer via de online supermarkt Ocado ook in Groot Brittannië beschikbaar komen.
De start-up heeft een acceleratorprogramma cursus gewonnen van food accelerator ShakeUp Factory in Parijs.

People’s Choice Award: Neofarms
Het publiek van de F&A Next conferentie stemde via de FoodBytes! App voor de People’s Choice Award. Deze ging naar Neofarms, een Duits bedrijf dat een volledig geautomatiseerde kas voor in de keuken, dus binnenshuis, ontwikkelde. Hierbij maakt het gebruik van de gepatenteerde aeroponic technologie.
Neofarms won een start-up accelerator cursus van een week bij StartLive aan de Wageningen University & Research.

Highly Commended Award: Cerescon
De tien beste bedrijven, overgebleven uit het selectieproces, waren uitgenodigd om hun innovatie in 60-seconden te presenteren. Hieruit koos de jury een winnaar, gebaseerd op dezelfde criteria als die van de Judge’s Award. Cerescon ontving de Highly Commended Award. Cerescon is een Nederlands bedrijf dat een gerobotiseerd oogstproces voor asperges heeft ontwikkeld.
Cerescon won de mogelijkheid om deel te nemen als finalist bij het volgende FoodBytes! evenement in Austin, Texas in september.

Berry Marttin, bestuurder van de Rabobank: “We zijn enorm geïnspireerd door de verscheidenheid en kwaliteit van de aanwezige en presenterende food en agricultuur start-ups, maar ook door de grote hoeveelheid aan investeerders en bedrijven in het publiek. Dit is voor mij een duidelijk bewijs van de inzet van alle stakeholders om innovatie in de food en agricultuur naar een hoger niveau te brengen. Innovatie is onmisbaar voor het oplossen van de uitdaging om het groeiend aantal bewoners te kunnen voorzien van voldoende duurzaam en gezond voedsel.” 

Louise Fresco, voorzitter Raad van Bestuur Wageningen University & Research: “Dit is een uniek moment voor de agriculturele sector. Wetenschappelijke ontwikkelingen zoals robotisering en genomics leggen de basis voor de bio-economie en de ontwikkeling van duurzame en gezonde voeding. Bij Wageningen University & Research werken we nauw samen met partners in de private sector en de overheid om innovatie en ondernemerschap te stimuleren. De tweede editie van F&A Next is een prachtige gelegenheid om dat te laten zien.” Manuel Gonzalez, Rabobank’s Global Head of F&A Innovation: “Het was een prachtige dag met nieuwe ontdekkingen, uitwisseling van meningen en delen van ervaringen. De energie van de start-ups vulde de zaal. ‘Missie geslaagd’ voor FoodBytes!; we brachten het innovatie ecosysteem bij elkaar en gaven een stem aan iedereen die werkt aan schaalbare en duurzame oplossingen voor de toekomst van food en agri.”

F&A Next is opgezet door de Rabobank, Wageningen University & Research and StartLife.

]]>
Persbericht Fri, 19 May 2017 13:01:36 GMT 244939
<![CDATA[Rabobank: Forse prijsstijgingen niet zonder meer goed nieuws voor woningmarkt]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170517_housingmarket_quarterly.html?utm_medium=RSS De Nederlandse woningmarkt breekt momenteel diverse records. Zo zijn nog nooit zoveel huizen in een eerste kwartaal van het jaar verkocht als in de eerste drie maanden van 2017. Ook de prijzen zijn opnieuw fors gestegen, blijkt uit het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt van de Rabobank.

Onder invloed van de economische groei, inkomensstijgingen en de aanhoudend lage rente zullen de prijzen dit jaar naar verwachting met minstens 6,5 procent toenemen en zal het aantal verkochte woningen uitkomen op 225-235 duizend. Gezien het verder oplopende huizentekort en de daaruit volgende forse prijsstijgingen moet het kabinet samen met gemeenten, woningcorporaties, commerciële partijen en particuliere opdrachtgevers nieuwe oplossingen voor de woningmarkt bedenken. Betaalbare huizen bouwen of bestaande bouw omvormen tot woonruimte in zowel de koop- als de huursector is daarbij een cruciale opgave. Hierbij zijn vooral veel meer huurwoningen in het middensegment hard nodig, schrijven de Rabobank-economen.
 
Dat de woningmarkt momenteel het ene na het andere record breekt, is steeds moeilijker te verklaren met alleen een inhaaleffect. Woningmarkt-econoom Christian Lennartz van de Rabobank: “Momenteel stijgen de prijzen in een tempo dat we zelfs in de jaren voor de crisis niet hebben gezien. Als de huizenmarkt in dit tempo doorgroeit en het aanbod duidelijk achterblijft bij de gestegen vraag, zal het wonen zeker in de huursector maar ook in de koopsector een steeds groter deel van het besteedbare inkomen van huishoudens opslokken. Hierdoor neemt de toegankelijkheid van de koopmarkt vooral voor starters verder af zodat deze op termijn gereserveerd zal zijn voor huishoudens met een relatief hoog inkomen of een vermogende afkomst. Dit zorgt ervoor dat de vermogensongelijkheid in ons land toeneemt.”
 
Lennartz vervolgt: “Dit effect wordt nog versterkt door de toenemende prijsverschillen tussen de ‘hot markets’, zoals Amsterdam, Utrecht, en Rotterdam, en de zwakkere woningmarktregio’s buiten de Randstad. Bovendien moeten bij dergelijke ontwikkelingen de macro-economische risico’s niet worden onderschat, die door de toename van private schulden en betaalrisico’s ontstaan. Denk bijvoorbeeld aan de stabiliteit van het financiële systeem als de huizenprijzen ooit weer gaan dalen.”
 
Woningmarkt groeit onverminderd door
Het aantal verkopen in de eerste drie maanden van het jaar bedroeg 55.911 huizen, ruim 30 procent meer dan in het eerste kwartaal van 2016. Met het aantal transacties steeg ook het aantal te koop staande woningen, waardoor de krapte op ongeveer hetzelfde hoge niveau bleef. Lennartz: “Gezien de CBS-prognose van de huishoudensgroei in Nederland tot 2020 van gemiddeld 62.500 huishoudens per jaar, zal de druk op de woningmarkt verder oplopen. Aangezien rond de 10.000 woningen per jaar worden gesloopt, is dan ook een jaarlijkse productie van meer dan 70.000 middenhuur- maar ook koopwoningen nodig om het woningtekort niet verder te laten toenemen. Het nieuwe kabinet heeft dan ook samen met gemeenten, woningcorporaties, de commerciële bouwsector en particuliere opdrachtgevers een forse bouwopgave. Daarbij moet ook de transformatie van bijvoorbeeld leegstaande bedrijfspanden tot woonruimte meer aandacht krijgen.”

Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 17 May 2017 10:00:47 GMT 244889
<![CDATA[Rabobank en partners zetten in op 100 circulaire actieplannen met ondernemers in 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-and-partners-commit-to-100-circular-action-plans-with-entrepreneurs-in-2017.html?utm_medium=RSS Rabobank, KPMG en MVO Nederland slaan de handen ineen om circulaire actieplannen in het bedrijfsleven aan te jagen. Met als doel: dit jaar samen met ondernemers 100 circulaire actieplannen realiseren. Het partnerschap, dat ondernemers helpt omschakelen van een lineair naar een circulair businessmodel, is gestart in Metropoolregio Amsterdam en zet nu een volgende stap in Arnhem-Nijmegen en Zuid-Holland-Zuid.

Sinds 2014 organiseert de Rabobank Circular Economy Challenges voor bedrijven met circulaire ambities. Hierin worden de circulaire kansen voor regio’s in kaart gebracht en ondernemers gefaciliteerd, onder meer met een bedrijfsscan en workshops. Veel ondernemers willen namelijk graag circulair ondernemen, maar weten niet goed hoe. In 2014 heeft een tiental bedrijven zijn circulaire plannen kunnen verwezenlijken dankzij de Circular Economy Challenges. Na een groei in 2015 en 2016 tot ruim twintig concrete en geïmplementeerde actieplannen per jaar, willen de Rabobank en haar partners nu versnellen. Duurzame koplopers krijgen daarom een duwtje in de rug, waarmee circulair ondernemen in een stroomversnelling belandt.

Bas Rüter, directeur Duurzaamheid Rabobank: ‘Circulair ondernemen is een van de pijlers waarop de Nederlandse economie zal steunen in de nabije toekomst. Het zorgt er ook voor dat we beter op risico’s als grondstoffen schaarste kunnen inspelen en het is een motor voor innovatie en samenwerking. De samenwerking met MVO Nederland en KPMG is dé manier waarop Rabobank ondernemers concreet verder wil helpen in hun dagelijkse praktijk. Hiermee bundelen we onze krachten en komen we samen verder.’

'De Circular Economy Challenges zijn een prachtig middel om ondernemers in Nederland vooruit te helpen bij het ontwikkelen van hun circulaire businesscase', zegt Bernd Hendriksen, KPMG-partner Sustainability. 'Met onze kennis en inzet komen ondernemers tot waardevolle ideeën, nieuwe businessmodellen of acties waarmee ze hun ambities op weg naar een circulaire economie kunnen waarmaken.'
Wim Visser, verantwoordelijke Rabo Lease: 'Bij veel circulaire businessmodellen is er sprake van investeringen in bedrijfsmiddelen. Daarbij kan lease als financieringsvorm een belangrijke rol spelen. Vanuit Rabo Lease zetten we met onze specialisten onze kennis en ervaring op dit gebied in.'
Na deelname aan de Circular Economy Challenges weten ondernemers wat ze concreet kunnen doen in hun bedrijf en in hun keten. Daarmee worden ze een voorbeeld voor anderen. Maria van der Heijden, directeur MVO Nederland: ‘Dit partnerschap versterkt de nieuwe economie. Met het netwerk, de kennis en de actieve matchmaking van MVO Nederland komen ondernemers snel dichter bij hun circulaire oplossingen.'

Naast deze regionale 'challenges' met bedrijven, biedt de Rabobank ondernemers in Nederland de Prestatie Indicator Circulair Ondernemen aan. Met gerichte vragen krijgt de ondernemer direct een scan van zijn bedrijf, inclusief concrete voorbeelden van het sluiten van kringlopen en zicht op nieuwe circulaire verdienmodellen. Deze bedrijfsscan is ontwikkeld door de Radboud Universiteit Nijmegen, in samenwerking met Rabobank.

]]>
Persbericht Wed, 17 May 2017 09:00:00 GMT 244826
<![CDATA[Rabobank lanceert risicokapitaalfonds voor innovatieve food & agri-bedrijven]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170515-rabobank-launches-venture-capital-fund-for-innovative-food-agri-companies.html?utm_medium=RSS De Rabobank lanceert het Rabo Food & Agri Innovatiefonds onderdeel van Rabo Private Equity. Dit fonds is van plan te investeren in kansrijke, beginnende food & agri-bedrijven in West-Europa en in de Verenigde Staten. Een van de doelen die de bank hiermee voor ogen heeft, is het stimuleren van innovatie in het food & agri-domein.

“Het fonds richt zich op bedrijven die de Banking for Food-strategie van de Rabobank ondersteunen. Deze strategie focust op het bijdragen aan voedselzekerheid binnen de context van snel groeiende wereldbevolking, veranderende demografieën en consumptiepatronen en een steeds complexer voedselsysteem,” zegt Lizette Sint, hoofd van Rabo Private Equity.

“Wij overwegen investeringen over de gehele food & agri-waardeketen en dan met name in ambitieuze bedrijven die actief zijn in sectoren waar wij de kennis en expertise, het netwerk en de positie van de bank optimaal kunnen inzetten om aandeelhouderswaarde te creëren,” aldus Richard O’Gorman, leider van het investeringsinitiatief als onderdeel van Rabo Private Equity.

Investeringen van het fonds bestaan daarom uit meer dan alleen financiële ondersteuning. De Rabobank zal een hechte investeringspartner zijn en biedt bedrijven volledig toegang tot de eigen food & agri-experts en –netwerken om gezamenlijk waarde te creëren op de lange termijn.

Het Rabo Food & Agri Innovatiefonds complementeert de andere activiteiten die de bank ondersteunt in het food & agri-domein, zoals haar indirecte investeringen in strategisch risicokapitaal en private equity fondsen.

Meer informatie over het Rabo Food & Agri Innovatiefonds vindt u op www.rfaif.com en met eventuele vragen kunt u terecht bij info@raboprivateequity.nl.

]]>
Persbericht Food & Agri Mon, 15 May 2017 11:08:33 GMT 244804
<![CDATA[Rabobank en Signicat stappen samen in Nederlandse identiteitsmarkt]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170511-ebusiness-disp.html?utm_medium=RSS Rabobank en Signicat gaan samen de Nederlandse identiteitsmarkt op met online dienstverlening voor zakelijke klanten. De Digital Identity Service Provider (DISP) biedt een variëteit aan inlog-, identiteits-, signeer en archiveeroplossingen onder de vlag van Rabo eBusiness. Dit ontzorgt zakelijke klanten als energiebedrijven en verzekeraars en vergemakkelijkt en verbetert de digitaliseringsslag die zij willen maken.

Rabo eBusiness helpt zakelijke klanten om hun online dienstverlening gemakkelijker, betrouwbaar en goedkoper vorm te geven en een hogere online conversie te behalen. De consument logt bij de zakelijke klant in met één van de via de DISP beschikbare betrouwbare middelen, en kan vervolgens bijvoorbeeld een contract online ondertekenen. Het platform is technisch makkelijk te integreren in bestaande bedrijfsprocessen met behulp van API-technologie. 
 
De Rabobank richt zich in eerste instantie op vijf klantgroepen: energie, telecom, verzekeraars, zorginstellingen en financiële dienstverleners. Met behulp van de Rabo eBusiness diensten kunnen zij bijvoorbeeld makkelijk nieuwe klanten registreren, online contracten laten tekenen, of een dashboard voor nota’s of declaraties aanbieden.
 
De markt voor DISPs ging (in het kader van iDIN) per 1 april jl. open. Alexander Zwart, manager Online Kanalen & Toegang bij de Rabobank, licht toe dat de bank zelf al een goede uitgangspositie heeft: “Advieskwaliteiten, een groot marktaandeel in de zakelijke markt, operationele diensten en een volwassen verkoopapparaat. Voor het kunnen bieden van techniek en kwalitatieve, veilige productvoering hebben we ervoor gekozen dit niet zelf te ontwikkelen, maar samen te werken met een gevestigde, strategische partij. Signicat heeft een beproefd Digital Identity Service platform, wat wordt beschouwd als leidend in de volwassen digital identity markt van Noord-Europa.”
 
Signicat wil op haar beurt graag de Nederlandse markt op. Gunnar Nordseth, Chief Executive Officer van Signicat: “We zijn al geruime tijd als technische provider actief in de Nordics en breiden op dit moment uit naar andere delen van Europa. Nederland is voor ons een nieuwe markt en een hub voor Europa, met veel groeipotentieel voor digitale identiteits-, signeer en archiveerdiensten. De samenwerking met een innovatieve bank als de Rabobank biedt ons de mogelijkheid invulling te geven aan onze ambitie.”
 
Het platform is ontworpen om mee te groeien met de vragen van de markt, en daarmee uitgebreid te worden met additionele services, waarmee de fundering wordt gelegd voor de strategische ambitie van Rabobank om haar zakelijke relaties te helpen bij het digitaliseren van hun dienstverlening.
]]>
Persbericht Thu, 11 May 2017 18:52:34 GMT 244798
<![CDATA[Positieve vooruitzichten Nederlandse varkenssector]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170424-pork-quarterly.html?utm_medium=RSS De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenssector voor de komende maanden zijn positief. Mede door het krappe aanbod stijgen de prijzen voor biggen al sinds het begin van 2017. Deze trend is sinds half maart ook overgenomen door de varkensprijzen, aldus de Rabobank in het dinsdag gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens.

De Rabobank verwacht in 2017 een bovengemiddeld jaar voor zeugen- en vleesvarkenshouders. Sectorspecialist Koen van Bergen: “Voor de vleesvarkens zal het huidige hoge prijsniveau aanhouden tot in het derde kwartaal, waarbij de hogere prijzen mogelijk beperkend werken bij de export naar landen buiten de EU. Dit zal de marges voor de vleesvarkenshouders ondersteunen, de dure big is echter een beperkende factor voor het uiteindelijke niveau voor de vleesvarkens.” De biggenprijzen zullen naar verwachting halverwege april hun top bereiken, hierna volgt een seizoensgebonden lichte druk op de prijs.

Dankzij de goede prijzen is het sentiment in de Nederlandse varkenshouderij verbeterd, waardoor boeren weer geld verdienen. Van Bergen geeft aan dat varkenshouders nu weer een buffer kunnen aanleggen voor het volgende prijsdal. “Liquiditeitsmanagement en zicht op de geldstromen zijn hierbij essentieel. De varkenscyclus blijft van kracht, daarom zijn de huidige marktomstandigheden geen garantie dat de recente problemen voorgoed verdwenen zijn. Het is van belang dat ondernemers voldoende reserveren voor het overbruggen van een volgend prijsdal.”

Opleving
De huidige opleving van de varkensmarkt komt doordat alle seinen op groen staan voor de Nederlandse en Europese varkenshouderij. Toch zal de Nederlandse varkenshouderij het als eerste merken als de marktomstandigheden verslechteren. Dit komt doordat de kostprijs in Nederland sneller stijgt dan bij de concurrentie binnen en buiten de EU. De Nederlandse kostprijs lag in 2007 op € 1,40, terwijl de kostprijs van de belangrijkste exportlanden 5% tot 10% hoger lag. In 2015 steeg de kostprijs tot € 1,60, terwijl dit in andere exportlanden 5% tot 10% lager lag. De belangrijkste oorzaken zijn de hoge mestafzet- en arbeidskosten in Nederland en de technische vooruitgang die in andere landen sneller gaat.

Ketensamenwerking
Een rendabele varkensketen is alleen mogelijk als iedere schakel een aandeel levert en samenwerkt. Zo ontstaat vraaggerichte productie waarbij alle betrokken hun verantwoordelijkheid nemen. Daarvoor zijn verschillende vereisten:

 • commitment op volume en prijs
 • het optimaliseren van de keten via optimale vierkantsverwaarding
 • transparantie
 • focus op kwaliteit, gezondheid en smaak
 • voldoende aandacht voor dierenwelzijn
 • duidelijke en betere promotie, bijvoorbeeld met onderscheidende labels en verpakkingen in het winkelschap
 • virtuele samenwerking

Bekijk het volledige kwartaalbericht: www.rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-varkens-apr-2017/ 

]]>
Persbericht Tue, 25 Apr 2017 10:03:29 GMT 244569
<![CDATA[Overweldigend aantal aanmeldingen voor creatieve oproep Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/overweldigend-aantal-aanmeldingen-voor-creatieve-oproep-rabobank.html?utm_medium=RSS Maar liefst 198 coalities hebben gereageerd op deze oproep voor creativiteit van 4 april jl. De coalities lieten veel inspiratie, verbeeldingskracht en verrassende invalshoeken zien.

Leendert Bikker, directeur Communicatie van de Rabobank: ‘Wij zijn alle inzenders zeer dankbaar voor alle energie, passie en verbeeldingskracht die wij terug konden zien in het geleverde werk. Ik ben onder de indruk van brede betrokkenheid bij de missie van Rabobank. Het is prachtig om te zien dat zo veel verschillende creatieven zich vol vuur in willen zetten voor de welvaart en het welzijn in Nederland én Banking for Food. De oproep was een zoektocht naar spraakmakende coalities en we zijn erg blij met de enorme variatie aan inzendingen. Wij gaan dan ook samen met de uitgekozen coalities snel van start’.

Dorkas Koenen, directeur marketing vult aan: ‘Dankzij het hoge niveau van de inzendingen kiezen we ervoor om met vijf coalities door te gaan als ook twee wild cards uit te delen. Bij de selectie hebben wij gekeken naar onconventionele en spraakmakende coalities die een inspirerende invalshoek en motivatie ingediend hebben. Internationale potentie en voldoende slagkracht zijn hierbij ook meegenomen.’

Aan de hand van deze criteria zijn wij tot de volgende vijf coalities en twee wildcards gekomen:

 • Het Kartel bestaande uit: Top Notch records, SPEC artist management, This that+the other(creatief bureau) en CCCP(Content productie).
 • Culturing earth bestaande uit thonik (ontwerpers collectief), MVRDV(architecten), Makkink & Bey(ontwerpstudio), Ine & Sanne(regiseursduo).
 • Planet bank bestaande uit, Dennis Karpes(Justdiggit), Ronald Hutjes(Alterra), Willem van der Schoot(Havas Lemz) & Yannick Bolloré(Havas Group).
 • DoenDenkers bestaande uit Ogilvy&Social.Lab Amsterdam(reclame bureau), Blazhoffski(programmamakers), Paul Postma(ontwerper), Styn Claessens(Kipster Farm), Ester Gould & Sarah Sylbing(documentairemakers), Silke Tijkotte(Flora Holland & Let it grow).
 • Coalitie &Samhoud bestaande uit &Samhoud Consultancy, &Samhoud Media, &Samhoud Places, &Ranj, The Virtual Reality Cinema, Stakeholderwatch, RTL, het Balletorkest & Pool.
 • Wildcard: The world is our canvas een coalitie van storytellers oa. bestaande uit creatievelingen, community builders, grafiti artiesten, architecten, musici, patissiers en gamification experts.
 • Wildcard: Open minds voor Rabobank: bestaande uit Behaviour Change Group, Open Now, Jong Talent van Rabobank en een Board of Experienced minds.

Vervolgtraject

Op vrijdag 21 april briefen de zeven coalities live en gezamenlijk op de positionering en op de businessuitdagingen van de Rabobank. Op 11 mei presenteren de zeven coalities hun concepten. Op basis daarvan kiest Rabobank samen met een externe jury twee coalities om verder mee te werken. Hierna worden deze twee concepten onderzocht in de markt en bij klanten. Op 23 mei vinden de definitieve presentaties plaats. Besluitvorming vindt plaats op 29 mei.

]]>
Persbericht Wed, 19 Apr 2017 17:00:00 GMT 244514
<![CDATA[Rabobank: Broos evenwicht op dynamische zuivelmarkt]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170406-dairy-quarterly.html?utm_medium=RSS De melkproductie in de EU nam tussen november 2016 en januari 2017 af met 2,8% in vergelijking tot dezelfde periode vorig jaar. In de tweede helft van 2016 heeft de daling van de internationale melkproductie geleid tot aanzienlijke prijsstijgingen. Voor het komende kwartaal verwacht de Rabobank dat de prijzen voor basiszuivelproducten stabiel blijven, mede door een groeiende vraag in de EU, de Verenigde Staten en China.

Na een mager 2016 steeg de Nederlandse melkprijs eind 2016, waarna de melkprijs in de eerste maanden van dit jaar vrij stabiel bleef. In het laatste kwartaal van 2016 nam de productie nog toe met 0,7%, maar in februari 2017 daalde de productie met 0,1%.

Vooruitzicht
De Rabobank verwacht dat de prijzen voor basiszuivelproducten het komende kwartaal stabiel blijven. De vraag in Europa groeit naar verwachting met 1,5% en de Amerikaanse vraag met 2%. De aanzienlijke voorraden magere melkpoeder in Europa zullen in 2017 waarschijnlijk verder aangevuld worden met nieuwe Europese interventieaankopen.

In China raken de voorraden op, waardoor de vraag naar verwachting met 20% groeit ten opzichte van de relatief lage vraag van vorig jaar. De Chinese consumptie groeit in 2017 naar verwachting met 1%.

In het tweede kwartaal zal de melkproductie in de EU snel toenemen ten opzichte van het vorige kwartaal. Dit is vooral toe te schrijven aan de start van het weideseizoen en in mindere mate door de hogere melkprijzen. Het piekniveau van 2016 zal waarschijnlijk niet overtroffen worden, mede doordat de Nederlandse melkproductie in 2017 met ongeveer 6% zal dalen door de krimpende veestapel als gevolg van de fosfaatregelgeving. Dit percentage kan eventueel lager uitvallen als de melkprijs hoger blijkt dan verwacht, of de productie per koe verder stijgt dan verwacht.

Fosfaatreductieplan
De eerste resultaten van het fosfaatreductieplan zijn hoopgevend. Voor de eerste tranche van de stoppersregeling was grote belangstelling en er zijn in aanloop naar het fosfaatreductieplan al veel extra melkkoeien afgevoerd. Hierdoor ligt de sector op koers voor het behoud van de derogatie.

De teruggang in het aantal melkkoeien vanwege het fosfaatreductieprogramma kan een negatieve impact hebben op de liquiditeit van de individuele melkveehouder. De liquiditeitsdruk is groter bij bedrijven die hard zijn gegroeid en door het fosfaatreductieplan terug moeten in aantallen. De meeste bedrijven moeten deze daling van de melkproductie kunnen opvangen, omdat de afgevoerde dieren afkomstig zijn uit overbezetting, jongvee of de onderkant van de veestapel.

Het kwartaalbericht is beschikbaar via: rabobank.nl/bedrijven

]]>
Persbericht Thu, 06 Apr 2017 13:23:04 GMT 244288
<![CDATA[Rabobank roept op tot creativiteit in vernieuwende pitch]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170404-coalitie-pitch.html?utm_medium=RSS Stel je eens voor… dat je Rabobank opnieuw mag voorstellen aan Nederland, aan de wereld. Dat kan nu. Met deze oproep nodigt Rabobank coalities uit voor een creatief concept voor haar positionering. Rabobank zoekt naar communicatie disruptors, oorspronkelijk, onconventioneel en onderscheidend, die een nieuwe lat in de markt willen leggen.

Leendert Bikker, directeur Communicatie van de Rabobank: ‘Wij hebben het verhaal van Rabobank en de strategie van de bank vertaald in een heldere positionering. We komen met nieuwe, uitdagende initiatieven om onze klanten verder te versterken. Dit vraagt om een creatieve vertaling die klanten en collega’s aanspreekt. Dat willen we op een vernieuwende manier doen. Daarom ook een andere werkwijze. Conceptontwikkeling en creatieve activering is meer dan reclame maken. We zijn op zoek naar creatieve coalities die een onderscheidende creatieve kracht laten zien.’

Dorkas Koenen, directeur marketing vult aan: ‘Het creatieve concept dat we zoeken moet onze eigen mensen als een jas passen. Het moet onze klanten verrassen en enthousiasmeren. En onze stakeholders moeten zich uitgenodigd voelen om ons op te zoeken. Een nieuw creatief concept dient als basis voor onze toekomstige communicatie- en merkstrategie, zowel in- als extern, nationaal als internationaal. Dit najaar zullen we ons opnieuw voorstellen aan het publiek & stakeholders.’

Pitch
Voor de pitch gebruikt Rabobank de krachten en netwerken van haar eigen mensen, om breed bij partijen in beeld te komen. Via social media, directe relaties van medewerkers en free publicity worden creatieve coalities opgeroepen om zich te melden met verfrissende ideeën via de website www.rabo-steljeeensvoor.nl of www.rabo-envision.com. Aanmelden kan t/m 17 april. Op basis van deze aanmeldingen, vindt een eerste selectie plaats. Met een maximum van vijf coalities gaat Rabobank verder de pitch in. Deze coalities ontvangen een scherpe briefing. De jury is een mix van in- en externe deskundigen, vanuit het vak, maar ook vanuit andere achtergrond. Dit om breed (maatschappelijk) te toetsen en ook onze eigen besluitvorming te verfrissen.

]]>
Persbericht Tue, 04 Apr 2017 08:00:53 GMT 244240
<![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd Jaarverslag 2016]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170321-annual-report.html?utm_medium=RSS Rabobank publiceert vandaag het geïntegreerde Jaarverslag 2016. De bank legt hierin financiële verantwoording af en biedt daarnaast inzicht in de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij.

Dat de bank verschil maakt, blijkt uit concrete bijdragen aan het stimuleren van welvaart en welzijn in Nederland, het stimuleren van wereldwijde duurzame voedselvoorziening en de wijze waarop we werken aan een duurzame Rabobank. Meer concreet gaat het om klanten verder helpen, de economie en samenleving versterken, en bijdragen aan het produceren van meer voedsel met minder grondstoffen.

Geïntegreerde verslaglegging
Het Jaarverslag 2016 bevat ook de Jaarrekening 2016 en en het ‘Capital Adequacy and Risk Management Report 2016’. Naast het Jaarverslag 2016 verschijnt vandaag een compact en publieksvriendelijk jaaroverzicht.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Tue, 21 Mar 2017 13:08:40 GMT 243990
<![CDATA[Rabobank: Komend kabinet moet visionair investeren in economische structuur]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170309-economic-quarterly.html?utm_medium=RSS Dat onze economie het dit en volgend jaar zo goed doet, betekent niet dat het komende kabinet achterover kan leunen. Na 2018 zal de economische groei naar verwachting teruglopen. Het komende kabinet zal daarom visionair moeten investeren in de versterking van onze economische structuur, om onder meer de koopkracht op peil te houden. Ook is het onverstandig om eerder uitgevoerde, economisch slimme hervormingen terug te draaien, zoals de verhoging van de pensioenleeftijd. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen Economisch Kwartaalbericht.

De Nederlandse economie noteerde vorig jaar de hoogste groei sinds de crisis en dit jaar zal zij nog een tandje bijschakelen en naar verwachting met 2,3 procent groeien. In 2018 valt de economische groei in ons land iets terug naar 2,0 procent vanwege een minder uitbundige consumptiegroei. De werkloosheid zal de komende tijd verder dalen en in 2018 naar verwachting zelfs uitkomen op 4,6 procent. Rabobank-econoom Martijn Badir: “Ondanks deze economische voorspoed zien wij geen reden voor het komende kabinet om achterover te leunen. Op de langere termijn zal de economische groei in ons land namelijk significant lager zijn doordat het arbeidsaanbod en de productiviteitsgroei onder druk staan. De huidige hoge groeicijfers moeten dan ook worden gezien als inhaalgroei op de economische schade die we sinds de crisis hebben opgebouwd.”

“Repareer het dak als de zon schijnt”
Volgens de econoom zijn extra maatregelen nodig om de economie structureel te versterken. Badir: “De mantra is en blijft: laten we het dak repareren terwijl de zon schijnt. En dat is nu. Om de structurele arbeidsproductiviteit te verhogen, moet het komende kabinet visionair investeren in R&D, innovatie en menselijk kapitaal. Het is van het grootste belang dat het serieus werk maakt van investeringen in de duurzame inzetbaarheid van werkenden. Juist nu de arbeidsmarkt steeds verder flexibiliseert en technologische ontwikkelingen ervoor zorgen dat kennis en vaardigheden snel verouderen, moet menselijk kapitaal flink wat hoger op de beleidsagenda.”

Tegelijkertijd moet ervoor worden gewaakt economisch verstandige hervormingen terug te draaien. Zo zal de verlaging van de AOW-leeftijd niet alleen schadelijk zijn voor de overheidsfinanciën maar ook de economie raken. Badir: “Het huidige beleid zorgt ervoor dat de AOW-leeftijd meestijgt met de levensverwachting. Als een komend kabinet de AOW-leeftijd terugbrengt naar 65 jaar, zorgt dat er niet alleen voor dat de overheidsfinanciën minder houdbaar worden, maar ook dat minder mensen zich zullen aanbieden op de arbeidsmarkt. Het groeipotentieel van Nederlandse economie zal in dat geval verder wegzakken, terwijl het onder meer door de vergrijzing toch al onder druk staat.”

Ook pleiten de Rabobank-economen voor een grondige herziening van het belastingstelsel. Badir: “Een nieuw belastingstelsel moet een eind maken aan de economisch verstorende wirwar aan toeslagen en aftrekposten. Het huidige belastingstelsel is vooral zo complex geworden doordat er jaar in, jaar uit toeslagen en belastingen aan zijn toegevoegd omwille van vooral politieke kortetermijndoelen. Daardoor lekt er veel geld weg, wat ten koste gaat van onze welvaart. Gezien het gefragmenteerde politieke landschap is het te hopen dat een volgend kabinet ‘eenvoud’ als noodzakelijke voorwaarde stelt voor een goed werkend belastingstelsel.”

Nu het economisch beter gaat en de overheid in 2017 naar verwachting een begrotingsoverschot noteert, bestaat het gevaar dat de urgentie om de zorgkosten in bedwang te houden naar de achtergrond verdwijnt. Badir: “De discussie over het afschaffen van het eigen risico is hier een voorbeeld van. Als de zorgkosten echter weer ontsporen, is het waarschijnlijk dat het besteedbare inkomen van huishoudens de komende tien jaar nauwelijks zal toenemen doordat belastingen en premies dan omhoog moeten om de kosten te dekken.”

De Nederlandse economie gaat harder achteruit bij tegenwind dan onze buurlanden, maar veert ook sneller op bij rugwind. “Deze kwetsbaarheid is onwenselijk, al is het maar omdat zij tot onzekerheid en aantasting van  vertrouwen leidt”, aldus Badir. “Een volgend kabinet kan deze economische kwetsbaarheid aanpakken door de schotten die nu bestaan tussen bijvoorbeeld pensioenen en de woningmarkt weg te nemen. Op deze manier zouden huishoudens gespaard pensioengeld deels kunnen inzetten om de eigen woningschuld te verlagen, zeker als zij het huis toch al annuïtair aflossen. Ook zouden zij pensioen- of huizenvermogen moeten kunnen inzetten voor opleiding.”

Trumps beleid heeft negatief effect op wereldhandelsgroei
Voor 2017 en 2018 verwachten de Rabobank-economen opnieuw een gematigde mondiale economische groei van ongeveer 3 procent. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: “Onze voorspellingen zijn omgeven met onzekerheid door vooral politieke ontwikkelingen, waaronder de verkiezingen in een aantal belangrijke eurozonelidstaten. Ook de effecten van de Brexit-onderhandelingen laten zich moeilijk inschatten. Wel gaan we uit van een negatief effect op de wereldhandelsgroei van de verwachte protectionistische maatregelen van president Trump. Zelfs als concrete maatregelen uitblijven, kan de dreiging ervan al een negatief effect hebben.”

Het Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie

]]>
Persbericht Thu, 09 Mar 2017 08:20:36 GMT 243828
<![CDATA[Rabobank: ‘Vooruitzichten pluimveesector gematigd positief’]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170227-poultry-quarterly.html?utm_medium=RSS De verwachtingen voor de Nederlandse vleeskuikenhouderij voor de eerste helft van 2017 zijn gematigd positief. Door de nasleep van de vogelgriep ligt er druk op de afzet van pluimveevlees, vanwege exportbelemmeringen vanuit diverse belangrijke productiegebieden. Toch zorgt de gunstige koers van de euro voor een competitief aanbod op kostprijsniveau, blijkt uit het Kwartaalbericht Pluimvee dat de Rabobank vandaag heeft gepubliceerd.

Door de uitbraken van vogelgriep kunnen veel landen tijdelijk niet exporteren buiten de EU. Desondanks zijn de exporten uit de EU in 2016 met 8% gestegen naar een niveau boven 1,6 miljoen ton. Zelfs in december bedroeg de export nog 120.000 ton. Het vooruitzicht voor de Europese vleespluimveesector is gematigd positief. Het naderende voorjaar sluit een periode van vogeltrek af, waarmee ook het risico op vogelgriep zal afnemen. Dit opent de toegang tot markten die nu tijdelijk zijn gesloten als gevolg van de vogelgriepuitbraken, zegt sectormanager Jeroen van den Hurk van de Rabobank. “Dat is gunstig omdat de zomermaanden veelal de beste maanden zijn voor de pluimvee-industrie.”
“De markt in Noordwest-Europa staat onder toenemende druk vanwege de daling van de Britse pond en goedkope filets. Deze ontwikkeling vraagt om ketenoptimalisatie”, aldus Van den Hurk. “Door de inspanningen van de Nederlandse sector is er in recordtempo invulling gegeven aan de specifieke vraag naar concepten in de Nederlandse markt, zoals de Goed Nest Kip en de Nieuwe Standaard Kip. Signalen uit de markt wijzen erop dat toetreding van producenten tot deze concepten tijdelijk haast onmogelijk is, enkel in het scharrelsegment lijkt nog ruimte te zijn. Hierdoor komt de afzetzekerheid in het geding.”
De markt voor broedeieren heeft zich sneller hersteld dan verwacht vanwege het terugbrengen van het aantal vermeerderingsdieren in Nederland en de gevolgen van ruimingen in vooral Polen. Tevens zal de hogere vraag in het voorjaar bijdragen aan het herstel. De situatie geeft de sector gelegenheid om afzet te bestendigen. De productie in Polen zal weer op gang komen, verwacht Van den Hurk. Hij adviseert pluimveehouders zich te verzekeren van voldoende afzetmogelijkheden via toekomstbestendige relaties.

]]>
Persbericht Mon, 27 Feb 2017 14:00:00 GMT 243620