Rabobank voert intensieve dialoog duurzame veehouderij

'Een extra stimulans om de dialoog voort te zetten.' Aldus reageert de Rabobank op conclusies die de Nederlandse stichting Wakker Dier trekt in een notitie over het dierenwelzijn bij drie grootschalige Amerikaanse vleesbedrijven.

Volgens de stichting zijn drie vleesbedrijven die de Rabobank financiert, in de periode 2010-2013 betrokken geweest bij ernstig dierenleed. Wakker Dier beweert onterecht dat de bank bij hun investeringen geen enkele concrete minimumeis aan huisvesting of dierenwelzijn hanteert.

Grove schending

De Rabobank noemt de incidenten uit voorgaande jaren schokkend en een grove schending van haar richtlijnen. De bank wijst er op dat betreffende bedrijven een zero-tolerance beleid voeren als het gaat om dierenmishandeling. Zij hebben bij deze incidenten doortastend opgetreden. Variërend van ontslag op staande voet tot stopzetting van de inkoop bij de leverancier. Zo blijkt uit de dialoog die de bank met klanten voert en waarvan dierenwelzijn integraal onderdeel is.

Voer, water, vervoer

'Voor de veehouderij verwacht de Rabobank dat bedrijven de 'good practice'-richtlijnen van de International Finance Corporation naleven. Dit betekent onder meer een degelijk stalsysteem, voldoende toegang tot voer en water, ongemak en pijn voor dier voorkomen en verwondingen minimaliseren, een preventief gezondheidsprogramma en nodeloos lang of ver vervoer voorkomen.'

Betekenisvolle stappen

De bank constateert dat – mede dankzij deze dialoog – de bedrijven betekenisvolle stappen zetten ter verbetering van het dierenwelzijn. Zij vervullen in de VS, als het gaat om dierenwelzijn, een voortrekkersrol. Een van de bedrijven heeft dit jaar een stal die wettelijk was toegestaan maar dieronvriendelijk, op eigen initiatief uitgebannen en schakelt geheel over op een diervriendelijker stalsysteem.

Richtlijnen

De VS kennen wel degelijk dierenwelzijnseisen en standaarden voor specifieke sectoren, zoals de richtlijnen van het American Meat Institute en die van de National Chicken Council. 'In de dialoog met onze klanten stimuleren we bedrijven om meer te doen dan deze minimale vereisten', aldus de Rabobank.

Rol Rabobank

De Rabobank speelt in de food- en agrisector zowel in Nederland als wereldwijd een toonaangevende rol als financier en draagt zo bij aan het realiseren van wereldwijde voedselzekerheid. In Amerika zet zij zich als boardmember van het Centre for Food Integrity actief in voor het stimuleren van een duurzame voedselketen, waaronder het bevorderen van dierenwelzijn.