press releases https://www.rabobank.com/DotCom/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Miljard dollar versnelt verduurzaming voedselproductie]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/1-billion-to-catalyze-sustainable-food-production.html?utm_medium=RSS We hebben veel positieve reacties gekregen op het initiatief van Rabobank om samen met UN Environment, het milieubureau van de Verenigde Naties, een 1 miljard dollar faciliteit te realiseren. Ook ontvingen we voorstellen voor concrete projecten die de faciliteit kan ondersteunen.

Deze reacties onderstrepen dat er in de praktijk al zoveel impactvolle projecten en bedrijven zijn in het verduurzamen van de landbouw. Al deze reacties zijn een enorme stimulans om vol enthousiasme verder te werken aan ons Growing a better world together initiatief.

De Rabobank en UN Environment faciliteit heeft als doel om het gebruik van land te verduurzamen en zo bij te dragen aan de doelen van het Klimaat Akkoord van Parijs en de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties. De faciliteit levert subsidies, risico verlagende maatregelen en leningen voor duurzame landbouwproductie, de verwerking en de handel in agrarische grondstoffen en producten. Deze dienen te voldoen aan strikte criteria voor bosbescherming, bodemherstel en de betrokkenheid van kleine boerenbedrijven.

De middelen van de faciliteit kunnen op termijn wereldwijd worden ingezet. Gestart wordt in Brazilië met het opschalen van Integrated Crop Livestock Forestry Farming (ICLF) als onderdeel van het partnership van WWF en Rabobank. En in indonesië is het doel om herplanting van palmolie bomen te financieren in samenwerking met bedrijven. De faciliteit is nog niet operationeel. Tijdens het World Economic Forum in Davos in januari 2018 zullen Rabobank en UN Environment de voortgang die is gemaakt delen, inclusief de operationele details.

De lancering van deze faciliteit is een van de eerste stappen van het Rabobank Kickstart Food programma om de transitie naar verduurzaming van de voedselproductie te versnellen. Kickstart Food is aangekondigd op 16 oktober 2017, Wereld Voedseldag van de Verenigde Naties. De faciliteit is een open platform waar we klanten en stakeholders uit alle agrarische ketens voor uitnodigen om met ons samen te werken.

Laat hier uw gegevens achter als u graag op de hoogte gehouden wordt van de ontwikkelingen rondom de faciliteit.

]]>
Persbericht Fri, 01 Dec 2017 18:11:41 GMT 249505
<![CDATA[Innovatie Fonds Rabobank helpt startups ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171123-innovatiefonds-startups.html?utm_medium=RSS Rabobank lanceert een financieringsoplossing om startups al in hun opstartfase (de zogenaamde pre-seed fase) financieel te ondersteunen: het Innovatie Fonds Rabobank (IFR). Startende ondernemers kunnen al in de fase van ideevorming in aanmerking komen voor een achtergestelde innovatie lening (AIL). In deze fase kunnen ze doorgaans nog geen lening krijgen, omdat ze nog geen bewezen resultaat en onvoldoende cashflow hebben. Rabobank reserveert per jaar € 20 miljoen voor dit fonds om innoverend en duurzaam Nederland te stimuleren.

Jaarlijks geeft Rabobank met het IFR  een paar honderd startups toegang tot kapitaal. Deze startups moeten gericht zijn op:
 • Circulaire economie: zoals hergebruik van grondstoffen en onderdelen 
 • Food: zoals vernieuwende toepassingen in de voedselindustrie zoals smart logistics 
 • Renewables: zoals slimme technologie voor hernieuwbare, recyclebare of herwinbare energiebronnen 
 • Vitality: zoals duurzame oplossingen binnen de zorgsector waaronder de toepassing van medical tech of de ontwikkeling van biopharmaceuticals
‘Nederland heeft een goed vestigingsklimaat voor startups en innovatieve bedrijven. Toch blijven wij achter op het gebied van het verzilveren van wetenschappelijke kennis en technologie. Een belangrijke factor voor verdere groei is de beschikbaarheid van kapitaal’, zegt Kirsten Konst, groepsdirecteur Bedrijven bij Rabobank. ‘Rabobank wil ondernemers gedurende hun gehele levenscyclus toegang bieden tot kapitaal, netwerken, kennis en advies. Dus óók al in de hele vroege levensfase, waarin nog sprake is van bijvoorbeeld het maken van een ontwerp of productontwikkeling, het regelen van intellectueel eigendomsrechten, het uitvoeren van marktonderzoek of het vinden van partners voor distributie.’ 
Vanuit het  IFR verstrekt Rabobank achtergestelde leningen tussen € 25.000 en 
€ 150.000 aan bv’s. Bijzonder aan deze leningen is dat dat de ondernemer geen zekerheden hoeft te geven. De eerste twee jaar van de lening zijn aflossingsvrij. Daarna lost de ondernemer jaarlijks een vast bedrag af. Na 7 jaar resteert nog de helft van het geleende bedrag, wat dan ineens moet worden afgelost. 
 
Om in aanmerking te komen voor een lening uit het Innovatie Fonds Rabobank, kunnen startups zich aanmelden via de website van de Rabobank. Na een eerste screening worden de aanvragen neergelegd bij een van de acht Regionale IFR commissies. Zij baseren het besluit om een lening te verstrekken op:
 • pitch van de ondernemer
 • business plan 
 • mate waarin plan bijdrage levert aan innovatie binnen ‘food, vitality, renewables en circulaire economie’.
 • visie van sectorspecialist Rabobank
Deze Regionale IFR Commissies bestaan uit leden van de ledenraad,  leden van Raden van Commissarissen van lokale Rabobanken en directeuren van lokale Rabobanken met affiniteit voor zogenaamd seed capital. 
 
Kirsten Konst: ‘Als geen andere bank  participeren wij in  lokale netwerken en stimuleren we innovatie en groei van ondernemers. Zo is Rabobank als partner betrokken bij ruim 60 incubators en acceleratorprogramma’s in Nederland, waarbij mentoring, kennis, netwerken en financiering wordt ingebracht. Een ander voorbeeld is de Rabo Duurzame Innovatieprijs (voorheen de Herman Wijffels Innovatieprijs), waarmee we duurzame innovatie stimuleren. Deelnemers kunnen een geldbedrag van € 20.000 winnen voor het verder ontwikkelen van hun innovatie en krijgen daarnaast een jaar lang intensieve begeleiding met een warme introductie in ons netwerk.’
]]>
Persbericht Thu, 23 Nov 2017 09:00:02 GMT 249301
<![CDATA[Beleggen met je wisselgeld via Peaks]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171122-peaks.html?utm_medium=RSS Start-up Peaks heeft vandaag de beleggingsapp gelanceerd waarmee klanten van Rabobank hun bankafschrijvingen naar boven kunnen laten afronden en het wisselgeld automatisch toevoegen aan een beleggingspotje. Daarmee beleggen ze in verschillende duurzame indexfondsen, die het geld spreiden over duizenden obligaties en aandelen. Voor klanten van andere banken is het automatisch afronden vanaf 2018 mogelijk, wel kunnen zij nu al automatisch dagelijks een vast bedrag laten afschrijven.

Peaks komt als start-up voort uit de Moonshot-campagne, het interne versnellingsprogramma van de Rabobank. Medewerkers van de bank krijgen de kans om zelf met innovatieve ideeën te komen. Bart Leurs, groepsdirecteur en Digital Transformation Officer: ‘Het doel van de Moonshots is nieuwe verdienmodellen ontwikkelen om de Rabobank nog klantgerichter te maken. Het gaat om innovatieve ideeën waarvan we verwachten en hopen dat ze het verschil gaan maken. Een idee hebben is niet genoeg. Het juiste team bij elkaar brengen is net zo belangrijk. Je hebt diverse skills nodig om tot een concept te komen.’
 
Peaks was een van de winnaars in 2016 en mocht het idee vervolgens uitwerken. Omdat de beleggingsapp ook voor andere consumenten dan klanten van de Rabobank interessant is, is besloten Peaks als een zelfstandig merk in de markt te zetten. Rabobank is nog steeds belangrijke investeerder in Peaks.
 
Sijbrand Tieleman, medeoprichter van Peaks: “Beleggen is niet alleen voor de happy few. Ons doel is om iedereen financiële vrijheid te laten ervaren. Of je nou veel geld hebt of maar een beetje, wel of geen discipline hebt om geld opzij te zetten en of je nou verstand hebt van financiën of niet. Daarom hebben we een app gebouwd die je geld opzij zet en beleggen toegankelijk maakt voor iedereen.” Belangstelling is er zeker, sinds de aankondiging in maart van dit jaar schreven al meer dan 10.000 belangstellenden zich in.
 
Nederlanders vinden beleggen voornamelijk ingewikkeld (49%), risicovol (70%) en onvoorspelbaar (62%), blijkt uit onderzoek van PanelWizard in opdracht van Peaks. Tegelijkertijd denkt bijna 45% erover na om te beleggen (of doet het al), zeker nu de spaarrente historisch laag is. Bij millennials ligt dat percentage nog een stukje hoger (76%). Een gat in de hand gooit echter vaak roet in het eten. Van de 18 tot 30-jarigen laat ruim één derde z’n geld liever rollen dan het te sparen of beleggen. Terwijl uit eerder genoemd onderzoek blijkt dat Nederlanders maandelijks best wat kunnen missen zonder het te voelen in hun portemonnee. Voor meer dan de helft gaat het zelfs om €100,- of meer.
 
Hoe werkt Peaks?
Om een Peaks-account te openen, kiest een klant in de app zelf de inleg en een van de portfolio’s (mild, pittig, scherp of heet) en koppelt een bankrekening aan het account. Elk van de portfolio’s heeft een ander risico en bijbehorend verwacht rendement. Het wisselgeld berekent Peaks door iedere bankafschrijving naar de eerstvolgende hele euro af te ronden. De afgeronde bedragen worden vervolgens wekelijks in het gekozen portfolio belegd.
 
Op dit moment kunnen alleen Peakers met een Rabobank-rekening hun bankafschrijvingen laten afronden en beleggen. Peakers met een andere bankrekening kunnen kiezen om hun wisselgeld in te stellen op €1 per dag, wat ongeveer gelijk is aan het gemiddelde wisselgeld van Peakers die hun bankafschrijvingen laten afronden. Het beleggen van wisselgeld door middel van het afronden van  bankafschrijvingen, wordt in 2018 voor klanten van alle banken mogelijk. Los van beleggen met wisselgeld is het voor alle Peakers ook mogelijk om maandelijks geld te storten of op ieder moment eenmalig via iDEAL geld in te leggen.
 
Kijk voor meer informatie op de website van Peaks: www.peaks.nl
]]>
Persbericht Wed, 22 Nov 2017 12:24:49 GMT 249282
<![CDATA[Rabobank: Weerfenomeen een van de bedreigingen voor wereldwijde stabiliteit voedselprijzen in 2018]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171121-acmr.html?utm_medium=RSS Weerfenomenen, economische tegenwinden en het risico op valutaschommelingen verstoren in 2018 het wereldwijde voedselprijsklimaat, aldus de Rabobank in haar jaarlijkse Global Outlook.

 • Het weerfenomeen La Niña verstoort mogelijk oogsten in belangrijke regio’s en kan zorgen voor sterke stijging voedselprijzen
 • Producenten ook geconfronteerd met handelsrisico’s door stijgende transport- en invoerkosten, naast valutaschommelingen
 • Grote vraag verwacht naar koffie en cacao; positieve vooruitzichten voor graan dankzij stijgende consumptie, waardoor de voorraad vermindert 
 
Het weerfenomeen La Niña kan leiden tot extreme hitte en droogte in graangebieden in Amerika en overstromingen van palmolieplantages in Azië. Op dit moment bestaat er een kans van bijna 75% dat La Niña effecten zullen versterken en langer van invloed blijven op de winter op het noordelijk halfrond, aldus de Amerikaanse National Oceanic and Atmospheric Administration. 
 
In haar jaarlijkse Global Outlook rapport ‘Good buy, low prices’ analyseert de Rabobank de vooruitzichten voor 13 voedsel- en agrarische grondstoffen. In het rapport wordt gesteld dat alhoewel de wereldwijde voorraden zich op historisch hoog niveau bevinden, de balansen zich verkrappen, wat de mogelijke impact van schokken verergert.
 
Naast het weer vormen ook andere factoren een risico voor de stabiliteit van wereldwijde voedselprijzen, aldus de Rabobank.
 
Handel blijft een sleutelrol spelen in de prijsschommelingen. De mondiale vrachtkosten – in de vorm van de Baltic Dry Index – en olieprijzen stijgen beide. Daarnaast bestaat er nog altijd onzekerheid over het beleid van de VS ten aanzien van NAFTA en de toekomstige handelsrelatie van het Verenigd Koninkrijk met de EU en andere landen.
 
Wat betreft de valuta bestaat er een verhoogde kans op een waardestijging van de dollar door het vooruitzicht van nieuwe rentestijgingen in de VS. Dit maakt Amerikaanse exporten van belangrijke grondstoffen zoals graan en sojabonen minder concurrerend.
 
Stefan Vogel,  Hoofd van Rabobank Agri Commodity Markets Research en medeauteur van het rapport: “De wereldwijde voorraden van granen en oliezaden zijn momenteel historisch hoog. Dit zorgt voor relatief gunstige prijzen. Er is echter grote onzekerheid in aantocht en er zijn onvoldoende voorraden om de prijzen op niveau te houden in het geval van een grote gebeurtenis. Denk hierbij aan La Niña, waarbij belangrijke landbouwregio’s, bijvoorbeeld de VS en Zuid-Amerika, grote problemen ondervinden.”
 
“Dit kan een aanbodschok veroorzaken die ook gevolgen heeft voor de voedselprijzen. Tegelijkertijd zorgen de stijgende wereldwijde handelskosten en mogelijke valutaschommelingen ook voor opwaartse risico’s. Naar onze mening wegen deze op tegen de neerwaartse risico’s in 2018.”
 
“Producenten moeten daarom op hun hoede zijn om niet gemakzuchtig te worden na jaren van relatieve stabiliteit. Ze moeten vooruitplannen om deze risico’s proactief en adequaat aan te pakken.”
 
Koffie en cacao
Met het oog op afzonderlijke grondstoffen verwacht de Rabobank dat de wereldwijde vraag naar koffie blijft toenemen, wat leidt tot een kleine positieve waardering van de prijzen van 2018, ondanks een mogelijk overschot van drie miljoen zakken in 2018/19. Ook de vraag naar cacao blijft stijgen, aangedreven door de voorkeur van ontwikkelingslanden voor luxe goederen. Desalniettemin zijn prijspieken onwaarschijnlijk vanwege de grote mondiale voorraden.
 
Graan
De vooruitzichten voor graan zijn in het licht van de huidige prijzen optimistisch. Dit komt door een verwacht wereldwijd tekort (exclusief China) van 7,5 miljoen ton, hetgeen aanzet tot het vinden van een nieuwe balans na het dieptepunt dit jaar van het aantal beplante hectares in Amerika.
 
Luxe goederen
Stefan Vogel: “Zoals altijd spelen meerdere factoren een rol wanneer men naar de vooruitzichten voor volgend jaar kijkt. In het geval van koffie en cacao worden de prijzen echter geholpen door toenemende vraag naar deze luxe goederen, voornamelijk vanuit opkomende markten.”
 
“Desondanks is het beeld elders meer gemêleerd, doordat de vraag naar graan wordt getemperd door grote leveringen en recordhoge voorraden. Tegelijkertijd staan palmolieproducenten voor de uitdaging om na de ongunstige weersomstandigheden die de oogsten sinds 2015/16 troffen, het nodige marktaandeel te heroveren.”
 
Het jaarlijkse Outlook-rapport, waarvan dit jaar de achtste editie wordt gepubliceerd, wordt samengesteld door het gespecialiseerde landbouwgrondstoffen onderzoeksteam van de Rabobank, waarvan de leden zich over de hele wereld bevinden.
 
 
Rabobank ACMR2018_bull_bear_slider_condensed
 
]]>
Persbericht Tue, 21 Nov 2017 08:50:20 GMT 249251
<![CDATA[Reactie op uitspraak Reclame Code Commissie]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171117-rcc-uitspraak-commercial.html?utm_medium=RSS De Reclame Code Commissie heeft zich gebogen over klachten die waren ingediend over commercials van Rabobank op radio en televisie (Growing a better world together). Klachten over de radiocommercial zijn afgewezen. Klachten over de tv-commercial zijn toegewezen: de Reclame Code Commissie vindt dat Rabobank in de commercial niet voldoende aannemelijk maakt dat de aanpak van de bank tot een oplossing van het wereldvoedselprobleem zal leiden. De laatste zin in de commercial wordt daarom aangepast.

Reactie van de Rabobank:
“Rabobank zal de uitspraak van de Reclame Code Commissie respecteren. We verbeelden met onze campagne ‘Growing a better world together’ een enorme ambitie. Een helder commitment waar men Rabobank als leidende Food & Agri bank in de wereld aan kan houden. De uitspraak van de Reclame Code Commissie verandert daar niets aan. We zullen de tv-commercial aanpassen zoals gevraagd.”
]]>
Persbericht Fri, 17 Nov 2017 13:54:13 GMT 249201
<![CDATA[Rabobank: Betaalbaarheidskloof tussen koop- en vrijehuursector steeds groter]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171115-housingmarketquarterly.html?utm_medium=RSS Op de Nederlandse huizenmarkt wordt de betaalbaarheidskloof tussen koopwoningen en particuliere huurhuizen almaar groter. Dit raakt huurders in het vrije segment dubbel. Zo betalen zij een hoge huur, waardoor ze weinig kunnen sparen. En doordat zij weinig sparen zien zij zich geconfronteerd met een barrière tot de koopmarkt vanwege de nog altijd stijgende prijzen van koopwoningen in combinatie met de aangescherpte leennormen. Het gevolg is dat zij vaker blijven wonen in een huis dat niet meer bij hun situatie past. En het ziet er naar uit dat het woningmarktbeleid van het nieuwe kabinet hier weinig verandering in zal brengen. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Het derde kwartaal van dit jaar sneuvelde er opnieuw een record op de Nederlandse huizenmarkt. Rabobank-econoom Christian Lennartz licht toe: “Het was een beetje een gek kwartaal. Er zijn nog nooit zoveel huizen verkocht als in de afgelopen drie zomermaanden, dik 61.000. Maar we zien het land uiteenvallen in de Randstad en de rest; in Zuid-Holland stagneerde het aantal verkopen, terwijl het in de provincies Utrecht en Noord-Holland zelfs behoorlijk inzakte. Deze ontwikkeling kan een signaal zijn voor een kentering.”
 
De Rabobank-economen verwachten dat er dit jaar zo’n 240.000 huizen worden verkocht en dat dit volgend jaar zal teruglopen naar ongeveer 225.000 transacties. Lennartz: “Afgelopen kwartaal is niet alleen het aandeel, maar ook het aantal jonge huizenkopers gedaald. We zien het aantal beleggers dat een tweede of derde huis koopt, of nog meer, juist stijgen. In tegenstelling tot koopstarters hebben zij meer financiële armslag en daardoor de beste kaarten in handen bij het bieden op een koopwoning.”
 
Huizenprijzen stijgen met 7 procent in 2018
Doordat de vraag naar koophuizen niet noemenswaardig afneemt, zullen de prijzen komend jaar nog fors stijgen. Lennartz verwacht een prijsstijging van 7 procent in 2018. “Er is zoals gezegd een grote kloof tussen de betaalbaarheid van koopwoningen en die van particuliere huurwoningen, en dan met name in de vrije sector. De woonlasten liggen in de koopsector gemiddeld op zo’n 30 procent van het besteedbaar inkomen, waar dit in de particuliere huursector meer dan 40 procent is. Daarnaast is het vertrouwen in de koopwoningmarkt hoog en blijft de rente voorlopig nog laag. Hierdoor blijft de vraag naar koopwoningen groot, zolang niet genoeg huurhuizen zijn bijgebouwd.”
 
De situatie op de Nederlandse huizenmarkt zal niet snel wezenlijk veranderen, denkt de Rabobank-econoom. “We verwachten dat het voorgestelde beleid van het nieuwe kabinet op korte en middellange termijn geen substantiële impact zal hebben op de prijsvorming van koopwoningen. De groeiende kloof in betaalbaarheid tussen koop en vrije huur zal ook niet snel kleiner worden. Zo houdt het nieuwe woningmarktbeleid ondanks de beperking van de hypotheekrenteaftrek de bevoordeling van een eigen huis in stand.”
 
Het Kwartaalbericht Woningmarkt vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Wed, 15 Nov 2017 07:28:48 GMT 249132
<![CDATA[Rabobank draagt risico op deel zakelijke kredietportefeuille over]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171102-zakelijke-kredieten.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft een deel van het risico op een zakelijke kredietportefeuille overgedragen. Het gaat om leningen aan zakelijke klanten in Europa en Noord-Amerika ter waarde van EUR 3 miljard. De totale private sector kredietportefeuille van Rabobank bedraagt EUR 418 miljard (30 juni 2017).

Bas Brouwers, CFO van Rabobank: “Deze transactie past in de strategie van Rabobank om de balans verder te optimaliseren. Het betekent een daling van de risicogewogen activa van Rabobank met EUR 1 miljard. Het kapitaal dat we hierdoor vrijspelen wordt gebruikt voor het verstrekken van nieuwe leningen aan klanten. De transactie met Pensioenfonds Zorg en Welzijn (PFZW) laat zien dat er steeds meer mogelijkheden zijn om Nederlandse pensioenfondsen te laten participeren in de financiering aan het bedrijfsleven.” Rabobank en PFZW sloten deze transactie in het 3e kwartaal van dit jaar. In januari 2014 sloten zij een vergelijkbare transactie met een portefeuille ter waarde van EUR 3,2 miljard.

]]>
Persbericht Thu, 02 Nov 2017 07:19:32 GMT 248829
<![CDATA[Parkeergarage Rabobank in Roelofarendsveen dicht uit veiligheidsoverwegingen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171030-parkeergarage-vloer.html?utm_medium=RSS De Rabobank heeft technisch onderzoek laten doen naar de vloerconstructie van haar vestiging aan Het Oog in Roelofarendsveen. Op basis van de voorlopige uitkomsten heeft de bank besloten de parkeergarage van deze vestiging per direct te sluiten in afwachting van nader onderzoek. Het kantoorgebouw van Rabobank Groene Hart Noord op deze locatie blijft gewoon in gebruik.

Aanleiding voor het onderzoek van de vloerconstructie in Roelofarendsveen zijn de uitkomsten van het onderzoek naar de ingestorte parkeergarage bij Eindhoven Airport, in mei van dit jaar. Alle panden die na 1999 zijn opgeleverd, moeten worden onderzocht op het toepassen van een vergelijkbare constructie. De Rabobank controleert, mede op aangeven van het schrijven van de Rijksoverheid, daarom al haar panden.
 
Er is conform de richtlijn van de overheid een analyse gemaakt van de vestiging in Roelofarendsveen, op basis waarvan vrijdag een inspectie op locatie is gehouden. Hieruit bleek dat er aanleiding is om de parkeergarage in afwachting van verder onderzoek  te sluiten.  Dit om de veiligheid van medewerkers, bezoekers en leveranciers te kunnen blijven garanderen. Het aangrenzende kantoorgebouw in Roelofarendsveen wordt ook onderzocht. Het technisch onderzoek gaf hier geen aanleiding voor maatregelen op korte termijn.
]]>
Persbericht Mon, 30 Oct 2017 10:00:00 GMT 248717
<![CDATA[Brede welvaart blijft achter ondanks economische groei]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171027-bwi-uu.html?utm_medium=RSS De economische groei uit zich nog steeds niet in een gelijkwaardige stijging van brede welvaart voor Nederlandse huishoudens. Terwijl het bruto binnenlands product (BBP) per hoofd in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, geldt dit niet voor brede welvaart. Ook bestaan er binnen Nederland grote verschillen in brede welvaart tussen regio’s. Dit blijkt uit de vandaag gepresenteerde Brede Welvaartsindicator (BWI) 2017 van de Universiteit Utrecht en Rabobank. Deze indicator is een integrale graadmeter die sinds 2016 inzicht geeft over de ontwikkeling van brede welvaart in Nederland.

Anders dan het BBP per hoofd, meet en weegt de BWI niet alleen de economische situatie, maar ook andere factoren die het welzijn van Nederlanders bepalen zoals werkloosheid, baanzekerheid, onderwijs, gezondheid, milieu, huisvesting, veiligheid en geluk. Extra bijzonder dit jaar is dat de BWI voor het eerst de verschillen tussen de Nederlandse regio’s laat zien. Hier valt op dat er grote verscheidenheid is. Zo blijkt onder andere dat brede welvaart in stedelijke gebieden lager ligt dan in landelijke gebieden.

tabel 1 

Figuur 1: Ander verloop brede welvaart en economische groei

Integraal inzicht over brede welvaart
Tot nu toe wordt het concept bbp per hoofd vaak gebruikt om de welvaart van mensen te meten. Maar het bbp per hoofd geeft een eenzijdig beeld omdat welvaart zich niet alleen laat uitdrukken in de financiële situatie van Nederlanders. Vaak groeit volgens het bbp de economie in ons land, maar zien we die groei niet terug in de welvaart van huishoudens. Zo blijkt ook uit de BWI 2017: brede welvaart en economische groei hebben in Nederland duidelijk een heel ander verloop (figuur 1). Opvallend is dat terwijl het bbp per hoofd in 2016 al terug was op het niveau van voor de crisis, dit nog niet geldt voor de BWI. Brede welvaart is met andere woorden nog niet hersteld van de crisis. 

“Het steeds verder uiteenlopen van economische groei en brede welvaart geeft duidelijk aan dat het bbp per hoofd niet per definitie iets zegt over de ontwikkeling van brede welvaart. We hopen dat beleidsmakers in Nederland dit ter harte nemen en beslissingen zullen nemen op basis van een totaalbeeld’’, aldus Bas van Bavel, hoogleraar Transities van Economie en Samenleving van de Universiteit Utrecht.

Ontwikkeling BWI 2017
De BWI meet (voor de periode 2003- 2016) 11 dimensies die de brede welvaart van Nederlanders indexeert. Als we kijken naar de ontwikkeling van de dimensies in de afgelopen dertien jaar blijken de verschillende dimensies zich heel anders te hebben ontwikkeld. De dimensies arbeid en wonen zijn sterk gedaald, door de gestegen werkloosheid, de toegenomen flexibilisering en de lagere woontevredenheid. De dimensies gezondheid, veiligheid en milieu zijn juist sterk toegenomen. De levensverwachting is toegenomen, de gewelddadige misdaad is gedaald en de fijnstofuitstoot is sterk verminderd. 

Regionaal inzicht
Door decentralisatie van overheidstaken naar gemeenten in 2015 worden ingrijpende beslissingen steeds meer regionaal genomen. Het Regeerakkoord 2017- 2021 met haar geografische spreiding van investeringen onderstreept dit nog eens. De Brede Welvaartsindicator laat dit jaar voor het eerst de verschillen tussen de Nederlandse regio’s zien. Hierdoor vormt de BWI een prima startpunt voor beleidsmakers om regionale knelpunten aan te pakken.

tabel 2

Figuur 2: Grote regionale verschillen in brede welvaart in Nederland

Lagere brede welvaart in stedelijke dan in landelijke gebieden
De regionale verschillen in brede welvaart in Nederland zijn groot (figuur 2). “Wat opvalt is dat een hogere stedelijkheid over het algemeen samengaat met een lagere brede welvaart. De drie grootste steden Amsterdam, Rotterdam en Den Haag hebben zelfs de laagste brede welvaart van Nederland”, aldus Martijn Badir, econoom bij Rabobank.  De lagere brede welvaart in de grote stad wordt vooral veroorzaakt door een lage woontevredenheid en de grotere onveiligheid. De meer landelijke regio’s doen het over het algemeen een stuk beter. De gebieden met de hoogste brede welvaart zijn Noord- en Zuidwest-Drenthe en het Gooi.

Over het onderzoek:
De Brede Welvaartsindicator 2017 is een initiatief van onderzoeksthema Instituties voor Open Samenlevingen van de Universiteit Utrecht in samenwerking met de afdeling RaboResearch van Rabobank. De cumulatieve ontwikkelingen van de regionale Brede Welvaartsindicator meet en weegt 11 dimensies in de periode 2003- 2016 die het (economische) welzijn van Nederlanders indexeert. Deze dimensies zijn: veiligheid, milieu, gezondheid, subjectief welzijn, balans tussen werk en privé, wonen, onderwijs, materiele welvaart, maatschappelijke betrokkenheid, sociale relaties en banen.

Het rapport met bijhorende infographic en video is beschikbaar via:
De resultaten zijn per regio uitgesplitst.     
]]>
Persbericht Fri, 27 Oct 2017 09:31:24 GMT 248687
<![CDATA[Rabobank verkoopt deel hypotheekportefeuille aan La Banque Postale S.A.]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171024-hypotheek-lbp.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft een deel van haar hypotheekportefeuille ter waarde van ongeveer 600 miljoen euro verkocht aan La Banque Postale. Rabobank houdt zelf de verantwoordelijkheid voor de dienstverlening aan haar klanten.

Portfolio
De onderliggende hypotheekportefeuille van ongeveer 600 miljoen euro komt overeen met 3.600 leningen die Rabobank heeft verstrekt, alle onder bescherming van NHG-garantie (ondersteund door de Stichting Waarborgfonds Eigen Woningen).
 
Aanspreekpunt
Voor hypotheekklanten van Rabobank heeft de verkoop geen gevolgen. Rabobank blijft het aanspreekpunt voor klanten en de hypotheekovereenkomst en de voorwaarden die zijn afgesproken tussen klant en Rabobank blijven dezelfde.
 
Vrijspelen kapitaal
Rabobank is een toonaangevende hypotheekverstrekker in Nederland met een totale hypotheekportefeuille van EUR 194,5 miljard (inclusief Obvion). Deze transactie, die 0,26 procent van de totale hypotheekportefeuille van de bank vertegenwoordigt, stelt Rabobank in staat om kapitaal en funding vrij te spelen dat vervolgens wordt ingezet voor het verstrekken van nieuwe hypotheken en leningen aan klanten. Zo kan de bank zowel haar balans als de beschikbare middelen voor de klanten verder optimaliseren.
]]>
Persbericht Tue, 24 Oct 2017 17:42:16 GMT 248611
<![CDATA[Eerste Eneco ZonneHub van start bij Rabobank ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171023-zonnehub.html?utm_medium=RSS De eerste ZonneHub van Nederland is maandaag in bedrijf genomen. Door een samenwerking tussen Eneco en Rabobank West-Brabant Noord wekken omwonenden zonder geschikt dak toch hun eigen zonnestroom op. Op het dak van het Rabobankkantoor in Etten-Leur liggen nu 170 panelen.

Er is steeds meer behoefte bij mensen om ‘zelfvoorzienend’ te worden in hun energieverbruik. Hierdoor ontstaan meer initiatieven om samen op lokaal niveau groene energie op te wekken. Een collectief zonnedak, zoals de Eneco ZonneHub™, maakt het gebruik en de opwek van duurzame energie eenvoudig en toegankelijk voor veel mensen, ook wanneer zij zelf geen zonnepanelen op hun dak kunnen of willen leggen.
 
Pionieren 
De Eneco ZonneHub™ vergde veel inzet en doorzettingsvermogen van Eneco, Rabobank en de eerste deelnemers. Het was pionieren door een woud van complexe processen en regelgeving zoals de ‘postcoderoosregeling’ waar ZonneHub gebruik van maakt. Er is veel geleerd. Van het vestigen van het recht van opstal tot een beschikkingsaanvraag bij de Belastingdienst, van een specifieke aansluiting bij de netbeheerder tot het oprichten van de coöperatie waarin de deelnemers verenigd zijn. Al deze opgedane kennis en ervaring kan voor toekomstige collectieve zonnedaken worden ingezet om processen eenvoudiger en sneller te maken. 
Ger de Weert, directeur Rabobank West-Brabant Noord: ‘De regio West-Brabant wil in 2050 energie-neutraal zijn. Dat betekent dat we zullen moeten besparen op energie en duurzaam energie moeten opwekken. Met ondernemers, onderwijs, inwoners en de overheid pakken we de handschoen op. Deze ZonneHub is eigenlijk een prachtig voorbeeld van hoe we nu al op zo’n manier kunnen samenwerken.’
 
Lokaal op grote schaal
Volgens Stichting Natuur & Milieu zijn in Nederland genoeg geschikte daken om nog 145 miljoen zonnepanelen te kunnen plaatsen. Als deze daken benut worden, kan Nederland tot wel 40% van haar elektriciteit uit de zon halen. 
Marloes Arkesteijn, projectleider ZonneHub bij Eneco: ‘We zijn erg blij dat de eerste ZonneHub een feit is. Het proces is nu een keer volledig doorlopen en daardoor kunnen we onze ervaring nu inzetten om het voor steeds meer consumenten mogelijk maken hun eigen zonnestroom op te wekken. Als je bedenkt dat de meerderheid van de Nederlanders geen geschikt dak heeft, ligt hier een prachtige kans om vraag en aanbod samen te brengen. Want het kan en moet duurzamer.”
]]>
Persbericht Mon, 23 Oct 2017 10:56:34 GMT 248658
<![CDATA[Digital Trade Chain Consortium lanceert we.trade]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171017-we-trade-dtc.html?utm_medium=RSS Sinds januari 2017 ontwikkelt Rabobank samen met zes andere banken (Deutsche Bank, HSBC, KBC, Natixis, Societé Generale en UniCredit) en IBM het Digital Trade Chain-platform. Het baanbrekend gezamenlijk platform moet binnenlandse en grensoverschrijdende handel voor Europese bedrijven eenvoudiger maken door gebruik te maken van de distributed ledger-technologie. Met het oog op de uitbreiding en verdere internationalisering van het platform heeft het consortium de merknaam we.trade geïntroduceerd.

Recent heeft Banco Santander zich bij dat consortium gevoegd als oprichtende partner.
De acht oprichtende banken willen voor eind 2017 een joint venture (JV) oprichten die eigenaar zal zijn van het Digital Trade Chain-platform en het zal beheren en verspreiden. Het is de bedoeling die nieuwe rechtspersoon op te richten in Ierland.
Het uitgebreide consortium zal we.trade blijven uitbouwen als een platform dat de betrokken partijen in een handelstransactie, nl. de koper, de bank van de koper, de verkoper, de bank van de verkoper en de transporteur, naadloos met elkaar kan verbinden. Het platform zal toegankelijk zijn vanaf elk verbonden toestel. 
Dit nieuwe platform vereenvoudigt de handelsfinancieringsprocessen voor bedrijven door (internationale) handelstransacties efficiënt te beheren, op te volgen en te beveiligen. Bedrijven zullen vlot, efficiënt en met meer vertrouwen zaken kunnen doen. 
De commercialisering van het platform wordt verwacht in het tweede kwartaal van 2018. Vanaf februari 2018 zullen klanten van de oprichtende banken het platform al kunnen testen. 
]]>
Persbericht Tue, 17 Oct 2017 16:40:43 GMT 248508
<![CDATA[Rabobank en UN Environment versnellen duurzame voedselproductie met 1 miljard dollar]]> https://www.rabobank.com?utm_medium=RSS Rabobank, wereldwijd toonaangevend op het gebied van voedsel en landbouw, kondigt vandaag het wereldwijde programma ‘Kickstart Food’ aan, waarmee de bank de transitie naar duurzame voedselproductie wil versnellen. Eén van de eerste stappen in dit programma is de lancering van een fonds van 1 miljard dollar, waarmee initiatieven voor herstel van landbouwgrond en bescherming van bossen opgezet kunnen worden.

Focus op vier food-issues 
Het fonds wordt opgezet in samenwerking met UN Environment. Dit markeert de start van een driejarig programma van Rabobank om verduurzaming van de landbouw wereldwijd een impuls te geven. Hiermee kan Rabobank op significant grotere schaal ondersteuning bieden aan klanten en partners in de transitie naar een meer duurzame food & agri sector. Het Kickstart Food-programma focustop vier themas: Earth, Waste, Stability en Nutrition. Het fonds is onderdeel van het eerste punt: Earth, gericht op duurzame en milieuvriendelijke voedselproductie. Het Waste-programma zal draaien om het verminderen van verspilling in de hele voedselketen, terwijl het Stability-programma tot doel heeft een meer stabiele en veerkrachtige voedsel- en landbouwsector te creëren. De noodzaak voor gebalanceerde, gezonde voeding voor iedereen, staat centraal in het programma Nutrition.
 
Initiatief om missie te verwezenlijken
Voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank Wiebe Draijer: “Als wereldwijde leider op het gebied van het financieren van voedselproductie, voelen wij de noodzaak om de ontwikkelingen op het vlak van duurzame voedselproductie te versnellen. Met onze kennis, netwerken en financiële capaciteit kunnen we klanten motiveren en faciliteren in het zich eigen maken van een duurzamere manier om voedsel te produceren op wereldwijde schaal. We zijn trots op dit grootse initiatief in samenwerking met UN Environment. We willen anderen hier graag bij betrekken om dit programma verder te vergroten. Dit past binnen onze missie: Growing a better world together.
 
Toewijding aan de Sustainable Development Goals
Met deze missie omarmt Rabobank ook de UN Sustainable Development Goals. De uitdaging voor de voedselproductiesector ligt in het gezond voeden van een groeiende wereldbevolking richting ten minste 9 miljard mensen, terwijl de beschikbaarheid van geschikte landbouwgrond afneemt en juist de landbouw grote impact heeft op klimaatverandering en milieu. Het doel van de bank is helder: bijdragen aan minstens 60% meer voedselproductie voor 2050, met 50% minder ecologische footprint.
 
Wereldwijd maakt Rabobank zich proactief sterk voor de bevordering van duurzaamheids-certificering van klanten. De bank adviseert hen ook over duurzame productiemethodes en bodemmanagement. Het fonds dat de bank nu samen met UN Environment heeft kunnen opzetten, heeft tot doel andere financiering mogelijk te maken en op die manier klanten in de gelegenheid te stellen om op grote schaal te werken aan landherstel en de bescherming van bossen. Dit heeft een positief effect op hun risicoprofiel, wat leidt tot een makkelijkere toegang tot leningen.

Voortbouwend op bestaande initiatieven
In veel landen is reeds op grote schaal voortgang gerealiseerd door Rabobank. Onder meer in Brazilië, waar Rabobank Integrated Crop, Livestock and Forestry farming (ICLF) stimuleert en financiert. In samenwerking met WWF en lokale partners, is het doel om uitgeputte of verwaarloosde landbouwgrond te herstellen en te verduurzamen. Dit wordt gedaan onder leiding van Braziliaanse boeren, bezitters van in totaal 17 miljoen hectare grond. Samen met klanten en invloedrijke partners zoals UN Environment, WWF en de World Business Council for Sustainable Development, zal Rabobank vergelijkbare initiatieven starten over de hele wereld. Zo wordt er nu een kickstart met Justdiggit voorbereid in Afrika.
 
Dit gezamenlijke initiatief met UN Environment is ontworpen als een open platform waar anderen aan deel kunnen nemen. Rabobank nodigt stakeholders uit de gehele voedsel- en landbouwsector uit om zich aan te sluiten bij het Kickstart Food-programma.
]]>
Persbericht Mon, 16 Oct 2017 18:11:41 GMT 248497
<![CDATA[Rabobank leert kinderen omgaan met geld via augmented reality zakgeld-app]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171016-pinpin-zakgeldapp.html?utm_medium=RSS Rabobank lanceert vandaag Rabo PinPin; een augmented reality-app waarmee kinderen samen met PinPin, een virtuele pinguïn, spelenderwijs en in een veilige omgeving leren omgaan met geld.

Financiële transacties spelen zich hoofdzakelijk af in het digitale domein. Geld wordt daardoor minder tastbaar en dat heeft impact op de financiële ontwikkeling van de jeugd. Volgens Maarten Kolkman, verantwoordelijk voor particuliere klanten bij Rabobank, draagt PinPin bij aan de financiële opvoeding van jonge kinderen. ‘Het is belangrijk dat kinderen op jonge leeftijd leren omgaan met geld en de waarde ervan. Daarmee leggen ze een stevig fundament voor financiële zelfredzaamheid.’
 
Ook onderzoek van Nibud wijst uit dat wie jong met geld om leert gaan, zijn zaakjes later beter op orde heeft. Kolkman vervolgt: ‘Door te kiezen voor een innovatief medium als augmented reality sluiten we aan bij de belevingswereld van kinderen. Dat maakt Rabo PinPin als zakgeld-app uniek en maken we leren omgaan met geld leuk én leerzaam.’
 
Via augmented reality kunnen kinderen PinPin, de bewaker van hun spaargeld, altijd en overal tevoorschijn toveren. Bijvoorbeeld op het schoolplein of aan de ontbijttafel. Door goed voor PinPin te zorgen en met de pinguïn te spelen, verdienen kinderen zogenaamde pegels (virtueel geld). Daarmee kunnen ze nieuwe spullen voor PinPin kopen en raken ze gewend aan digitale, financiële transacties. Dankzij een koppeling met de echte Rabobankrekening kan het kind ook zijn of haar eigen echte saldo checken en spaarpotjes bijhouden. Echte euro’s uitgeven is niet mogelijk met Rabo PinPin.
 
Het idee voor de zakgeld-app komt van de Rabo-klanten zelf. Kolkman: ‘We bespeuren onzekerheid bij ouders rondom het thema financiële opvoeding. Vroeger was het ‘zakgeldmoment’ dé gelegenheid om het met je kinderen over geld te hebben. Dat interactiemoment is er minder dan vroeger en daarom hebben we Rabo PinPin ontwikkeld. Ouders kunnen meekijken via een speciaal oudergedeelte en zien of er geld is bij gekomen, wordt gespaard of is uitgegeven voor PinPin. Dat biedt nu aanleiding om met je kinderen over geld te praten.’
 
Bij de ontwikkeling van Rabo PinPin is Rabobank technisch en strategisch bijgestaan door &samhoud media (gespecialiseerd in de ontwikkeling van virtual en augmented reality ervaringen) en &ranj (internationaal ontwikkelaar op het gebied van applied games). Jip Samhoud, oprichter van &samhoud media en Gaf van Baalen, mede-eigenaar van &ranj, over de app: ‘Het is een vooruitstrevende keuze dat Rabobank augmented reality inzet voor financiële educatie. Realiteit wordt gekoppeld aan de virtuele wereld, zodat de technologie waarde toevoegt voor ouder en kind.’
]]>
Persbericht Mon, 16 Oct 2017 06:33:16 GMT 248549
<![CDATA[EC benoemt Wiebe Draijer tot lid adviesgroep Duurzaamheid]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171012-draijer-ec-appointment.html?utm_medium=RSS Bestuursvoorzitter Wiebe Draijer is benoemd tot lid van een adviesgroep over duurzaamheid van de Europese Commissie. Draijer gaat in een team van dertig experts commissaris Frans Timmermans bijstaan om het beleid te bepalen voor de Duurzame Ontwikkelingsdoelen van de Verenigde Naties.

De 193 lidstaten van de VN hebben zich zeventien doelen gesteld tussen 2015 en 2030, zoals het beëindigen van armoede en honger in de wereld, het realiseren van gendergelijkheid, hoogwaardig onderwijs voor iedereen en duurzame, betaalbare energie.
,,Om een duurzame toekomst voor Europa op te bouwen moeten we de kennis en talenten van een grote groep belanghebbenden gebruiken, van onderaf'', aldus Timmermans. Naast zes individuele leden onder wie Draijer, bestaat het platform uit vertegenwoordigers van onder meer de Europese vakbonden, milieu- en consumentenorganisaties, universiteiten en boeren.
]]>
Persbericht Fri, 13 Oct 2017 18:20:36 GMT 248457
<![CDATA[Rabobank: Economische schade Brexit veel groter dan eerder gedacht ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20171012-brexit-scenariostudie.html?utm_medium=RSS Mocht het Verenigd Koninkrijk niet in staat zijn een handelsverdrag met de Europese Unie te sluiten, dan kan een Brexit de Britse economie cumulatief 450 miljard euro aan economische groei kosten in 2030. Dit komt neer op 13.500 euro per werkende Brit. Ook als een nieuw handelsverdrag wordt gesloten, blijven de kosten nog steeds omvangrijk vergeleken met wanneer de Britten lid zouden blijven van de EU. Doordat Nederland sterke handelsbetrekkingen heeft met het Verenigd Koninkrijk zal het ook hard worden geraakt door de Brexit. De kosten voor ons land zouden op kunnen lopen tot maar liefst 35 miljard euro, wat neerkomt op 4.000 euro per werkende Nederlander. Dat schrijven economen van de Rabobank in hun vandaag verschenen scenariostudie van de Brexit.

In hun studie hebben de economen van RaboResearch gekeken naar drie scenario’s voor de toekomstige handelsrelatie tussen de Europese Unie en het Verenigd Koninkrijk: 1) een ‘harde’ Brexit waarin onderhandelingen tussen het VK en de EU mislukken en niet leiden tot een nieuwe handelsovereenkomst; 2) een vrijhandelsverdrag vergelijkbaar met de overeenkomsten tussen Zwitserland en de EU en 3) een ‘zachte’ Brexit waarin het VK onderdeel blijft van de Europese interne markt maar de douane-unie verlaat. Op basis van de doorrekening van deze scenario’s schat RaboResearch de totale schade voor de Britse economie tot 2030 in op tussen de 450 miljard en 250 miljard euro, vergeleken met wanneer de Britten lid waren gebleven van de EU.
 
Nederland relatief hard geraakt ten opzichte van andere EU-landen 
Nederland heeft sterkere handelsbetrekkingen met het VK dan de meeste andere landen in de Europese Unie. In 2016 ging 10 procent van alle geëxporteerde Nederlandse producten en diensten naar het VK. Rabobank-econoom Raphie Hayat: “Het ligt dan ook in de lijn der verwachting dat de Nederlandse economie door een Brexit harder zal worden geraakt dan de meeste andere EU-landen. Uit onze berekeningen blijkt dat een harde Brexit Nederland tot 4¼ procent bbp-groei kan schelen in 2030, wat neerkomt op meer dan 4.000 euro per werkende Nederlander. Bij een vrijhandelsverdrag en een zachte Brexit is de totale verwachte schade met ongeveer 3 procent bbp-groei op de lange termijn ook nog steeds aanzienlijk.”
 
Negatieve effecten Brexit sterker dan in andere studies
De in de scenariostudie gemeten effecten blijken veel sterker dan die in vergelijkbare studies. Rabobank-econoom Hugo Erken zegt daarover: “Dat komt door twee belangrijke verschillen in de onderzoeksaanpak. Ten eerste houden we rekening met hogere inflatie via hogere importprijzen veroorzaakt door hogere handelsbarrières na de Brexit, wat het reëel beschikbaar inkomen van huishoudens en de particuliere consumptie aantast. Ten tweede schatten wij een arbeidsproductiviteitsmodel specifiek geijkt op de Britse economie waarin we veel meer factoren integraal meenemen dan de meeste andere studies. Dit model stelt ons in staat om meer productiviteitseffecten van een Brexit te kwantificeren. Op basis van onze uitkomsten zou je kunnen concluderen dat het besluit tot een exit uit de EU door de Britten is genomen op een te positieve voorstelling van de negatieve effecten.”
De volledige scenariostudie (NL) en de achterliggende methodiek (EN) kunt u vinden op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Thu, 12 Oct 2017 07:58:14 GMT 248387
<![CDATA[Kwartaalbericht Zuivel: Goede melkprijs biedt perspectief]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/rabobank-global-dairy-quarterly-q3-2017-the-export-engine-warms-up.html?utm_medium=RSS De Nederlandse melkprijs is in juli en augustus gestegen tot ruim 50 procent hoger dan het prijsdal in dezelfde periode vorig jaar. Door de goede melkprijs is de zuivelproductie in Nederland minder hard gedaald dan begin dit jaar werd verwacht, blijkt uit het Kwartaalbericht Zuivel dat Rabobank vandaag heeft uitgebracht. Ook internationaal biedt de goede melkprijs perspectief.

In de drie maanden tot en met juli 2017 is de melkproductie in de EU gestegen met 1,1% in vergelijking met dezelfde periode vorig jaar. Na een stabiel Europees prijsniveau in het eerste halfjaar van 2017 is het melkprijsniveau in de zeven grootste productielanden in juli en augustus gestegen tot een niveau dat 35% hoger ligt dan het prijsdal in dezelfde periode vorig jaar. De prijsverschillen tussen botervet en eiwit blijven records breken door globale melkvettekorten en oplopende eiwitvoorraden. 
Voor het komende kwartaal verwacht de Rabobank dat het prijsverschil tussen vet en eiwit gehandhaafd zal blijven en het wereldwijde productieniveau verder zal toenemen in de voornaamste exportregio’s. Een sterke voorjaarsproductie in Oceanië kan enige druk op de basiszuivelprijzen veroorzaken, maar dit zal geen grote verschuivingen teweeg brengen.  Een toenemende import vanuit Zuidoost- Azië en China zal ervoor zorgen dat de zuivelmarkt ook in het vierde kwartaal van 2017 goed in balans zal blijven.

Situatie in Nederland
Na een stabiel prijsniveau in de eerste helft van 2017 is de Nederlandse melkprijs in juli en augustus gestegen tot een niveau dat ruim 50% hoger ligt dan het prijsdal in dezelfde periode vorig jaar. “De productiedaling is lager dan begin dit jaar werd verwacht”, zegt Marijn Dekkers, sectorspecialist Melkveehouderij. “De goede melkprijzen steunen de productie. Maar de GVE-reductie heeft het Nederlandse productieniveau vanaf het tweede kwartaal tot onder de curve van 2016 laten dalen. Het productievolume over de eerste acht maanden van 2017 ligt 0,4% lager dan het niveau van 2016.”
De melkvetproductie in de eerste 8 maanden ligt ruim 5.400 ton (-1,3%) lager dan dezelfde periode vorig jaar. De huidige melkprijssystematiek, de hogere melkprijzen en de kleinere omvang van de veestapel, motiveerden melkveehouders in de eerste plaats om de productie per koe te verhogen. Hierdoor blijft de vetproductie vooralsnog achter op het niveau van vorig jaar, ondanks de vetrijkere aanpassingen in het rantsoen die momenteel worden doorgevoerd.

Fosfaatrechten: gezond verstand gevraagd
“De huidige prijzen voor opties op fosfaatrechten lijken een indicatie te zijn voor prijsniveaus die per 1 januari niet op te brengen zijn bij gemiddelde melkprijzen. De Rabobank blijft bij het standpunt dat fosfaatrechten binnen vijf jaar volledig afgelost dienen te worden. Na aftrek van de meerkosten voor veekosten, voer, mestafzet, en arbeid is er met de huidige referentieprijzen onvoldoende cash flow om aan aflossingsverplichtingen en renteverplichtingen op fosfaatrechten te voldoen. Gezond verstand is dus gevraagd bij investeringen in fosfaat”, aldus Marijn Dekkers.
 
Liquiditeit: langzaam ontstaat er ruimte
De liquiditeitspositie heeft zich de afgelopen maanden bij de meeste ondernemers positief ontwikkeld. Hogere melkprijzen en goede ruwvoeropbrengsten zorgden voor een verbetering. Deze liquiditeiten kunnen gebruikt worden voor achterstallige investeringen die vorig jaar vooruit zijn geschoven. Tevens is het verstandig om een buffer aan te leggen, mede vanwege de schommelingen van melkprijzen.
 
Het volledige Kwartaalbericht Zuivel vindt u op Rabobank.nl/cijfers-en-trends.
]]>
Persbericht Thu, 05 Oct 2017 10:00:00 GMT 248121
<![CDATA[Tienduizend klanten testen nieuwe versie Rabo Wallet]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/2171005-rabowallet-pilot.html?utm_medium=RSS Tienduizend klanten hebben zich binnen een dag aangemeld voor de testversie van de vernieuwde Rabo Wallet voor Android telefoons. De pilot, die tot medio november duurt, heeft daarmee direct al twee keer zoveel deelnemers als beoogt. Met de Rabo Wallet kunnen klanten met hun telefoon in plaats van hun plastic pas aan de kassa betalen. Naar verwachting komt de app kort na een succesvolle testperiode beschikbaar voor alle particuliere klanten van 16 jaar of ouder met een Android telefoon met NFC.

‘Het enthousiasme om mee te doen aan de pilot is enorm’, zegt Suzan van Eeten, productmanager Kopen & Verkopen van de Rabobank. ‘Aanvankelijk richtten we ons op 5000 klanten. Die hadden zich binnen enkele uren al aangemeld. Daarom hebben we het maximum aantal uitgebreid naar 10.000. Daar houden we het voorlopig bij.
Zowel nieuwe als bestaande Wallet gebruikers hebben de pilot-app gedownload. Van Eeten: “Dat geeft goed perspectief. We zijn blij met de belangstelling en gaan nu aan de slag met alle feedback die we krijgen over het gebruik ervan. De pilot is vooral bedoeld om het gebruiksgemak te optimaliseren. We doen ons best om de app zo snel mogelijk beschikbaar te stellen.”
 
Met de Rabo Wallet kunnen klanten contactloos betalen met de mobiele telefoon, parkeertijd afrekenen zonder muntgeld, klantenkaarten digitaal opslaan en altijd het saldo checken. Zo krijgt de smartphone steeds meer de rol van een digitale portemonnee. De Rabo Wallet is net zo veilig en gemakkelijk als betalen met een plastic bankpas.
 
De vernieuwde Rabo Wallet maakt gebruik van ‘Host Card Emulation’ (HCE) en is geschikt voor de meest gangbare Android telefoons met besturingssysteem 5 (Lollipop) en hoger. Dat maakt de app toegankelijk voor een grotere groep klanten. De vorige versies van de Rabo Wallet konden alleen worden gebruikt in combinatie met een NFC SIM van KPN, Telfort of Simyo of in een reeks toestellen van Samsung. Sinds de introductie van de Rabo Wallet in 2015 is HCE de meest gebruikte techniek geworden in de (Nederlandse) markt. De Rabobank sluit daar op aan.
]]>
Persbericht Thu, 05 Oct 2017 08:00:00 GMT 248160
<![CDATA[Kwartaalbericht: Pluimveesector blijft presteren ondanks tegenslagen ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170919-poultry-quarterly-q3.html?utm_medium=RSS De voortdurende uitbraken van vogelgriep hebben de pluimvee-industrie op scherp gezet. Toch heeft de sector zich sterk verdedigd. In dat licht is de exportdaling van pluimveevlees van slechts 1% een goede prestatie, aangezien de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties, zo concludeert Rabobank in het vandaag verschenen Kwartaalbericht Pluimvee. De bank voorziet een positief tweede halfjaar van 2017.

De broedeimarkt kampte na een voorspoedig eerste kwartaal met dalende prijzen. De sector is recent ook geraakt in de fipronil-affaire. De blokkade van ruim 200.000 moederdieren leidde tot een lager aanbod . De impact op de individuele bedrijven is groot, evenzo als in de legsector. De fipronilcrisis is niet tot de vleesmarkt doorgedrongen. Rabobank zal individuele bedrijven met perspectief helpen door deze lastige periode heen te komen. 
De Europese pluimvee-industrie heeft een turbulente periode achter de rug met uitbraken van vogelgriep van het 4e kwartaal 2016 tot en met het 2e kwartaal 2017. In Europa hebben meer dan duizend uitbraken plaatsgevonden, bij zowel wilde vogels als commercieel gehouden pluimvee. Als gevolg hiervan zijn veel dieren geruimd, golden er exportrestricties voor getroffen gebieden en is er een (tijdelijke) rem op uitbreidingen gekomen. Vanaf april is het aantal uitbraken van vogelgriep flink gedaald, maar de situatie is nog steeds onzeker.
 
Marktprijzen
- De marktprijzen voor pluimveevlees zijn mede door de geschetste markteffecten op niveau gebleven. Vanaf mei zijn de prijzen zelfs gestegen, waarna het aanbod redelijk krap bleef.
- De exportdaling van 1% is een goede prestatie geweest van de Europese pluimvee-industrie, vooral omdat de markt zeer uitdagend was door de vele exportrestricties. De industrie heeft grote flexibiliteit getoond om de dalingen in belangrijke exportmarkten op te vangen.
- Daar waar de prijzen voor hele bevroren kuikens in Europa over het eerste half jaar 1,8% boven het niveau van 2016 liggen, ligt de marktnotering (BCP) in Nederland achter op die van vorig jaar. De BCP lijkt hiermee niet een volledige weerspiegeling van de marktsituatie.
- De marges voor de pluimveehouders zijn in deze periode wel gestegen door een daling van voerkosten en een stijging van de toeslag. Hiermee maakt de toeslag meer dan de helft van de uitbetaalprijs uit.
Vooruitzicht
De Rabobank voorziet een positief tweede half jaar van 2017. Discipline op het gebied van aanbod is hierbij een belangrijke factor. In Nederland zijn de mogelijkheden voor groei relatief beperkt, vanwege het stelsel van pluimveerechten die door een beperkte beschikbaarheid een hoge prijs hebben. Uitbreiding is daardoor economisch niet rendabel. Het is belangrijk dat de sector geen nadelige effecten van de fipronil-affaire in de legsector ondervindt.
 
Positie individuele bedrijf bepaalt toekomstperspectief
De positie van het individuele bedrijf bepaalt steeds meer het toekomstperspectief. Zo zullen in Noord-Brabant de komende jaren versneld investeringen plaatsvinden in emissiereductie, door de aangescherpte eisen van de provincie en de extra regels die gelden bij nieuwbouw in Noord-Brabant en Gelderland. Bedrijven in deze provincies hebben hierdoor een kostprijsnadeel ten opzichte van hun concurrenten elders in het land.
 
Van belang zijn ook de prestaties van het bedrijf,  de onderhoudsstatus en de fase waarin de ondernemer verkeert. Er bestaan grote verschillen tussen pluimveebedrijven onderling in het economisch resultaat. Bedrijven met asbestdaken zien zich de komende jaren met extra kosten geconfronteerd. De Rabobank raadt ondernemers aan om niet tot het laatste moment te wachten met renoveren. In de toekomst zal de capaciteit om daken te saneren en renoveren steeds vaker beperkende factor zijn, waardoor de kosten kunnen toenemen.
 
Het volledige kwartaalbericht staat hier.
]]>
Persbericht Tue, 19 Sep 2017 12:21:01 GMT 247898
<![CDATA[Rabobank: Met investeringen blijft Nederland ook in de toekomst fraaie economische cijfers noteren]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2017/20170914-EQ3.html?utm_medium=RSS Dankzij stijgende export, toegenomen woninginvesteringen en kooplustige consumenten wordt 2017 een buitengewoon goed jaar voor de Nederlandse economie. Het bruto binnenlands product (bbp) groeit naar verwachting met 3,3 procent. Daarmee is Nederland een van de koplopers binnen de eurozone, waar economieën dit jaar met gemiddeld 2,1 procent groeien. Ook in 2018 groeit de Nederlandse economie naar verwachting harder dan die van veel andere eurolanden. Met investeringen in onder meer onderwijs en innovatie kan Nederland die plek in de voorhoede prolongeren. Dat schrijven economen van de Rabobank vandaag in hun Economisch Kwartaalbericht.

De rooskleurige cijfers voor dit jaar zijn namelijk geen voorbode van blijvende voorspoed na 2018, vertelt Rabobank-econoom Jesse Groenewegen: ‘Na een lange crisis zit de economie bijna weer op haar potentiële productieniveau. Dit betekent dat de jaren van hoge inhaalgroei zoals we nu zien voorbij zijn. Wellicht groeit de economie tijdelijk nog boven haar potentieel, maar uiteindelijk is het structurele groeivermogen weer leidend.’ Dat ligt volgens Groenewegen naar schatting op een magere 1,2 procent per jaar. ‘Door te investeren in het verhogen van bijvoorbeeld de arbeidsproductiviteit kunnen we het momentum dat we nu hebben vasthouden’, legt hij uit. ’En door de lasten op arbeid te verlagen zorgen we ervoor dat meer mensen van de groei profiteren.’ De Rabobank-econoom vindt daarnaast dat er een schone taak ligt voor een nieuw kabinet om te zorgen dat het Nederlandse bbp duurzaam wordt verdiend, bijvoorbeeld door in te zetten op een klimaatwet.
 
Wereldeconomie: internationale zorgen uiten zich (nog) niet in lagere wereldwijde groei
Economieën wereldwijd hebben in de eerste helft van het jaar beter gepresteerd dan verwacht. Rabobank-econoom Maartje Wijffelaars: ‘We hebben onze groeiraming voor de mondiale economie voor 2017 iets naar boven bijgesteld, naar 3,5 procent. Dat is harder dan in 2016, toen de wereldeconomie met 3,2 procent groeide.’ Wijffelaars legt uit dat de economie zowel in opkomende landen als in de ontwikkelde wereld aantrekt, met uitzondering van China, het Verenigd Koninkrijk en India. ‘De Indiase regering heeft veelgebruikte roepie-biljetten uit omloop gehaald in een poging zwart geld aan te pakken. Maar doordat het land voor een belangrijk deel op cash draait, hebben de binnenlandse uitgaven door de maatregel een flinke knauw gekregen.’ Rabobank verwacht wereldwijd 3,6 procent groei in 2018, iets meer dan dit jaar, maar Wijffelaars wijst er wel op dat de internationale onrust nog niet uit de lucht is, onder meer door de spanningen tussen de Verenigde Staten, China en Noord-Korea.
 
Het volledige Economisch Kwartaalbericht vindt u op: www.rabobank.com/economie
]]>
Persbericht Thu, 14 Sep 2017 08:00:00 GMT 247790