Rabobank: melkprijs bereikt bodem; herstel in zicht voor medio 2016

Na een daling van de gemiddelde Nederlandse melkprijs onder het niveau van € 30,- per 100kg melk is de verwachting dat in het laatste kwartaal van 2015 de melkprijs stabiel op het huidige lage niveau zal blijven. Wellicht is nog een kleine neerwaartse correctie mogelijk, maar daarmee is de bodem in de markt naar alle waarschijnlijkheid gevonden. De sterke stijging in productie in Nederland, maar ook in andere delen van de wereld, kan niet door de markt opgenomen worden. Hierdoor zijn mondiaal de basisprijzen voor zuivel gedaald en zijn er inmiddels voorraden gevormd bij zowel aanbieders van zuivel als in importlanden. De prijs kan pas herstellen als er ‘balans is tussen productie en vraag. Deze balans wordt naar verwachting in het begin van volgend jaar gevonden. De verwachting is dat de melkprijs pas medio volgend jaar zal herstellen. Dat staat in het nieuwe Kwartaalbericht Zuivel van de Rabobank.

Jan van Beekhuizen, sectormanager melkveehouderij bij de Rabobank: “De komende maanden zullen melkveehouders nog rekening moeten houden met een lagere melkprijs. Gemiddeld genomen zal de melkprijs in Nederland in 2015 uitkomen op ca. € 30,- per 100 kg melk. Daarnaast liggen de voerkosten op een relatief hoog niveau, en ook het algemene kostprijsniveau is hoog. Goede monitoring van de financiële ruimte is daarom essentieel.”

In het afgelopen half jaar is de productie in de belangrijkste exporterende regio’s met 2,1% gestegen ten opzichte van het hoge niveau in 2014. Hierdoor staan de basiszuivelprijzen al enige tijd onder druk. De stijging van productie in Europa komt vooral voor rekening van Ierland, Polen en Nederland. Afgelopen zomermaanden lag de Nederlandse productie circa 10% hoger ten opzichte van vorig jaar. In de markt is onvoldoende ruimte om dit volume op te kunnen vangen. Hierdoor is de Nederlandse melkprijs nog meer afhankelijk van de wereldmarkt geworden. De vraag vanuit zowel Rusland als China is afgenomen en stijging van de importen vanuit die landen laat nog even op zich wachten. Import door regio’s zoals Zuidoost-Azië, het Midden-Oosten of Noord-Afrika, zal de balans in vraag en aanbod terug moeten brengen. Op dit moment worden voorraden van zuivelproducten gevormd; dit vertraagt eventueel herstel van de zuivelprijzen. Herstel van de prijzen van basiszuivelproducten wordt medio 2016 verwacht, welke zich dan ook zullen door vertalen naar betere melkprijzen.

De zuivelmarkt is al langere tijd volatiel, waarbij de schommelingen alleen maar verder toe zullen nemen. Van Beekhuizen: “Het is van belang dat melkveehouders hierop anticiperen door scherp inzicht te hebben in hun kostprijs. Het produceren van extra liters loont niet altijd. Normaal gesproken kun je vaste kosten terugverdienen door ze als het ware uit te smeren over een grotere productie, maar als de variabele kosten erg hoog worden, werkt dat niet meer. Dus is permanent inzicht in liquiditeit en hierop bijsturen de belangrijkste remedie om een periode van lage opbrengsten goed door te komen.”

Contact

Telefoon
+ 31 (0) 30 216 2758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Onze persvoorlichters