Rabobank verwacht komende maanden verdere daling melkprijs

De Rabobank verwacht voor de komende maanden een verdere daling in de melkprijs voor de Nederlandse melkveehouders.

  • Afgelopen zomermaanden was het prijsniveau vergelijkbaar met de zomer van 2013;
  • Door afnemende vraag vanuit China en de boycot van Rusland zijn zuivelprijzen in het derde kwartaal van 2014 gedaald;
  • Aangezien de vraag moeizaam aantrekt en de mondiale zuivelproductie wel toeneemt wordt voor het komende kwartaal een verdere daling verwacht;
  • Door de gedaalde zuivelnoteringen treden andere landen, bijvoorbeeld Noord-Afrika en het Midden-Oosten, weer toe tot de zuivelmarkt;
  • Door een aantrekkende economie in Europa stijgt de consumptie van zuivel weer voorzichtig;
  • Door deze laatste twee factoren wordt rond de jaarwisseling stabilisatie van het melkprijsniveau verwacht.
  • De Rabobank verwacht niet dat de dalende zuivelprijzen direct tot liquiditeitspanningen bij melkveehouders zullen leiden.
  • De afgelopen jaren boden voldoende ruimte om financiële buffers op te bouwen. Daarnaast zijn de voerprijzen ook gedaald, waardoor het bedrijfssaldo minder snel daalt ten opzichte van de melkprijs.

U kunt alle rapporten van de Rabobank over de Nederlandse food- en agrisector ook bekijken op Rabobank.nl/bedrijven en in de Rabo Kennis App.

Voor verdere informatie
Press Office Rabobank
Koos Verheul
+31 30 21 66918