Rabobank: vierde kwartaal biedt weinig zicht op herstel voor varkenshouders

De Nederlandse varkenssector blijft onder druk staan in de laatste maanden van dit jaar en het eerste gedeelte van 2016. De verwachte verdere toename van de import door China zal slechts een beperkt positieve invloed hebben op de varkensprijzen, omdat tegelijkertijd de productie ook toeneemt. Dit betekent dat de markt weinig ruimte biedt voor margeherstel voor de varkenshouders. Dat staat in het nieuwe Kwartaalbericht Varkensvlees van de Rabobank.

Koen van Bergen, sectorspecialist varkenshouderij bij de Rabobank: “Ondanks de lagere prijzen en het herstel van de economie is er nog geen toename van de consumptie. Dit is de grootste uitdaging voor de hele varkensvleeskolom. Zoals ook vermeld in het laatste themabericht voor de varkensvleesverwerkende industrie zal de Europese varkenssector, van varkenshouders tot de vleesverwerkende industrie, moeten samenwerken om varkensvlees te promoten en zo de sector te ondersteunen. Wie zich bijvoorbeeld onderscheidt met duurzame, diervriendelijke productie en betere smaak kan de consument aanspreken.”

De marktomstandigheden in de varkenshouderij voor kwartaal 4 in 2015:

  • De EU is goed gepositioneerd om aan de vraag vanuit China te voldoen. In de EU is voldoende varkensvlees beschikbaar, terwijl de lagere waarde van de euro ten opzichte van de dollar een concurrentievoordeel geeft. Hierdoor zal de EU haar positie ten opzichte van de andere exporterende landen de komende maanden weten te behouden. Dat is ook nodig, want de export van varkensvlees uit de VS zal in de loop van 2016 waarschijnlijk toenemen omdat de varkensstapel daar een recordhoogte heeft bereikt.  
  • Uit de voorlopige resultaten van de landbouwtelling in april blijkt dat het aantal varkens in Nederland met 2,8% is toegenomen en het aantal zeugen met 0,6% is gedaald. Dit betekent dat de productie licht zal toenemen in het vierde kwartaal van 2015 en het eerste kwartaal van 2016. 
  • Mede door dit hogere aanbod is de verwachting dat het seizoensmatige herstel van de biggenprijzen minder hoog is dan in andere jaren. De verwachte toename van de export zal de vleesprijzen positief ondersteunen, maar niet leiden tot fors hogere vleesprijzen. 
  • De zeer moeizame afzet van biggen houdt de Nederlandse markt in haar greep en leidt bij de vermeerderaars tot marges onder het langjarig ??? gemiddelde. Voor de vleesvarkenshouders is de situatie iets positiever. Ten opzichte van vorig jaar nam de export na de zomervakantie sterker toe. Dit leidde tot een verhoging van de vleesprijzen. 
  • De voerprijzen lijken rond het huidige niveau te stabiliseren.

Download

Pers contact

Koos Verheul

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters