Friesland Bank lost perpetual af op 3 december 2014

Friesland Bank en Rabobank maken bekend dat de Perpetual Capital Securities (“Capital Securities”) die Friesland Bank in 2004 uitgaf worden afgelost. Dat gebeurt op 3 december 2014, exact tien jaar na de uitgiftedatum. Het gaat in totaal om een bedrag van 125 miljoen euro plus opgelopen rente.

Op 3 december 2004 heeft Friesland Bank N.V. de Capital Securities (ISIN NL0000116457) uitgegeven. In overeenstemming met de voorwaarden van de Capital Securities heeft Friesland Bank N.V. de mogelijkheid om alle Capital Securities op 3 december 2014 af te lossen, op voorwaarde dat aan bepaalde voorwaarden wordt voldaan, waaronder goedkeuring van De Nederlandsche Bank N.V. Friesland Bank N.V. bevestigt dat De Nederlandsche Bank N.V. deze goedkeuring heeft verleend.

Friesland Bank deelt hierbij mee dat conform conditie 7(b) van de voorwaarden van de Capital Securities is besloten tot aflossing van de Capital Securities tegen de nominale waarde tezamen met openstaande betalingen (“Outstanding Payments” zoals gedefinieerd in de voorwaarden van de Capital Securities) op 3 december 2014.

 

Principal Paying Agent
ABN AMRO Bank N.V.
Kemelstede 2
4817 ST Breda
The Netherlands

 

Uitgevende instelling
Friesland Bank N.V.
Croeselaan 18 (UCR 1020)
3521 CB Utrecht
The Netherlands

Voor verdere informatie
Press Office Rabobank
René Loman
+31 30 21 62622