Rabobank: Op het goede spoor – voldoen aan China's vraag naar bederfelijke levensmiddelen vereist investering in koel-ketens

Naar verwachting zal China's behoefte aan groenten, fruit, zuivel en vlees 17% stijgen tussen 2015 en 2025. Die stijgende vraag naar vers voedsel zal veel gelegenheid creëren voor import uit de gerenommeerde Europese voedings-middelenindustrie.

De ‘Nieuwe Zijderoute’, de Yuxinou spoorlijn die Chongqing per spoor verbindt met Rotterdam, is een boeiende nieuwe marktingang voor Europese exporteurs omdat het transporttijden met 30 dagen verkort vergeleken met de scheepvaart. Om in China leveringsketens voor verse, bederfelijke levensmiddelen op te zetten is het wel nodig de koelketens te verbeteren. In een gezamenlijk onderzoeksrapport Freight Trains and Cold Chains, analyseert de Rabobank in samenwerking met ’s werelds leidende landbouwuniversiteit Wageningen, wat er komt kijken bij het opzetten van China's nieuwe leveringsketens voor bederfelijke waar. Dit rapport past perfect in Rabobank’s Banking for Food visie, die alle schakels in de voedselketens, buiten én binnen Nederland betreft en inspeelt op wereldwijde voedselzekerheidsuitdagingen zoals de toegang tot voedsel, voedselverliezen en gezonde voiding.

Hier kunt u onze visie in zijn geheel lezen.

Wiebe Draijer, bestuursvoorzitter van Rabobank, heeft het rapport woensdag overhandigd aan staatssecretaris Dijksma van Landbouw, tijdens de Rabobank-conferentie ‘One Belt, One Road’ in Shanghai. Deze unieke conferentie vond plaats tijdens het Staatsbezoek van Koning Willem-Alexander en Koningin Maxima en werd bezocht door meer dan 300 Nederlandse, Chinese en internationale deelnemers uit het bedrijfsleven, kennisinstellingen en overheden.

“China's vraag naar verse, veilige en hoogwaardige levensmiddelen overstijgt haar vermogen het binnenlands te produceren en leveren. Europa kan in die behoefte voorzien,” zegt Paul Bosch, analist van F&A leveringsketens bij de Rabobank. “De consumptie van bederfelijke levensmiddelen in China zal echter alleen blijven groeien als de leveringsketens goed en veilig leveren. Dat hangt in grote af van voldoende koeling voor de producten tijdens opslag en transport.”

"De ‘Nieuwe Zijderoute’ biedt enorme kansen voor de Chinees-Nederlandse handel in landbouwproducten", aldus Wiebe Draijer. De rol van de Rabobank is mensen langs de ‘Nieuwe Zijderoute’ te verbinden door toegang tot kennis, onze netwerken en financiering. Met 20% van de van de wereldbevolking, maar slechts 10% van landbouwgrond en 6% van het water, staat China voor enorme uitdagingen op het gebied van voedselzekerheid en veiligheid. Daarom wil de Rabobank hier zijn!"

De toenemende consumptie in China komt voort uit de aanhoudende economische groei en verstedelijking. Het wordt verwacht dat de Chinese economie de komende jaren 6-7% per jaar zal groeien, wat nog eens 38 miljoen huishoudens in de hogere midden¬klasse zal plaatsen. Chinese consumenten halen hun verse en bederfelijke levens¬middelen steeds vaker bij moderne distributiekanalen als supermarkten, hypermarkten en online. Consumenten blijven weg bij de traditionele straatmarkten wegens zorgen om voedsel¬veiligheid. Dat zal voor de Chinese bevolking ook één van de voornaamste sturende factoren blijven.

Het is de vraag naar veilig vers voedsel, aangeboden door handige moderne kanalen, die het land stimuleert te investeren in infrastructuur voor koelketens. In de afgelopen jaren is de opslagcapaciteit gestegen van 12 miljoen kubieke meter in 2007 naar zo'n 100 miljoen kubieke meter in 2015.

Koelketens in China lopen echter nog altijd achter, en hun kwaliteit en capaciteit zullen moeten verbeteren. De daarvoor vereiste investeringen zijn kolossaal: er zal in de komende tien jaar een geschatte USD 85 miljard nodig zijn. Zodra koelketenbedrijven hun bedrijfsmodellen aanpassen en strategieën gaan inzetten voor hogere waardes in reactie op de grotere servicebehoefte van hun klanten zal het voor de sector ook mogelijk worden te verbeteren.

De voordelen voor China van een verbeterde koelketensector zijn moeilijk te overdrijven. De aanwezigheid van een hoogwaardige koelketensector zou:

  • het verlies van bederfelijke waar met 14% reduceren: een besparing van USD 7,5 miljard
  • honger en voedselprijzen met 10% verlagen: Inkomens in landelijke gebieden zullen ook stijgen als boeren hun gewassen in gekoelde wagens gaan vervoeren.
  • zorgkosten drukken: Er worden nu jaarlijks 90 miljoen gevallen van door voedsel overgedragen ziekten geregistreerd. Betere koelketens zouden dat aantal reduceren.
  • uitstoot met 10-20% verlagen: Moderne energiezuinige technologieën en nieuwe koelmiddelen kunnen de emissies van zowel voertuigen als opslag¬plaatsen met 10-20% verminderen.

De ‘Nieuwe Zijderoute’ kan tot verbeteringen in de koelketen¬industrie leiden omdat het Chinese koelketenleveranciers in aanraking brengt met hoogwaardige producten. Met de kortere transporttijd behalen exporteurs meerdere voordelen op het gebied van productkwaliteit, prijsstelling en distributieopties. Eenmaal doorontwikkeld zal de ‘Nieuwe Zijderoute’ in staat zijn het voedselsysteem van China te stabiliseren door de internationale handel te versterken en door de impact van regionale crises zoals plantenziekten en noodweer te verminderen. Op den duur zou het ook concurrentie aan kunnen moedigen, waardoor de concurrentieposities van huidige handelspartners zoals de VS, Brazilië en Australië veranderen, en waardoor prijzen zullen stabiliseren in het voedselsysteem.

Pers contact

Margo van Wijgerden

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 60967

Email
Margo.van.Wijgerden@rabobank.nl

Alle persvoorlichters