Rabobank: gematigd herstel varkensmarkt, nog geen positieve marges voor varkenhouders

De start van 2016 brengt de eerste tekenen van voorzichtig herstel voor de Nederlandse varkensmarkt dat waarschijnlijk gematigd zal doorzetten in de komende weken. Leidend daarbij is het voortzetten of stoppen van de private opslagregeling. Dat schrijft Koen van Bergen, sectoranalist Varkenshouderij bij de Rabobank, in het eerste Kwartaalbericht Varkens van dit jaar. Ook op Europees niveau verwacht Van Bergen dat er gematigd herstel van de vraag naar varkens te zien zal zijn. Maar wie met een wereldwijde blik kijkt, ziet dat er nog geen evenwicht is tussen vraag en aanbod. Al met al zijn deze ontwikkelingen nog niet voldoende voor een positief resultaat voor Nederlandse varkenshouders.

Van Bergen: “De varkensstapel wereldwijd heeft momenteel een recordomvang. Dat, en het feit dat de dollar sterk staat, zorgt ervoor dat er relatief veel goedkoop varkensvlees op de wereldmarkt komt. De prijzen in Europa stijgen weliswaar doordat het aanbod wat kleiner wordt en door de opslagregeling van de EU, maar ze kwamen van een érg laag niveau. Het einde van 2015 was voor de varkenssector een diep dal.”

De marktomstandigheden in de varkenshouderij voor kwartaal 1 van 2016:

  • De private opslagregeling van de Europese Commissie was de voornaamste ondersteuning van de varkensprijzen in de eerste weken van januari. Op 2 februari beslist de Europese Commissie of die regeling, die op 21 januari werd geschorst, zal worden verlengd of gestopt. Verlengen ondersteunt de prijzen, stoppen van de regeling betekent waarschijnlijk juist extra prijsdruk en een vertraagd herstel van de varkensmarkt. De beslissing of dat wel of niet gaat gebeuren wordt dus bepalend voor de ontwikkeling van de Europese varkensmarkt.
  • Prijzen ondervinden enig positief effect van het feit dat het aanbod stabiliseert. Een seizoensmatige opleving van de markt richting het tweede kwartaal zal de prijzen ook ondersteunen.
  • Opgelopen vleesvoorraden, druk op de consumptie en voldoende aanbod op de wereldmarkt remmen het prijsherstel in Europa.
  • De voerprijzen blijven in de eerste helft van 2016 stabiel, verwacht de Rabobank, ook al stijgen de wereldwijde grondstofprijzen licht.
  • Het aantal biggen dat geboren wordt neemt in het eerste kwartaal af doordat de zeugenstapel met 3% kromp in de tweede helft van 2015.

Alle rapporten van de Rabobank over de Nederlandse food- en agrisector zijn beschikbaar in de Rabo Kennis App.

Persvoorlichting

030-2162758

Email
pressoffice@rabobank.nl

Meer persvoorlichters