Nederland blijft wereldwijd grootste speler in sierteelt

Dit is een gezamenlijk persbericht van FloraHolland en de Rabobank

In de sierteelt hebben landen die goedkoop en grootschalig snijbloemen produceren hun marktaandeel vergroot. Nederlandse siertelers krijgen te maken met meer internationale concurrentie. Ondanks dat het aandeel van Nederland al enige jaren onder druk staat, blijft Nederland met een aandeel van 52% de grootste speler in de wereldwijde export van bloemen en planten. Dat blijkt ook uit de World Floriculture Map 2015 van de Rabobank die vandaag samen met FloraHolland is gepresenteerd tijdens de Internationale tradefair for plants (IPM) in het Duitse Essen. Als grootste internationale marktplaats en kennishebber heeft FloraHolland waardevolle input geleverd om de World Floriculture Map 2015 op te stellen. Wereldwijd werd in 2013 voor 20 miljard USD aan bloemen, planten en uitgangsmateriaal verhandeld. Voor vervoer van snijbloemen wordt het vliegtuig steeds vaker ingeruild voor de zeecontainer.

Handelsstromen in kaart gebracht

De Rabobank en FloraHolland ontwikkelden gezamenlijk de ‘World Floriculture Map’, een wereldkaart met alle handelsstromen in bloemen en planten. Dinsdag 27 januari reikten Lucas Vos, algemeen directeur bij FloraHolland, en Ruud Huirne, directeur Food en Agri Nederland bij de Rabobank, de eerste exemplaren uit aan Marco van Zijverden van de Dutch Flower Group en Peter Barnhoorn van Afri Flora op de IPM. Gekoppeld aan de kaart presenteert de Rabobank onderstaande visie op de toekomst van de sierteeltsector, samengesteld door Ruud Paauwe, sectormanager tuinbouw bij de Rabobank en Rabobank-analist Cindy van Rijswick.

Wereldwijde concurrentie

In de afgelopen jaren is de toename van de wereldwijde concurrentie, vooral in de snijbloemen, een van de grootste veranderingen. In Colombia, Ecuador, Ethiopië, Kenia en Maleisië namde export van snijbloemen toe. In deze landen kunnen snijbloemen van goede kwaliteit goedkoop en grootschalig geproduceerd worden. In groeimarkten zoals Brazilië, China, India, Mexico en Turkije neemt de lokale teelt van bloemen en planten toe, zonder dat dit leidt tot grote veranderingen in import- en exportstromen. Grote verschuivingen zijn er wel in een aantal importmarkten. Japan importeert in 2013 nog 2% snijbloemen uit Nederland; dit was in 2003 nog 8%. Ondertussen steeg de Japanse import uit Maleisië naar 26% (was 10%) en vanuit Colombia naar 22% (was 14%). Nederland blijft een dominante rol spelen binnen Europa. Voor Duitsland, Frankrijk en het Verenigd Koninkrijk blijft Nederland een belangrijke leverancier van bloemen, pot- en perkplanten.

Consument koopt anders

In de afgelopen vijf jaar zijn de consumentenbestedingen aan bloemen en planten niet of nauwelijks gegroeid. Wel is er sprake van een verschuiving. De consument lijkt vaker te kiezen voor de lager geprijsde bloemen en planten via de supermarktketens of bijvoorbeeld kamerplanten bij de doe-het-zelf ketens. De Rabobank verwacht dat grootwinkelbedrijven met een verdere professionalisering een groter marktaandeel naar zich toe kunnen trekken.

Zeecontainer breekt door

Het transport van bloemen via zeecontainers is nog in ontwikkeling, maar de opmars van sierteeltproducten over zee lijkt onomkeerbaar. Transport over zee is fors goedkoper dan luchttransport. De kennis over het conditioneren van bloemen in containers groeit evenals de mogelijkheden om de condities in een container te controleren. Dit maakt transport per zeecontainer aantrekkelijk, evenals de steeds betere havenfaciliteiten en de beschikbaarheid van containerschepen. Columbia vervoerde alleen al naar het Verenigd Koninkrijk zo’n 700 containers met bloemen. Vanuit Israël gaan jaarlijks zo’n 300 containers met voornamelijk snijgroen naar Europa. Vanuit Nederland gaan tulpen per zeecontainer naar de Verenigde Staten.

Toekomstverwachting

Nederlandse siertelers hebben te maken met forse wereldwijde concurrentie. Volgens Rabobank Nederland zullen ondernemers zich moeten richten op nichemarkten voor typisch lokale producten en seizoen producten, willen zij zich onderscheiden van goedkoop geproduceerde bloemen en planten uit het buitenland.. Ook zal de aandacht uit moeten gaan naar meer efficiency in de keten, bijvoorbeeld door meer en hechtere samenwerking. Zodat productie en consumptie perfect op elkaar aansluiten.

Een alternatief kan ook zijn te kiezen voor internationalisatie, bijvoorbeeld door het opzetten van buitenlandse productiebedrijven of het aanbieden van teeltkennis in opkomende productielanden, aldus de Rabobank in haar thema-update over de sierteeltsector.

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters