CO2-vriendelijk beleggen bij de Rabobank

De Rabobank maakt het beleggers makkelijker om rekening te houden met zorgen en risico’s door klimaatverandering. De bank heeft haar assortiment aandelen doorgemeten op CO2-intensiteit, zodat particuliere beleggers met behulp van hun adviseur een verantwoorde portefeuille kunnen samenstellen. Daarnaast biedt zij institutionele beleggers aan hun portefeuille te analyseren op CO2-intensiteit.

Enkele goede doelen krijgen deze en volgende week zo’n portefeuille-analyse door Rabo Institutioneel Vermogensbeheer aangeboden. De Rabobank geeft inzicht in de CO2-uitstoot van de bedrijven waarin het goede doel belegt of wil beleggen, zodat klanten dit aspect kunnen laten meewegen in hun keuze. “Met deze diensten wil de Rabobank concreet gehoor geven aan de zorgen die er leven omtrent klimaatverandering en de risico’s die dat met zich meebrengt voor beleggers”, zegt Gert van de Paal, specialist maatschappelijk verantwoord en duurzaam beleggen bij de Rabobank. “Klanten hebben om verschillende redenen belangstelling voor het doorrekenen van hun portefeuille. Bij sommigen past het bij hun beleggingsfilosofie, anderen verwachten op termijn een lager rendement van de meest vervuilende bedrijven.”
 
Doormeten
Rabobank heeft het geheel aan beschikbare aandelen laten doormeten. Daaruit blijkt dat de pool van aandelen waaruit beleggingsspecialisten en vermogensbeheerders van de bank portefeuilles samenstellen, nu al 46% minder CO2-intensief is dan de wereldwijde referentiebenchmark (de MSCI-Developed Markets Index). De doelstelling is om door gerichte keuzes, dit percentage verder terug te dringen. Het streven is om deze pool volgend jaar minimaal 50% minder CO2-intensief dan de benchmark te maken. Dat heeft ook zijn weerslag op de portefeuilles die met aandelen uit deze pool worden samengesteld. Met een speciaal daarvoor ontworpen indicator, kunnen particuliere klanten die met behulp van een adviseur in individuele aandelen beleggen dit aspect mee laten wegen in hun beleggingskeuze.
 
Berekenen CO2
Voor het berekenen van de CO2-intensiteit van portefeuilles en de CO2-uitstoot van bedrijven is Rabobank een samenwerking aangegaan met Sustainalytics, een wereldwijd opererende leverancier van ratings en onderzoek op het gebied van duurzaamheid en Corporate Governance.
 
Dialoog met fondshuizen
Uit een inventarisatie van Rabobank Private Banking onder 30 fondshuizen waarmee de bank samenwerkt, blijkt dat het onderwerp klimaatverandering bij de meeste fondsmanagers inmiddels op de radar staat. Toch zijn er nog grote verschillen in de implementatie. Rabobank gaat hierover in gesprek met de vermogensbeheerders. Inzet daarbij is het thema klimaatverandering verankerd te krijgen in hun beleggingsproces. “De samenwerking met Sustainalytics en onze dialoog met externe vermogensbeheerders passen binnen het streven om ons productaanbod geleidelijk te verduurzamen”, aldus Gert van de Paal.
 
Resultaten inventarisatie Rabobank  onder externe vermogensbeheerders
- 27% van de vermogensbeheerders ziet klimaatverandering als een belangrijk thema om rekening mee te houden, 66% ziet het als een van de vele factoren om rekening mee te houden. 7% ziet dit niet als een factor van belang;
- 20% van de vermogensmanagers heeft een specifiek klimaatbeleid, 80% niet;
- 87% doet mee aan een of meerdere (beleggers)initiatieven op dit vlak, waarbij het Carbon Disclosure Project en de Institutional Investors Group on Climate Change veelgenoemd zijn;
- 50% van de vermogensmanagers meet de CO2-intensiteit van de portefeuilles die zij beheren nog niet. 40% van de vermogensbeheerders doet dat gedeeltelijk, bijvoorbeeld voor specifieke (duurzame) beleggingsfondsen of voor specifieke mandaten (klanten). 10% doet dit al wel voor alle fondsen, maar daar wordt nog niet altijd over gerapporteerd;
- 10% van de vermogensbeheerders heeft concrete doelen om de CO2-uitstoot te verminderen, 40% heeft dat voor een deel van de fondsen die zij (voor klanten) beheren. 50% van de vermogensbeheerders heeft die doelstelling (nog) niet;
- Een populaire strategie om invulling te geven aan de reductie van CO2-uitstoot is het voeren van thematische fondsen/strategieën (53%). Een veel genoemde strategie is ook om te beleggen in bedrijven die het (relatief) goed doen op CO2-uitstoot (41%). Een accent zetten in de portefeuille naar duurzame pioniers of green bonds wordt genoemd  door 35% van de vermogensbeheerders. Het geheel uitsluiten van vervuilende sectoren is  de minst toegepaste strategie;
- De meest gebruikte vorm van actief eigenaarschap om klimaatverandering te adresseren is het aangaan van de dialoog met bedrijven. 83% van de vermogensbeheerders maakt hier gebruik van, gevolgd door stemmen op relevante items tijdens aandeelhoudersvergaderingen (73% van de vermogensbeheerders). Ook het bundelen van krachten door middel van gezamenlijk engagement is populair. 57% van de vermogensbeheerders maakt hier gebruik van. Partijen zoeken dus bovengemiddeld de samenwerking op dit terrein, getuige ook de vele initiatieven op dit vlak. De mogelijkheid om aandeelhoudersvoorstellen in te dienen, wordt niet gebruikt;
- 40% van de vermogensbeheerders heeft specifieke producten op het vlak van klimaatverandering, zoals klimaatfondsen of fondsen die beleggen in alternatieve energie. Die zijn echter (nog) niet altijd beschikbaar voor particuliere klanten.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters