Rabobank slaagt voor Europese stresstest

Vandaag heeft de Europese Centrale Bank (ECB) de resultaten openbaar gemaakt van de stresstest van ruim 120 Europese banken, waaronder de Rabobank. Het betrof een simulatietest (‘toelatingsexamen’) voordat het toezicht op de bancaire sector van nationaal niveau door DNB naar Europees niveau door de ECB wordt overgedragen. De Europese toezichthouder wilde hiermee toetsen of banken bestand zijn tegen negatieve economische ontwikkelingen. De Rabobank is geslaagd voor deze test, wat betekent dat de bank ook bij de zwaarste economische testscenario’s een gezonde kapitaalbuffer houdt. De resultaten van de stresstest bevestigen de sterke kapitaalpositie van de bank.

Als onderdeel van de simulatietest heeft de ECB de balansen van ruim 120 banken per ultimo 31 december 2013 tegen het licht gehouden in een Asset Quality Review (AQR). Voorzieningen die de Rabobank al bij de halfjaarcijfers 2014 heeft genomen, maken dat de uitkomsten van de AQR al voor een substantieel deel verwerkt waren. De uitkomsten van de AQR hebben geen materiële impact op de verwachte jaarresultaten.

Voor verdere informatie
Press Office Rabobank
René Loman
+31 30 21 62622