press releases https://www.rabobank.com/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Rabobank is voornemens om eind 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201021-rabobank-intends-to-make-a-distribution-in-the-form-of-rabobank-certificates-at-the-end-of-2020.html?utm_medium=RSS Rabobank kondigt aan voornemens te zijn om in december 2020 een uitzonderlijke vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten te betalen aan beleggers die certificaten bezitten op een nog nader te bepalen toekomstige datum. Dit komt omgerekend neer op ongeveer € 1,625 per Rabobank Certificaat. Deze voorgenomen vergoeding is nog ter discretie van de raad van bestuur van Rabobank. Verdere details worden te zijner tijd bekend gemaakt.

Op 13 augustus 2020 liet Rabobank weten zich te houden aan de geactualiseerde aanbeveling van de ECB (gepubliceerd op 28 juli 2020) en over 2020 geen vergoeding in contanten uit te keren op Rabobank Certificaten. De bank heeft toen ook aangekondigd een eventuele vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten zorgvuldig te onderzoeken. Dit onderzoek is nu afgerond, met als resultaat de intentie om in december 2020 een uitkering te doen in de vorm van Rabobank Certificaten.

De voorgenomen vergoeding zal op zichzelf geen invloed hebben op de solide kapitaalpositie van Rabobank, noch op de Common Equity Tier 1 (CET1) ratio. Het behoud van een solide kapitaalbasis blijft prioriteit om klanten in deze uitdagende tijden zo goed mogelijk te kunnen blijven bedienen.

Bas Brouwers, CFO van Rabobank: ‘COVID-19 heeft nog steeds grote impact op de wereld en de economie. Als coöperatieve bank blijft het onze prioriteit om de economie te ondersteunen en onze klanten door deze crisis te helpen. Ook erkennen we de impact op onze particuliere en institutionele beleggers van het feit dat Rabobank zich houdt aan de ECB aanbevelingen. De voorgenomen vergoeding in de vorm van Rabobank Certificaten beschouwen wij als een uitzonderlijke maatregel in deze ongekende tijden'.

Rabobank zal verdere updates en aankondigingen van de toezichthouders nauwlettend volgen. Uitkeringen op Rabobank Certificaten zijn volledig discretionair. De raad van bestuur van Rabobank kan altijd beslissen of er al dan niet een uitkering zal plaatsvinden, evenals de hoogte en vorm van uitkeringen.

Euronext kan de verhandelingswijze voor Rabobank Certificaten wijzigen na deze en elke toekomstige aankondiging van Rabobank. Meer informatie over de Rabobank Certificaten en de verhandelingswijze zoals deze wordt toegepast door Euronext, is beschikbaar op www.rabobank.com/certificaten.

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 21 oktober 2020, 17:50 CET

]]>
Persbericht Wed, 21 Oct 2020 17:50:00 GMT 265462
<![CDATA[Rabobank biedt als eerste in Nederland bankrekening voor tokens]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20201005-rabobank-first-bank-in-the-netherlands-to-offer-bank-account-for-utility-token.html?utm_medium=RSS Rabobank faciliteert vanaf vandaag een bankrekening voor Stichting 2Tokens. Hiermee is Rabobank de eerste bank in Nederland die het betalen voor tokens mogelijk maakt. Dit betekent een grote stap voorwaarts in de toepassingsmogelijkheden van dit digitale waardemiddel.

Stichting 2Tokens verkoopt zogenaamde utility tokens (TWO-tokens), die via iDeal in euro kunnen worden gekocht. Door het kopen van TWO-tokens wordt je partner van de stichting en kun je gebruikmaken van activiteiten die de stichting organiseert rondom tokenisatie, zoals masterclasses, workshops en andere evenementen. Vanaf nu kan iedereen met een Nederlandse bankrekening tokens kopen, waarmee zij exclusieve toegang krijgen tot educatief materiaal.

2Tokens is opgericht als gesubsidieerd project met als doel de verschillende toepassingsmogelijkheden van tokens te onderzoeken. Tokenisatie is een innovatie op het gebied van digitale waardemiddelen die toegepast kan worden met behulp van blockchain-technologie. De eigenschappen van deze tokens zijn programmeerbaar. Zo kan een TWO token maar één keer worden uitgegeven en gebruikt. Door het gebruik van blockchain-technologie kunnen tokens niet worden vervalst. Daarmee is het een veilig middel. Een toepassing van tokenisatie is bijvoorbeeld het opdelen van vastgoed in meerdere tokens, zodat het mogelijk is voor grote groepen mensen om eigendom van een object op een efficiënte en transparante manier te delen. Zo ontstaat ook een nieuwe vorm van micro-financiering.

‘We zijn blij met de inhoudelijke bijdragen vanuit Rabobank, het faciliteren van een bankrekening voor de stichting helpt ons het Nederlandse token-ecosysteem nog beter te ondersteunen”, aldus Alex Bausch, voorzitter Stichting 2Tokens.

Naast Rabobank zijn CMS, Dusk Network, WatsonLaw, DataFloq, YES!Delft en verschillende toezichthouders bij 2Tokens betrokken.

Rabobank is al enkele jaren met blockchaintechnologie aan de slag. Zo heeft de bank al twee blockchainplatformen in productie ( en ). De bank werkt actief aan blockchaintoepassingen voor food & agri, vastgoed, identity en HR.

“Vanuit Rabobank zien we verschillende toepassingen voor tokenisatie. Zo zou je een vastgoedobject, landbouwgrond of een start-up kunnen ‘opknippen’ in heel veel kleine stukjes, waardoor je voor een laag bedrag daarin kunt investeren. Zo zou je op jonge leeftijd al deeleigenaar kunnen zijn van heel veel, hele kleine stukjes vastgoed.” aldus Djuri Baars, Lead Blockchain Team bij Rabobank.

Het project wordt afgesloten met een virtueel evenement op donderdag 8 oktober. Deelname is kosteloos door middel van registratie via de 2Tokens-website. Op deze website vind je ook meer informatie over de toepassingen van tokenisatie en de activiteiten van Stichting 2Tokens.

Gepubliceerd: 6 oktober 2020, 10:00 CET]]>
Persbericht Tue, 06 Oct 2020 10:00:31 GMT 269408
<![CDATA[Ook Rabobank gaat negatieve rente rekenen voor tegoeden boven 250.000 Euro]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200930-rabobank-next-bank-to-introduce-negative-interest-rates-for-balances-over-eur-250000-euro.html?utm_medium=RSS Rabobank wijzigt de rente voor haar betaal-, spaar- en beleggersrekeningen vanwege de aanhoudende lage rente in de markt. De aanpassing van de tarieven gaat in vanaf 1 januari 2021. Vanaf dan geldt voor zowel particuliere als zakelijke klanten voor het deel van het tegoed boven € 250.000 een creditrente van – 0,5%. De rente wordt berekend per rekening.

Voor particuliere klanten met een saldo tot en met € 250.000 verandert er niets. Op particuliere spaar- en beleggersrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 250.000 een rente van 0,01%. Op de particuliere betaalrekeningen blijft de rente 0% voor tegoeden tot en met € 250.000.

Ook voor zakelijke klanten met een tegoed tot en met € 250.000 verandert er niets. Op zakelijke spaarrekeningen vergoedt Rabobank tot en met € 100.000 een rente van 0,01%, daarboven is de rente 0% tot en met € 250.000. Op de betaal- en beleggersrekeningen blijft de rente 0% voor het deel van het tegoed tot en met € 250.000.

Met deze aanpassingen blijft 98,7% van alle particuliere en zakelijke klanten nog steeds gevrijwaard van negatieve rente. Rabobank wil graag zo lang als mogelijk deze groep en ook de drempel waarover het gaat zo groot mogelijk houden, maar kan daar gezien de aanhoudende lage rentes helaas geen garanties op geven.

Ondanks dat de rente al geruime tijd laag is, blijven klanten sparen. Dat moedigt Rabobank ook ten zeerste aan, ‘financiële zelfredzaamheid’ staat hoog op haar maatschappelijke agenda. Het is belangrijk om een buffer te hebben voor bijvoorbeeld onverwachte uitgaven, studie van de kinderen, gevolgen van COVID of eerder stoppen met werken.>/p>

Gepubliceerd: 30 september 2020, 14:30 CET

]]>
Persbericht Wed, 30 Sep 2020 14:30:00 GMT 269375
<![CDATA[Grootste verduurzamingsslag in land- en tuinbouw te behalen door invoering doelenbeleid]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200923-VisieFA-2030.html?utm_medium=RSS Een kentering in overheidsbeleid van sturing op middelen naar sturing op doelen is nodig voor een toekomstbestendige en duurzame Nederlandse agrarische sector. Ondernemers kunnen hierdoor de regie in handen nemen en zelf invulling geven aan doelen op bijvoorbeeld het gebied van klimaat, biodiversiteit en waterberging. Tegelijkertijd zijn scherpere keuzes noodzakelijk in de verdeling van milieugebruiksruimte, waarbij grondgebonden sectoren als akkerbouw en melkveehouderij de meeste aanspraak maken volgens Rabobank. Dat blijkt uit de Visie Land- en Tuinbouw 2030 die Rabobank woensdag publiceerde. Deze visie is koersbepalend voor de bank in de Nederlandse agrarische sector de komende jaren.

In de visie “Waardering voor jouw onderneming & kwaliteit van leven voor de maatschappij – Toekomstbestendige land- en tuinbouw in 2030” maakt Rabobank een verkenning tot 2030 om een beeld te krijgen van de aanpassingen die dit decennium nodig zijn om de land- en tuinbouwsector toekomstbestendig te houden. De visie is tot stand gekomen onder leiding van directeur Food & Agri Nederland Carin van Huët, met medewerking van diverse geledingen van de bank, Rabobankklanten en de WUR.

Pleidooi voor doelenbeleid overheid
“Een ondernemer kan zijn euro maar een keer uitgeven,” betoogt Carin van Huët, “Daarom moeten we er met de hele sector voor zorgen dat de randvoorwaarden kloppen. Zo is doelenbeleid vanuit de overheid meer passend bij de uitdagingen waar we voor staan.” Doorgaan met het huidige middelenbeleid met generieke dwingende maatregelen leidt tot een sector die ‘doodgereguleerd’ wordt, stelt de bank in de visie. “We zien fors meer potentie in verduurzaming door een beleid dat doelstellingen formuleert. Dat leidt tot meer ondernemerschap en innovatie bij ondernemers die met maatwerk deze doelen realiseren en via metingen laten zien dat ze voldoen aan het beleid,” stelt Van Huët.

Het is een stap die meer verantwoordelijkheid legt bij de ondernemers. Die hebben ook wel in de melk te brokkelen, legt de Rabobankdirecteur uit: “Het debat over milieugebruiksruimte voor land- en tuinbouwproductie is een afweging tussen economisch belang en doelstellingen qua milieu, natuur, klimaat en biodiversiteit. De toegevoegde waarde van land- en tuinbouwketens aan de economie is 51 miljard euro, goed voor 8 procent van de nationale werkgelegenheid, ruim de helft van het handelsoverschot van de Nederlandse economie van 56,6 miljard euro komt uit de F&A-sector. We geloven in het aanreiken van kansen in plaats van regels. Agrariërs zijn ondernemers, en prima in staat om vanuit die kansen milieulast te verlagen. Daarom zien we kansen voor de sector om de regie van dit debat naar zich toe te trekken.”

Verdeling milieugebruiksruimte
Rabobank pleit voor het handhaven van schotten tussen de land- en tuinbouw en de rest van de economie, en voor een gerichte verdeling van de milieugebruiksruimte tussen agrarische sectoren. Voor elke sector is toekomst. De doelstellingen voor het verlagen van de milieubelasting zullen echter per sector verschillen, omdat de potentie hierin verschilt. Grondgebonden sectoren als akkerbouw en melkveehouderij maken de meeste aanspraak op de milieugebruiksruimte omdat effecten op het milieu door de productie in de open lucht niet tot nul terug zijn te brengen. Niet-grondgebonden sectoren, zoals de intensieve veehouderij en de glastuinbouw, maken minder aanspraak op de milieugebruiksruimte, daar deze sectoren meer mogelijkheden hebben om milieueffecten te verminderen.

Rol Rabobank
Om in deze transities te faciliteren wil Rabobank de meetbaarheid en inzichtelijkheid van milieuprestaties vergroten. “Dat is nu al onze praktijk, we doen het bijvoorbeeld met onze sectorspecifieke duurzaamheidsmatrices om onze klanten te scoren, een ander voorbeeld is onze biodiversiteitsmonitor. Dergelijke middelen zijn een absolute voorwaarde om succesvol doelenbeleid in te kunnen voeren,” vertelt Carin van Huët. Rabobank werkt daarnaast aan de ontwikkeling van financieringsoplossingen voor circulaire land- en tuinbouw, en neemt daarbij een deel van het innovatierisico voor eigen rekening. De bank zal zich ook toeleggen op ontwikkeling van financiële diensten voor bedrijven die in de toekomst in aanmerking komen voor warme sanering. “Als coöperatieve bank zijn we zeer gedreven om een rol te spelen in het maatschappelijk debat rond het brede voedselvraagstuk, om zo producenten, consumenten, boeren en burgers met elkaar te verbinden. Dat doen we al, bijvoorbeeld met ons Food Forward programma. Die inzet voor meer wederzijds begrip zetten we onverdroten voort,” aldus Van Huët.

]]>
Persbericht Wed, 23 Sep 2020 15:00:00 GMT 269258
<![CDATA[Rabobank realiseert nettowinst van EUR 227 miljoen over het eerste halfjaar van 2020]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200813-rabobank-posts-net-result-of-eur-227-million-for-first-half-year-2020.html?utm_medium=RSS In het eerste halfjaar van 2020 had de coronacrisis grote invloed op Rabobank en haar klanten. Rabobank behoudt een sterke kapitaal- en liquiditeitspositie en realiseerde een nettowinst van EUR 227 miljoen.

‘De omstandigheden zijn nooit eerder zo snel veranderd als afgelopen halfjaar. De impact van COVID-19 is enorm. Er is bovenal sprake van een gezondheidscrisis die wereldwijd groot leed heeft veroorzaakt en dat tot op de dag van vandaag nog steeds doet. De economie wordt hard geraakt. Onze klanten en onze collega’s hebben allen te kampen met de vele, soms ingrijpende consequenties van het coronavirus. Bovendien is de pandemie nog niet voorbij.

Dankzij de consequente uitvoering van onze strategie stonden we er goed voor toen het virus uitbrak. Onze sterke buffers zorgen voor een goede uitgangspositie om deze moeilijke periode te overbruggen en om zowel onze klanten als de economie te ondersteunen. We hebben ons in een korte tijd kunnen aanpassen aan de nieuwe realiteit, waarbij de dienstverlening aan onze klanten gewoon door ging, veelal digitaal. In totaal hebben we zo’n 80.000 klanten tijdelijke financiële verlichting kunnen bieden (72.500 zakelijke en 7.500 particuliere klanten).

Centrale banken namen de afgelopen periode diverse maatregelen om de economie te ondersteunen. Deze zijn erop gericht om huishoudens, het mkb en zakelijke klanten met extra liquiditeitsbehoeften te financieren. In maart 2020 heeft de Europese Centrale Bank (ECB) een aanbeveling gedaan aan banken om ten minste tot 1 oktober 2020 geen dividend uit te keren. In een aanbeveling die de ECB op 28 juli 2020 publiceerde, heeft zij aangekondigd deze periode te verlengen tot 1 januari 2021. Rabobank houdt zich aan beide aanbevelingen en zal gedurende het gehele jaar 2020 geen uitkeringen in contanten doen op Rabobank Certificaten. De geactualiseerde aanbeveling sluit niet uit dat Rabobank een eventuele uitkering in de vorm van Rabobank Certificaten kan doen. We onderzoeken dit zorgvuldig en met behoud van onze discretionaire bevoegdheid. We willen benadrukken dat we veel waarde blijven hechten aan onze langdurige relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders.

In de dagelijkse bankpraktijk zagen we een toenemend gebruik van digitale dienstverlening door onze klanten. We hebben in korte tijd ons online kredietplatform kunnen inzetten om geautomatiseerd aanvragen van mkb’ers voor uitstel van aflossingen sneller af te handelen. Online adviesgesprekken voor een hypotheek zijn in een paar weken tijd gemeengoed geworden. Een ander mooi initiatief dat ontstond was de campagne om lokale voedselproducenten te ondersteunen bij het opzetten van korte voedselketens. Onze inspanningen op het gebied van duurzaamheid werden wederom erkend door Sustainalytics. Zij gaven Rabobank opnieuw de hoogste rating uit een groep van 374 gediversifieerde banken.

Thuiswerken is het ‘nieuwe normaal’ geworden. Onze medewerkers hebben zich snel aangepast aan werken in een online omgeving. COVID-19 heeft ons geleerd dat het 'oude normaal', in een volle trein naar het werk of vastzitten in het verkeer, helemaal niet zo normaal was. Onze dank gaat uit naar al onze collega’s die tomeloze inzet en flexibiliteit toonden, ondanks alle uitdagingen die COVID-19 voor iedereen met zich meebracht.’

De nettowinst over het eerste halfjaar van 2020 bedraagt EUR 227 miljoen. Het in vergelijking met het eerste halfjaar van 2019 lagere resultaat is voornamelijk toe te schrijven aan de impact van COVID-19. Ook de aanhoudende lage renteomgeving is van invloed geweest. De effecten van de coronacrisis zijn vooral zichtbaar in de significant hogere toevoeging aan de kredietvoorzieningen. Deze zijn toegenomen tot EUR 1.442 (H1 2019: 440) miljoen, wat overeenkomt met 69 basispunten (H1 2019: 23) van de gemiddelde leningportefeuille. De inkomsten bleven achter door verminderde activiteiten in het economisch verkeer in combinatie met negatieve herwaarderingen van activa als gevolg van COVID-19. De neerwaartse trend in de operationele kosten zette door, mede door de deconsolidatie in 2019 van onze dochteronderneming RNA in de Verenigde Staten. De cost/income ratio is gestegen naar 65,3%.

Met EUR 415,4 miljard bleef de leningenportefeuille relatief stabiel. Als gevolg van onze strategische focus is de leningenportefeuille in Food & Agri-sector toegenomen tot EUR 108,3 miljard, een stijging van EUR 1,1 miljard. Met een aandeel van 22% blijft Rabobank marktleider in de Nederlandse hypothekenmarkt.

De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten zijn in de eerste helft van 2020 gestegen met EUR 23,0 miljard (+8%). Dit is in lijn met de algemene trend in de Nederlandse spaarmarkt, die is gegroeid door de effecten van COVID-19. Ook het seizoenseffect van vakantiegeld is zichtbaar in deze stijging.

De kapitaalpositie van Rabobank is robuust gebleven. De common equity tier 1 (CET 1) ratio is gestegen tot 16,6% en ligt daarmee ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de eigen doelstelling van minimaal 14%. Wederom is bewezen dat Rabobank in turbulente omstandigheden uitstekende toegang houdt tot de geld- en kapitaalmarkt, onder andere door het doen van een aantal fundingtransacties in verschillende vormen en valuta’s. Het rendement op het eigen vermogen bedroeg 1,1% (5,9% in H1 2019).

Vooruitblikkend op het tweede halfjaar van 2020 meldt Wiebe Draijer: ‘Onzekerheid voert de boventoon, vooral vanwege de onduidelijkheid over de duur en het verdere verloop van de pandemie en over de maatregelen om het virus te bedwingen. Conform onze missie Growing a better world together blijven wij ons inspannen om onze klanten door de crisis te loodsen. De ruimhartige maatregelen van de overheid en onze eigen initiatieven om klanten te ondersteunen zullen echter niet voor iedereen toereikend zijn. Ook wij gaan de impact van COVID-19 terugzien in de resultaten over geheel 2020. Onze scherpe focus op beperking van onze kosten blijft hoog.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem blijft ook het komend half jaar de hoogste prioriteit houden. Een grote mijlpaal is de oprichting van Transaction Monitoring Nederland (TMNL). Samen met andere Nederlandse banken bundelen wij de krachten om financiële criminaliteit te bestrijden, bovenop onze eigen initiatieven op het gebied van transactiemonitoring. We gaan door met publiek-private samenwerkingsverbanden rond thema's als Trade Based Money Laundering.

Binnen Rabobank blijven ieders inspanningen onverminderd gericht op het bijdragen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie. Het onderzoek van DNB of Rabobank per 1 april 2020 aan alle eisen van de Last onder Dwangsom heeft voldaan, is gaande. Het is nog niet bekend wanneer DNB haar onderzoek afrondt en wat de bevindingen zullen zijn.

Wij zullen de kern van ons bankbedrijf blijven versterken, gedreven door onze duidelijke missie en strategische agenda. Als coöperatieve bank blijven wij onze klanten diensten aanbieden die ook bijdragen aan wereldwijde transities.

Gepubliceerd: 13 augustus 2020, 7:30 CET

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Thu, 13 Aug 2020 07:30:00 GMT 267855
<![CDATA[Publicatie halfjaarcijfers 13 augustus 2020]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200805-publication-interim-results-on-august-13-2020.html?utm_medium=RSS Op donderdag 13 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2020. Om 7.30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en een infographic gepubliceerd.

Om 9.00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers tijdens een webinar voor de pers de halfjaarcijfers toe. In de middag volgt een webinar voor analisten en institutionele beleggers om 14.00 uur. Dit webinar vindt plaats in het Engels.

Vanaf 12.00 uur is de terugkijklink van het webinar voor de pers beschikbaar op deze website. De terugkijklink van het webinar voor analisten is vanaf 15.30 uur beschikbaar. De presentaties zijn vanaf 9.00 u al te raadplegen.

Gepubliceerd: 5 augustus 2020, 9:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 05 Aug 2020 09:00:00 GMT 267397
<![CDATA[Rabobank behoudt nummer-1 positie in Sustainalytics categorie gediversifieerde banken]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200701-rabobank-maintains-number-one-position-among-diversified-banks-according-to-sustainalytics.html?utm_medium=RSS Sustainalytics, een toonaangevende internationale onderneming op het gebied van ESG-onderzoek en ratings, heeft Rabobank een Environmental Social Governance (ESG) Risk Rating-score toegekend. Na beoordeling van de duurzaamheidsprestaties van gediversifieerde banken voert Rabobank voor het tweede jaar op rij de ranglijst aan van de 374 ondernemingen in deze subsector.

Sustainalytics is een wereldwijde organisatie op het gebied van duurzaamheidsonderzoeken en -ratings voor institutionele beleggers. Volgens de organisatie loopt Rabobank een verwaarloosbaar risico voor verschillende ESG-criteria die relevant zijn voor banken, waaronder ESG-integratie in bedrijfsfinanciering en een verantwoord productaanbod.

Bij de beoordeling wordt rekening gehouden met het duurzaamheidsbeleid van Rabobank, hoe dit beleid in de praktijk wordt toegepast en geïntegreerd in de dienstverlening, alsmede de benadering van risico. Ook financiële inclusie wordt gemeten, zoals initiatieven gericht op betere toegang tot financiële diensten voor mensen met een beperking. Rabobank behaalde ook de maximale score voor haar antidiscriminatie- en diversiteitspraktijken. Op de overkoepelende ESG-ranglijst van Sustainalytics, met meer dan 12.000 ondernemingen uit diverse sectoren, staat Rabobank als hoogst genoteerde gediversifieerde bank op de 58e plaats.

Bas Rüter, directeur duurzaamheid Rabobank: “Bij de beoordeling houdt Sustainalytics rekening met het duurzaamheidsbeleid, hoe de bank dit beleid in de praktijk toepast en integreert in haar dienstverlening, en de benadering van risico. Dit resultaat bevestigt niet alleen onze duurzaamheidsambities met Growing a Better World Together; het laat ook zien dat we onze beloftes als duurzame, coöperatieve bank nakomen. In het kort: wij doen wat we beloven."

Rabobank blijft aandacht besteden aan duurzaamheidsthema's, samen met Sustainalytics als belangrijke normgevende organisatie.

De aan Rabobank toegekende ESG Risk Rating komt overeen met de publieke perceptie van Rabobank's prestaties. Rabobank is door consumenten verkozen tot de  in de categorie banken, zo maakte de Sustainable Brand Index bekend in mei jl.

Gepubliceerd: 1 juli 2020, 13:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 01 Jul 2020 13:00:00 GMT 267191
<![CDATA[Vestas, Rabobank en Windpark Zeewolde slaan handen ineen voor grootste onshore windproject van Nederland]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200625-rabobank-vestas-and-windpark-zeewolde-partner-up-to-build-netherlands-largest-onshore-wind-project.html?utm_medium=RSS Windpark Zeewolde B.V., Vestas en Rabobank hebben contracten afgesloten voor de bouw van 83 windturbines en de financiering rond gekregen voor het project Windpark Zeewolde.

Windpark Zeewolde B.V., een unieke samenwerking van meer dan 200 lokale boeren, inwoners en ondernemers, heeft een order geplaatst voor 83 Vestas windenergieturbines van in totaal 322 MW voor het windproject Windpark Zeewolde. Het project ligt aan de rand van Zeewolde, vlakbij het IJsselmeer, op een oppervlakte van ruim 300 vierkante kilometer.

In het gebied staan momenteel meer dan 200 turbines die zullen worden vervangen door nieuwe Vestas-turbines die bijna driemaal meer energie zullen genereren dan de huidige turbines.

De financiering van het windpark wordt verstrekt door de Rabobank. De Rabobank zal voor de bouw van het project zowel een achtergestelde lening als de projectlening (circa EUR 500 miljoen) verstrekken. De Rabobank wil vanwege de energietransitie de financiering van dit project graag ondersteunen. Daarnaast past de coöperatieve structuur goed bij een groot deel van het klantenbestand van de bank.

Vestas levert maatwerk dat bestaat uit turbinevarianten van de 2 MW- en 4 MW-platforms en een 20-jarig Active Output Management (AOM 5000)-contract. Hierdoor wordt de jaarlijkse energieproductie gemaximaliseerd en voldaan aan lokale regelgeving.

"We zijn ervan overtuigd dat we met Vestas en Rabobank sterke partners hebben gecontracteerd waarmee we het windpark nu snel en efficiënt kunnen realiseren", zegt Sjoerd Sieburgh Sjoerdsma, Algemeen Directeur van Windpark Zeewolde B.V. “In oktober 2019 zijn we al begonnen met de bouw van het onderstation en de infrastructuur. Dit was mogelijk door de eigen financiering van onze gemeenschap. Dit toont het vertrouwen en de ondernemersgeest van onze gemeenschap. Met Vestas en Rabobank kunnen we nu beginnen met de bouw van de turbines.”

"Ik ben verheugd dat onze nieuwe klant Windpark Zeewolde B.V. Vestas heeft gekozen als partner voor zo'n uniek windenergieproject in mijn thuisland. Het betekent een grote stap voor duurzame stroomvoorziening in de regio en we kijken er naar uit om samen met onze partners bij te dragen aan het grootste community-windpark in Europa en het grootste onshore windparkproject van Nederland”, zegt Nils de Baar, President van Vestas Noord- en Centraal-Europa. "Door gebruik te maken van op maat gemaakte windenergieoplossingen met de laagste gestandaardiseerde energiekosten, zal dit project, waarbij meer dan 90% van de gemeenschap die in projectgebied woont en zich heeft verenigd als aandeelhouders, de jaarlijkse energieproductie bijna verdrievoudigen."

Rabobank werd vertegenwoordigd door Pieter Plantinga, Executive Director Project Finance. Hij voegt toe: “Zo’n beetje alles wat ons leven aangenaam maakt is beschikbaar met een druk op een knop. Aan, of uit, het kost alleen wat energie. Rabobank wil er als coöperatieve bank voor zorgen dat we de energie die daarvoor nodig is zo snel mogelijk te verduurzamen. Het financieren van een windpark van deze omvang vergt een maandenlange inspanning van alle betrokkenen. Maar het is het waard, want dit project is een cruciale stap in het behalen van de doelen van het Nederlandse Klimaatakkoord. Dat de omgeving Zeewolde in de opbrengst van dit park mee kan profiteren is een pluspunt en past bij ons als coöperatieve bank.”

De bouw van de windturbines start naar verwachting in het eerste kwartaal van 2021. Het volledige park zal in 2022 gereed zijn en het wordt het grootste onshore windpark van Nederland en het grootste community-windpark in Europa. Het windpark zal elektriciteit opwekken voor meer dan 250.000 lokale huishoudens.

Gepubliceerd: 25 juni 2020, 13:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 25 Jun 2020 15:00:00 GMT 267116
<![CDATA[Rabobank geeft update over impact COVID-19]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200520-rabobank-provides-an-update-on-covid-19-impact.html?utm_medium=RSS Vandaag geeft Rabobank een update over de verwachte impact van de COVID-19 pandemie op de bank en haar klanten. De update betreft geen financiële kwartaalrapportage. Over haar financiële positie en resultaten publiceert Rabobank zoals gebruikelijk halfjaarlijks.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie: ‘COVID-19 heeft niet alleen grote impact op de gezondheid, maar raakt ook de (inter)nationale economie hard. Ook onze klanten en wijzelf worden geraakt. Rabobank is met haar solide kapitaal- en liquiditeitspositie, sterke strategische focus en haar coöperatieve wortels goed gepositioneerd om klanten en medewerkers daar waar mogelijk bij te staan in de crisis.’

Bas Brouwers, CFO van Rabobank voegt toe: ‘We beschikken over stevige buffers om de impact van de COVID-19 pandemie te kunnen absorberen. De huidige macro-economische situatie en onzekere vooruitzichten zullen echter leiden tot een forse verhoging van onze kosten voor kredietverliezen. Op basis van ons eigen macro-economisch scenario van 9 april jl. verwachten we dat deze voor 2020 ongeveer tweemaal zo hoog zullen zijn (circa EUR 2 miljard) als het gemiddelde jaarlijkse niveau van een volledige economische cyclus. Neerwaartse bijstelling van dit scenario kan een negatieve invloed hebben op die verwachtingen. De hogere kosten voor kredietverliezen zullen samen met te verwachten lagere inkomsten (onder andere door de aanhoudend lage renteomgeving) een aanzienlijk effect hebben op de nettowinst over 2020.’

Zie voor meer informatie, de presentatie van Investor Relations (alleen beschikbaar in het Engels).

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Gepubliceerd: 20 mei 2020, 07:30 CET

]]>
Persbericht Wed, 20 May 2020 07:30:00 GMT 266433
<![CDATA[Sustainable Brand Index: Rabobank meest duurzame bankenmerk van Nederland]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200512-sustainable-brand-index-rabobank-most-sustainable-bank-in-the-netherlands.html?utm_medium=RSS Rabobank is door consumenten verkozen tot het meest duurzame bank van Nederland in de categorie banken. Dit is op 12 mei bekend gemaakt door Sustainable Brand Index, Europa’s grootste merkonderzoek naar duurzaamheid.

Volgens de Sustainable Brand Index (SBI) valt de performance van Rabobank in het onderzoek op, doordat de consument Rabobank duurzamer heeft beoordeeld dan de groenbanken van ons land. “We zijn dankbaar voor de herkenning van en erkenning voor de inspanningen die wij als duurzame, coöperatieve bank verrichten, samen met onze leden en klanten,” vertelt Bas Rüter, directeur Duurzaamheid. “De afgelopen jaren hebben we ingezet op het verankeren van duurzaamheid in alle geledingen van onze organisatie. Zo helpen we onze klanten om hun huizen, bedrijven of beleggingsportefeuilles stap voor stap te verduurzamen.”

Rüter: “Duurzaamheid blijft een vast agendapunt. We gebruiken onze kennis, netwerken en financiële oplossingen om belangrijke doelen zoals de energie- en voedseltransities te beïnvloeden. Samen op weg naar de klimaatdoelen van Parijs, maar ook werken aan de verduurzaming van het wereldwijde voedselsysteem in al haar facetten. Dat is in lijn met onze positie als duurzame, coöperatieve bank én onze missie “Growing a better world together.”

SBI Country Director Annemarije Tillema: “Met de Sustainable Brand Index willen we het belang van een degelijk duurzaamheidsbeleid vergroten en transparant maken richting eindgebruikers en consumenten. We zijn ook van mening dat de huidige crisis in veel sectoren kansen biedt die systeemveranderingen naar verduurzaming en circulariteit kunnen versnellen."

De Sustainable Brand Index is dit jaar voor de 10e keer uitgebracht en er hebben 58.000 consumenten deelgenomen. In Nederland vond het onderzoek voor de vierde keer plaats en zijn ruim 7.700 consumenten gevraagd bekende merken te beoordelen op duurzaamheid. In totaal zijn er in Nederland 175 merken uit 14 sectoren beoordeeld op basis van de wereldwijde doelen van de VN voor duurzame ontwikkeling.

Tony’s Chocolonely is overall uitgeroepen tot het meest duurzame merk in Nederland. Daarnaast zijn ook per branche de winnaars bekend gemaakt: IKEA (Retail), Albert Heijn (Supermarkten), Greenchoice (Energie), ANWB (Mobiliteit), Tesla (Automotive), Landal Greenparks (Travel & Leisure), Tony Chocolonely (Food), KPN (Telecom) en Rabobank (Banken).

Het doel van de Sustainable Brand Index is om de waarde van duurzaamheid richting consumenten te benadrukken en bewustwording hierover te creëren, zodat consumenten betere en meer verantwoorde keuzes kunnen maken in het dagelijks leven. De respondenten bestaan uit een landelijk representatieve steekproef van de Nederlandse bevolking. Merken worden geselecteerd op basis van een reeks onafhankelijke parameters, namelijk: marktaandeel, omzet en algemene naamsbekendheid.

Kijk hier voor meer informatie over duurzaamheid bij Rabobank: https://www.rabobank.com/nl/about-rabobank/in-society/sustainability/index.html

Voor meer informatie over de Sustainable Brand Awards: https://www.sb-index.nl/

Gepubliceerd: 12 mei 2020, 12:00 CET

]]>
Persbericht Tue, 12 May 2020 12:00:00 GMT 266344
<![CDATA[Rabobank: “Sectorspecifieke regelingen sierteelt en fritesaardappelteelt zeer welkom”]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200415-sierteelt.html?utm_medium=RSS Woensdagavond maakte minister Carola Schouten van LNV bekend dat er een aanvullende sectorspecifieke regeling komt voor sierteeltbedrijven die in financiële nood zijn geraakt door de coronacrisis. Deze omzetschaderegeling beslaat naar verwachting circa 600 miljoen euro. Daarnaast voorziet het kabinet in een soortgelijke regeling voor fritesaardappeltelers, voor circa 50 miljoen euro. De regelingen gelden als aanvulling op bestaande overheidsmaatregelen zoals de verruiming van de Borgstellingstelling MKB-Landbouwkredieten en de voorzieningen van de Rabobank.

De regelingen zijn volgens Rabobank een noodzakelijke aanvulling voor de land- en tuinbouwsector op de bestaande noodvoorzieningen van banken en overheid. “De impact op ondernemers in deze sector is verregaand, het voortbestaan van een groot aantal bedrijven in wat een paradepaardje en topsector is voor de Nederlandse economie is in het geding,” aldus Carin van Huët, directeur Food en Agri Nederland. “Dit pakket is in aanvulling op eerdere voorzieningen zeer welkom, zo kunnen we er voor zorgen dat zo min mogelijk prachtige en gezonde bedrijven door deze crisis omvallen. Ook ondersteunt het deze bedrijven om in een duurzame toekomst te kunnen blijven investeren.” Het ministerie komt op korte termijn met informatie over de nadere uitwerking en de precieze wijze waarop bedrijven zich kunnen aanmelden.

Acute lastenverlichting
Rabobank trad samen met brancheorganisaties in de tuinbouw op als gesprekspartner van het ministerie van LNV. “We hebben ons daarin sterk gemaakt voor deze voorziening. Te veel ondernemingen konden deze tekorten ondanks de bestaande regelingen niet dragen. Het is positief dat de minister dat signaal opgepakt heeft,” stelt Van Huët. Door de coronacrisis zijn in de sierteeltsector liquiditeitstekorten ontstaan die de komende tijd nog verder zullen oplopen. Deze regeling voorziet de sierteeltsector van een acute lastenverlichting, evenzo geldt dit voor de fritesaardappelteeltsector. Van Huët: “Of hiermee de brand definitief geblust is, kunnen we pas achteraf beoordelen. Voor nu is dit een stevig resultaat van al onze inspanningen, we blijven de situatie monitoren met de branche en het ministerie.”

Ondersteunende maatregelen Rabobank
Ondernemers in de sierteelt worden geconfronteerd met acute vraaguitval doordat exportmarkten voor hen niet meer bereikbaar zijn. Door overheidsmaatregelen als het sluiten van grenzen en transportrestricties vindt annulering van orders plaats terwijl de kosten wel door blijven gaan. Door het seizoensmatige karakter van de sectoren is de invulling van de arbeidsbehoefte ook niet eenvoudig. Met name de sierteeltsectoren zoals snijbloementeelt, potplantenteelt, boomkwekerij/tuinplanten en bloembollenteelt/broei worden geraakt.

Rabobank voerde in een vroeg stadium al een generieke regeling in waarbij bedrijven gebruik kunnen maken van zes maanden uitstel van aflossing. Bovendien kunnen zij uitstel krijgen van inperking van seizoenskredieten. Procedures voor de aanvraag van deze ondersteuning zijn vereenvoudigd. Om snel schakelen mogelijk te maken, is voor ondernemers een sjabloon opgesteld met verschillende economische scenario’s om het verwachte liquiditeitsverloop in beeld te brengen. De bank geeft ook invulling aan overbruggingsfinanciering onder garantie van het Borgstellingsfonds voor de Landbouw (BL-C). Rabobank wil onze ondernemende klanten weer financieel gezond uit deze crisis laten komen, daar is de dienstverlening en ondersteuning van de bank op gericht. 

]]>
Persbericht Wed, 15 Apr 2020 22:30:17 GMT 265945
<![CDATA[Mark Pensaert benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200409-benoeming-rvc.html?utm_medium=RSS De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Mark Pensaert benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Hij is aangetreden per 8 april 2020.

Mark Pensaert

De Belg Mark Pensaert (1964) behaalde zijn Master of Law aan de Universiteit van Gent en specialiseerde in Corporate and Securities Law aan de Universiteit van Cambridge. Hij is zijn carrière gestart bij de zakenbank Lazard in London en heeft door de jaren heen gedegen internationale ervaring opgedaan in diverse takken van sport in het bank- en verzekeringswezen. In het bedrijfsleven was hij ook actief als financieel directeur bij een aantal grote familiebedrijven in diverse sectoren. Sinds mei 2018 vervult Pensaert adviesrollen en commissariaten bij een aantal vooraanstaande beursgenoteerde Belgische en Franse bedrijven. Hij is thans toezichthouder bij Agfa-Gevaert N.V. en Tikehau Capital Belgium S.A.
 
De voorzitter van de raad van commissarissen Rabobank, Ron Teerlink is blij met de benoeming van Pensaert: “De raad van commissarissen ziet de komst van Mark Pensaert als een solide aanvulling. Hij heeft diepgaande ervaring in (boardrooms van) de financiële sector en internationale kapitaalmarkten. Hij combineert een internationaal profiel met een goed begrip van Nederlandse verhoudingen. Hij is een bestuurder pur sang met een grote passie voor ondernemen en innovatie. Als commissaris zal hij in staat zijn de juiste vragen te stellen en leden van de groepsdirectie uit te dagen. We kijken ernaar uit om met hem samen te werken.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Leo Degle, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt en Pascal Visée.

]]>
Persbericht Thu, 09 Apr 2020 07:30:09 GMT 265865
<![CDATA[Rabobank volgt de aanbeveling van de ECB aan banken om gedurende de COVID-19 pandemie tot tenminste 1 oktober 2020 geen dividend te betalen]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200329-dividend-corona.html?utm_medium=RSS In navolging van recente aankondigingen van de Europese Centrale Bank (ECB) en De Nederlandsche Bank (DNB) heeft Rabobank besloten geen uitbetaling te doen op de Rabobank Certificaten in maart, juni en september 2020. Rabobank geeft hiermee gehoor aan de aanbeveling van de ECB aan banken om geen dividend te betalen tot tenminste oktober 2020.

De ECB heeft vrijdag 27 maart banken opgeroepen om gedurende de COVID-19 pandemie hun dividendbetalingen voorlopig stop te zetten (ECB/2020/19). De ECB vindt het van essentieel belang dat banken hun kapitaal in stand houden om zo in deze onzekere tijden de economie te kunnen blijven ondersteunen. De ECB verwacht daarom dat banken afzien van dividenduitkeringen over 2019 en 2020 tot tenminste 1 oktober 2020, zodat banken huishoudens, het MKB en grote bedrijven kunnen blijven ondersteunen.

In navolging van deze aankondiging van zowel ECB als DNB, heeft Rabobank besloten gebruik te maken van haar discretionaire bevoegdheid om geen vergoedingen uit te keren op de Rabobank Certificaten op de geplande data van 29 maart, 29 juni en 29 september 2020.

Bas Brouwers, Chief Financial Officer bij Rabobank: “Als coöperatieve bank willen we ons maximaal inzetten om de economie te steunen en onze klanten door de crisis helpen. Het is onze prioriteit om samen met de bankensector, de overheid, toezichthouders en andere belanghebbenden, onze klanten te steunen, die nu zo zwaar geraakt worden door de corona pandemie. Daartoe bieden wij onze klanten diverse mogelijkheden voor tijdelijke financiële verlichting. Als coöperatieve bank wil en kan Rabobank deel uitmaken van de oplossing en onze klanten door deze crisis heen helpen.”

Rabobank hecht veel waarde aan haar relatie met particuliere beleggers en institutionele investeerders en realiseert zich dat dit besluit impact heeft op de directe opbrengst van de Rabobank Certificaten gedurende deze periode tot tenminste 1 oktober 2020.

Rabobank volgt verdere aankondigingen en aanbevelingen van de toezichthouders nauwgezet, waaronder de evaluatie die ECB voor later dit jaar heeft aangekondigd over de economische situatie en mogelijke dividenduitkeringen na 1 oktober 2020. Tegen die tijd zal Rabobank volledig discretionair een besluit nemen over de betaling op de Rabobank Certificaten, die nihil, lager of hoger dan voorheen kan zijn. 

Voor meer informatie over de coöperatieve Rabobank (haar zeggenschaps- en vermogensstructuur) en het vergoedingenbeleid van de Rabobank Certificaten, wordt verwezen naar de informatie op www.Rabobank.nl/certificaten.

Voor meer informatie:

Rabobank Persvoorlichting
030-2162758 of pressoffice@rabobank.nl


Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Sun, 29 Mar 2020 21:09:28 GMT 265686
<![CDATA[Jan van Nieuwenhuizen verlaat Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200309-Jan-van-Nieuwenhuizen-to-leave-Rabobank.html?utm_medium=RSS Jan van Nieuwenhuizen stopt deze zomer na 35 jaar als bankier en lid van de groepsdirectie van Rabobank. Na een bancaire carrière in Nederland, London en Frankfurt trad hij in maart 2014 toe tot het bestuur van Rabobank, verantwoordelijk voor het (inter)nationale wholesale bankbedrijf en commercieel vastgoed.

“Het is een mooi moment om te gaan ervaren op welke wijze ik mijn kennis en inzicht ga aanwenden in de volgende fase van mijn carrière. Ik kijk terug op tien mooie en indrukwekkende jaren bij Rabobank, waar ik met overtuiging heb mogen bijdragen aan het realiseren van onze missie Growing a better world together,” aldus Jan van Nieuwenhuizen.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank ziet een gepassioneerd en toegewijd bankier stoppen. “We zien Jan met spijt vertrekken. Een prudent bankier en een fijn mens met een goed moreel kompas. Ik ga er van uit dat we Jan in andere gremia met plezier tegenkomen, al was het maar omdat zijn persoonlijke missie en die van onze coöperatieve Rabobank overeenkomen.”

Ron Teerlink, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank: “Wij kijken met dankbaarheid terug op de grote bijdrage van Jan aan Rabobank anno 2020. Jan is een bekwaam en deskundig bestuurder die we echt zullen missen. Zijn bescheidenheid is zoals het een bankier betaamt en daar mag iedereen een voorbeeld aan nemen.”

]]>
Persbericht Mon, 09 Mar 2020 17:59:14 GMT 265387
<![CDATA[Rabobank: Woningtekort groeit, stijging huizenprijzen vlakt af]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200219-kwartaalbericht-wonen.html?utm_medium=RSS Het woningtekort neemt de komende jaren verder toe, terwijl de stijging van de huizenprijzen naar verwachting afvlakt. De huizenprijzen zijn namelijk inmiddels zo hoog dat een koopwoning voor steeds minder mensen bereikbaar is geworden. Deze afvlakking zal nog niet heel snel gaan, omdat er nog altijd factoren zijn die voor opwaartse prijsdruk zorgen. Denk daarbij aan het stijgende gebrek aan huizen, de problemen in de bouw en de lage hypotheekrentes. In 2020 zullen huizen in Nederland gemiddeld 5,5 procent duurder worden. Voor 2021 is dat 2,5 procent. Dit betekent dat voor een gemiddeld koophuis in 2021 grofweg 25.000 euro meer moet worden betaald dan in 2019. Dat schrijven economen van Rabobank in hun vandaag verschenen Kwartaalbericht Woningmarkt.

Nederland telt zo’n 315.000 huizen te weinig. Dat zijn net zoveel huizen als in een stad als Rotterdam. Bovendien loopt dit tekort komende jaren verder op doordat een scherpe daling in het aantal bouwvergunningen tot minder nieuwbouw leidt. Dit terwijl het aanbod van al bestaande koopwoningen afgelopen jaar verder is gedaald. Rabobankeconoom Lisanne Spiegelaar licht toe: “Het geringe aanbod van huizen zorgt voor opwaartse prijsdruk, omdat het aantal huishoudens komende jaren zal groeien en de vraag naar huizen nog altijd hoog is. Het grote woningtekort en de terugval in nieuwbouw zal ons inziens ook sporen trekken in de verkoopcijfers. Minder nieuwe huizen betekent immers ook dat er minder woningbezitters verhuizen en hun huidige woningen te koop zetten.

2020prijsontwikkeling

Vraag neemt toe door gedaalde hypotheekrente
Naar verwachting zal de vraag komende jaren niet alleen worden gedreven door de toename van het aantal huishouden, maar ook door de lage hypotheekrente en de inkomensgroei. Spiegelaar: “Een lagere rente zorgt er doorgaans voor dat potentiële kopers meer kunnen lenen zonder dat hun maandlasten stijgen. Naast de rente speelt ook het inkomen een rol in het bedrag dat kopers kunnen lenen. Onder andere door de gestegen cao-lonen kunnen de meeste potentiële huizenkopers dit jaar meer lenen en dus meer bieden, wat prijsopdrijvend werkt. Ook voor 2021 verwachten we dat de inkomensgroei bijdraagt aan een hogere leencapaciteit van de meeste huishoudens. Deze verwachting kan wel worden doorkruist als de Nederlandse economie sneller afzwakt dan nu voorzien. Verder verwachten we dat de werkloosheid de komende jaren licht oploopt. Dit tast niet alleen het inkomen van huishoudens aan, en dus hun leencapaciteit, maar kan ook hun koopbereidheid danig verminderen.”

Overheidsbeleid zal beleggers mogelijk afschrikken
Ook potentiële beleidswijzigingen op de woningmarkt kunnen een afvlakkend effect op de prijzen hebben, legt Spiegelaar uit. “Op dit moment wordt er vooral op lokaal niveau gediscussieerd over manieren om hoge prijs- en huurstijgingen in te dammen. Deze maatregelen variëren van een mogelijke zelfbewoningsplicht voor nieuwbouwhuizen tot een ‘noodknop’ voor het middeldure huursegment om huurprijsstijgingen tegen te gaan. Op landelijk niveau wordt gesproken over een hogere overdrachtsbelasting voor buy-to-let-beleggers. Een andere belangrijke ontwikkeling voor de woningmarkt is de nieuwe vermogensrendementsheffing. Per 2022 wordt spaargeld minder zwaar belast. Maar omdat het kabinet deze maatregel budgetneutraal wil uitvoeren, worden beleggers juist zwaarder aangeslagen. Zij worden in het nieuwe stelsel bijvoorbeeld tegen een hoger fictief rendement belast. Bovendien gaan beleggers die investeren met geleend geld in de meeste gevallen fors meer betalen. Samen met andere beleidsopties die worden besproken, kan dit leiden tot onzekerheid onder beleggers over het toekomstige verhuurrendement. Dit kan niet alleen tot vraaguitval onder buy-to-let-beleggers leiden, maar zou er in sommige gevallen ook voor kunnen zorgen dat zij hun huizen of een deel ervan te koop zetten. Vooral in de markten waarop relatief veel buy-to-let-beleggers actief zijn, meestal steden met een hogeschool of universiteit, kan dit de huizenprijsstijgingen dempen. Maar het kan ook leiden tot hogere huren in het vrije segment."

2020woningverkoop

]]>
Persbericht Wed, 19 Feb 2020 08:00:13 GMT 265058
<![CDATA[Rabobank betaalt boete voor oude beloningskwestie uit 2014]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200213-rabobank-pays-fine-for-old-remuneration-issue-dating-from-2014.html?utm_medium=RSS Rabobank heeft een boete van € 2 miljoen opgelegd gekregen van DNB voor het niet correct toepassen van Europese beloningsregels in het buitenland. Dat speelde in 2014.

Reactie Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie: ‘De boete betreft een oude kwestie uit 2014. We hebben in dat jaar Europese beloningsregels niet correct toegepast voor een kleine groep medewerkers in ons buitenlands bedrijf. We accepteren de boete die DNB nu oplegt. Vanaf 2015 zijn deze Europese beloningsregels correct toegepast.’

Published: Gepubliceerd 13 februari 2020, 09:45 CET

]]>
Persbericht Thu, 13 Feb 2020 10:00:00 GMT 264953
<![CDATA[Rabobank boekt 2,2 miljard euro nettowinst over 2019 ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200213-rabobank-posts-euro-2-2-billion-net-profit-for-2019.html?utm_medium=RSS Rabobank realiseert voortgang op haar strategische doelstellingen ondanks uitdagende marktomstandigheden. De nettowinst over 2019 kwam uit op 2,2 miljard euro.

“2019 was een bewogen jaar. We hadden internationaal te maken met politieke en economische instabiliteit en aanhoudende lage rente. We zien de consequenties hiervan nu terug in onze resultaten. Desondanks schrijven we in deze uitdagende omgeving een nettowinst van 2,2 miljard euro en lieten we goede progressie zien op onze strategische doelstellingen. De rentewinst is licht gedaald. We wisten onze kosten verder te verlagen. Onze kapitaalpositie is verbeterd en blijft solide. We hebben de verkoop van niet-kernactiviteiten afgerond en geïnvesteerd om verder ‘future proof’ te zijn.

We hebben goede vooruitgang geboekt op onze bijdrage aan grote maatschappelijke thema’s. We hebben geïnvesteerd in de verduurzaming van de woningmarkt en de energietransitie. Samen met dochter en projectontwikkelaar BPD ontwikkelen we nieuwbouwwoningen om knelpunten op de huurmarkt op te lossen. Internationaal krijgt de verduurzaming van de voedselketen steeds meer vorm, mede dankzij het door Rabobank geïnitieerde AGRI3-fonds en de inspanningen van Rabo Foundation in Afrika. Voor onze particuliere klanten in Nederland zetten we ons in voor betere zelfredzaamheid en het verlichten van schuldenproblematiek. Deze initiatieven zijn mooie illustraties van de wijze waarop de coöperatieve Rabobank invulling geeft aan haar missie om met elkaar een betere leefomgeving te creëren.

We zijn trots op de transitie die onze bank de afgelopen jaren heeft gemaakt. Deze is nu zichtbaar in onze dagelijkse bedrijfsvoering. De klanttevredenheid en betrokkenheid van onze medewerkers nemen toe, de balans is geoptimaliseerd, ons kostenniveau is lager en we werken efficiënter. We hebben onze digitale dienstverlening sterk uitgebreid en verbeterd, voor particuliere en zakelijke klanten.

We hebben dit alles kunnen realiseren dankzij de inzet en actieve betrokkenheid van onze medewerkers en veel van onze leden. Daar wil ik iedereen hartelijk voor danken.”

Vergeleken met de recordwinst van drie miljard euro over 2018, is de winst over 2019 lager. Het renteklimaat heeft grote impact gehad op de resultaten en gaf aanleiding tot het afwaarderen van ons belang in Achmea met 300 miljoen euro. De verkoop van RNA resulteerde in een eenmalig positief resultaat van 342 miljoen euro. De toevoegingen aan de kredietvoorzieningen waren afgelopen jaar flink hoger dan de historisch lage niveaus van de jaren daarvoor. Met 23 basispunten liggen de kredietverliezen nu weer op een genormaliseerd niveau.

De kosten gingen met 4% omlaag en de cost/income-ratio daalde van 65,9% naar 63,8%. De kostenontwikkeling wordt structureel beïnvloed door hoge investeringen in digitalisering, de IT-infrastructuur en door kosten van regelgeving en toezicht, waaronder CDD- en AML-activiteiten. Desondanks blijft Rabobank streven naar een verdere verbetering van de cost/income-ratio naar een niveau van laag in de 60% in de komende jaren. Voor de lange termijn blijft de ambitie een cost/income-ratio van rond de 55%. De daadwerkelijke realisatie is afhankelijk van onder andere de renteontwikkeling.

De kapitaalpositie van Rabobank is wederom versterkt: de common equity tier 1 (CET 1) ratio bedraagt 16,3%. Dat is ruim boven het door de toezichthouders vereiste niveau en boven de door Rabobank gestelde doelstelling van minimaal 14%. De stijging van 0,3 procentpunt is onder andere het gevolg van winstinhouding en de verkoop van niet-kernactiviteiten. De kapitaalpositie van Rabobank blijft sterk om de toekomstige impact van o.a. Basel IV te absorberen. Het rendement op het eigen vermogen was 5,3% (7,3% in 2018).

Exclusief de verkochte RNA-portefeuille in Noord Amerika, is de kredietverlening toegenomen met 6 miljard euro, voornamelijk door de groei in Food & Agri in het buitenland en bij leasingdochter DLL. Onderliggend zijn de toevertrouwde middelen met 11 miljard euro gestegen, wat vooral zichtbaar was in het binnenlandse retail-bankbedrijf.

Met het oog op 2020 meldt Draijer: “We worden de komende periode in toenemende mate geraakt door de lage rente als gevolg van het beleid en de monetaire stimulering door centrale banken. Wij zouden een monetair beleid dat gericht is op normalisatie van renteniveaus toejuichen. De economie blijft onzeker en de effecten van de klimaatverandering raken ons allemaal.

Met de verkoop van de niet-kernactiviteiten in Noord-Amerika (RNA) en Ierland (ACC loan portfolio) en de resterende retailactiviteiten in Indonesië is er ruimte voor groei in onze kernactiviteiten. We zien mogelijkheden in Food & Agri, waar we al jarenlang een sterke (inter)nationale speler zijn. Deze positie biedt een sterke basis voor het bereiken van meer schaalvoordelen en vergroten van marktaandeel. Een andere kans zien we in de leasemarkt, waar we de trend van bezit naar gebruik zien. Dat biedt mooie openingen voor onze dochter DLL, die goed gepositioneerd is in deze markt.

Ook komend jaar heeft onze rol als poortwachter van het financiële systeem de hoogste prioriteit. Met de andere grootbanken bundelen we onze krachten en werken we samen met het publieke domein. Alleen dan kunnen we ècht een vuist maken tegen de financiële criminaliteit en de grote stromen zwart geld. In het afgelopen jaar hebben we aanzienlijke investeringen in mensen en middelen gedaan, om onze rol als poortwachter van het financiële systeem verder te versterken. De hierbij behorende uitdagingen op het vlak van risicobeoordeling, transactiemonitoring en klantdossiers zullen ook dit jaar onze grootste aandacht hebben.

Na een jaar waarin veel Nederlandse boeren in actie kwamen voor hun toekomst, willen we benadrukken dat Rabobank hun partner is en blijft. Wij blijven de agrarische sector ondersteunen op hun weg naar meer duurzaam landgebruik in balans met de natuur. Daarbij verliezen we het behoud van toekomstperspectief voor de boeren zelf niet uit het oog. Wij zullen ons in het komend jaar verder en actief inzetten om deze transitie te ondersteunen.

We blijven onze kernactiviteiten continu verbeteren en tegelijkertijd onze vleugels uitslaan. Als coöperatieve bank willen we een belangrijke bijdrage blijven leveren aan grote maatschappelijke transities, mede als onderdeel van onze groei in Nederland en op de mondiale voedselmarkt. Tegelijkertijd dienen we het verdienmodel van onze coöperatieve dienstverlening zeker te stellen. We zullen daarbij een nauwere band met onze leden opzoeken. Samen werken we aan oplossingen die goed zijn voor onze klanten, voor de samenleving en voor de wereld om ons heen.”

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

Published: 13 februari 2020, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 13 Feb 2020 09:30:00 GMT 264680
<![CDATA[Nieuwe leerstoel voor wetenschappelijk onderzoek naar familiebedrijven]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200211-new-chair-established-for-conducting-research-into-family-businesses.html?utm_medium=RSS Om bij te dragen aan de kennis en ontwikkeling voor familiebedrijven in Nederland, is in 2016 een partnership afgesloten tussen BDO en Rabobank met het Erasmus Centre for Family Business (ECFB). Vanaf 2020 wordt deze samenwerking verder geïntensiveerd met het instellen van een leerstoel voor familiebedrijven. De leerstoel zal worden bekleed door Pursey Heugens, hoogleraar organisation theory, development, and change aan Rotterdam School of Management, Erasmus University (RSM).

Familiebedrijven zijn unieke ondernemingen. Bestuur en eigendom zijn bijvoorbeeld veel vaker in één hand dan bij niet-familiebedrijven, en ze zijn meer gericht op continuïteit van de onderneming. Familiebedrijven verdienen het om bij belangrijke keuzes geholpen te worden door een partij die naar ze luistert, en die bereid is om zich bij de advisering te baseren op gedegen wetenschappelijk onderzoek. Dit draagt bij aan verdere duurzame ontwikkeling van familiebedrijven.

Van oudsher zijn Rabobank en BDO vertrouwd adviseur voor familiebedrijven. “Samen met de Erasmus Universiteit en Rabobank willen we graag een leidende rol vervullen voor familiebedrijven. We hebben de afgelopen vier jaar intensief samengewerkt en veel nieuwe inzichten en kennis kunnen delen. Daarom hebben we besloten om het partnership uit te breiden, en daarmee te intensiveren, tot een leerstoel die toegewijd is aan het familiebedrijf. Daarmee bestendigen we het wetenschappelijk onderzoek naar nieuwe ontwikkelingen op het gebied van familiebedrijven”, aldus Joost Vat, partner bij BDO – hoofdsponsor van de leerstoel.

De afgelopen jaren werkten het ECFB, Rabobank en BDO Accountants & Adviseurs al actief met elkaar samen met als doel onderzoek van de hoogste kwaliteit naar de organisatie, strategie en governance van familiebedrijven te faciliteren. Zo werden eerder onderzoeksrapporten uitgebracht over gedeelde waarden binnen het familiebedrijf, de kansen van internationalisering, en de rol van het familiebedrijf als werkgever.

“Voor familiebedrijven zijn dat niet altijd de eerste thema’s die besproken worden. Dergelijk onderzoek kan bedrijven helpen om zich aan te passen aan de eisen van de huidige tijd, en tegelijk na te denken over hun concurrentiekracht op de lange termijn”, zegt Heugens. “Daarom kiezen we ook altijd voor thema's die aansluiten bij de actuele stand van de economie.”

Mirelle Pennings, Directeur Corporate Clients Nederland bij Rabobank, vult aan: “In gesprekken met familiebedrijven merken wij dat het delen van nieuwe inzichten en kennis zeer wordt gewaardeerd. Vooral het kunnen leren van de ervaringen van andere familiebedrijven en de praktische toepasbaarheid van wetenschappelijk onderzoek vinden zij een waardevolle toevoeging aan onze vertrouwensrelatie. Met de nieuwe leerstoel versterken wij dit.’’

In april wordt het nieuwe familiebedrijvenonderzoek gepubliceerd. Als eerste het nieuwe onderzoeksrapport ontvangen? Schrijf u dan in op bdo.nl/familiebedrijvenonderzoek.

Gepubliceerd: 5 februari 2020, 08:00 CET

]]>
Persbericht Tue, 11 Feb 2020 09:00:00 GMT 264909
<![CDATA[SurePay verzelfstandigt als onderdeel van Rabobank Groep]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200204-surepay-becomes-an-independent-member-of-rabobank-group.html?utm_medium=RSS SurePay verzelfstandigt en wordt daarmee onderdeel van Rabobank Groep. SurePay is ontstaan binnen Rabobank als corporate startup en levert diensten om betalingen veiliger te maken. Zo introduceerde het de IBAN-Naam Check.

“Door zelfstandig verder te gaan kan SurePay verder groeien als onafhankelijke dienstverlener aan banken, (semi-)overheden en andere bedrijven en organisaties, zowel in Nederland als in Europa”, licht David-Jan Janse, CEO en medeoprichter van SurePay, deze spin-out toe.

SurePay is uitvinder van de IBAN Naam Check, die inmiddels bij ruim 90% van de online betalingen in Nederland checkt. Hierdoor is het betalingsgemak en de veiligheid voor consumenten en bedrijven enorm toegenomen. De klantenkring van SurePay in Nederland groeide tot ruim veertig bedrijven en organisaties. Zij maken, al dan niet via partners, gebruik van de IBAN-Naam Check om fraude en fouten in hun bedrijfsprocessen op te sporen. In totaal voerde SurePay in 2019 meer dan een miljard checks uit in online bankieren en meer dan 10 miljoen checks voor bedrijven en organisaties. Het bedrijf introduceert binnenkort ook andere diensten om het betalingsverkeer veiliger te maken en fraude op te sporen.

Dorine van Basten, CCO van SurePay: “Naar aanleiding van het succes in Nederland zijn wij benaderd door financiële instituten in het Verenigd Koninkrijk. In maart 2020 wordt daar de Confirmation of Payee ingevoerd, een wettelijke verplichting om consumenten meer zekerheid te geven dat zij hun betalingen naar de juiste ontvanger sturen. Wij hebben hoge verwachtingen van onze groei in het Verenigd Koninkrijk. We zijn als vendor betrokken bij de voorbereiding op de implementatie bij diverse banken.”

Harrie Vollaard, hoofd van Rabobanks strategische investeringstak Rabo Frontier Ventures: “Security staat hoog op de agenda van elk bedrijf en de investeringen in het FinTech-segment zijn nog steeds groeiende. Daar speelt SurePay perfect op in. SurePay bewijst dat innovaties uit de eigen gelederen kunnen uitgroeien tot een succesvol bedrijf. Het begon met een goed idee, dat de ruimte kreeg. We zijn er trots op dat SurePay zelfstandig wordt.”

Gepubliceerd: 5 februari 2020, 08:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 05 Feb 2020 08:00:00 GMT 264801
<![CDATA[Nederlandse overheid en Rabobank kondigen investeringen in AGRI3 Fonds aan]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2020/20200123-dutch-government-and-rabobank-announce-anchor-investments-in-agri3-fund.html?utm_medium=RSS Het AGRI3 Fonds voor duurzame landbouw en bosbescherming krijgt versterking van twee nieuwe investeerders. Donderdag 23 januari kondigde het ministerie van Buitenlandse Zaken aan in te stappen als publieke investeerder met 40 miljoen Amerikaanse dollar. Rabobank maakte op het World Economic Forum in Davos bekend eenzelfde bedrag beschikbaar te stellen. Dankzij deze middelen wordt commerciële financiering van het fonds gekatalyseerd, met als doel het financieren van duurzame landbouw en bosbescherming te versnellen.

De groeiende vraag naar voedsel zet agrarische grond en bossen fors onder druk. Jaarlijks verdwijnt 7 miljoen hectare tropisch regenwoud. Tezamen met emissies vanuit landbouw is de CO2-uitstoot die aan dit bosverlies is te wijten goed voor 24 procent van de wereldwijde CO2-emissies, meer dan de gecombineerde uitstoot van auto’s en vliegtuigen. Het AGRI3 Fonds is opgericht door het VN Milieuprogramma en Rabobank, samen met partner IDH Sustainable Trade Initiative en ondersteund door FMO, om klimaatverandering tegen te gaan.

Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking Sigrid Kaag: “Het AGRI3 Fonds zorgt voor een unieke kans om op grote schaal bij te dragen aan duurzame landbouw en de bescherming van bossen. Bovendien helpt het fonds de benadering van de financiële sector ten opzichte van duurzame investeringen te verbeteren.”

Via de combinatie van publieke en private financiering heeft het fonds tot doel om 1 miljard dollar aan kapitaal vrij te maken voor de overgang naar meer duurzame landbouw. Het fonds biedt garanties om gedeeltelijk de risico’s van projecten over te nemen en biedt tevens geld voor technische assistentie (TA). Bedrijven uit de voedselproductieketen, en zeker boeren, kunnen hier gebruik van maken. “Als coöperatieve bank is het niet meer dan logisch dat we deze rol pakken om onze cliënten te helpen de nodige verbeteringsslag in duurzaamheid te maken,” vertelt Wiebe Draijer, directievoorzitter van de Rabobank. “De injectie van de Nederlandse overheid is een welkome toevoeging in het AGRI3 Fonds. Ik ben ervan overtuigd dat we tezamen met onze bijdrage deze slag kunnen aanjagen.”

“AGRI3 vormt met soortgelijke financieringsconstructies voor landgebruik de hoeksteen van nieuwe financiële architectuur voor ontbossingsvrije en natuur-positieve landbouw. Daarin is het VN Milieuprogramma de aanjager geweest,” stelt Inger Andersen, directeur van het VN Milieuprogramma. “We zijn dankbaar dat de Nederlandse regering deze cruciale bijdrage levert aan het AGRI3 Fonds. Het is tijd dat banken, investeerders, overheden en de agribusiness mee gaan doen met instituties als Rabobank met het financieren van duurzame voedsel- en bosbouwketens, om het klimaat te redden, biodiversiteit te beschermen en duurzame ontwikkeling te versterken.

Het AGRI3 Fonds fungeert als rolmodel voor banken en financiële instituties. Zij kunnen tevens aansluiten bij dit fonds. Broodnodig, omdat de Duurzaamheidsdoelen van de VN vragen om duurzame landbouwinitiatieven op grote schaal. De bijdrage van de Nederlandse overheid helpt om middelen vrij te maken bij impact investeerders en commerciële financiers. Boeren en voedselproducenten die tot op heden geen toegang hadden tot deze middelen, vinden in het AGRI3 Fonds een alternatief om hun investeringen voor duurzame voedselproductie te financieren.

Nu de Nederlandse overheid de injectie van 40 miljoen heeft goedgekeurd, zal het AGRI3 Fonds in de eerste helft van 2020 uitrollen. Mirova Natural Capital, FOUNT en Cardano Development zullen daarbij optreden als investeringsadviseurs. Het fonds staat open voor deelname van commerciële banken en investeerders die inzetten op duurzame landbouw en bosbehoud. Aanpalend aan het fonds wordt een faciliteit voor technische assistentie opgericht, gemanaged door IDH. Deze AGRI3 TA-voorziening zal ondersteuning bieden om potentiële projecten investeringsrijp te maken. Ook versterkt het impact tracering en kennisdeling vanuit het AGRI3 Fonds en diens investeerders om groei van duurzaam landgebruik wereldwijd te versnellen. Potentiële cliënten kunnen nadere informatie opvragen via agri3@althelia.com.

Gepubliceerd: 23 January 2020, 11:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 23 Jan 2020 09:30:00 GMT 264559