Tekenen niet van invloed op herbeoordeling rentederivaten

Aansluitend op Algemeen Dagblad melden diverse media dat Rabobank klanten dwingt om documenten over rentederivaten alsnog te ondertekenen. Dit beeld herkennen wij niet, of het gaat om incidenten; wij gaan dit grondig uitzoeken. Het beleid van Rabobank is dat de actuele datum bij ondertekening wordt vermeld. 'Als klanten wordt gevraagd formulieren tekenen om hun dossier te completeren, heeft dat geen enkele invloed op de herbeoordeling of de uitkomsten daarvan,' stelt Marcel Gerritsen, voorzitter van de stuurgroep rentederivaten.

De reactie van Rabobank luidt:

  • We herkennen het geschetste beeld niet, want het is niet onze intentie om zo met klanten om te gaan.
  • Als het is gegaan zoals de klant beschrijft, dan is dat een situatie waar we als Rabobank afstand van nemen.
  • We zoeken dit uit en nemen waar nodig maatregelen, want ons beleid bij de herbeoordeling is als volgt:
  • Uitkomst van herbeoordeling kan zijn dat een dossier administratief niet compleet was. Herstelmaatregel is dan dat dit alsnog wordt gecompleteerd c.q. waar nodig ondertekend o.v.v. de actuele datum.
  • Deze completering en ondertekening is niet van invloed op de uitkomsten van de herbeoordeling of op de hoogte van eventuele compensatie.
  • Als een klant stukken – om wat voor redenen dan ook – niet wenst te ondertekenen, dan staat dat de klant vrij.
  • Klanten krijgen persoonlijk uitsluitsel over de individuele herbeoordeling en desgewenst een toelichtend gesprek over de aangeboden oplossing. Wijzigingen als deze worden aangetekend in het dossier.

Pers contact

Rene Loman

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters