Vooruitzichten pluimveehouderij voor 2015 stabiel, ondanks naweeën vogelgriep

De marktstemming voor zowel vleeskuikens als broedeieren was in 2014 positief, ondanks de uitbraak van vogelgriep en de transport- en handelsbeperkingen die de prijzen onder druk zetten. Ook vanuit financieel perspectief was het een goed jaar. De sector liep door de vogelgriep weliswaar EUR 55 miljoen aan schade op, maar staat er gemiddeld genomen positief voor. Voor 2015 verwacht Jeroen van den Hurk, sectormanager pluimveehouderij bij de Rabobank dat de marge op vleeskuikens rond het langetermijngemiddelde blijft bewegen.

Van den Hurk: “Een wat krapper aanbod zorgt momenteel voor verbeterde marktomstandigheden. Toch beheersen de gevolgen van de vogelgriep nog steeds het marktperspectief. Daardoor ligt het rendement in 2015 naar verwachting iets lager dan in 2014. Het tegen zo hoog mogelijke prijs vermarkten van alle onderdelen van de kip is lastig door exportbeperkingen en dat staat een betere prijsvorming in de weg.”

Nederlandse vleespluimveehouderij in het tweede kwartaal van 2015:

• Op basis van de marktomstandigheden konden de meeste vleespluimveebedrijven in 2014 hun financiële buffers versterken. Daardoor kunnen zij gemiddeld genomen zelfstandig de gevolgen van de vogelgriep opvangen. 

• De vogelgriep heeft nu nog steeds impact op de pluimveemarkt en leidt in Noordwest-Europa tot een relatief beperkt aanbod. De verwachting voor Q2 is dat deze krapte blijft. 

• De vooruitzichten voor voerprijzen blijven positief voor de pluimveesector, hoewel de periode van dalende voerprijzen lijkt te zijn gestopt. Naar verwachting zijn de prijzen van granen relatief stabiel tot licht stijgend in Q4 2015, terwijl sojameelprijzen verder zullen dalen. 

• De kostprijs voor vleeskuikenhouders in Q2 2015 en Q3 2015 zal naar verwachting op hetzelfde niveau blijven als in Q4 2014. 

• Een periode van krappere marges vraagt om nieuwe focus op kostprijs. Daarnaast vraagt de aanhoudende vogelgriepdreiging om aangescherpte hygiëneprotocollen; niet alleen op elk afzonderlijk bedrijf, maar ook binnen en tussen de ketenschakels.

Pers contact

Koos Verheul

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters