Ingangsdatum tariefsverhoging Rabo RendeMix herzien

De Rabobank heeft de ingangsdatum voor de tariefsverhoging voor haar beleggingsdienstverlening  binnen Rabo RendeMix herzien. Deze wijziging per 1 juli 2015 is voor enkele klanten aanleiding geweest om aan de Geschillencommissie KiFiD te vragen zich hierover uit te spreken. Deze commissie oordeelde dat het tarief ook na de verhoging nog altijd marktconform is en dat de Rabobank deze tariefsverhoging mag doorvoeren. Wel vindt zij dat een ingangsdatum van 1 januari 2016 in deze specifieke gevallen beter op zijn plaats is en dat deze klanten tot deze datum zonder transactiekosten moeten kunnen uitstappen.
De Rabobank wil in dit geval geen uitzonderingen maken en heeft besloten de ingangsdatum van het nieuwe tarief voor alle klanten te verplaatsen naar 1-1-2016. Alle klanten die in RendeMix beleggen, krijgen compensatie voor de tussentijds te veel betaalde kosten. Zij zijn of worden daarover per brief geïnformeerd.