Cijfers Rabobank in EBA-publicatie

De Rabobank heeft kennisgenomen van de mededelingen die de European Banking Authority (EBA) en De Nederlandsche Bank (DNB) vandaag hebben gedaan ten aanzien van zowel de EU-brede ‘Transparency Exercise 2015’ als het voldoen aan het besluit van de EBA.

Achtergrond van de EU-brede Transparency Exercise 2015
In de vergadering van 24 februari 2015 heeft de Raad van Toezicht van de EBA besloten in 2015 een Transparency Exercise uit te voeren. In de vergadering van april bereikte de Raad van Toezicht overeenstemming over de vorm en omvang hiervan. De transparancy exercise is van september tot november dit jaar uitgevoerd om te waarborgen dat marktpartijen voldoende en passende informatie ontvangen. Met de deelnemende banken is tussen mei en juli 2015 een testfase uitgevoerd om het proces en de sjablonen op te zetten.
 
De gegevensvergaring steunt zoveel mogelijk op de informatie die periodiek aan de EBA wordt gerapporteerd middels het rapportagekader van financiële verslaglegging (FINREP, COREP). De meeste sjablonen werden al centraal ingevuld door de EBA en zijn daarna ter controle naar de banken en toezichthouders verzonden. De banken werden in de gelegenheid gesteld geconstateerde fouten te herstellen en de juiste gegevens via de reguliere COREP/FINREP-rapportagekanalen in te dienen. De enige uitzondering op dit proces betreft de sjablonen voor blootstelling aan staatsschulden en voor de hefboomratio, die de banken zelf moesten invullen.

Pers contact

Hendrik Jan Eijpe

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 30869

Email
Hendrik-Jan.Eijpe@rabobank.nl

Alle persvoorlichters