press releases https://www.rabobank.com/Corporate/nl/press/rss.html press releases nl <![CDATA[Stefaan Decraene nieuwe voorzitter groepsdirectie coöperatieve Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220905-stefaan-decraene-new-chair-of-managing-board-of-cooperative-rabobank.html?utm_medium=RSS Rabobank maakt vandaag bekend dat haar raad van commissarissen Stefaan Decraene heeft benoemd tot voorzitter van de groepsdirectie voor een termijn van vier jaar. In deze rol volgt hij Wiebe Draijer op, die als eerder aangekondigd stopt per 1 oktober 2022 na afronding van zijn tweede termijn. De benoeming geldt onder voorbehoud van goedkeuring van de toezichthouders en advies van medezeggenschapsorganen. Decraene zal in het najaar van 2022 starten, zodra zijn huidige werkzaamheden zijn afgerond. Chief Financial Officer en lid van de groepsdirectie Bas Brouwers neemt het voorzitterschap ad interim waar.

Stefaan Decraene (1964, Belgische nationaliteit) studeerde toegepaste economie aan de Katholieke Universiteit Leuven en heeft meer dan dertig jaar bancaire internationale ervaring op operationeel en bestuurlijk niveau. Hij was onder meer CEO van Dexia Bank België en als lid van het Executive Committee van Dexia Groep verantwoordelijk voor retail en commercial banking. De laatste 10 jaar was Stefaan Decraene lid van het Executive Committee van BNP Paribas en verantwoordelijk voor international retail and commercial banking.

stefaan_decraene

De raad van commissarissen van Rabobank is zeer te spreken over de kwaliteiten en ervaring die Stefaan Decraene kan inbrengen bij Rabobank: “We hebben in hem een resultaatgerichte leider gevonden. Hij stimuleert samenwerking en daagt uit tot persoonlijke ontwikkeling. Dat past naadloos bij de coöperatieve mentaliteit van onze bank,” aldus Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank. “Uit alles blijkt dat mensen graag met en voor hem werken. Juist nu is dat van groot belang om onze coöperatieve missie in de samenleving waar te maken. Decraene slaagde er in om grote transformaties door te voeren bij twee Europese grootbanken. De raad van commissarissen heeft er alle vertrouwen in dat deze zeer ervaren bankbestuurder Rabobank de komende jaren verder zal positioneren op onze belangrijke speerpunten als duurzaamheid, klimaat en digitalisering, maar ook als het gaat om onze verantwoordelijkheden in het kader van de Wet ter voorkoming van witwassen en financieren en terrorisme.”

De komst van Decraene betekent het einde van acht jaar groepsdirectievoorzitterschap van Wiebe Draijer, dat Marjan Trompetter graag markeert: “Nogmaals dank ik Wiebe voor zijn betekenisvolle bijdrage. Onder zijn inspirerend leiderschap heeft hij het Nederlands bankbedrijf verenigd en werd onze missie Growing a better world together de leidraad van ons doen en laten. Dit alles ging hand in hand met het revitaliseren van de coöperatie en een sterke focus op diversiteit en duurzaamheid. Hij heeft hiermee een substantiële bijdrage geleverd aan een betere coöperatie én een betere bank. Het maakt dat er een robuuste uitgangspositie ligt voor zijn opvolger.”

Neem voor meer informatie contact op met:
Rabobank Press Office
+31 (0) 30 216 2758
pressoffice@rabobank.nl

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Mon, 05 Sep 2022 18:00:00 GMT 303193
<![CDATA[Els de Groot niet beschikbaar voor tweede termijn als CRO]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/els-de-groot-not-available-for-second-term-as-cro.html?utm_medium=RSS Els de Groot, chief risk officer (CRO) van Rabobank, heeft laten weten zich niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn. Ze blijft haar rol vervullen tot het einde van haar huidige termijn, die afloopt per 31 januari 2023.

Els de Groot trad 1 februari 2019 in dienst als CRO en lid van de Groepsdirectie voor een termijn van vier jaar. Met het einde van deze periode in zicht, heeft zij de raad van commissarissen (RvC) laten weten niet beschikbaar te zijn voor een volgende termijn.

Marjan Trompetter, voorzitter van de RvC van Rabobank: 'De RvC is Els buitengewoon dankbaar voor de wijze waarop zij als bestuurder en CRO het risicomanagement van Rabobank verder heeft geprofessionaliseerd. Met haar vakmanschap, inzet en toewijding is zij betekenisvol geweest voor Rabobank. En gelukkig blijft ze dat nog voor de periode die resteert. De tijdige aankondiging geeft de RvC ruimte om een evenzeer kundige en ervaren opvolger te vinden.'

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Fri, 19 Aug 2022 07:30:00 GMT 303012
<![CDATA[Rabobank presenteert halfjaarcijfers 2022 op donderdag 11 augustus]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220804-interim-results-2022-rabobank-to-be-published-on-thursday-august-11.html?utm_medium=RSS Op donderdag 11 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2022. Om 7.30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en diverse infographics gepubliceerd.

De halfjaarcijfers zullen terug te vinden zijn op Downloads.

Om 9.00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers de cijfers toe tijdens een webinar voor de Nederlandse pers. Om 14.00 uur volgt een webinar in het Engels voor analisten en institutionele beleggers.

Vanaf 12.00 uur is de terugkijklink van het webinar voor de pers beschikbaar op www.rabobank.com. De terugkijklink van het webinar voor analisten is vanaf 15.30 uur beschikbaar, evenals bijbehorende presentaties.

Meer informatie over de resultaten van Rabobank: Resultaten & verslagen.

]]>
Persbericht Thu, 04 Aug 2022 09:00:00 GMT 302803
<![CDATA[FrieslandCampina, Rabobank en Lely starten pilot voor stikstofreductie ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220714-frieslandcampina-rabobank-and-lely-start-pilot-to-reduce-nitrogen.html?utm_medium=RSS FrieslandCampina, Rabobank en Lely slaan de handen ineen om stikstofuitstoot op melkveebedrijven te reduceren. Zij gaan een samenwerking aan voor het plaatsen van 96 Lely Spheres, verspreid over alle Nederlandse provincies. De Lely Sphere is een installatie die de stikstofuitstoot in de stal van een melkveebedrijf tot maximaal 70 procent verlaagt. De drie partijen hopen dat na deze pilot het concept breder wordt toegepast in de sector. Drastische stikstofreductie in melkveehouderij mogelijk.

De Lely Sphere is een circulair stalsysteem dat vaste mest en urine van elkaar scheidt en stikstofemissies omzet in waardevolle meststoffen. Deze kan de boer opnieuw gebruiken voor precisiebemesting op het land. Zo wordt de mineralenkringloop meer sluitend, neemt het gebruik van kunstmest af en verbetert het klimaat in de stal. Recente rapporten tonen aan dat met de Lely Sphere de uitstoot van ammoniak tot maximaal 70 procent wordt gereduceerd in de stal. De Lely Sphere is in 2021 officieel erkend en opgenomen op de RAV-lijst (Regeling Ammoniak Veehouderij).

FrieslandCampina, Rabobank en Lely willen met deze samenwerking de investering in een Lely Sphere toegankelijk maken voor boeren. FrieslandCampina zal een vergoeding geven aan de bedrijven, Lely geeft korting op de aanschaf van het systeem en Rabobank heeft een gunstig leningsvoorwaardenpakket samengesteld. Daarnaast hopen de partijen dat dit initiatief ook de regionale en landelijke overheid zal aanzetten tot initiatieven om duurzame landbouw via innovatie te stimuleren, en daarvoor de benodigde financiële middelen beschikbaar te stellen.

Martine Boon, adjunct-directeur Food & Agri bij Rabobank: “Innovatie is belangrijk voor boeren, om te verduurzamen en om te kunnen blijven boeren. Dit initiatief vormt naast een mooie samenwerking ook een van de oplossingen voor de huidige stikstofproblematiek. Rabobank levert daar graag een bijdrage aan, in dit geval met behulp van een rentekorting en een aflossingsvrije periode voor de boer. Zo hebben zij meer financiële ruimte om verder te verduurzamen.”

Boeren kunnen zich vanaf vandaag melden om deel te nemen aan het programma. De samenwerkende partners verwachten dat na de zomer de eerste Lely Sphere’s geplaatst kunnen worden. Begin van het nieuwe jaar worden de resultaten van de pilot geëvalueerd om vervolgstappen te bespreken.

De drie partijen hebben naast innovatie ten aanzien van stikstofreductie ook reductie van broeikasgassen (waaronder methaan) hoog op de agenda staan en zien dit als een belangrijke volgende stap in de verdere verduurzaming van de landbouw.

Het initiatief met Lely en FrieslandCampina is niet exclusief en Rabobank nodigt andere partijen, zoals innovatieve bedrijven, leveranciers en afnemers, uit om samen te werken.

Gepubliceerd: Juli 14 2022, 16:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 14 Jul 2022 16:00:00 GMT 302511
<![CDATA[Philippe Vollot treedt toe tot groepsdirectie Rabobank als Chief FEC Officer]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220610-philippe-vollot-to-join-rabobank-managing-board-as-chief-fec-officer.html?utm_medium=RSS

Per 1 oktober 2022 start Philippe Vollot als Chief Financial Economic Crime Officer (CFECO) bij Rabobank (onder voorbehoud van positieve toetsing door toezichthouder). Deze benoeming volgt op de eerdere aankondiging afgelopen februari dat Rabobank binnen haar groepsdirectie deze nieuwe rol creëert om de betreffende 1ste lijns KYC-activiteiten, inclusief transactie monitoring en sancties, bij de bank te centraliseren.

foto van Philippe Vollot

Philippe Vollot

Vollot (1967) brengt een schat aan ervaring in op het gebied van bestrijden van witwassen, het opzetten van herstelprogramma’s en kennis van daaraan gerelateerde (internationale) wet- en regelgeving. Zijn carrière voerde de Fransman onder andere langs Deutsche Bank, waar hij van 2003 tot 2018 diverse rollen op het gebied van compliance vervulde. Voor zijn vertrek naar Danske Bank bekleedde hij de functie van Global Head of Anti-Financial Crime & Group Anti-Money Laundering Officer. Bij Danske bank trad Vollot in 2018 toe tot de directie als Chief Compliance Officer, een rol die in 2021 wijzigde tot Chief Administrative Officer.

Rabobanks raad van commissarissen (RvC) is verheugd met de benoeming van deze ervaren bestuurder: “Zijn track record op het gebied van Financial Crime, Compliance en AML is indrukwekkend,” stelt Marjan Trompetter, voorzitter RvC. “Vanuit zijn rollen bij Danske Bank en Deutsche bank heeft hij ruime ervaring met het opzetten en uitvoeren van hersteltrajecten. Philippe Vollot heeft bewezen verandering teweeg te kunnen brengen, procedures in te regelen en complexe problemen op te lossen, aan de hand van zijn sterke moreel kompas. Met zijn kennis en kunde zien wij in hem een inspirerend leider om ons verder te gidsen naar een robuuste en toekomstbestendige KYC-organisatie. We zien uit naar zijn komst.”

Gepubliceerd: Juni 10 2022, 07:30 CET

]]>
Persbericht Fri, 10 Jun 2022 07:30:00 GMT 301953
<![CDATA[Jan Nooitgedagt neemt afscheid als commissaris van Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220518-jan-nooitgedagt-departs-as-member-of-the-supervisory-board.html?utm_medium=RSS Jan Nooitgedagt heeft zijn functie als commissaris in de raad van commissarissen Rabobank (RvC Rabobank) tijdens de Algemene Ledenraad vergadering op 13 april 2022 om gezondheidsredenen neergelegd. Jan Nooitgedagt was sinds 2016 commissaris van Rabobank. Van 2016 tot 2021 was hij voorzitter van het risk committee van de RvC Rabobank en sinds september 2021 was hij vicevoorzitter van de RvC Rabobank.

Marjan Trompetter, voorzitter van de RvC Rabobank: “Als raad van commissarissen betreuren we het vertrek van Jan zeer. We zijn hem erg dankbaar voor zijn tomeloze inzet voor Rabobank en we zullen hem missen. Zijn brede achtergrond in de financiële sector en zijn ervaring als bestuurder en toezichthouder waren de afgelopen jaren van grote waarde voor de bank. We wensen hem het allerbeste.”

Gepubliceerd: Mei 17 2022, 16:00 CET

]]>
Persbericht Tue, 17 May 2022 16:00:00 GMT 301533
<![CDATA[Rabobank-klanten kunnen CO2-uitstoot van uitgaven zien in Rabo App]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220422-rabobank-customers-gain-insight-into-the-co2-emissions-of-their-purchases.html?utm_medium=RSS Vanaf vandaag kunnen 1000 klanten met een Rabo-betaalrekening zien wat de impact is van hun uitgaven op het klimaat. Met Carbon Insights zien klanten in de Rabo App hoeveel CO2-uitstoot elke uitgegeven euro veroorzaakt. Rabobank is de eerste Nederlandse bank die de CO2-uitstoot inzichtelijk maakt op basis van betalingen. Zo wil de bank het bewustzijn rondom klimaatverandering vergroten. Rabobank heeft als ambitie om Carbon Insights na de zomer beschikbaar te maken voor alle particuliere klanten.

“Een mens maakt iedere dag zo'n 35.000 keuzes. Maar we weten lang niet altijd hoe groen die keuzes zijn. In de supermarkt zie je weliswaar waar de bananen vandaan komen en als je een treinreis boekt, weet je ongeveer hoeveel CO2 je daarmee uitstoot. Maar van veel uitgaven die we doen, weten we niet wat de totale impact is op het klimaat. En dat terwijl het geld dat we uitgeven een belangrijk onderdeel is van de klimaatoplossing. Dat is een gemiste kans, want inzicht is de eerste stap naar het maken van duurzamere keuzes”, aldus Fadoua Ajjaji, Product Manager Carbon Bank Retail bij de Rabo Carbon Bank. De startup binnen Rabobank ontwikkelde Carbon Insights.

"Met Carbon Insights maken we consumenten onderdeel van de oplossing net zoals we dat met duurzaam werkende boeren doen die door koolstofopslag in hun land carbon credits kunnen realiseren. Acht miljoen particuliere klanten kunnen samen ook een verschil maken en de klimaatverandering tegengaan door hun koopgedrag zo aan te passen dat hun carbon footprint vermindert. Door bijvoorbeeld andere, minder carbon intensieve voedselkeuzes te maken ontstaan bovendien meer prikkels in de supermarkt voor duurzamere producten.", aldus Barbara Baarsma, CEO van de Rabo Carbon Bank.

De app verdeelt de uitgaven in diverse bestedingscategorieën, zoals boodschappen, vervoer, kleding en vakantie. “We weten natuurlijk niet precies wat iemand in de supermarkt koopt, dus de CO2-uitstoot die je ziet is een inschatting. Bij de berekening kijken we naar de betaling, niet naar de kassabon. Wel kunnen klanten in de app aangeven of ze vlees eten en of ze een auto hebben, zodat de berekening nauwkeuriger wordt", aldus Ajjaji. “Als iedereen bewustere keuzes maakt, is dat goed nieuws voor het klimaat. Door te weten wat de impact van jouw gedrag is op het klimaat, maak je misschien andere keuzes. Denk bijvoorbeeld aan het minder vaak kopen van nieuwe kleding. Dat is bovendien niet alleen winst voor het klimaat, maar ook voor je portemonnee.” Naast het zien van je CO2-uitstoot krijgen mensen ook tips om duurzame keuzes te maken. Zo krijgen klanten extra informatie, bijvoorbeeld hoeveel kilo CO2 een autorit van Amsterdam naar Parijs is of hoeveel CO2 je uitstoot met 5 minuten douchen. Rabo-klanten kunnen zonder extra kosten en geheel vrijblijvend gebruikmaken van Carbon Insights en kiezen zelf wanneer ze zich in- en uitschrijven.

Rabobank ontwikkelde de innovatie feature samen met ecolytiq, een groen fintech bedrijf waar onderzoekers en technische experts samenwerken aan het inzichtelijk maken van de CO2-uitstoot van consumptie. ecolytiq levert de Nederlandse CO2-waarden per euro en bestedingscategorie aan Rabobank. Transparantie is daarbij essentieel, en daarom maakt ecolytiq gebruik van de Open Payment Standard ondersteund door EU-Open Sustainability Registry (EU-OSR). Dit betekent dat wetenschappers, beleidsmakers, bedrijven en consumenten de rekenmethode kunnen bekijken en feedback voor toekomstige verbeteringen kunnen leveren. De privacy van onze klanten is gewaarborgd doordat iedere Rabobank-klant alleen toegang krijgt tot de data van rekeningen waarvan ze rekeninghouder zijn. In een beveiligde en afgesloten omgeving, beheerd door Rabobank, worden de transactiegegevens verwerkt in een model dat de CO2-uitstoot berekent. Uiteraard zal Rabobank dit alleen doen na uitdrukkelijke toestemming van de klant. De gegevens verlaten Rabobank niet en worden niet voor andere doeleinden gebruikt.

Published: April 22 2022, 07:00 CET

]]>
Persbericht Fri, 22 Apr 2022 07:00:00 GMT 301107
<![CDATA[Rabobank op één lijn met Milieudefensie: actie voor het klimaat is nodig]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220414-rabobank-and-friends-of-the-earth-take-the-same-view-climate-action-is-needed.html?utm_medium=RSS Op 13 januari verzocht Milieudefensie Rabobank en 29 andere bedrijven om kenbaar te maken hoe ze 45% CO2 gaan reduceren in 2030. De actie werd bij Rabobank goed ontvangen, want we delen de zorg dat de aanpak van klimaatverandering sneller kan en moet. Rabobank wil haar klanten dan ook helpen om de komende jaren de noodzakelijke veranderingen door te voeren om te komen tot een klimaatneutrale economie en een meer duurzame voedselvoorziening.

“Veel mensen maken zich terecht zorgen over de gevolgen van klimaatverandering en die zorg delen wij”, aldus Aafke Keizer, directeur Duurzaamheid van Rabobank. “Het is onze missie om klanten te helpen om de klimaatdoelstellingen van Parijs te halen. Iedereen van grijs naar groen, dus. Wij helpen een boer die wil verduurzamen, een gezin dat hun huis wil isoleren en de bakker op de hoek die wil omschakelen naar groene energie. Dat doen we als bank natuurlijk met financiële producten en diensten, maar ook met goed advies en een gedegen netwerk.” Rabobanks Groepsdirectievoorzitter Wiebe Draijer en Global Head of Food System Transition Bas Rüter nodigden Milieudefensie uit voor een gesprek en spraken met hen over de plannen en de rol als financier van de klimaattransitie.

Net als vele andere organisaties onderschrijft Rabobank de klimaatdoelen van Parijs en het Nederlandse klimaatakkoord. Vanuit het Nederlandse Klimaatakkoord moeten banken dit jaar rapporteren hoe ze hun klanten willen helpen om de Parijsdoelen tijdig te realiseren. Ook de toezichthouder, de Europese Centrale Bank, toetst het duurzaamheidsbeleid. Bovendien is Rabobank lid van de Net Zero Banking Alliance van de Verenigde Naties, een samenwerkingsverband waarin ondertekenaars transparant zijn hoe ze de klimaatdoelstellingen van Parijs willen halen.

“We willen dit goed en gedegen doen”, aldus Keizer. “Voor veel van de sectoren waar Rabobank actief is, is er nog geen wetenschappelijke consensus over de meetmethoden, bijvoorbeeld voor veel landbouwsectoren. Daar werken we nu in internationaal verband en met bijvoorbeeld de Wageningen Universiteit hard aan. Hoe we het Nederlands klimaatakkoord en de weg naar de klimaatdoelen van Parijs samen met onze klanten invulling geven, maken we eind dit jaar in meer detail bekend. Als een stap daarnaartoe en een illustratie hoe ver we nu zijn, presenteerden we onlangs als eerste grote Nederlandse bank de nauwkeurig geschatte klimaatvoetafdruk van onze klanten. Parallel daaraan bedienen we onze klanten nu al met op maat gemaakte producten om hun voetafdruk te verkleinen. Want we zijn het eens dat er voor het stoppen van klimaatverandering geen dag te verliezen is.”

Het antwoord van Rabobank op de brief van Milieudefensie lees je

Gepubliceerd: April 14 2022, 16:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 14 Apr 2022 16:00:00 GMT 300990
<![CDATA[Rabobank trekt zich terug uit Rusland]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220330-rabobank-withdraws-from-russia.html?utm_medium=RSS Rabobank en haar dochter DLL zijn gestart met het afbouwen van alle activiteiten in Rusland om daarop het land te verlaten. De bank wil geen zaken doen in een land met een regime dat op brute wijze een andere soevereine natie binnenvalt.

Rabobank had relatief weinig commerciële belangen in Rusland, de totale blootstelling aan Rusland was ~EUR 400 miljoen in januari 2022, sindsdien is dat verder teruggebracht tot ~EUR 300 miljoen (maart 2022). Vooral Rabobankdochter DLL is in het land actief met de leasing van landbouwmachines in de agrarische sector. Nieuwe activiteiten waren al sinds 25 februari 2022 stopgezet door DLL.

Gepubliceerd: Maart 30 2022, 14:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 30 Mar 2022 14:00:00 GMT 300684
<![CDATA[Rabobank publiceert Jaarverslag 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220310-rabobank-publishes-annual-report-2021.html?utm_medium=RSS

Vandaag publiceert Rabobank haar Jaarverslag 2021 en enkele bijlagen waaronder  ESG Facts & Figures. Alle bijlagen en overige rapporten vind je op Resultaten en verslagen - Rabobank.
 
Op 10 februari 2022 publiceerde Rabobank naast de jaarcijfers haar . In dit rapport geeft Rabobank inzicht in de omgeving waarin de bank opereert, de strategie en bijbehorende resultaten en de manier waarop de bank waarde creëert voor stakeholders. Sinds dit jaar is het Jaarverslag opgesteld aan de hand van het International Integrated Reporting Framework.

Gepubliceerd: Maart 10 2022, 08:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 10 Mar 2022 08:30:00 GMT 300267
<![CDATA[Rabobank boekt nettowinst van EUR 3.692 miljoen in 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2022/20220210-rabobank-posts-net-result-of-eur-3692-million-in-2021.html?utm_medium=RSS Hoewel ook in 2021 de invloed van Covid-19 op de samenleving groot was, hebben de overheidssteunmaatregelen bijgedragen om de gevolgen voor de economie te beperken. Er was zelfs sprake van aanzienlijke economische groei. Dat zorgde voor een rugwind voor Rabobank. De verbeterde marktomstandigheden leidden tot een vrijval van kredietvoorzieningen en positieve herwaarderingen van activa. Rabobank presteerde goed in verschillende bedrijfsonderdelen, zo groeide de Food & Agri-portefeuille en bleef de dominante positie op de Nederlandse hypotheekmarkt behouden. Rabobank boekte een nettowinst van EUR 3.692 miljoen.

“Het onvoorspelbare karakter van Covid-19 kenmerkte het afgelopen jaar, dan denk ik bijvoorbeeld aan de opkomst van nieuwe varianten van het virus en de daaruit voortvloeiende beperkende maatregelen. Bovendien hadden we te maken met wereldwijde uitdagingen in de toeleveringsketens, arbeidstekorten en toenemende inflatie, wat zorgde voor economische onzekerheid. 2021 was ook een jaar van weersextremen, zoals de overstromingen in Nederland, Duitsland en België. Deze onderstreepten de urgentie van de klimaatproblematiek en daarmee het IPCC-rapport. Ondanks deze uitdagingen zagen we dat economieën wereldwijd beter en sneller herstelden dan verwacht. Dit herstel zien we ook terug in de prestaties van het merendeel van onze klanten en de bank.

Ondanks de pandemie bleven onze medewerkers toegewijd en veerkrachtig en wisten ze onze klanten te ondersteunen bij hun uitdagingen. We zijn dankbaar voor hun inzet in wederom een buitengewoon jaar.

Of het nu gaat om het vervullen van onze rol als financiële poortwachter of het versterken van ons bedrijfsmodel: als coöperatieve bank blijven we gefocust op het creëren van waarde voor de samenleving. We maken progressie op onze weg naar Parijs, zie hiervoor het Impact Rapport, waarin we vandaag de klimaatvoetafdruk van het grootste deel van onze klantportefeuille bekend maken. Samen met onze klanten willen we de transities versnellen op het gebied van voedsel, klimaat en energie, en bijdragen aan een meer inclusieve samenleving.”

De nettowinst van Rabobank bedroeg EUR 3.692 miljoen in 2021, tegenover EUR 1.096 miljoen in 2020. Waar de resultaten van 2020 nog aanzienlijk beïnvloed waren door de effecten van Covid-19, zorgden de verbeterde marktomstandigheden en goede prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen voor deze sterke financiële resultaten.

Door het forse economische herstel bleef de verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit van de zakelijke kredietportefeuille uit. Dit resulteert in een netto vrijval van kredietvoorzieningen van EUR 474 miljoen in 2021 (minus 11 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), EUR 2.387 miljoen lager dan in 2020. De omvang van de uitstaande leningen in kwetsbare sectoren nam verder af tot EUR 9,6 miljard (2,3% van de totale kredietportefeuille). In 2020 was dit nog EUR 15,3 miljard (3,7% van de totale kredietportefeuille). Dit geeft blijk van de solide kwaliteit van Rabobanks leningenboek.

Rabobanks totale inkomsten stegen met 13%. Deze groei werd mede gerealiseerd dankzij positieve herwaarderingen van aandelenbelangen alsook door goede prestaties van Rabo Investments. Daarnaast heeft de deelname aan het TLTRO III-programme gezorgd voor een opbrengst van EUR 334 miljoen, waardoor het renteresultaat steeg met 4%. Gecorrigeerd voor de TLTRO-inkomsten zou het renteresultaat relatief stabiel zijn, doordat de aanhoudende lagerenteomgeving de marges op Nederlandse spaartegoeden onder druk blijft zetten. Het renteresultaat bij Wholesale & Rural nam toe met 11%, hoofdzakelijk door groei van bedrijfsactiviteiten. De netto provisie- en commissie-inkomsten stegen met EUR 228 miljoen (13%) sterk ten opzichte van 2020. Deze toename komt voort uit goede prestaties in event-driven-bedrijfsactiviteiten en uit hogere vergoedingen bij betalingsverkeer en beleggen.

De kosten stegen met 8%. Dit is inclusief een voorziening van EUR 333 miljoen die Rabobank heeft genomen voor compensatie van kredietproducten met een variabele rente in het particuliere domein. In antwoord op de ernst van de aanwijzing die Rabobank van DNB ontving, gaat Rabobank haar KYC-herstelprogramma aanscherpen om tekortkomingen binnen de door DNB gestelde termijn te verhelpen. Dit vereist extra inspanningen, waaronder het wegwerken van achterstanden in cliëntenonderzoek en transactiemonitoring, waarvoor een voorziening is genomen van EUR 249 miljoen ten laste van het financiële resultaat voor 2021.

De kredietportefeuille nam met EUR 7,8 miljard toe tot EUR 417,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri portefeuille nam met 8% toe tot EUR 102,9 miljard. Rabobank bleef marktleider in de Nederlandse hypotheekmarkt met een marktaandeel van 21%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesale-klanten namen toe met EUR 11 miljard, terwijl het beheerd vermogen toenam met EUR 9,6 miljard tot EUR 62,5 miljard. 

De inkomstenstijging was hoger dan de kostenstijging, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 63,8% (2020: 65,8%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 8,8% (2020: 2,7%). Dankzij de goede financiële resultaten in 2021 blijft de kapitaalpositie van Rabobank sterk. Met een CET1 ratio van 17,4% blijft de bank ruimschoots boven haar kapitaalvereisten en haar ambitieniveau van >14%.

Wiebe Draijer: “In onze rol als poortwachter van de financiële sector vinden we dat we verplicht zijn om onze klanten, leden en de maatschappij als geheel te beschermen tegen financiële criminaliteit. Het is onze overtuiging dat waar wij werken aan een betere wereld, er geen plek is voor geld dat verdiend is met bijvoorbeeld handel in drugs, mensen en wapens en kinderarbeid. Van 2016 tot 2021 investeerde Rabobank in totaal EUR 1.600 miljoen in haar KYC-organisatie, en groeide het aantal medewerkers van rond de 1700 tot nu 4900 medewerkers. Know Your Customer (KYC) is en blijft een van Rabobanks topprioriteiten.” 

Op 15 november 2021 kondigde Rabobank aan dat zij een voorgenomen aanwijzing had ontvangen van De Nederlandsche Bank (DNB) op 12 oktober 2021. In navolging hierop heeft Rabobank de aanwijzing gekregen op 23 december 2021. In deze aanwijzing stelt DNB dat Rabobank niet voldoet aan vereisten van de Wet ter voorkoming van witwassen en financiering van terrorisme (Wwft) en geeft Rabobank de opdracht om tekortkomingen ten aanzien van de naleving van de Wwft in haar Retail NL domein te verhelpen voor uiterlijk 15 december 2023. Rabobank kondigde op 15 november eveneens aan dat DNB de bank heeft geïnformeerd dat er daarnaast een punitief handhavingstraject zal worden gestart, waarvan de uitkomst nog onbekend is. 

“Hoewel verbeteringen zijn aangebracht, erkennen we dat we de tekortkomingen nog niet afdoende hebben verholpen om op adequate wijze te voldoen aan de vereisten van de Wwft,” aldus Wiebe Draijer. “We zetten daarom onze inspanningen onverminderd voort om verder te bouwen aan een robuuste en toekomstbestendige KYC organisatie. Om dat te versterken, creëren we een nieuwe positie in onze groepsdirectie met specifieke focus op KYC compliance.” 

“De verbetering van de economie in 2021 biedt geen garantie voor dit jaar,” stelt Draijer. “Onze klanten worden nog steeds geconfronteerd met verstoringen in toeleveringsketens, hoge energieprijzen, stijgende inflatie en de grote klimaatuitdagingen. Bovendien waart Covid-19 nog steeds rond, en elke nieuwe golf of variant van het virus – en de bijbehorende beperkende maatregelen van de overheid – heeft gevolgen voor onze klanten en de kwaliteit van onze kredietportefeuille. Ook zijn er geopolitieke spanningen en houdt de lagerenteomgeving aan. We blijven daarom voorzichtigheid betrachten de komende jaren. 

Binnen deze context blijft onze focus als coöperatieve bank meer dan ooit op de voedsel-, klimaat- en energietransities, en werken we aan een meer inclusieve samenleving. Zo geven we invulling aan onze missie ‘Growing a better world together’ – voor zowel huidige als toekomstige generaties.”

Bekijk de jaarcijfers en achterliggende informatie op Rabobank.nl

Voor meer informatie:
Rabobank Persvoorlichting
+31 (0) 30 216 2758 or pressoffice@rabobank.nl
 
Rabobank Investor Relations
+31 (0)30 712 2401 or IR@rabobank.com


Elements of this press release are considered by Rabobank as inside information relating directly or indirectly to Rabobank within the meaning of article 7 of the Market Abuse Regulation (EU Regulation 596/2014) that is made public in accordance with article 17 Market Abuse Regulation.

Published: February 10 2022, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 10 Feb 2022 07:30:00 GMT 299620
<![CDATA[Rabobank maakt compensatieregeling variabele rente doorlopende kredieten bekend]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20211215-rabobank-discloses-compensation-plan-for-variable-interest-paid-on-revolving-credit.html?utm_medium=RSS Vanaf januari 2022 biedt Rabobank haar klanten met een doorlopend krediet een compensatievoorstel voor te veel betaalde variabele rente. De bank berekent hiertoe het verschil tussen wat de klant heeft betaald en volgens het Kifid had moeten betalen. Klanten bij wie dat verschil groter is dan 50 euro, krijgen de te veel betaalde rente terug. Rabobank berekent ook rente op rente. De regeling geldt voor rentebetalingen tot 20 jaar terug. Huidige klanten van de bank of haar dochters Freo en Fideaal hoeven geen actie te ondernemen. Oud-klanten kunnen zich vanaf begin 2022 aanmelden via www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente.

De Rabobank kondigde in augustus aan dat zij haar klanten gaat compenseren. Aanleiding waren uitspraken van de commissie van beroep van het Kifid over casussen van verschillende andere banken. Het Kifid vindt dat deze banken bij de berekening van de variabele rente de beweging van de marktrente onvoldoende hebben gevolgd. Zij moeten de variabele rente opnieuw berekenen en het verschil terugbetalen aan de klant.  

Op basis van die uitspraken heeft Rabobank de klantenportefeuille van Rabobank Groep geïnventariseerd. Het blijkt dat Rabobank de renteontwikkelingen over het algemeen goed heeft gevolgd. Toch zijn er verschillen ontstaan bij een beperkt deel van de klanten met doorlopende kredieten en/of producten waarbij de klant rood mag staan. 

De compensatieregeling die Rabobank heeft opgesteld, sluit aan bij uitspraken van het Kifid. Bovendien heeft de bank de regeling afgestemd met een afvaardiging van haar ledenraden en de Consumentenbond.

De regeling geldt voor particuliere klanten van Rabobank en haar dochters Freo en Fideaal, die een of meer van de volgende producten hebben of hebben gehad. De regeling geldt voor elk product afzonderlijk voor te veel betaalde rente vanaf 2001. 

  • Doorlopend Krediet (inclusief HuisVoordeelKrediet en Studentenkrediet)
  • Krediet op Betaalrekening (inclusief Rabo Exclusief Krediet)
  • Rabo Kort Roodstaan
  • Rabo Studenten Roodstaan
  • Krediet op Creditcard

De eerste klanten krijgen in januari 2022 een voorstel voor compensatie. Het kan naar verwachting tot eind 2022 duren voordat alle klanten die voor compensatie in aanmerking komen, zijn benaderd. Rabobank vraagt haar klanten geen finale kwijting.

Voor meer informatie: www.rabobank.nl/compensatie-variabele-rente

Gepubliceerd: 15 december 2021, 08:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 15 Dec 2021 08:00:00 GMT 298341
<![CDATA[Johan van Hall benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20211208-johan-van-hall-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS De Algemene Ledenraad van Rabobank heeft Johan van Hall benoemd tot lid van de raad van commissarissen. Hij is aangetreden per 8 december 2021.

Na zijn opleiding tot registeraccountant volgde Johan van Hall (1960) de postdoctorale studie IT Audit aan de Vrije Universiteit Amsterdam. In 1982 startte zijn carrière bij ABN Amro. Bij deze bank gaf Van Hall in ruim 35 jaar invulling aan diverse functies. Zo was hij er hoofd van de afdeling IT Audit en Chief Operating Officer (COO). Als COO was hij van 2008 tot 2018 lid van de raad van bestuur, vanaf 2013 in de rol van vicevoorzitter. Momenteel is Van Hall onder andere voorzitter van de raad van commissarissen van Ordina.

Voorzitter van de raad van commissarissen Marjan Trompetter ziet Van Hall als welkome versterking: “Door zijn recente bancair-bestuurlijke rollen voegt Johan relevante actuele ervaring op dit vlak toe aan onze raad van commissarissen. Vanwege zijn brede bankgerichte kennis op het gebied van IT en Operations, ervaring met grote, complexe transformaties en oog voor resultaat zien wij hem ook als een waardevolle sparringpartner voor onze groepsdirectie.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Marjan Trompetter (voorzitter), Jan Nooitgedagt (vicevoorzitter), Gert-Jan van den Akker, Annet Aris, Petri Hofsté, Arian Kamp, Marc Pensaert en Pascal Visée.

Gepubliceerd: 8 december 2021, 17:30 CET

]]>
Persbericht Wed, 08 Dec 2021 17:30:00 GMT 298223
<![CDATA[Wiebe Draijer draagt voorzitterschap groepsdirectie over na tweede termijn per oktober 2022]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20211001-in-october-2022-wiebe-draijer-will-transfer-the-chairmanship-of-the-managing-board-after-his-second-term-of-office.html?utm_medium=RSS Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank, heeft laten weten zich niet beschikbaar te willen stellen voor een derde termijn als voorzitter van de groepsdirectie van Rabobank. Zijn huidige termijn loopt af per 1 oktober 2022.

1 oktober 2014 trad Wiebe Draijer toe tot de raad van bestuur van Rabobank. In september 2018 werd hij benoemd voor een tweede bestuurstermijn van vier jaar als voorzitter van de groepsdirectie. Deze loopt volgend jaar eind september af. Draijer laat nu weten het voorzitterschap per oktober 2022 over te willen dragen: ‘De afloop van mijn tweede termijn over een jaar zie ik als een natuurlijk moment om plaats te maken voor een opvolger. Tot die tijd blijf ik me natuurlijk met volle inzet en toewijding inzetten voor de coöperatieve Rabobank.’

Marjan Trompetter, voorzitter van de raad van commissarissen van Rabobank: ‘Met nog een jaar te gaan met Wiebe als voorzitter van de groepsdirectie, is terugblikken op zijn Rabojaren nog te voorbarig. Echter, een woord van dank voor Wiebe zijn toewijding, inzet en betrokkenheid is nu al zeer op zijn plaats. Hij transformeerde Rabobank naar een missie gedreven, maatschappelijk georiënteerde en eigentijdse coöperatieve bank en als inspirerend en authentieke leider heeft hij Rabobank een menselijk gezicht gegeven. De tijdige aankondiging van Wiebe geeft ons ruim de tijd om een waardig opvolger te vinden.’

Onderdelen van dit persbericht worden door Rabobank aangemerkt als voorwetenschap die direct of indirect op Rabobank betrekking heeft zoals bedoeld in artikel 7 van de Verordening marktmisbruik (EU 596/2014) die openbaar wordt gemaakt in overeenstemming met artikel 17 van de Verordening marktmisbruik.

]]>
Persbericht Fri, 01 Oct 2021 08:00:00 GMT 296781
<![CDATA[Marjan Trompetter nieuwe voorzitter raad van commissarissen Rabobank ]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210917-marjan-trompetter-new-chair-of-the-supervisory-board.html?utm_medium=RSS Ron Teerlink heeft zijn functie als voorzitter van de raad van commissarissen (RvC) tijdens de Algemene Ledenraad (ALR) vergadering op 22 september 2021 neergelegd. Nu zijn tweede termijn als commissaris afloopt, draagt hij het voorzitterschap van de RvC over aan Marjan Trompetter. Zij is door de RvC aangewezen als de nieuwe voorzitter van de RvC van Rabobank. Dit besluit is onder voorbehoud van goedkeuring door de toezichthouders.

In 2013 trad Ron Teerlink toe tot de RvC en in 2016 werd hij door de RvC aangewezen als voorzitter. ‘Noemenswaardig vind ik de coöperatievernieuwing die we de afgelopen jaren hebben doorgevoerd. Daar waar van oudsher onze oorsprong ligt, hebben we naar deze tijd gebracht. Na twee termijnen van vier jaar is dit voor mij een natuurlijk moment om het stokje over te dragen,’ aldus Teerlink. ‘Los van het gegeven dat Marjan en ik op dezelfde universiteit hebben gezeten en dezelfde studie bij dezelfde hoogleraar hebben afgerond, ben ik er trots op dat Marjan mij opvolgt. Ik heb alle vertrouwen in haar als eerste vrouwelijk voorzitter uit Rabogelederen.’

Marjan Trompetter over haar benoeming: ‘Het is een eer de gecombineerde voorzittersrol van de RvC en de ALR te mogen vervullen. Deze combinatie is de basis van de maatschappelijke oriëntatie die Rabobank uniek maakt, een bank om trots op te zijn. Samen met de andere leden van de RvC span ik me met genoegen in om het in mij gestelde vertrouwen waar te maken.’

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie, richt zich graag tot beiden: ‘Een woord van dank aan Ron voor zijn toewijding en bijdrage de afgelopen acht jaar. Het is een groot voorrecht dat ik mocht werken met een zeer ervaren commissaris die hij is. Ron had in zijn rol als voorzitter van de RvC een groot draagvlak. Dat kwam hem toe dankzij zijn deskundigheid, zijn toewijding en constructief kritische en nuchtere blik. Rabobank heeft daar veel aan gehad en daarvoor zijn we hem zeer erkentelijk. Aan Marjan een warm woord van welkom in haar nieuwe rol in de RvC. In de afgelopen zes jaar heeft zij als lid en plaatsvervangend voorzitter van de RvC laten zien de coöperatieve bank in de volle breedte te doorgronden. Zij heeft een grote bijdrage geleverd op thema’s van zowel het bancaire als ook het coöperatieve toezicht. Ze geniet een groot vertrouwen en beschikt over een goede maatschappelijke antenne, waardoor zij het voorzitterschap van de ALR op goede wijze zal vervullen.’

Met het vertrek van Ron en de benoeming van Marjan verschuift een aantal rollen binnen de RvC. Jan Nooitgedagt wordt plaatsvervangend voorzitter en Mark Pensaert zal hem opvolgen als voorzitter van de Riskcommissie. Pascal Visée volgt Marjan Trompetter op als voorzitter van de Remuneratie & HR-commissie. Marjan blijft voorzitter van de Benoemingscommissie. De overige leden van de RvC van Rabobank zijn Gert-Jan van den Akker, Annet Aris, Petri Hofsté (blijft voorzitter van de Audit Commissie) en Arian Kamp (blijft voorzitter van de Commissie Coöperatieve Aangelegenheden).

]]>
Persbericht Wed, 22 Sep 2021 18:00:00 GMT 296576
<![CDATA[Rabobank boekt nettowinst van EUR 2.160 miljoen over eerste halfjaar 2021 mede door sterk economisch herstel]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210812-rabobank-posts-net-result-of-EUR-2.160-million-for-first-half-of-2021-supported-by-a-strong-economic-recovery.html?utm_medium=RSS De positieve economische groeicijfers en het herstel van de negatieve impact van Covid-19 zijn duidelijk zichtbaar in de resultaten van Rabobank. Een vrijval van de kredietvoorzieningen, positieve herwaarderingen van activa door verbeterde marktomstandigheden en solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen zorgen in het eerste halfjaar van 2021 voor een sterke nettowinst van EUR 2.160 miljoen. Ondanks de verbeterde condities zijn structurele uitdagingen zoals de lagerenteomgeving niet verdwenen en zullen deze de resultaten van de bankensector blijven beïnvloeden.

“De pandemie heeft de samenleving nog altijd stevig in haar greep. Alhoewel in sommige landen door de recente opheffing van Covid-19-maatregelen een einde kwam aan een moeilijke periode, is een aantal van deze restricties weer ingevoerd in reactie op stijgende besmettingscijfers. Het is duidelijk dat de pandemie nog niet voorbij is. Covid-19 zal ook in de nabije toekomst zijn weerslag hebben op onze klanten, onze collega's, de maatschappij en Rabobank zelf.

Het eerste halfjaar van 2021 kent twee gezichten. Eén perspectief is dat er klanten zijn die profiteren van het economisch herstel. Dat zien we bijvoorbeeld in onze transactiegegevens, waaruit blijkt dat consumentenbestedingen zijn toegenomen. Ook bleken Food & Agri-sectoren veerkrachtig deze periode. Aan de andere kant zien we dat sommige klanten het nog steeds moeilijk hebben, ondanks het herstel van een aantal van de door Covid-19 getroffen sectoren. Het beëindigen van steunmaatregelen van de Nederlandse overheid in de tweede helft van het jaar kan er voor zorgen dat er financiële problemen ontstaan bij een aantal klanten. Daarnaast zien we dat extreme klimaatgebeurtenissen als droogte en overstromingen impact hebben op onze klanten, naast tekorten in bijvoorbeeld chips, bouwmaterialen en arbeidskrachten.

In een veranderend financieel landschap blijven we trouw aan onze missie ‘Growing a better world together’. Klantcontact vindt steeds vaker plaats via nieuwe digitale diensten, we blijven innoveren en onze diensten aanpassen aan de veranderende klantbehoeften. De aangekondigde herstructurering van Rabobanks kantorennetwerk in Nederland is dan ook in volle gang. Het sterke resultaat dat nu voorligt, schrijven we deels toe aan het herstel van de negatieve ontwikkelingen in 2020. Onze basis is solide, maar moet sterker gezien de structurele druk op het traditionele bankmodel zoals de uitgebreide regelgeving voor banken, concurrentie van nieuwe (digitale) niet-banken, cyberrisico's en de lage renteomgeving.

Onze rol als poortwachter van het financiële systeem is topprioriteit. Het afgelopen halfjaar hebben we meer dan 500 Know Your Customer-medewerkers (KYC) aangenomen in Nederland, waardoor het totale aantal medewerkers wereldwijd nu ongeveer 4.500 is. In de strijd tegen witwassen en terrorismefinanciering wordt de Nederlandse samenleving ook gesterkt door Transactie Monitoring Nederland (TMNL), die dit jaar de collectieve transactiemonitoring van het commerciële betalingsverkeer startte.

Een boeiende ontwikkeling is de start van onze Rabo Carbon Bank afgelopen februari. Bij de lancering van het eerste project stelden we duizenden kleine boeren in staat CO2 af te vangen uit de atmosfeer, en zo zullen er meer proposities gaan volgen. Voor onze hypotheekklanten hebben we de verduurzaming van woningen toegankelijker gemaakt: 36.500 klanten gebruikten onze nieuwe online scantool voor advies en concrete aanbiedingen om hun huizen te verbeteren. Ook noemenswaardig is de heropening van Rabo GroenSparen voor nieuwe klanten in april. Door de forse groei van 13% in dit spaarvolume tot eind juni, kunnen we nu EUR 2.313 miljoen investeren in groene initiatieven. Deze voorbeelden passen bij de kern van onze missie: het verbinden van klanten met onze kennis en financiële instrumenten, om zo bij te dragen aan de energietransitie en die van duurzaam wonen en duurzame voeding.

Is het genoeg? Zeker niet. Er is nog een lange weg te gaan om het klimaatvraagstuk op te lossen. We zien het als onze verantwoordelijkheid om samen met onze klanten hieraan bij te dragen. We zijn trots op de inspanningen van al onze medewerkers, met alle uitdagingen van het afgelopen halfjaar. Dank aan allen voor hun bijdrage en inzet.”

Rabobanks financiële prestatie in de eerste zes maanden van 2021 was sterk met een nettowinst van EUR 2.160 miljoen, significant hoger dan in dezelfde periode vorig jaar. Behalve solide prestaties in verschillende bedrijfsonderdelen, dragen de verbeterde marktomstandigheden bij aan deze financiële resultaten. Vorig jaar had Covid-19 een forse impact op de economie, de klanten van Rabobank, de financiële sector en de bank zelf. Deze ongekende situatie leidde tot aanzienlijk hogere kredietvoorzieningen en druk op de inkomsten.

Ondanks de Covid-19-maatregelen vond er in de eerste helft van 2021 een scherp economisch herstel plaats door de brede beschikbaarheid van vaccins. De verwachte verslechtering van de kredietkwaliteit bleef tot op heden uit, vooral dankzij dit herstel, de veerkracht van Food & Agri-sectoren en de (verlenging van) diverse steunmaatregelen van de Nederlandse overheid. Daardoor daalde het aantal sectoren dat als kwetsbaar was aangemerkt door Covid-19 en rapporteert Rabobank een netto vrijval van kredietvoorzieningen van EUR 274 miljoen in de eerste helft van 2021 (minus 13 basispunten van de gemiddelde kredietportefeuille), EUR 1.716 miljoen lager dan in dezelfde periode vorig jaar. De onzekerheid over toekomstig herstel is weliswaar afgenomen, maar Rabobank blijft voorzichtig aangezien de overheidssteunmaatregelen voor bedrijven aflopen en nieuwe varianten van het coronavirus kunnen opleven. Daardoor kan de kredietkwaliteit van Rabobanks zakelijke leningportefeuille in de tweede helft van 2021 of in 2022 worden geraakt.

Hoewel de aanhoudende lage rente druk blijft zetten op de rentewinst, zijn de totale inkomsten gestegen met 17%. Dit is het resultaat van onder andere de deelname van Rabobank aan het TLTRO III-programme – dat EUR 192 miljoen opbrengt in de eerste helft van 2021, en de verbeterde marktomstandigheden die resulteren in positieve herwaarderingen van aandelenbelangen. De provisie- en commissie-inkomsten herstelden in vergelijking met de eerste helft van 2020 en waren EUR 128 miljoen hoger. De verbeterde financiële prestaties zijn zichtbaar in alle bedrijfsonderdelen, waarbij vooral Rabo Investments goed presteert.

De stijging van inkomsten compenseerde ruimschoots de lichte stijging van de kosten, resulterend in een verbeterde cost/income ratio van 58,0% (2020: 65,3%). Het rendement op eigen vermogen verbeterde tot 10,4% (FY 2020: 2,7%).

De kredietportefeuille steeg met EUR 4,8 miljard tot EUR 414,2 miljard, deels door valutaschommelingen. De Food & Agri-portefeuille nam met 4% toe tot EUR 104,8 miljard. Rabobank bleef marktleider op de Nederlandse woninghypotheekmarkt met een marktaandeel van 23%. De toevertrouwde middelen van retail- en wholesaleklanten stegen met 4%. Dit is in lijn met de stijging van de Nederlandse spaarmarkt en kan vooral worden toegeschreven aan de impact van Covid-19.

Dankzij de sterke resultaten in de eerste helft van 2021 steeg de CET 1-ratio tot 17,2%. De kapitaalpositie van Rabobank blijft daarmee robuust.

Met het oog op de komende periode stelt Wiebe Draijer dat de pandemie mogelijk nog leidt tot verdere financiële impact: “Het komt misschien later en kan minder hoog zijn dan eerder verwacht, feit is echter dat er nog steeds klanten zijn met uitdagingen. Zij hebben onze grootste aandacht en we blijven hen waar mogelijk ondersteunen. Zo hebben we bijvoorbeeld met andere partijen het Post Corona Groei Initiatief opgericht dat de vermogenspositie van Nederlandse bedrijven in nood kan versterken.

Met de pandemie houdt de onzekerheid aan. Reden voor de bank om voorzichtig te blijven, omdat de kredietkwaliteit van onze zakelijke leningportefeuille nog steeds kan worden geraakt. Ook de lage renteomgeving blijft onze resultaten onder druk zetten, evenals onze investeringen in KYC-maatregelen.

Kijkend naar onze duurzaamheidsagenda: ratingbureau Sustainalytics kende Rabobank in de afgelopen jaren een toppositie toe in hun ESG-risicobeoordeling. Ons duurzaamheidsbeleid is solide. Als koploper moeten we nu het tempo opvoeren, gezien onze portefeuille en de ontwikkeling van de klimaatcrisis. Zo zijn we in juli een pilot gestart met rentekorting voor duurzame Nederlandse melkveehouders. Ook lanceerden we met de bouw van 12.000 flexibele en klimaatneutrale huurwoningen in Nederland. Dit initiatief draagt ook bij aan het oplossen van de woningschaarste en aan de financiële gezondheid van onze klanten.

Als coöperatieve bank blijven we ons maximaal inzetten voor onze maatschappelijke prioriteiten: onze rol als poortwachter van het financiële systeem en het investeren in geavanceerde KYC-technologie, onze inzet voor de Sustainable Development Goals en het bijdragen aan het oplossen van de woningnood in Nederland.”

Gepubliceerd: 12 augustus 2021, 07:30 CET

]]>
Persbericht Thu, 12 Aug 2021 07:30:00 GMT 295638
<![CDATA[Publicatie halfjaarcijfers 12 augustus 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210805-publication-interim-results-on-august-12-2021.html?utm_medium=RSS Op donderdag 12 augustus presenteert Rabobank haar halfjaarcijfers over 2021. Om 7:30 uur worden het persbericht, halfjaarverslag en een infographic gepubliceerd.

Om 9:00 uur lichten Wiebe Draijer en Bas Brouwers tijdens een webinar voor de pers de halfjaarcijfers toe. In de middag volgt een webinar voor analisten en institutionele beleggers om 14:00 uur. Dit webinar vindt plaats in het Engels.

Vanaf 12:00 uur is de terugkijklink van het webinar voor de pers beschikbaar op deze website. De terugkijklink van het webinar voor analisten is vanaf 15:30 uur beschikbaar. De presentaties zijn vanaf 9:00 uur al te raadplegen.

Meer informatie over de resultaten van Rabobank:

Gepubliceerd: 12 augustus 2021, 9:00 CET

]]>
Persbericht Thu, 05 Aug 2021 09:00:00 GMT 295490
<![CDATA[Rabobank: Resultaten EU-brede stress test 2021]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210730-rabobank-2021-eu-wide-stress-test-results.html?utm_medium=RSS De Europese Bankenautoriteit (EBA) heeft de EU-brede stresstest van 2021 afgenomen in samenwerking met De Nederlandsche Bank (DNB), de Europese Centrale Bank (ECB) en het Europees Comité voor Systeemrisico's (ESRB) en heeft de resultaten ervan gepubliceerd. Rabobank nam deel aan deze stresstest die de veerkracht van banken beoordeelt. Ditmaal was het ongunstige scenario gebaseerd op een aanhoudende Covid-19-setting gecombineerd met een aanhoudende lagerenteomgeving, met als uitgangspunt de bankbalans eind 2020, midden in de pandemie.

Rabobank heeft kennisgenomen van de berichtgeving eerder vandaag door de EBA over de EU-brede stresstest en onderschrijft de uitkomsten van deze oefening volledig. De EU-brede stresstest van 2021 kent geen minimumeis of drempel waaraan een financiële instelling moet voldoen. De test is bedoeld als belangrijke bron van informatie ten behoeve van de SREP. Aan de hand van de resultaten kunnen de bevoegde instanties beoordelen of Rabobank in een stressscenario kan voldoen aan haar kapitaalsvereisten.

Het ongunstige stressscenario is door de ECB/ESRB geformuleerd en beslaat een periode van drie jaar (2021-2023). De stresstest is uitgevoerd op basis van een veronderstelde statische balans per december 2020. In de stresstest zijn geen toekomstige bedrijfsstrategieën of managementbeslissingen van Rabobank meegenomen, noch toekomstige financiële prestaties. Het is geen voorspelling van de winst van Rabobank. Nederland wordt in dit scenario ten opzichte van andere Europese landen relatief hard getroffen op belangrijke onderdelen van de test, zoals het reële bbp, de werkloosheid en vastgoedprijzen. Daarnaast houden de scenario's die zijn gebruikt in de stresstest van 2021 geen rekening met het sterke economische herstel van de afgelopen maanden in verschillende landen, waaronder Nederland. Op 12 augustus 2021 maakt Rabobank haar financiële resultaten over het eerste halfjaar van 2021 bekend.

In het basisscenario komt Rabobanks fully loaded common equity Tier 1 ratio (CET1) op 16,39% uit in 2023 (jaarultimo). In het ongunstige scenario komt de CET1 ratio uit op 10,02% in 2023 (jaarultimo). Rabobanks fully loaded CET1 ratio was op 31 december 2020 16,8%, met een buffer van 280 basispunten boven de eigen CET1-ratio-ambitie van >14% en 680 basispunten boven het huidige wettelijke minimumniveau van 10%.

De resultaten van de oefening zijn geen reden voor aanvullende managementacties bij de bank, anders dan de voortzetting van uitvoering van de reeds aangekondigde volgende fase van Rabobanks verander- en verbeteringsproces om een ijzersterke kapitaalpositie te behouden. Dit omvat het creëren van een meer eenvoudige en efficiënte organisatie, met een streven naar brutobesparingen van EUR 600 miljoen in 2024 en het verder versterken van de kern van het bankbedrijf en investering in nieuwe groei.

De volledige resultaten van de stress test zijn beschikbaar via de EBA-website.

Gepubliceerd: 30 juli 2021, 19:00 CET

]]>
Persbericht Fri, 30 Jul 2021 19:00:00 GMT 295566
<![CDATA[Groepsdirectie Rabobank herschikt portefeuilles]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210628-managing-board-to-reallocate-portfolios.html?utm_medium=RSS In 2020 heeft de groepsdirectie van Rabobank aangekondigd de portefeuilles in de groepsdirectie te herschikken. Deze herschikking staat nu gepland voor 1 september 2021, onder voorbehoud van advies van de OR Rabobank en toetsing door de toezichthouders.

Recent heeft Ieko Sevinga, momenteel Chief Information and Operations Officer, aangegeven zich om persoonlijke redenen niet beschikbaar te stellen voor een tweede termijn in de groepsdirectie. Uiteraard wordt zijn wens gerespecteerd.

Wiebe Draijer, voorzitter van de groepsdirectie meldt hierover: ‘Het vertrek van Ieko uit de groepsdirectie is een groot verlies voor het team. Het doet me dan ook goed dat Ieko heeft aangegeven de komende tijd beschikbaar te blijven voor onze bank. Hij zal onder andere activiteiten verrichten op het gebied van de strategie van onze bank.’

Vanaf 1 september zal Bart Leurs worden benoemd tot Chief Information & Technology Officer en zal de afdeling Operations worden ondergebracht bij de business. Berry Marttin zal de activiteiten van Wholesale & Rural blijven aansturen.

Gepubliceerd: 28 juni 2021, 17:20 CET

]]>
Persbericht Mon, 28 Jun 2021 17:20:00 GMT 293940
<![CDATA[Gert-Jan van den Akker benoemd tot lid raad van commissarissen Rabobank]]> https://www.rabobank.com/nl/press/search/2021/20210414-gert-jan-van-den-akker-appointed-to-rabobank-supervisory-board.html?utm_medium=RSS


Aspirant-commissaris Gert-Jan van den Akker

Gert-Jan van den Akker is opgeleid in de rechten aan de Universiteit van Amsterdam en vond zijn eerste emplooi in 1987 bij Cargill als Commercial Trainee. Zijn carrière voerde langs diverse, steeds zwaardere bestuurlijke functies voor dit wereldwijd opererende Amerikaanse agro-industriële concern. Zo was Van den Akker onder andere werkzaam in Maleisië, Japan, Zwitserland en Singapore in sectoren als granen, soja, wereldwijde handel en transport. Vanuit deze rollen heeft hij brede internationale en maatschappelijk relevante bestuurlijke ervaring opgedaan in de voedselproductie en -ketens. Van 2015 tot 2020 maakte hij deel uit van het Global Executive Team. In zijn laatste rol voor pensionering in 2020 was Van den Akker Chief Risk Officer en verantwoordelijk voor de transformatie van de wereldwijde handelsorganisatie.

Voorzitter van de raad van commissarissen Ron Teerlink verwacht dat Van den Akker de koers van Rabobank kan versterken: “Als coöperatie wil Rabobank substantieel bijdragen aan de wereldwijd nodige transities zoals verduurzaming in Food & Agri, de sector waar Rabobank internationaal een van de grootste financiers is. De brede internationale kennis van Gert-Jan van den Akker in deze sector en ervaring bij de top van een van de grootste ondernemingen hierin is zeer welkom bij de verdere strategische ontwikkeling van Rabobank. Hij zal een goede sparringpartner zijn voor de groepsdirectie met de juiste focus op het behalen van verdere verduurzaming en goede resultaten.”

De raad van commissarissen van Rabobank bestaat verder uit Ron Teerlink (voorzitter), Marjan Trompetter (vice-voorzitter), Annet Aris, Petri Hofsté, Arian Kamp, Jan Nooitgedagt, Marc Pensaert en Pascal Visée.

Gepubliceerd: 14 april 2021, 15:00 CET

]]>
Persbericht Wed, 14 Apr 2021 15:00:00 GMT 292004