Zorgvuldigheid gaat boven snelheid bij herbeoordeling rentederivaten

Onvolkomenheden worden opgelost

Voor alle 1.300 ‘kwetsbare’ mkb-klanten met een rentederivaat heeft de Rabobank de herbeoordeling van het rentederivaat afgerond. Waar nodig werkt de bank met de klant aan een oplossing. De zorgvuldige aanpak leidt er toe dat de Rabobank dit jaar nog nodig heeft om de aanvullende herbeoordeling uit te voeren voor de andere 6.700 mkb-klanten en waar nodig oplossingen te bieden. De kwaliteit van de herbeoordeling is nu voldoende, zo concludeert de Autoriteit Financiële Markten (AFM) in haar rapportage over de rentederivatendienstverlening van banken aan het Nederlandse midden- en kleinbedrijf. Aanvankelijk lag het tempo te laag en was de kwaliteit van de herbeoordelingen rentederivaten gemiddeld niet goed genoeg, maar de AFM stelt dat beide in de loop van 2014 duidelijk zijn verbeterd.

‘Zorgvuldigheid gaat boven snelheid. Onze klanten hebben belang bij een zorgvuldige herbeoordeling. Dat kost meer tijd dan aanvankelijk verwacht’, zegt Rien Nagel, lid van de raad van bestuur van de Rabobank. In 2014 heeft de Rabobank met haar ruim 8.000 mkb-klanten met een financiering met een rentederivaat in het jaarlijks revisiegesprek nadrukkelijk stil gestaan bij dit product. Hieruit blijkt dat voor het overgrote deel van deze klanten het product voldoet. Het derivaat voorziet op een adequate wijze in de behoefte van de klant waar het voor werd afgesloten, namelijk het afdekken van een renterisico.

Aangescherpte herbeoordeling

In 2014 heeft de Rabobank op eigen initiatief en aangespoord door de AFM de herbeoordeling aangescherpt. Dit heeft geleid tot een aanvullende herbeoordeling. Voor de 1.300 ‘kwetsbare klanten’ is deze afgerond. Dit zijn mkb-klanten met een rentederivaat die ook in bijzonder beheer zitten, een complex rentederivaat hebben of te maken hebben met een overhedge (het rentederivaat wijkt qua looptijd of omvang af van de onderliggende lening). Aan de hand van de aangescherpte criteria zal de Rabobank dit jaar met de overige 6.700 klanten met een rentederivaat nogmaals stil staan bij dit product. Enkele honderden medewerkers van de bank zijn hierbij betrokken.

Fouten lossen we op

De herbeoordeling leert dat er bij een beperkt aantal klanten in de dienstverlening rond een derivaat sprake is van onvolkomenheden. ‘Zodra we dat tegenkomen, lossen we dat samen met de klant op, met oog voor de specifieke situatie van de klant. Op deze manier zijn we met zo’n 200 klanten het afgelopen jaar tot een oplossing gekomen. Op dit moment zijn we met nog eens zo’n 200 klanten over een oplossing in gesprek’, aldus Nagel. De oplossing kan variëren van het opnieuw verstrekken van informatie, het geven van een toelichting tot een herstructurering van het derivaat, omzetting naar vaste rente of een combinatie van deze oplossingen. Indien de oplossing nodig is als gevolg van een fout van de bank en de klant heeft schade geleden, dan komen de kosten voor rekening van de bank. 

Op dit moment heeft de bank van zo’n 150 klanten een klacht over rentederivaten in behandeling. De inzet van de bank is er op gericht ook met deze klanten tot een oplossing te komen. Klanten die er met de bank niet uitkomen, staat het vrij om hun zaak voor te leggen aan het onafhankelijke klachteninstituut Kifid of aan de rechter.

Communicatie over voortgang

De Rabobank blijft via haar website communiceren over de voortgang van de herbeoordelingen. Mkb-klanten met een financiering met een rentederivaat worden over hun individuele herbeoordeling persoonlijk geïnformeerd door de accountmanager van de lokale Rabobank. ‘Alle betrokken mkb-klanten zullen ter bevestiging een brief krijgen met daarin de conclusie en gemaakte afspraken’, licht Nagel toe. Klanten kunnen met vragen over hun rentederivaat altijd terecht bij hun lokale bank. Komen klanten er met hun eigen bank niet uit, dan kunnen zij contact zoeken met het centrale Expertiseteam Rentederivaten van de Rabobank.

Lees ook:

Herbeoordeling wijst uit: voor meeste klanten voldoet het rentederivaat 

Rabobank met klanten in gesprek over derivaten

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters