Rabobank: eerst herstel zuivelbalans, dan betere melkprijzen

In het laatste kwartaal van 2015 bleef de melkprijs onder de 30 euro per 100 kilo, maar gemiddeld over 2015 bleef het prijsniveau in Nederland daar net boven. De prijzen van zowel basiszuivelproducten als van melk blijven het eerste kwartaal van 2016 naar verwachting op het huidige niveau. Dat meldt de Rabobank in haar vandaag verschenen Kwartaalbericht zuivel. Vraag en aanbod van de melk zullen meer in balans moeten komen, pas dan kan de melkprijs verbeteren. De Rabobank verwacht niet eerder dan medio 2016 prijsherstel.

Handelsvolume stijgt

De groei van de melkproductie in de belangrijkste exportregio's nam af in de periode augustus-oktober. In Nieuw Zeeland daalde de melkproductie zelfs met 3,7%. In de VS steeg de productie nog licht met 0,5%. In de EU groeide de melkproductie nog met 2,8%, met name door groei in Ierland en Nederland. De vraag naar melk in China en Rusland bleef achter. In vergelijking tot vorig jaar importeerden deze landen 17% minder in augustus t/m oktober. De lage prijzen zorgden voor een stijging van het handelsvolume van de overige importeurs met 8%. Landen als Zuid-Soedan, Burundi en Afghanistan, voor wie de lage prijzen aantrekkelijk zijn, lieten een flinke importgroei zien. Het totale handelsvolume nam in de periode augustus-oktober 2015 met 3,2 % toe.

Vooruitblik

"De te hoge productie en de achterblijvende vraag hebben tot gevolg dat de melkprijs naar verwachting op het huidige niveau van rond de 30 euro per 100 kilo melk blijft. Daarmee is de melkprijs weer bijna op het niveau van begin 2015", licht Jan van Beekhuizen, sectormanager veehouderij bij de Rabobank toe. In de VS zal de melkproductie in de eerste helft van 2016 naar verwachting dalen en in Nieuw Zeeland zal de productiedaling doorzetten. In de EU wordt nog een toename van de melkproductie voorzien met 1,9%. Als gevolg van de invoering van fosfaatrechten zal het aantal melkkoeien in 2016 naar verwachting moeten afnemen. Om de zuivelbalans te herstellen, zullen overtallige voorraden moeten worden opgemaakt. Van Beekhuizen: "Naar verwachting zal het voorraadniveau halverwege 2016 weer normaal zijn. Daarna kan de melkprijs gaan stijgen."

Liquiditeit

Een groot deel van de melkveehouders heeft de liquiditeitspositie acceptabel weten te houden. Dit illustreert de veerkracht van de Nederlandse melkveehouderij. Kosten voor kracht- en ruwvoer blijven naar verwachting de komende periode op het huidige lage niveau. Dat neemt niet weg dat de financiële ruimte steeds krapper wordt en melkveehouders scherp aan de wind moeten zeilen. Een actuele liquiditeitsbegroting is daarbij van belang.

Persvoorlichting

030-2162758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Meer persvoorlichters