Crédit Agricole CIB, HSBC en Rabobank publiceren richtlijnen voor sociale en duurzaamheidsobligaties

Dit is een gezamenlijk persbericht van Crédit Agricole, HSBC en de Rabobank

Een drietal zakenbanken heeft vandaag een nieuw initiatief bekendgemaakt om beleggen in maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten een impuls te geven. De voorgestelde Social Bond and Sustainability Bond Appendix (‘SSBA’) bouwt voort op de succesvolle Green Bond Principles (GBP) die in 2014 zijn gelanceerd. Het initiatief is bedoeld om emittenten en maatschappelijk betrokken beleggers vrijwillige richtlijnen te verstrekken voor de ontwikkeling en uitgifte van sociale en duurzaamheidsobligaties (social bonds). Bij de ontwikkeling van deze nieuwe markten moeten transparantie, informatieverschaffing en integriteit vooropstaan.

Crédit Agricole CIB, HSBC en de Rabobank zijn toonaangevende zakenbanken in de markt voor groene, sociale en duurzaamheidsobligaties. De drie banken hebben nu hun kennis en ervaring gebundeld om deze SSBA te ontwikkelen en de tekst gepubliceerd als basis voor discussie met de markt.

SSBA-richtlijnen definiëren sociale en duurzaamheidsobligaties, met als doel de Green Bond Principes aan te vullen en geschikt te maken voor de verschillende doeleinden van deze nieuwe marktsegmenten. De richtlijnen gaan niet alleen over het gebruik van het geld voor maatschappelijke en duurzame projecten, maar ook over een passende rapportage van de maatschappelijke relevantie van deze projecten. Evenals de Green Bond Principles bouwen deze richtlijnen voort op diverse recente eerste uitgiftes van sociale en duurzaamheidsobligaties door verschillende emittenten en bieden ze een referentiekader voor toekomstige emittenten om maatschappelijke en duurzaamheidsprojecten te financieren.

Commentaar van de banken achter dit initiatief:

Crédit Agricole CIB

“Emittenten van sociale en duurzaamheidsobligaties stemden hun aanpak vaak reeds af op de Green Bond Principles. Onze voorgestelde Appendix bij de Green Bond Priciples maakt een scherpere afbakening van dergelijke transacties mogelijk en zal deze markt een verdere impuls geven,” aldus Tanguy Claquin, Global Head of Sustainable Banking bij Crédit Agricole CIB.

HSBC

“Omdat we al in een vroeg stadium betrokken waren bij de markt voor sociale en duurzaamheidsobligaties, merkten we dat er behoefte bestond aan een duidelijk en transparant referentiekader voor de uitgifte van dit type obligaties. Deze voorgestelde SSBA richtlijnen zullen meer financiering gericht op sterke maatschappelijke voordelen stimuleren,” verklaart Ulrik Ross, Global Head of Public Sector and Sustainable Financing bij HSBC Bank Plc.

Rabobank

“Een evenwichtige maatschappelijke en milieuvriendelijke ontwikkeling is een belangrijke voorwaarde voor economische groei. De Social Bond and Sustainability Bond Appendix die wij bij nu voorstellen aan de Green Bond Principles toe te voegen voor sociale en duurzaamheidsobligaties zullen emittenten en beleggers tevens helpen hun bijdrage aan de verschillende Sustainable Development Goals van de VN transparanter en concreter te maken. Rabobank is er trots op voorop te lopen in de markt voor sociale en groene obligaties,” aldus Hans Biemans, Hoofd Duurzaamheid bij Rabobank Markten.

Persvoorlichting

030-2162758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Meer persvoorlichters

Pers pakket

Download bestanden