Rabobank-rapport: Big Data kan jaarlijks 9 miljard Euro extra opleveren voor de wereldwijde akkerbouw

Gegevens-intensieve landbouw staat om de hoek volgens het laatste rapport van Rabobank Van Intuïtie naar informatie. Rabobank verwacht dat “smart farming” jaarlijks met gemak 9 miljard Euro (10 miljard US dollar) aan extra waarde voor de wereldwijde akkerbouw zou kunnen opleveren, waarbij de werkelijke waarde waarschijnlijk hoger zal zijn. Toch zal een succesvolle toepassing van datagedreven landbouw ook leiden tot fundamentele veranderingen van zowel bestaande landbouwpraktijken als de relatie tussen boeren, hun leveranciers en hun afnemers.

‘Gegevens-intensieve landbouw, ook bekend als “smart farming”, gebruikt nieuwe sensortechnologie voor de verzameling en verwerking van data van de vele variabelen die belangrijk zijn om de gewasgroei te monitoren en te optimaliseren,’ legt Rabobank-analist Harry Smit uit. ‘Dit biedt boeren de mogelijkheid om de toedieningsdoses van zaden, kunstmest en gewasbeschermingsmiddelen en teeltactiviteiten tot op de vierkante meter te optimaliseren. Mettertijd zal het bundelen van data de basis leggen voor nog betere landbouwkundige beslissingen, die rekening houden met de lokale omstandigheden en geautomatiseerd kunnen worden.’

Desondanks waarschuwt het rapport dat de landbouwsector zich zal moeten aanpassen om de kosten van de investeringen te kunnen dragen. Dit zal het gemakkelijkste zijn voor de grootschalige landbouwbedrijven die met name te vinden zijn in de Verenigde Staten, Zuid-Amerika en Australië.

Middelgrote en kleine boerderijen zullen middelen moeten ontwikkelen om toegang te krijgen tot de benodigde technologie en zullen daarbij geconfronteerd worden met aanzienlijke concurrentiedruk. Dit vereist opschaling door ofwel hun eigen activiteiten uit te breiden, ofwel door onderdeel te worden van een grotere franchise, waarbinnen data, technologie en expertise gedeeld worden. Mogelijke opties zijn het aangaan van samenwerkingsverbanden via hun leveranciers die investeringen over verschillende boerenbedrijven kunnen spreiden of door directe samenwerking met andere boeren.

Het rapport richt zich daarom hoofdzakelijk op land- en tuinbouwcoöperaties, omdat deze zowel de mogelijkheid als de verantwoordelijkheid hebben hun leden te stimuleren om deel te nemen aan gegevens-intensieve landbouw. Het bundelen van data en het delen van kosten en expertise past bij uitstek bij de missie van coöperaties. Daarnaast kan een coöperatieve database gebruikt worden om nieuwe, aanvullende producten te ontwikkelen, zoals peer-to-peer analyses. Rabobanks schatting dat de wereldwijde waarde van akkerbouwgewassen jaarlijks zal toenemen met 10 miljard dollar is gebaseerd op een geschatte 5% stijging van de opbrengst per hectare op 80% van het areaal voor de zeven belangrijkste gewassen (maïs, sojabonen, tarwe, katoen, koolzaad, gerst en zonnebloemen). De werkelijke waarde wordt nog hoger verwacht, aangezien vergelijkbare voordelen gelden voor kleinere gewassen, zoals suikerriet, aardappelen, suikerbieten en groente en fruit. Ook de veehouderij kan op vergelijkbare voordelen rekenen.

Veel keuzes en beslissingen van agrarisch ondernemers vloeien nu nog voort uit het zelf verzamelen en interpreteren van data. In de eerste fase van smart farming wordt gewerkt aan het verbeteren van deze keuzes en beslissingen op basis van meer informatie. In de tweede fase van smart farming zal de ondernemer meer en meer gebruik maken van machines en apparatuur, uitgerust met sensoren, die volledig geautomatiseerd en op feiten gebaseerde real time keuzes maken. Daarmee kan de ondernemer nog beter inspelen op de variërende en veranderende behoeften binnen een perceel.