Grootbanken stimuleren een circulaire economie voor Nederland

Rabobank heeft samen met ABN AMRO en ING Bank de handen ineen geslagen voor een snellere overgang naar een circulaire economie. Tijdens het Nieuwjaarsevent van MVO Nederland is een gezamenlijke verklaring gepresenteerd waarin de bestuurders van de drie grootbanken het belang van circulair ondernemen onderstrepen.

Toekomstbestendig

Een circulaire economie is van groot belang voor de ontwikkeling van de Nederlandse economie. Circulaire bedrijfsmodellen maken het bedrijfsleven minder afhankelijk van de beschikbaarheid van primaire grondstoffen en bieden een oplossing voor de groeiende hoeveelheid afval. Ze dragen bij aan een stabiele economie, innovatie en werkgelegenheid en een duurzame samenleving. Bedrijven die circulair ondernemen zijn toekomstbestendiger en daardoor winstgevender. De circulaire economie vraagt wel om een heel nieuwe kijk op bedrijfsprocessen, businessplannen en risico’s.

De gezamenlijke verklaring kunt u hier lezen.

Van lineair naar circulair

De Rabobank gaat met de andere grootbanken de omschakeling naar een circulaire economie versnellen door inzichten in circulaire bedrijfsmodellen te combineren met kennis van financiële producten en risicobeheer. Door de krachten te bundelen en met klanten, kennisinstellingen en de overheid samen te werken, kunnen de banken meer bedrijven helpen bij de omschakeling van een lineair naar een (meer) circulair bedrijfsmodel. Circulair ondernemen vraagt om samenwerking in de keten. Ondernemers moeten over de grenzen van het eigen bedrijf heen kijken naar mogelijkheden om zaken beter te doen. Daar hoort ook de bank als samenwerkingspartner bij. Als bedrijf alleen kun je het vaak niet, er moet iets veranderen in de keten of het systeem. Daarom zetten de drie grootbanken zich hier gezamenlijk voor in.

CE Challenges

Wiebe Draijer, voorzitter Raad van Bestuur Rabobank: "Afgelopen jaar hebben we met de Circular Economy Challenge negen ondernemers geholpen om een idee te vertalen naar een circulair businessmodel. Dit jaar gaan tientallen ondernemers via regionale CE-Challenges met onze steun hun circulaire businessmodel concreet maken. Het blijft dus niet bij mooie woorden in een verklaring, we gaan het ook echt doen. Zo willen we bedrijven aansporen." Ondernemers met circulaire ideeën kunnen in hun eigen regio meedoen aan CE-Challenges. Lokale Rabobanken over het hele land, van Amsterdam tot Zwolle en van Friesland tot Bergen op Zoom, gaan in 10 regionale CE-Challenges aan de slag met circulair ondernemen.

Samen pionieren

Rabobank ziet met de andere grootbanken veel toekomstmogelijkheden voor de circulaire economie. Het Nederlandse bedrijfsleven staat aan het begin van de transitie en dus is het vaak nog pionieren. De grootbanken willen bedrijven bijstaan bij de uitwerking van hun circulaire businessplan door inzet van hun netwerk en kennis van financiering, risicobeheer en specifieke sectoren. 

Kennis- en netwerkorganisatie MVO Nederland juicht het initiatief van de banken toe. "Circulair ondernemen hoort standaard thuis in de gesprekken die de banken met hun zakelijke klanten voeren," vindt Programmamanager Circulaire Economie Michel Schuurman, "het raakt de kern van goed ondernemerschap en is daarmee ook relevant voor de banken". MVO Nederland ondersteunt bedrijven en organisaties in verschillende sectoren bij de aanpak van duurzaamheidsvraagstukken. 

De banken maakten voor het Nieuwjaarsevent 2016 van MVO Nederland een korte video over circulair financieren.

Pers contact

Telefoon +31 30 21 62758