press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Zuivelupdate: Marges voor melkveehouders onder druk]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180403-rabobank-global-dairy-quarterly-q1-2018.html?utm_medium=RSS 2017 was een goed jaar voor de zuivelmarkt. Aantrekkende melkprijzen zorgden in de tweede helft van het jaar voor een sterke groei van de Europese melkproductie, die ook in het begin van 2018 doorzette, blijkt uit de Zuivelupdate van Rabobank die vandaag is verschenen. Naar verwachting zal de groei van de mondiale melkproductie gedurende 2018 aanhouden, al komen de marges voor melkveehouders wel onder meer druk te staan.

In de eerste drie maanden van 2018 zijn de Europese melkprijzen gedaald ten opzichte van het vierde kwartaal van 2017. Gedurende deze periode is de door de Nederlandse melkverwerkers uitbetaalde melkprijs gemiddeld 10-15% gedaald. De onderliggende prijsniveaus voor basiszuivelproducten zijn de oorzaak van deze prijsdaling.

Kaasprijs 

Tussen september 2017 en de eerste weken van 2018 is de spotprijs voor Goudse kaas met ruim 37% gedaald, om de daaropvolgende twee maanden enigszins te herstellen. Door de looptijden van contracten tussen enerzijds kaasmakers en anderzijds kaashandelaren en retail heeft het enige tijd geduurd voordat dit zich vertaalde in een lagere melkprijs. 

Prijzen eiwitrijke en melkvetrijke producten 

Vooral de markt voor eiwitrijke producten, zoals magere melkpoeder en weipoeder, blijft moeizaam door de hoge Europese interventievoorraden, oplopende voorraden in Noord-Amerika en de groeiende melkaanvoer. De prijs voor magere melkpoeder daalde tot onder de 1400 euro per ton, het laagste niveau sinds 2007 en ruim € 300 beneden de interventieprijs van 2017. Met prijsniveaus tot € 710 per ton bleven ook de prijzen voor weipoeder op een laag niveau. De prijs voor Europese boter blijft ondanks de prijsval eind 2017 met € 4.920 per ton eind maart 2018, op een bovengemiddeld niveau.

Melkprijs tweede kwartaal 2018: de druk blijft 

Door de moeizame markt voor eiwitrijke producten en de piek in de Europese melkproductie blijft er ook het in tweede kwartaal druk staan op de melkprijzen. Hierdoor is een prijsherstel ten opzichte van het melkprijsniveau in de laatste maanden van 2017 voorlopig niet aan de orde. Desondanks wordt voor het tweede kwartaal een stabieler Nederlands melkprijsniveau verwacht ten opzichte van het prijsverval gedurende het eerste kwartaal van 2018.

Melkproductie 2018

Ondanks het fosfaatreductieplan is de Nederlandse melkproductie in 2017 0,1% hoger geëindigd ten opzichte van 2016. De melkproductie gedurende de eerste twee maanden van 2018 blijft 0,5% onder het productieniveau van 2017. Door de generieke korting, de beperkte mogelijkheden om nog verder te snijden in de jongvee bezetting en/of het ondereind van de veestapel, en de 10% afroming op verhandelde rechten, is de ruimte om de Nederlandse melkproductie op het niveau van 2017 te houden beperkt. Daarnaast leidt een productieverhoging per koe, in tegenstelling tot 2017, wel tot meer benodigde fosfaatrechten. Als gevolg hiervan verwacht de Rabobank dat de melkproductie in 2018 met circa 2,5% zal dalen.

De liquiditeit van het gemiddelde Nederlandse melkveebedrijf is nog steeds goed. Hoewel er verschillen zichtbaar zijn tussen de melkverwerkers is de melkprijsdaling op veel bedrijven nog niet onder de kostprijs gezakt. Hierdoor loopt de liquiditeitsruimte nog niet terug en hoeven buffers nog niet aangesproken te worden.

Vooruitblik: Europese melkproductie blijft toenemen 

De Rabobank verwacht dat de Europese melkproductie in de eerste helft van 2018 zal blijven toenemen. Ondanks de daling van de gemiddelde Europese melkprijs opereren veel bedrijven nog met een positieve cashflow en is het ruwvoeraanbod ruim. Daarnaast zijn de referentiemaanden voor de eerste twee kwartalen van 2018 relatief laag. Het koudefront in februari zal de groei van de melkproductie in het eerste kwartaal enigszins temperen. 

Na een stabiel derde kwartaal zal de melkproductie naar verwachting vanaf het vierde kwartaal van 2018 omslaan in een productieafname. Lagere marges en uitdagende referentiemaanden voor de tweede helft van 2017 zijn hiervan de oorzaak. Deze melkproductiedaling zal om dezelfde redenen ook doorzetten in de eerste drie maanden van 2019.

]]>
Persbericht Thu, 05 Apr 2018 13:48:30 GMT 254047
<![CDATA[Cryptografische pseudoniemen in testomgeving Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180405-clientdata-testing.html?utm_medium=RSS Rabobank en IBM werken samen aan het toepassen van cryptografische pseudoniemen op klantgegevens. Met het desensibiliseren van data kan de bank zo reëel mogelijke klantgegevens gebruiken bij de ontwikkeling van nieuwe innovatieve technologieën en diensten, zoals mobiele apps en betalingssystemen, en voldoet zij aan de eisen van nieuwe privacy regelgeving in de EU (GDPR).

 
Vanaf 25 mei brengt de Algemene Verordening Gegevensbescherming (of General Data Protection Regulation) een geharmoniseerd rechtskader tot stand voor gegevensbescherming in de hele EU. Dit rechtskader heeft als doel burgers de controle over hun persoonlijke gegevens te geven. Het legt tegelijkertijd strikte regels op aan wie deze gegevens beheert, verplaatst, of verwerkt. 
 
In een project met IBM heeft de Rabobank tientallen terabytes aan gevoelige klantgegevens gedesensibiliseerd, inclusief namen, geboortedata en rekeningnummers, naar een pseudonieme voorstelling. Dit betekent dat de gegevens echt lijken en zich ook gedragen als echte data, maar geen echte persoonsgegevens zijn.
 
“Het is van cruciaal belang voor de Rabobank om tijdens de testfase gegevens te gebruiken die zo dicht mogelijk bij de productie liggen, zodat we zeker zijn dat onze diensten goed functioneren als we live gaan”, zegt Peter Claassen, delivery manager radical automation bij Rabobank. “Nu het mogelijk is om te testen met gepseudonimiseerde data zullen nieuwe innovaties nog meer veiligheid, innovatie en gebruiksgemak bieden voor onze klanten.”
 
Pseudonimisatie verbetert de privacy door de meest identificeerbare velden in een gegevensbank te vervangen door kunstmatige identiteiten of pseudoniemen, bijvoorbeeld door echte namen te vervangen door fictieve namen. Daarbij worden de gegevens met het oog op GDPR zodanig verwerkt dat ze zonder bijkomende informatie niet langer kunnen worden toegeschreven aan een specifieke betrokkene. Zonder pseudonimisatie kunnen geboortedatum en thuisadres volstaan om de identiteit van die persoon vrij te geven. 
 
"IBM’s analytics software gecombineerd met onze desensibilisatie-software kan gegevens pseudonimiseren door ze om te zetten naar individuele hash-waarden die volledig ondoordringbaar zijn, zelfs in de verre toekomst voor een foutentolerante quantum computer, ” zegt Michael Osborne, cryptograaf bij IBM Research. “Het resultaat van dit onderzoek is commercieel beschikbaar om overal ter wereld en in alle industriesectoren aan privacy-regelgeving te voldoen.” 
 
Rabobank en IBM Services hebben het afgelopen jaar samengewerkt aan dit project. Meerdere belangrijke applicaties en platforms zijn al gepseudonimiseerd, inclusief de huidige bankrekening- en spaarsystemen op mainframe, UNIX, Tandem en Windows platformen.
]]>
Persbericht Thu, 05 Apr 2018 11:00:29 GMT 254114
<![CDATA[Rabobank deelt risico op deel van MKB-leningenportefeuille met EIF en EIB]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180328-sme-eib-eif-ec-rabobank.html?utm_medium=RSS Rabobank deelt het risico op een deel van haar Nederlandse MKB-leningenportefeuille met het Europees Investeringsfonds (EIF) en de Europese Investeringsbank (EIB). Deze transactie draagt bij aan een verdere optimalisatie van de balans van de Rabobank en stimuleert de kredietverlening aan Nederlandse MKB-bedrijven.

De transactie heeft betrekking op meer dan 3.000 leningen aan Nederlandse MKB-bedrijven met een totaalbedrag van circa EUR 2 miljard en zal worden gegarandeerd via het EU-budget middels het Europees Fonds voor Strategische Investeringen (EFSI), een centraal deel van het “Investeringsplan voor Europe” van de Commissie-Juncker.
 
Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank: "Deze transactie onderstreept het belang dat wij hechten aan kredietverlening aan het MKB. Door de risico-overdracht aan het EIF en EIB nemen onze risicogewogen activa af met EUR 1,2 miljard. Rabobank zal het hierdoor vrijgekomen kapitaal gebruiken om nieuwe leningen te verstrekken aan het Nederlandse MKB. Wij willen net als het EIF en de EIB de kredietverlening aan het MKB stimuleren en wij zullen de korting die wij van het EIF en EIB hebben gekregen direct doorgeven aan onze klanten. Dit komt ten goede van nieuwe MKB-leningen voor een bedrag van EUR 768 miljoen."
 
“Het EIF is erg blij dat het, door de ondertekening van deze securitisatietransactie met de Rabobank, het MKB en midkaps in Nederland kan steunen.” zei de Chief Executive van het Europees Investeringsfonds Pier Luigi Gilibert. "Deze nieuwe operatie betekent een impuls voor leningen aan het midden- en kleinbedrijf in heel het land.”
 
Jyrki Katainen, Vice-President van de Europese Commissie voor Banen, Groei, Investeringen en Concurrentievermogen, zei: "Dankzij deze door het Europees Fonds voor Strategische Investeringen gesteunde transactie, kan de Rabobank meer geld uitlenen aan lokale bedrijven in Nederland, het Nederlandse MKB is dus absoluut de winnaar in deze overeenkomst.”
 
De risico-overdracht aan het EIF en EIB heeft geen gevolgen voor de klantrelatie: Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de leningsovereenkomst en -voorwaarden blijven ongewijzigd. Rabobank is met een totale portefeuille van circa EUR 100 miljard de grootste financier van het Nederlandse MKB.
 
Dit is een gezamenlijk persbericht van EIF, EIB, EC en Rabobank
]]>
Persbericht Wed, 28 Mar 2018 07:00:00 GMT 253939
<![CDATA[Nationale agenda tegen voedselverspilling moet verspilling gaan halveren]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180320-foodwaste.html?utm_medium=RSS Het nieuwe initiatief ‘Samen tegen voedselverspilling’ is vandaag gelanceerd in de Verspillingsfabriek te Veghel. De afzender is de Taskforce Circular Economy in Food, die bestaat uit een groot aantal bedrijven, kennisinstellingen, maatschappelijke organisaties en de overheid. Rabobank is een van de deelnemende bedrijven.

De Taskforce heeft de ambitie om in 2030 voedselverspilling met de helft verminderd te hebben ten opzichte van 2015. Het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit maakt de komende vier jaar in totaal 7 miljoen euro vrij om de ambities van de Taskforce te ondersteunen. Het geld wordt geïnvesteerd in innovatie, onderzoek, monitoring en voorlichting.
 
Minister Schouten van Landbouw, natuur en Voedselkwaliteit: “Het gaat om enorme hoeveelheden voedselverspilling. Dat is des te erger als je bedenkt dat er wereldwijd, maar ook in Nederland, mensen in armoede leven of met honger naar bed gaan. We moeten heel bewust omgaan met alle mooie producten, de grondstoffen en de arbeid en energie die nodig is voor het productieproces en het transport. Hier liggen kansen voor tal van nieuwe, innovatieve ideeën en initiatieven. Minder verspilling zorgt voor een forse reductie van de CO2-uitstoot en het bespaart geld. Kortom; goed voor milieu en portemonnee.” 
 
De Taskforce Circular Economy in Food heeft de afgelopen maanden ambities opgesteld tot aan 2030 in de Nationale agenda tegen voedselverspilling. En die ambities zijn niet gering. Op dit moment wordt een derde van het voedsel wereldwijd verspild. De Taskforce richt zich op een vermindering van 50% in Nederland in 2030. Op deze manier wil Nederland voldoen aan de door de United Nations gestelde Sustainable Development Goal 12.3 en een koplopersrol innemen door deze doelen als eerste Europees land te realiseren. 
 
Om dit te kunnen bereiken is een coalitie gevormd van een groot aantal bedrijven, maatschappelijke organisaties, kennisinstellingen en de overheid. Samen gaan zij in de komende jaren met acties en initiatieven verspilling structureel verminderen, van boer tot bord. En worden nog meer bedrijven benaderd om zich aan te sluiten om de kracht en impact van de Taskforce zo groot mogelijk te maken.
 
Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van de Rabobank: “Het reduceren van voedselverspilling is smart business. We zien de voortdurende transitie naar een duurzame voedsel- en landbouwsector niet alleen als een morele vereiste, maar ook als een uitzonderlijk zakelijke kans.”
 
Toine Timmermans, Wageningen University & Research: “De leden van de Taskforce hebben het afgelopen jaar hard gewerkt aan het concretiseren van de gezamenlijke ambitie en aanpak. We kunnen trots zijn op onze verbindende agenda. Diverse partijen hebben al nieuwe samenwerkingsverbanden gevormd, initiatieven gelanceerd en resultaten geboekt. De Taskforce laat zien dat als we samen bouwen, met bedrijven aan het roer, het mogelijk is om een ecosysteem van oplossingen te ontwikkelen, die een positieve economische, ecologische en sociale impact realiseren voor de transitie naar een beter en circulair voedselsysteem.”
 
Toezegging van minister Schouten
Minister Schouten van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit heeft financiële steun aangekondigd voor de Taskforce. Het gaat om het publieke deel dat zich richt op de monitor, onderzoek, innovaties en business cases, de campagne, ondersteuning van de Taskforce en de inventarisatie van de wet-regelgeving.
 
Over de Taskforce
De Taskforce bestaat uit 25 leden, waaronder Rabobank, Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit, McDonald’s Nederland, Voedingscentrum, Hutten Catering, Protix, en Wageningen University & Research. Het thema voedselverspilling staat al langer op de politieke agenda. Het is nu voor eerst dat er op zo’n grote schaal, door de hele voedselketen, wordt samengewerkt om de ambities te realiseren.
 
Gezamenlijke beweging
Om te laten zien welke acties de leden van de Taskforce ondernemen is vandaag de gezamenlijke beweging gelanceerd met de slogan ‘Samen tegen voedselverspilling’. Meer informatie is te vinden op www.samentegenvoedselverspilling.nl
]]>
Persbericht Tue, 20 Mar 2018 20:23:02 GMT 253783
<![CDATA[Rabobank publiceert geïntegreerd jaarverslag 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180315-rabobank-publishes-integrated-annual-report-2017.html?utm_medium=RSS Rabobank publiceert vandaag haar geïntegreerd jaarverslag 2017. De bank toont hierin behaalde financiële en maatschappelijke resultaten. Ook illustreert het uitgebreide verslag de betekenis van Rabobank voor mens, milieu en maatschappij en welke groei er in 2017 heeft plaatsgevonden.

Rabobank wil als betekenisvolle coöperatieve bank en leidende Food & Agri bank een belangrijke bijdrage leveren aan de welvaart en het welzijn in Nederland en aan het duurzaam voeden van de wereld. De bank gaf hieraan het afgelopen jaar concreet vorm met de missie “Growing a better world together”. Dit met als resultaat verschillende pakkende initiatieven in Nederland en daarbuiten, meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties en betere financiële resultaten. Op 15 februari werden de jaarcijfers al bekend gemaakt.

Het geïntegreerde jaarverslag 2017 bevat ook de jaarrekening 2017. Naast het jaarverslag 2017 verschijnt tevens een compacte infographic met onze maatschappelijke impact in Nederland en de wereld. Tevens geeft onderstaande link een totaaloverzicht met infographics, animaties en de jaarcijfers van 2017.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 15 Mar 2018 14:46:34 GMT 253668
<![CDATA[FGH Bank verkoopt deel portefeuille aan RNHB BV]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180313-FGH.html?utm_medium=RSS FGH Bank heeft een overeenkomst getekend met RNHB B.V. over de voorgenomen verkoop van een deel van haar leningenportefeuille, ter grootte van circa EUR 1,3 miljard. De transactie zal naar verwachting in het tweede kwartaal van 2018 worden afgerond, onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en succesvolle afronding van het consultatieproces met de vertegenwoordigers van de werknemers. RNHB B.V. committeert zich op het moment van aankoop volledig aan de betreffende klanten van FGH.

De transactie past in de in 2015 ingezette strategie ten aanzien van de commerciële vastgoedactiviteiten van Rabobank. Leningen en klanten van FGH Bank die aansluiten op de strategie zijn inmiddels onderdeel van Rabobank. Het is de bedoeling om de activiteiten van FGH Bank N.V. later dit jaar volledig uit te faseren. FGH Bank N.V. houdt dan op te bestaan als aparte juridische entiteit.
 
RNHB B.V. is verheugd over de voorgenomen aankoop van de FGH-portefeuille, die zeer passend is in hun strategie. RNHB B.V. heeft de ambitie om haar business uit te breiden door organische groei en selectieve portefeuille-acquisities en verwelkomt de FGH-klanten binnen RNHB B.V. RNHB B.V. kijkt uit naar verdere samenwerking met de FGH-klanten.
 
RNHB B.V.  is een ervaren specialist in het financieren van beleggingsvastgoed, met kennis over de landelijke, regionale én lokale vastgoedmarkt. Zij verstrekt leningen voor commercieel vastgoed en voor woningen die bestemd zijn voor de verhuur of doorverkoop. RNHB biedt maatwerk voor het middensegment van de vastgoedmarkt en heeft zowel krediet-, vastgoed- en bouwkundige kennis in huis.
]]>
Persbericht Tue, 13 Mar 2018 10:55:22 GMT 253605
<![CDATA[Onderzoek ECFB, BDO en Rabobank: externe invloed helpt familiebedrijf over de grens]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/study-ecfb-bdo-and-rabobank-outside-influence-creates-cross-border-perspective-for-family-businesses.html?utm_medium=RSS


  • Familiebedrijven met een externe bestuurder zijn 7% meer internationaal actief
  • Hoe groter de geografische afstand, hoe meer een externe bestuurder bijdraagt aan de winstgevendheid, tot maar liefst 11%
  • Internationaliseren loont dankzij langetermijnoriëntatie en focus op duurzame relaties

Hoe groter de invloed van niet-familieleden op de strategie van een familiebedrijf, hoe beter het bedrijf in het buitenland presteert en hoe meer buitenlandse omzet het maakt. Familiebedrijven onderscheiden zich in het buitenland door hun langetermijnoriëntatie en inzet op duurzame relaties. Voorwaarden voor succes over de grens zijn onder meer een goed functionerende arbeidsmarkt en veel interpersoonlijk vertrouwen in het betreffende land.

Dat zijn de belangrijkste conclusies uit het rapport ‘Grenzen verleggen’, een studie van het Erasmus Centre for Family Business (ECFB), BDO Accountants & Adviseurs en Rabobank. In dit onderzoeksrapport wordt gekeken naar de manier waarop familiebedrijven internationaliseren.

Hoewel familiebedrijven bekendstaan om hun behoudende imago, blijken ze op het gebied van internationaal ondernemen allesbehalve conservatief. Meer dan 60% van de circa 270.000 Nederlandse familiebedrijven exporteert naar het buitenland; 70% investeert internationaal of heeft buiten de grenzen een financieel belang. Bijna 60% heeft zelfs één of meer dochterondernemingen in het buitenland.

Het is niet vreemd dat familiebedrijven actief zijn in het buitenland. Ze hebben namelijk duidelijk baat bij het verleggen van hun grenzen. Zo boeken internationaal opererende familiebedrijven gemiddeld een brutomarge van 7,9% op hun omzet, tegen 4,8% bij familiebedrijven die alleen in eigen land zakendoen. Buitenlandse markten bieden niet alleen groeikansen en perspectief op een hogere omzet, maar maken ook meer risicospreiding mogelijk en bieden bedrijven kans om hun productlijn uit te breiden.

“Internationaal zakendoen is steeds makkelijker en aantrekkelijker geworden dankzij technologische ontwikkelingen en vrijere handel,” vertelt Pursey Heugens, professor Organisation Theory aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM) en directeur van het ECFB. Heugens geeft aan dat ook familiebedrijven daar de vruchten van plukken, met name in opkomende economieën. Onderscheidend aan familiebedrijven is dat ze op zoek gaan naar duurzame relaties met gelijkgestemde partners. “Dat geeft ze vooral een strategisch voordeel in landen die focussen op de lange termijn,” aldus Heugens.

In welke mate familiebedrijven inzetten op internationalisering hangt onder meer af van de mate van grip die familieleden graag op het bedrijf houden. “Bedrijven die ervoor openstaan om een aandeelhouder of bestuurder met expertise van buiten de familie te betrekken bij de strategie, zijn doorgaans meer internationaal actief dan concurrenten waar dat niet gebeurt,” stelt Joost Vat, partner bij BDO en specialist op het gebied van familiebedrijven. Ook de cultuur in het thuisland speelt volgens Vat mee: hoe groter het vertrouwen in buitenlanders, hoe eerder familiebedrijven geneigd zijn de grens over te gaan.

Familiebedrijven hebben niet altijd succes over de grens. Zo hebben ze bovengemiddeld veel last van een minder ontwikkelde arbeidsmarkt, bijvoorbeeld door een gebrek aan goede opleidingen. “Het schaarse talent kiest dan liever voor de gevestigde corporate in plaats van het relatief onbekende familiebedrijf uit het buitenland dat vaak wat kleiner is,” aldus Mirelle Pennings, Directeur Corporate Clients Nederland bij Rabobank. Cultuur speelt ook een rol, legt Pennings uit. “In landen met veel interpersoonlijk vertrouwen, zoals Denemarken en Duitsland, krijgen familiebedrijven juist gemakkelijker toegang tot de arbeidsmarkt. Dat geldt ook voor lokale financiering.”

De uitkomsten van het familiebedrijvenonderzoek zijn gebaseerd op twee recente studies van het Erasmus Centre For Family Business (ECFB). De eerste studie brengt voor een groot aantal landen in kaart hoe aantrekkelijk het sociale en economische klimaat is voor familiebedrijven in het bijzonder. Voor dit onderzoek zijn drie stappen doorlopen. Eerst werd voor 49 verschillende landen bepaald of familiebedrijven in die context beter of slechter presteren dan niet-familiebedrijven. In een tweede stap werd die ‘familiebedrijvenbonus-malus’ gerelateerd aan een aantal formele (bij wet geregelde) en informele (culturele en sociale) vestigingsfactoren. In een derde stap werd op basis van de factoren die een significante invloed hadden op familiebedrijfsprestaties een internationale index gecompileerd, waarbij ook de gegevens zijn meegenomen voor landen buiten de oorspronkelijke set van 49 landen. De tweede studie is kwalitatief van aard en bedoeld om te leren hoe ondernemende familiebedrijven hun activiteiten naar het buitenland verleggen. Er is gekozen voor een onderzoek met de focus op bedrijven uit drie Europese landen (Nederland, Italië en Zwitserland).

Lees het volledige onderzoeksrapport ‘Grenzen verleggen’

]]>
Persbericht Tue, 20 Feb 2018 13:00:00 GMT 252968
<![CDATA[Rabobank boekt 2.674 miljoen euro winst in 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/press-release-annual-results-2017.html?utm_medium=RSS


  • Nettowinst 2.674 miljoen euro (+32%). Onderliggende nettowinst omhoog in zowel het Nederlandse als het internationale bedrijf.
  • Succesvolle lancering digitale innovaties; klantentevredenheid verder gestegen in alle segmenten.
  • Positie in Food & Agri in Nederland en internationaal verder versterkt.
  • Solide kapitaalspositie: common equity tier 1 ratio (fully loaded) maakt sprong van 13,5% naar 15,5%.
  • Lokale Rabobanken hebben in 2017 een coöperatief dividend ter waarde van 45 (2016: 40) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in de plaatselijke gemeenschappen.

“We willen een betekenisvolle coöperatieve bank zijn, die zich inzet voor welvaart en welzijn in Nederland en die een belangrijke bijdrage levert aan het oplossen van de wereldvoedselproblematiek. Met passie geven we invulling aan onze missie “Growing a better world together” en dat werpt vruchten af. We hebben in 2017 een versnelling ingezet op weg naar de doelen in ons Strategisch Kader 2016-2020. Onze positie in Food & Agri in Nederland en internationaal is verder versterkt. Met meer tevreden klanten, baanbrekende innovaties, een sterkere balans en betere financiële resultaten krijgt de toekomstige Rabobank vorm.”

“We liggen op schema met het bereiken van onze doelen en zijn daar trots op. Toch reiken onze ambities hoger. Om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen zullen we het tempo van met name onze digitale transitie en innovatie verder moeten opvoeren. We hebben daarvoor in 2017 een solide basis gecreëerd.”

“Onze medewerkers maken het verschil. Zij zorgen voor de transitie van de bank en verdienen grote waardering voor hun inzet. Aandacht voor talent is op ons hoogste managementniveau vertegenwoordigd. Het doet ons zeer goed dat uit recent onderzoek blijkt dat hun motivatie om voor Rabobank te werken is toegenomen. Dat is mede te danken aan onze nieuwe missie “Growing a better world together”. Onze missie bevestigt onze koers en geeft ons als coöperatieve bank richting.”

“De stijging van de nettowinst is onder andere te danken aan de positieve economische ontwikkeling in Nederland, de gunstige internationale F&A-markten en de lagere bedrijfslasten. De kosten kredietverliezen daalden met 500 miljoen euro tot -190 miljoen euro, -5 basispunten van de gemiddelde leningportefeuille (het lange termijngemiddelde is 36 basispunten). Ondanks de lage renteomgeving bleef de rentewinst op peil. De kredietportefeuille daalde met 14 miljard euro tot 411 miljard euro, met name als gevolg van de waardestijging van de euro en geflankeerd door transacties gericht op verlichting van de balans. Het marktaandeel in hypotheken in Nederland steeg van 21% tot 22% (waarvan Obvion 4%). De hypothekenportefeuille daalde met 2,8 miljard euro tot 193,1 miljard euro, omdat klanten meer voortijdig aflosten op hypotheken en omdat enkele delen van de portefeuille zijn verkocht. Daarnaast is het niet-strategische deel van de commercieel vastgoedportefeuille verder teruggebracht. Exclusief wisselkoerseffecten lieten de kredietportefeuille bij Wholesale, Rural & Retail en de leasingportefeuille bij DLL een stijging zien. De toevertrouwde middelen daalden met 7 miljard euro tot 341 miljard euro, voor ongeveer 5 miljard euro door wisselkoerseffecten. De particuliere spaargelden bleven stabiel op 142 miljard euro. Het door klanten bij lokale Rabobanken belegde vermogen nam met 4 miljard euro toe tot 44 miljard euro. De personeelslasten daalden vooral door het herstructeringsprogramma in Nederland. De efficiencyratio inclusief toezichtsheffingen kwam uit op 71,3% (2016: 70,9%). Dit is onder andere het gevolg van de schikking die onze Amerikaanse dochter Rabobank, National Association (RNA) trof met Amerikaanse autoriteiten in verband met eerdere tekortkomingen in haar compliance programma. Ook bleken de kosten die gemoeid zijn met de compensatie van Nederlandse MKB-klanten met een rentederivaat hoger uit te vallen. Voor het structureel verbeteren van onze efficiëntie blijft verdere kostenbeheersing een belangrijk aandachtspunt. Het rendement op geïnvesteerd vermogen was 6,9% (2016: 5,2%), een sterke verbetering, maar nog onder de doelstelling van 8%.”

“Rabobank streeft naar een common equity tier 1 ratio van minimaal 14% en naar een totale kapitaalratio van minimaal 25%. De common equity tier 1 ratio (fully loaded) maakte in 2017 een sprong van 13,5% tot 15,5%. De totale kapitaalratio verbeterde van 25,0% tot 26,2%. De kapitaaldoelstellingen voor 2020 zijn hiermee al behaald. De kapitaalpositie verbeterde in 2017 door de uitgifte van nominaal 1,5 miljard euro aan nieuwe Rabobank Certificaten, door de toevoeging van een deel van de nettowinst aan de reserves en door een aantal transacties om de balans te optimaliseren. Net als in 2016 werden delen van de hypothecaire en de zakelijke kredietportefeuille doorgeplaatst naar institutionele beleggers. We houden er rekening mee dat de risicogewogen activa door de invoering van Basel IV met 30-35% kunnen toenemen. Dit is een schatting gebaseerd op de balans van 31 december 2017, terwijl volledige toepassing van Basel IV pas voorzien is in 2027. Rabobank zal tijdig aan de nieuwe kapitaaleisen voldoen en blijft uiteraard doorgaan met het verder versterken van haar buffers.”

“In mei 2017 plaatste Rabobank voor 2,5 miljard euro aan covered bonds en in januari 2018 voor nog eens 1,25 miljard euro. De komende jaren kan in totaal voor een bedrag tot 25 miljard euro aan covered bonds worden uitgegeven. Dit past in het streven naar diversificatie en optimalisatie van de fundingmix.”

“We hebben in 2017 vele digitale innovaties gelanceerd voor onze klanten. Peaks is een nieuwe app die kleine aankoopbedragen naar boven afrondt, waarbij het wisselgeld automatisch wordt belegd. Een andere geslaagde innovatie is “Tellow”, waarmee wij zzp’ers de administratie uit handen nemen. In januari traden we als enige Nederlandse bank toe tot het Digital Trade Chain (we.trade) consortium van inmiddels negen grote Europese banken, dat gezamenlijk een op blockchain gebaseerd platform voor ondernemers bouwt. In het najaar lanceerden we als eerste Nederlandse bank de IBAN-NaamCheck, waarmee klanten kunnen nagaan of de naam van de begunstigde overeenkomt met de naam die bij het rekeningnummer hoort. Klanten krijgen een melding als er iets afwijkt. Dit initiatief, dat net als Peaks en Tellow is ontstaan in de Rabobank Moonshot campagne van 2016, helpt verkeerde en frauduleuze betalingen tegengaan. Inmiddels zijn al meer dan 200 miljoen transacties op deze wijze gecheckt. Nederlandse klanten beoordelen de Rabo Bankieren App als de beste in de markt.”

“Als de leidende Food & Agri-bank, met ongeveer 98 miljard euro aan uitstaande leningen aan bedrijven in de Food & Agri-sector, bevinden we ons in een unieke positie om onze klanten te helpen meer en kwalitatief beter voedsel duurzamer te produceren met minder middelen. Net als voorgaande jaren dragen we via de activiteiten van Rabo Development en Rabobank Foundation bij aan de financiële zelfredzaamheid van circa vijf miljoen kleine boeren in ontwikkelingslanden. De Food and Agriculture Organization (FAO) van de Verenigde Naties heeft de activiteiten van Rabobank Foundation erkend en in 2017 beloond met de prestigieuze Jacques Diouf award. Als onderdeel van onze bijdrage om de UN Sustainable Development Goals te bereiken hebben we onze samenwerking met het WWF voortgezet en zijn we toegetreden tot de World Business Council for Sustainable Development. In oktober lanceerden we ons Kickstart Food-programma met een partnerschap met het UN Environment Programme door de lancering van een faciliteit van 1 miljard dollar om duurzame voedselproductie te stimuleren. Lokale Rabobanken hebben in 2017 een coöperatief dividend ter waarde van 45 (2016: 40) miljoen van hun nettowinst bestemd voor investeringen in de plaatselijke gemeenschappen.”

“Rabobank heeft in 2017 een solide basis gecreëerd voor een volgende stap in haar transitie. De omgeving verandert in hoog tempo en we zullen, om onze klanten zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen, digitalisering en innovatie verder versnellen. Onze medewerkers hebben daarin een sleutelrol. Daarnaast blijven we inzetten op een verdere verhoging van de kostenefficiëntie. De gunstige economische omstandigheden in 2017 zullen naar verwachting aanhouden in 2018. De renteomgeving blijft uitdagend, de geopolitieke omgeving is onvoorspelbaar en wet- en regelgeving, bijvoorbeeld op het gebied van data en privacy, blijft toenemen. In deze omgeving van continue verandering zullen we volop blijven investeren in ons vermogen om ons aan te passen. We doen dat in de context van onze missie “Growing a better world together”, die onze medewerkers richting geeft zodat wij als coöperatieve bank betekenisvol kunnen inspelen op klantbehoeften en kunnen opstaan voor klantissues met grote maatschappelijke impact in de wereld van nu en straks.”

Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 of pressoffice@rabobank.nl

Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 of IR@rabobank.com

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 15 Feb 2018 07:30:00 GMT 252553
<![CDATA[Rabobank verwacht nog hogere prijsstijgingen op de huizenmarkt ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/rabobank-verwacht-nog-hogere-prijsstijgingen-op-de-huizenmarkt.html?utm_medium=RSS Huizen in Nederland werden in 2017 gemiddeld 7,6 procent duurder. Naar verwachting zullen de prijzen in 2018 nog harder stijgen. Dat schrijven economen van de Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt. Zij gaan uit van een prijsstijging van 8 procent in 2018 en 7 procent in 2019. Dit betekent dat een gemiddeld huis in Nederland over twee jaar zo’n 300.000 euro kost. Dat is niet louter positief: niet alleen kan het ervoor zorgen dat een koophuis voor een groeiende groep starters minder bereikbaar wordt, het kan ook leiden tot hogere schulden van huishoudens.

Senior-woningmarkteconoom Christian Lennartz legt uit: ‘Uit cijfers van het Kadaster blijkt dat een groeiende groep Nederlanders een koophuis financiert met eigen geld. Maar wie voor de koop van een huis volledig is aangewezen op een hypotheek moet zich door de stijgende prijzen dieper in de schulden steken. Dat kan deze huishoudens kwetsbaarder maken voor schokken.’ Lennartz wijst daarbij op de verwevenheid van de Nederlandse economie en de woningmarkt, waardoor een neergang in de economie diepe sporen kan trekken in de huizenmarkt. Andersom kan een malaise op de huizenmarkt een economische crisis versterken.

De stijgende prijzen zijn wel een opsteker voor Nederlandse huizenbezitters die de afgelopen jaren hun verhuiswensen hebben uitgesteld omdat hun woning ‘onder water’ stond. Nu de woning ‘boven water’ komt en meer waard is dan de hypotheek, wordt het eenvoudiger om te verhuizen. Dit kan mede verklaren waarom in 2017 vooral buiten de Randstad fors meer woningen zijn verkocht dan een jaar eerder. Zo steeg het aantal verkopen in Gelderland het afgelopen jaar met bijna 19 procent, in Drenthe bijna 23 procent en in Flevoland zelfs meer dan 24 procent. In totaal werden in 2017 bijna 242.000 huizen verkocht. In 2016 wisselden zo’n 215.000 huizen van eigenaar. Lennartz: ‘We verwachten dat de opmars in provincies buiten de Randstad in 2018 doorzet, maar dat het aantal verkopen in de steden stagneert of verder daalt.’

De twee effecten bij elkaar opgeteld gaan Rabo-economen uit van een afvlakking van het aantal verkopen, met in 2018 slechts een kleine stijging naar zo’n 250.000 transacties. Lennartz: ‘De verhuisgeneigdheid van Nederlanders is hoog en de laatste kwartalen zelfs iets toegenomen. Bovendien is de rente nog altijd relatief laag. De vraag naar huizen blijft naar verwachting hoog. Het aanbod slinkt weliswaar, maar we gaan ervan uit dat de mismatch tussen die twee zich nog niet in heel Nederland vertaalt in lagere verkopen, maar eerst in hogere prijzen.’ Volgens Lennartz zal het aantal verkopen pas dalen als de betaalbaarheid zodanig verslechterd dat grote groepen potentiële kopers tegen financieringsproblemen aanlopen. Deze situatie wordt pas op zijn vroegst in 2019 verwacht.

Lees het volledige Kwartaalbericht Woningmarkt hier: www.rabobank.com/economie

]]>
Persbericht Fri, 09 Feb 2018 08:52:18 GMT 252486
<![CDATA[Rabobank, National Association bereikt schikking over tekortkomingen compliance programma ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180207-rna.html?utm_medium=RSS Rabobank, National Association ("RNA"), een in Californië gevestigde dochteronderneming van Coöperatieve Rabobank, U.A. ("Rabobank"), heeft overeenkomsten gesloten met het Amerikaanse Openbaar Ministerie en de Office of the Comptroller of the Currency (OCC). Deze overeenkomsten zijn het slot van eerder bekendgemaakte onderzoeken naar tekortkomingen in het “Bank Secrecy Act en Anti-Money Laundering (BSA/AML)” compliance programma van RNA en het hiermee verband houdende gedrag van enkele oud-medewerkers vóór 2014. Vanwege de materiële verbeteringen die de bank heeft doorgevoerd in haar compliance programma heeft de OCC de Consent Order die sinds december 2013 bij RNA van kracht was opgeheven.

RNA is overeengekomen om ongeveer EUR 298 miljoen (USD 369 miljoen) te betalen. RNA is ook overeengekomen om schuld te bekennen aan het belemmeren van een onderzoek van toezichthouder OCC. Conform de overeenkomst met het Amerikaanse Openbaar Ministerie zullen geen verdere stappen tegen RNA worden ondernomen met betrekking tot het compliance programma en gerelateerde gedragingen. RNA is onderzocht door het Amerikaanse Openbaar Ministerie, de OCC en het Financial Crimes Enforcement Network (FinCEN). Gezien het overlappende karakter van de onderzoeken en de maatregelen die de bank heeft genomen om het compliance programma te versterken, zal FinCEN, die haar onderzoek ook heeft afgerond, geen sancties opleggen of aanvullende maatregelen eisen. Het schikkingsbedrag is in lijn met de op 2 januari jl. bekendgemaakte voorziening van RNA en wordt verantwoord in de jaarresultaten van 2017.
 
Wiebe Draijer, voorzitter van de Groepsdirectie van Rabobank: "De bevindingen bij onze dochter RNA hebben betrekking op gebeurtenissen die plaatsvonden vóór 2014. De overtredingen zijn ernstig, betreurenswaardig en onaanvaardbaar. Rabobank is volledig gecommitteerd aan de hoogste niveaus van integriteit en aan strikte naleving van alle toepasselijke wetten, voorschriften en normen in elk van de markten en jurisdicties waarin zij actief is. Rabobank en RNA hebben volledig meegewerkt aan de onderzoeken door de autoriteiten, die dit specifiek hebben erkend. RNA heeft met volledige steun van Rabobank grote inspanningen geleverd om zijn interne controles en risicobeheerfuncties te versterken, wat ook door de autoriteiten is bevestigd.”
]]>
Persbericht Wed, 07 Feb 2018 20:00:00 GMT 252464
<![CDATA[Mobiele identificatie voor 18-jarige klanten Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180131-mobiele-identificatie.html?utm_medium=RSS De Rabobank gaat klanten die zich nog moeten identificeren, uitnodigen om dat via hun mobiele telefoon te doen. Voor de bank is de identificatie een wettelijke verplichting, voor klanten is het een tijdrovende administratieve handeling, omdat ze er nu nog voor naar een bankkantoor moeten. Met mobiele identificatie is het in een paar minuten via de telefoon afgehandeld.

Mobiel identificeren is sinds kort beschikbaar voor jongeren die 18 jaar worden. Zij hebben zich als Rabobank-klant niet eerder hoeven te identificeren, maar vanaf 18 jaar is dat wettelijk verplicht. Juist die groep voelt zich niet zo aangesproken door een uitnodiging om even bij de bank langs te komen voor een administratieve verplichting.
De identificatie komt daarnaast binnenkort ook beschikbaar voor nieuwe bestuurders van verenigingen en stichtingen. Zo hoeft een vereniging of stichting niet bij elke bestuurswisseling een bezoek aan de bank te brengen.
 
Android:
De bank maakt voor de identificatie op Android-toestellen gebruik van de NFC reader in de telefoon en de NFC-chip in paspoort, ID-kaart of rijbewijs. Met behulp van een korte opname van het gezicht van de klant, kan de bank door middel van volledig geautomatiseerde biometrische controle vaststellen of de foto op het identiteitsdocument overeenkomt met de klant op de video.  Zo weet de bank zeker dat de persoon ook de houder van het document is.
 
IOS:
Bij iOS-toestellen wordt gebruik gemaakt van de camera van de mobiele telefoon om een foto in hoge resolutie van het ID-bewijs te maken. De klant krijgt bij het maken van de foto tips om de kwaliteit te optimaliseren. Vervolgens wordt ook bij iOS gebruik gemaakt van een volledig geautomatiseerde biometrische controle om te kunnen vaststellen of de persoon op het ID-bewijs overeenkomt met de persoon die zich identificeert. Achteraf vinden nog aanvullende validaties plaats.
]]>
Persbericht Wed, 31 Jan 2018 11:29:04 GMT 252335
<![CDATA[Rabobank lanceert Rabo Frontier Ventures ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180130-rfv.html?utm_medium=RSS Rabobank lanceert vandaag Rabo Frontier Ventures (RFV), een strategisch investeringsfonds van €60 miljoen dat zich richt op kansrijke beginnende Fintech en Food & Agri bedrijven. RFV is onderdeel van Rabobank Groep en maakt deel uit van de innovatiestrategie van de bank.

Rabo Frontier Ventures (RFV) is volledig gefinancierd door Rabobank en heeft als doel een extra stimulans te geven aan Fintech en aan Food & Agri innovaties. RFV gaat samenwerken met en investeren in Fintech en Food & Agri bedrijven, die nieuwe mogelijkheden bieden voor klanten op lange termijn  en daarbij aansluiten op de strategische richting van de bank en de maatschappij. De focus ligt hierbij op vier thema’s: Financial cruise control, Platform banking, Emerging technologies as an business model enabler en Data4Food.
 
RFV ondersteunt startups, spin-offs en scale-ups in het opschalen van hun activiteiten en het realiseren van gezamenlijke waarde door samenwerkingsrelaties met de bank.  Naast kapitaal, biedt RFV ook kennis, expertise en het Rabobank netwerk aan. Op deze wijze bundelt Rabobank krachten om haar klanten nog beter te kunnen bedienen naar de toekomst toe. 
 
RFV heeft al in diverse startups geïnvesteerd, zoals we.trade en Peaks. We.trade is een Europees platform gebaseerd op blockchain technologie dat e-commerce handel voor het MKB faciliteert. Peaks is de beleggingsapp met wisselgeld die in november 2017 is gelanceerd. Deze startups komen uit het interne accelerator programma ‘Moonshots’ van Rabobank. Naast interne innovaties op de markt brengen, staat Rabobank ook bekend als partner van diverse nationale en internationale accelerator programma’s om startups verder te brengen. RFV zal verder voortborduren op deze succesvolle innovaties en samenwerkingen.  
 
Harrie Vollaard, verantwoordelijk voor Rabo Frontier Ventures: ‘’Het investeren in en ontwikkelen van strategische innovaties is een belangrijk onderdeel van Rabobank strategie. Zo hebben wij met onze eigen interne acceleratorprogramma al meerdere succesvolle vernieuwingen gelanceerd die een bijdrage hebben geleverd aan onze klanten en lange termijn visie. We zijn al jaren actief in het FinTech en Food & Agri ecosysteem wereldwijd en hebben verschillende samenwerkingsverbanden weten te realiseren. RFV biedt voor Rabobank een extra middel om zij-aan-zij samen te werken met innovatieve bedrijven met als doel de Fintech en Food & Agri sector te transformeren en te bouwen aan een duurzaam en toekomstbestendig bankmodel.’’
]]>
Persbericht Tue, 30 Jan 2018 11:00:00 GMT 251279
<![CDATA[Rabobank: Uiteenvallen handelsverdrag NAFTA zou kansen bieden voor Nederlandse ondernemers]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180125-nafta-scenario.html?utm_medium=RSS Over de toekomst van het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA bestaat momenteel grote onzekerheid. Het uiteenvallen of afslanken van het huidige verdrag leidt tot economische verliezen voor alle betrokken partijen. Mexico en Canada zijn dan de grootste slachtoffers; de VS zouden tot 2025 een bbp-verlies hebben van 1 procent. Daarmee zouden de VS de economische baten van het onlangs aangenomen belastingplan teniet doen. Voor Nederlandse exporteurs is het uiteenvallen van NAFTA echter goed nieuws. Zij kunnen hun handelspositie namelijk verbeteren. Zo zou de Nederlandse export over de komende zeven jaar in totaal met 0,9 procent toenemen en in 2019 zelfs 1,5 miljard euro hoger kunnen uitvallen als het verdrag uiteenvalt. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen scenariostudie over de gevolgen van het afslanken of uiteenvallen van NAFTA.

Canada, Mexico en de Verenigde Staten zijn het Noord-Amerikaanse vrijhandelsverdrag NAFTA aan het heronderhandelen. De Rabobank-economen hebben in twee scenario’s doorgerekend wat de economische effecten zijn als de VS besluiten NAFTA te verlaten (hard NAFTA-scenario) of het verdrag af te slanken (zacht NAFTA-scenario). Rabobank-econoom Hugo Erken: “In beide scenario’s zijn alle partijen het slachtoffer. Afhankelijk van het scenario zal de totale economische groei tot en met 2025 in Canada tussen de 1,3 en 2,0 procent lager uitpakken dan wanneer NAFTA in zijn huidige vorm zou blijven bestaan. Het totale bbp-verlies voor Mexico tot en met 2025 ligt tussen de 2,2 en 2,6 procent. De economische schade voor de VS komt in beide scenario’s tot 2025 neer op ruwweg 1 procent van het bbp.”

Nederlandse exporteurs
Nederlandse exporteurs kunnen daarentegen profiteren van het uiteenvallen van NAFTA, aangezien zij hun relatieve handelspositie kunnen verbeteren. Erken: “Doordat de VS een minder interessante handelspartner worden voor Mexico en Canada, zullen deze landen deels hun bakens gaan verzetten. Een interessante kandidaat om de handelsbanden mee aan te halen is de Europese Unie. Door de aard van de handelsverdragen met de EU verwachten we dat er voor de handel in goederen extra kansen voor Nederlandse ondernemers ontstaan. In het harde NAFTA-scenario laten berekeningen zien dat de Nederlandse export de komende zeven jaar in totaal met 0,9 procentpunt hoger zal uitvallen, met een piek in 2019 waar de export 1,5 miljard euro hoger is. De Nederlandse bbp-groei zou vervolgens in 2019 0,4 procent hoger uitkomen, wat neerkomt op ruwweg 3 miljard euro extra welvaart.”
 
Hoewel het volgens de econoom koffiedik kijken is in welke exportsegmenten van de Nederlandse economie de meeste kansen ontstaan, geven de huidige exportpatronen met Mexico en Canada enige houvast. Erken: “In 2016 exporteerde Nederland veel geraffineerde aardolieproducten naar Mexico en Canada. Ook is vanuit de chemische industrie veel medicatie aan Canada verkocht, terwijl er vanuit die sector naar Mexico vooral cyclische koolwaterstoffen en stikstofmeststoffen (kunstmest) zijn verscheept. Ook worden vanuit Nederland veel landbouwmachines naar beide landen geëxporteerd, terwijl Mexico ook veel Nederlandse machines in de voedingsverwerking koopt. Maar door het handelsverdrag CETA tussen de EU en Canada, dat september vorig jaar is ingegaan, zullen producenten in de food&agri-sector relatief gezien meer profiteren van de mogelijke toename van de export. Een sterk voorbeeld hiervan vormen de Nederlandse telers van bloembollen. Ook de op hand zijnde vernieuwing van het handelsverdrag tussen de EU en Mexico kan nieuwe kansen bieden, bijvoorbeeld voor de export van vlees, pesticiden en waterzuivering. Wel zijn er ook neerwaartse risico’s. Zo kan het opzeggen van NAFTA door de VS leiden tot turbulentie op de financiële markten. Dit kan Nederlandse investerings- en beleggingsbelangen aantasten.” 
 
Het Noord-Amerikaanse handelsverdrag NAFTA is in 1992 ondertekend en in januari 1994 van kracht geworden. Het verdrag leverde een flinke impuls op voor de handel tussen Mexico, de VS en Canada. NAFTA bouwde de tarieven op goederen helemaal af en verminderde veel non-tarifaire handelsbarrières op zowel goederen als diensten sterk. Overigens verschilt NAFTA van de EU in de zin dat er geen sprake is van een douane-unie. Goederen en personen kunnen zich dus niet ongeregistreerd bewegen tussen de drie landen. Tot slot heeft NAFTA er voor gezorgd dat investeringsbelemmeringen tussen de partnerlanden grotendeels zijn weggenomen.
 
Link naar de volledige scenariostudie: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Thu, 25 Jan 2018 08:18:15 GMT 251076
<![CDATA[Pim Mol volgt Pierre van Hedel op als directeur Rabobank Foundation]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180109-pim-mol-succeeds-pierre-van-hedel-as-managing-director-of-the-rabobank-foundation.html?utm_medium=RSS De Raad van Toezicht van de Rabobank Foundation heeft Pim Mol per 1 februari 2018 benoemd tot directeur. Hij volgt Pierre van Hedel op die in 2018 met pensioen gaat.

Ankie Wijnen, voorzitter van de Raad van Toezicht van Rabobank Foundation: “We zijn erg blij dat we met Pim een geschikte opvolger van Pierre hebben gevonden. Pim is iemand die inspireert en coachend leiderschap toont. Sterk in netwerken en een echte bruggenbouwer. Onder Pierres leiding heeft de Rabobank Foundation zich in de afgelopen tien jaar geweldig ontwikkeld en daarvoor zijn we hem zeer dankbaar. De Rabobank Foundation levert een substantiële bijdrage aan de internationale Banking for Food-strategie en richt zich in Nederland met succes op het vergroten van de economische én sociale zelfredzaamheid van kansarme mensen.”

Pim Mol kwam in 2007 bij de Rabobankorganisatie. Daarvoor had hij een lange carrière als private banker bij MeesPierson en later Fortis MeesPierson, waar hij de leiding had over MeesPierson in Nederland en later lid was van de internationale MeesPierson private banking board. Bij Rabobank heeft Pim de eerste zes jaar leiding gegeven aan het directoraat Private Banking. Daarna werd hij Directeur Communicatie & Corporate Affairs. Pim is afgestudeerd als macro-econoom aan de Vrije Universiteit Amsterdam. Hij is getrouwd en heeft drie kinderen.

Pim Mol: "Met mijn achtergrond op het terrein van MVO en door mijn activiteiten voor maatschappelijke organisaties tijdens mijn loopbaan, vind ik het een grote eer om de verantwoordelijkheid voor de Rabobank Foundation van Pierre over te nemen. Als corporate foundation heeft de Rabobank Foundation in de afgelopen ruim 43 jaar een unieke positie in Nederland en in het buitenland opgebouwd. Daardoor kan de Foundation een substantiële bijdrage leveren aan de missie van de Rabobank: Growing a better world together”.

Pierre van Hedel trad in 1978 in dienst van Rabobank en stapte na diverse functies tien jaar geleden over naar de Rabobank Foundation. “In Nederland en in het buitenland zijn er miljoenen mensen die het minder getroffen hebben. De kennis en expertise van ons als coöperatieve bank zijn daar van grote waarde. De filosofie van zelfredzaamheid zit in de roots van de Rabobank en zie je terug in het werk van de Rabobank Foundation. Het zorgt voor voldoening om daar een rol in te mogen vervullen. Dit blijf ik ook doen na mijn vertrek bij de Rabobank Foundation. Voordat ik met pensioen ga, blijf ik me nog een aantal maanden op projectbasis inzetten voor de Rabobank en de Rabobank Foundation. En natuurlijk stopt mijn betrokkenheid niet nadat mijn pensioen is ingegaan”.

Alle informatie over de Rabobank Foundation vind je hier: www.rabobankfoundation.nl

]]>
Persbericht Tue, 09 Jan 2018 09:15:32 GMT 250787
<![CDATA[In Californië gevestigde Rabobank National Association neemt voorziening in vierde kwartaal 2017]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2018/20180102-california-based-rabobank-national-association-takes-Q4-provision.html?utm_medium=RSS Rabobank, National Association ("RNA"), een in Californië gevestigde dochteronderneming van Coöperatieve Rabobank, U.A. ("Rabobank"), heeft in het vierde kwartaal van 2017 een voorziening genomen van ongeveer EUR 310 miljoen vooruitlopend op een schikking met betrekking tot eerder bekendgemaakte onderzoeken.

RNA wordt sinds 2013 onderzocht door het Amerikaanse Ministerie van Justitie en andere Amerikaanse autoriteiten in verband met mogelijke overtredingen in het verleden van de Amerikaanse “Bank Secrecy Act” en andere regelgeving met betrekking tot het melden van ongebruikelijke transacties, en in verband met het onderzoek naar RNA’s compliance programma door RNA’s prudentiële toezichthouder, de Office of the Comptroller of the Currency (“OCC”). RNA werkt mee aan de onderzoeken en is meer recentelijk in gesprek gegaan met de autoriteiten om deze zaken te schikken. Als gevolg hiervan heeft RNA in de financiële resultaten van het vierde kwartaal van 2017 een voorziening genomen voor een mogelijke schikking, die waarschijnlijk ook een schuldbekentenis van RNA zal bevatten ten aanzien van een eenmalige overtreding door voormalige medewerkers die vijf jaar geleden informatie hebben achtergehouden voor de OCC. Rabobank verwacht dat deze onderzoeken in het eerste kwartaal van 2018 tot een einde komen en kan daarom op dit moment geen nadere mededelingen doen.

]]>
Persbericht Tue, 02 Jan 2018 18:00:00 GMT 250065
<![CDATA[Rabobank verwacht daling melkprijs en stagnerende melkproductie in 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171220-rabobank-global-dairy-quarterly-q4-rising-tide-of-milk-weighs-on-sentiment.html?utm_medium=RSS De Rabobank verwacht dat de melkprijs in het eerste halfjaar van 2018 zal dalen, als gevolg van lagere mondiale prijzen voor basiszuivelproducten en termijncontracten. In Nederland daalt de melkproductie al als gevolg van de actuele regelgeving, in het vierde kwartaal 2018 komt er ook een omslag in de nu nog stijgende Europese melkproductie. De daling zal een reactie zijn op de dalende melkprijzen en lagere marges in 2018 en hogere referentiemaanden in 2017, aldus de Rabobank in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Zuivel.

Wereldwijd stuwde de melkprijs de melkproductie in het derde kwartaal van 2017 omhoog vergeleken met hetzelfde kwartaal in 2016: een stijging van 2,2 procent in de grootste exportregio’s en 2,6 procent in Europa door hogere melkprijzen, gunstige weersomstandigheden en goede (ruw)voerposities. In Nederland bleef de melkproductie in het derde kwartaal van dit jaar al 1,1 % achter op de productiecurve van 2016. 

Door de huidige positieve marges  en de lagere referentiemaanden zal de groei van melkproductie in de grootste exportregio’s nog aanhouden tot en met het derde kwartaal van 2018, verwachten sectorspecialisten Richard Scheper en Marijn Dekkers. Scheper: “In het derde (0,0%) en vierde (-1,5%) kwartaal van 2018 verwachten we een omslag in de Europese melkproductie ten opzichte van de tweede helft van 2017, als reactie op de dalende melkprijzen in het eerste halfjaar van 2018, lagere marges en hogere referentiemaanden.”

Fosfaatrechten
Met de recente uitspraak van de Europese Commissie is de invoering van de fosfaatrechten per 1 januari 2018 een feit.. Marijn Dekkers: “Voor melkveehouders is het belangrijk om hun fosfaatruimte en fosfaatproductie voor geheel 2018 in kaart te brengen, inclusief de impact van een verhoging van de melkproductie per koe. Zo kunnen gedwongen fosfaataankopen, melkproductiedalingen of koeslachtingen in de tweede helft van 2018 voorkomen worden.” Daarbovenop hebben melkverwerkers volgens hem voor een optimale verwaarding van de aangeleverde melk ook baat bij een stabiele aanvoer om hun productiecapaciteit te benutten. Actuele noteringen voor opties laten zien dat de vraag naar fosfaatrechten groot is. Hoge prijzen voor fosfaatrechten maken het voor melkveehouders moeilijk om investeringen in vijf jaar terug te verdienen. Daarom raadt de bank aan te bepalen bij welke prijsniveaus investeringen nog terugverdiend kunnen worden. Vooraf is het verstandig duidelijk te hebben wat de belastingdruk over 2017 is, welke buffer nodig is alvorens te investeren met de actuele liquiditeit. Het wordt zaak al snel het gemaakte productie- en fosfaatplan voor 2018 ten uitvoer te brengen. Dekkers: “Meer melken met een plan is geen probleem, melken zonder rechten is een risico.”

Bekijk het kwartaalbericht Zuivel hier: rabobank.nl/bedrijven/cijfers-en-trends/veehouderij/kwartaalbericht-zuivel-dec-2017

]]>
Persbericht Thu, 21 Dec 2017 13:58:05 GMT 249899
<![CDATA[Rabobank Visie op 2018: Geopolitieke risico’s dreiging voor ondernemers en het economische herstel]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171218-visie2018.html?utm_medium=RSS Het gaat goed met de Nederlandse economie, maar de internationale risico’s zijn niet gering. Voor Nederlandse ondernemers en beleggers die zaken doen in een aantal geopolitieke risicogebieden moet de dreiging die hier vanuit kan gaan niet op voorhand worden onderschat. Zo zal een onverhoopte ‘harde’ Brexit hen hard kunnen raken. Ook geopolitieke spanningen tussen bijvoorbeeld Saoedi-Arabië en Iran, en ontwikkelingen in Azië rondom Noord-Korea en de Zuid-Chinese Zee zorgen voor risico’s voor ondernemers, beleggers en de totale economie. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Visie op 2018.

Nederland is vervlochten met de wereldeconomie en heeft grote financiële belangen in regio’s met geopolitieke spanningen. Hoofdeconoom Nederland van Rabobank, Menno Middeldorp: “Een escalatie van de spanningen tussen Saoedi-Arabië en Iran zou kunnen leiden tot een flink hogere olieprijs, met als gevolg een 3 procent lager bbp eind 2020 ten opzichte van onze huidige ramingen. En de uitstaande Nederlandse directe investeringen en beleggingen in Zuidoost-Azië hebben een waarde van tenminste 140 miljard dollar. In deze voor Nederland economisch belangrijke regio bestaan geopolitieke spanningen tussen China en buurlanden over de controle van de Zuid-Chinese Zee. De impact van een daadwerkelijke geopolitieke gebeurtenis kan dus fors zijn. Sterker nog, uit de economische theorie blijkt dat zelfs het risico van een eventuele gebeurtenis de groei kan belemmeren. Zo hebben wij becijferd dat de huidige sterke economische groei nog eens 0,5 procent hoger had kunnen liggen zonder de recente geopolitieke zorgen.”
 
Nederland crisis eindelijk te boven
Na jaren van inhaalgroei is de Nederlandse economie de crisis desondanks nu eindelijk echt te boven. Ons bbp zal in 2018 met 2,8 procent groeien en in 2019 met 2,2 procent. Daarmee ligt de groei in Nederland hoger dan het gemiddelde van de eurozone. De huishoudconsumptie draagt sterk bij aan de groei en ook de exportbijdrage blijft op peil. De werkloosheid zal in 2019 uitkomen op slechts 3,8 procent dankzij de meer dan een half miljoen banen die zijn gecreëerd sinds 2014. De extra overheidsbestedingen uit het regeerakkoord stuwen de economische groei verder omhoog. Middeldorp: “De vraag is of de economie dit nu nodig heeft. We gaan een fase van hoogconjunctuur in, waarbij de economische groei al hoger is dan de potentiële groei op lange termijn. Nu de overheid de economie nog verder aanjaagt, wordt de toch al volatiele conjunctuurcyclus in ons land alleen maar verder versterkt.”
 
Wereldeconomie blijft in hoge versnelling; eurozone doet het precies goed
De Rabobank-economen verwachten dat de mondiale economie in 2018 met 3,8 procent zal groeien en in 2019 met 3,7 procent. De ontwikkelde en de opkomende economieën dragen deze groei samen. De vertrouwensindicatoren staan op een hoog niveau en in de meeste landen daalt de werkloosheid sterk. Desondanks blijven grote loonstijgingen veelal uit. De economie van de eurozone groeit in 2018 met 2,2 procent en in 2019 met 1,8 procent. Omdat de inflatie voorlopig nog onder de doelstelling van de Europese Centrale Bank (ECB) ligt, blijft de rente nog lang laag.
 
De Visie op 2018 vindt u op rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Mon, 18 Dec 2017 08:00:00 GMT 249832
<![CDATA[Rabobank bevestigt ECB kapitaalvereisten 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171215-SREP.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft kennisgenomen van de definitieve beslissing van de ECB over de eigenvermogensvereisten waaraan de bank met ingang van 1 januari 2018 moet voldoen.

Het besluit betekent dat Coöperatieve Rabobank U.A. (“Rabobank”) een totale SREP kapitaalsvereiste heeft van 9,75% op geconsolideerde en niet-geconsolideerde basis. De vereiste bestaat uit een 8% minimale eigenvermogensvereiste en een 1,75% Pillar 2 vereiste.
 
De minimale CET1 vereiste is vastgesteld op 6,75% bestaande uit de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%) en de Pillar 2 vereiste (1,75%). Daarnaast moet Rabobank in 2018 voldoen aan de gefaseerd ingevoerde gecombineerde buffervereisten bestaande uit de Capital Conservation Buffer (1,875%) en de door de Nederlandsche Bank (“DNB”) opgelegde Systemic Risk Buffer (2,25%). Dit leidt tot een totale CET1 vereiste van 10,375% in 2018. 
 
In 2019 zal de CET1 vereiste worden verhoogd met de verdere invoering van de Capital Conservation Buffer en de Systemic Risk Buffer (naar 2,5% en 3% respectievelijk). Dit resulteert in een verwachte totale CET1 vereiste van 11,75% in 2019 . Rabobank heeft een CET1 ratio target van minimaal 14%. 
 
Sinds 2017 heeft de ECB de Pillar 2 vereiste gesplitst in de eerdergenoemde Pillar 2 requirement en Pillar 2 guidance. De Pillar 2 guidance is niet opgenomen in de 10.375% CET1 vereiste en is niet openbaar. Pillar 2 guidance is niet relevant voor de ‘Maximum Distributable Amount’. 
 
Met een fully loaded CET1 ratio van 14,7% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank al aan de vereisten zoals gesteld voor 2018. Met een Tier 1 ratio van 18,1% en een totale kapitaalsratio van 25,5% per 30 juni 2017 voldoet Rabobank ook ruim aan de totale SREP kapitaalsvereisten. 

Vereisten op niet-geconsolideerde basis
Het besluit vereist ook dat Rabobank een CET1 ratio van 8,125% behoudt op een niet-geconsolideerde basis. Deze 8,125% CET1 kapitaalsvereiste bestaat uit: de minimale Pillar 1 vereiste (4,5%), de Pillar 2 vereiste (1.75%) en de Capital Conservation Buffer (1,875%). De niet-geconsolideerde CET1 ratio van Rabobank was 15,6% per 30 juni 2017. 
]]>
Persbericht Fri, 15 Dec 2017 16:00:01 GMT 249826
<![CDATA[Rabobank verkoopt Roparco Hypotheken aan RNHB]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171215-roparco-rnhb.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft Roparco Hypotheken verkocht aan RNHB. De transactie omvat zowel de onderliggende hypotheekportefeuille als het personeel. RNHB is een voormalig label van Rabobank-dochter FGH Bank. Vanaf eind 2016 heeft RNHB zelfstandig haar activiteiten voortgezet als aanbieder van hypothecaire kredieten op de Nederlandse markt.

Alle hypotheekactiviteiten Roparco verkocht
De transactie betreft de verkoop van de gehele Roparco business unit, die uit ongeveer 4.900 leningen bestaat met een totaal uitstaand bedrag van circa 500 miljoen euro. Roparco Hypotheken, dat binnen Rabobank als zelfstandig hypotheekbedrijf was gepositioneerd, was oorspronkelijk van Robeco en werd in 2013 overgedragen aan Rabobank. De verkoop aan RNHB is in lijn met de strategie van Rabobank om haar balans verder te optimaliseren en zich meer te richten op haar kernactiviteiten.
 
RNHB verwelkomt Roparco-portefeuille en -team
RNHB is een gevestigde hypotheekverstrekker met een AFM-vergunning voor het aanbieden van krediet. RNHB heeft de ambitie om haar business uit te breiden door organische groei en selectieve portefeuille-acquisities. In die lijn verwelkomt de vastgoedfinancier de Roparco-portefeuille als een solide toevoeging aan haar huidige portefeuille. Het bestaande Roparco-team zal ook overgaan naar RNHB, zodat klanten kunnen blijven communiceren met hun vaste contactpersonen bij het Roparco-team en bij serviceprovider Stater.

Roparco-klanten per brief geïnformeerd
De Roparco-klanten ontvangen binnenkort een brief waarin zij geïnformeerd worden over de transactie.
]]>
Persbericht Fri, 15 Dec 2017 16:00:00 GMT 249827
<![CDATA[‘Blockchain biedt transparantie en kansen in de gehele voedselwaardeketen’]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171206-blockchain-offers-transparency-and-opportunities-throughout-the-food-value-chain.html?utm_medium=RSS Bedrijven die succesvol willen blijven binnen de toekomstige voedselwaardeketen doen er goed aan de mogelijkheden voor blockchain-initiatieven te verkennen. Het gaat hierbij om initiatieven die helpen bij kostenverlaging, meer efficiency, een duurzaam productaanbod en het verkennen van kansen voor nieuwe waardecreatie – wat ook ten voordele van klanten is. Dit staat in het vandaag verschenen RaboResearch-rapport ‘Blockchain: The Trigger for Disruption in the Food Value Chain’.

Blockchain kan na implementatie gebruikt worden voor kostenverlaging en/of het verhogen van de waarde van eindproducten of grondstoffen door de informatie die met deze producten gepaard gaat te gebruiken. Zo zijn er kansen voor het vergroten van de toegevoegde waarde van grondstoffen – bijvoorbeeld door tegemoet te komen aan specifieke wensen van klanten ten aanzien van de productiemethode (zoals fair trade), herkomst en andere fysieke en ‘virtuele’ kwaliteitseigenschappen.

“Dit zou bijvoorbeeld een voordeel kunnen opleveren bij de aanpak van voedselveiligheidskwesties”, aldus Harry Smit, Senior Analyst – Farming and Farm Inputs. “Producten terughalen kan veel eenvoudiger wanneer de gehele keten transparant is.” Transparantie in de voedselketen betekent ook dat de reputatievoordelen van marktleiders afnemen. Vertrouwen in een product zal minder afhankelijk zijn van vertrouwen in de leverancier, maar meer van de beschikbare informatie in de blockchain. Hierdoor kunnen kleinere bedrijven hogere prijzen realiseren op basis van de intrinsieke eigenschappen van de goederen die zij leveren, zonder dat ze hiervoor een jarenlange reputatie hebben moeten opbouwen.

De beschikbare data creëert ook kansen voor het ontwikkelen van producten en diensten gebaseerd op informatie. Zo kan data bijvoorbeeld toegepast worden in voorspellende modellen die de vraag en/of het succes van een product voorspellen met behulp van nieuwe inzichten over correlaties en verbanden. Met het gevolg dat businessmodellen kunnen veranderen van reactief naar risicogebaseerd en voorspellend.

Digitalisering en brede participatie zullen essentieel zijn
De voordelen benutten zal alleen mogelijk zijn door interne en externe processen te digitaliseren. “Er zijn absoluut voordelen”, zegt Harry Smit. “Maar wil blockchain succesvol geïmplementeerd worden, dan moet er eerst aan twee voorwaarden worden voldaan. Allereerst moeten processen binnen bedrijven en tussen bedrijven gedigitaliseerd en gestandaardiseerd worden. Ten tweede is een brede participatie van belanghebbenden in de gehele waardeketen nodig, anders wordt de waarde van blockchain tenietgedaan.”

Rabobank Blockchain]]>
Persbericht Thu, 07 Dec 2017 15:09:19 GMT 249574