Rabobank: Druk op varkensvleesmarkt blijft

De vooruitzichten voor de Nederlandse varkenshouderij voor het tweede kwartaal 2015 blijven mager. Ondanks de seizoensmatige opleving blijft het uiteindelijke prijsniveau voor vleesvarkens en biggen onder het langjarig gemiddelde. De toenemende concurrentie op de wereldmarkt leidde in het eerste kwartaal tot een stevige daling van de wereldwijde varkensprijzen. Verwachting is dat deze trend doorzet. Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij bij de Rabobank, verwacht dat de varkensprijzen wereldwijd onder druk blijven staan door het hoge aanbod en de tegenvallende consumptie in de belangrijkste varkensvleesconsumerende landen.

Van Bergen: “Voor de EU verwacht ik dat de export toeneemt ten opzichte van dezelfde periode in 2014. De lage waarde van de euro zal de verwachte seizoensmatige opleving van de prijzen ondersteunen. Dit zal echter niet leiden tot forse prijsstijgingen, mede omdat de productie en productiviteit in de EU toeneemt en er nog geen tekenen zijn dat de consumptie stabiliseert.”

Nederlandse varkenshouderij in het tweede kwartaal van 2015:

  • De consumptiedaling kan worden gestopt als de lagere varkensprijzen worden doorvertaald in de retailprijzen. Daarnaast zien we in veel Europese landen een economische opleving die de consumptie zou kunnen ondersteunen.
  • De toename van de Europese productie blijkt uit de groei van de totale varkensstapel en de zeugenstapel in december 2014. In combinatie met de constante stijging van zowel de productiviteit als het slachtgewicht, zorgt dit voor een geschatte toename van de productie van circa 1,5% in 2015.
  • De wereldwijde voerprijzen lagen in het eerste kwartaal op een hoger niveau dan verwacht. Waarschijnlijk zullen de prijzen rond dit niveau stabiliseren.
  • Zowel de biggen- als de varkensprijzen stegen in Nederland in de loop van het eerste kwartaal. Door het lage niveau waarop de prijzen aan het begin van het jaar lagen, was dit niet voldoende voor positieve marges.
  • De Rabobank verwacht een seizoensmatige stijging van de varkensprijzen in Nederland. De stijging zal waarschijnlijk lager uitvallen dan in de afgelopen jaren. Dat leidt tot een duidelijk lager maximaal niveau. De prijsstijging is niet voldoende om de kostprijs volledig te dekken.
  • De Rabobank verwacht voor de zeugenhouderij een voerwinst van 15-20% onder het langjarig gemiddelde. Voor de vleesvarkens verwachten we een voerwinst van circa 5% onder het langjarig gemiddelde.

Alle rapporten van de Rabobank over de Nederlandse food- en agrisector zijn beschikbaar op www.rabobank.nl en in de Rabo Kennis App.