Rabobank sluit zich aan bij Betaalme.nu voor snelle betaling aan mkb-bedrijven

Rabobank heeft zich aangesloten bij Betaalme.nu, een initiatief dat streeft naar snellere betaling van kleine en middelgrote leveranciers. Rabobank vormt samen met PGGM, Schiphol Group en Havenbedrijf Amsterdam de derde groep organisaties die meedoen. De Rabobank verplicht zich in het manifest haar leveranciers binnen 30 dagen te betalen.

“De praktijk bij Rabobank is al enkele jaren dat wij ruim 90% van de meer dan 500.000 facturen, die we jaarlijks ontvangen van zo’n 100.000 leveranciers, binnen 30 dagen betalen. Snelle en tijdige betaling versterkt de financiële positie van ondernemers, in het bijzonder van de kleinere en middelgrote bedrijven. Bovendien draagt het bij aan een gezond ondernemingsklimaat. Rabobank doet daarom van harte mee aan Betaalme.nu. We blijven ons bewuste betalingsbeleid onverkort uitvoeren en kunnen zo mogelijk die 90% betalingen binnen 30 dagen nog verhogen. Tegelijkertijd willen we andere bedrijven stimuleren om zich aan te sluiten bij dit initiatief”, aldus Bas Brouwers, CFO van de Rabobank.

Betaalme.nu is een niet-commercieel initiatief vanuit het Nederlandse bedrijfsleven, ondersteund door het ministerie van Economische Zaken. Het ging in november 2015 van start en inmiddels hebben Heineken Nederland, Randstad, Jumbo, FrieslandCampina, KPN, NS en TomTom zich achter het initiatief geschaard. Rabobank is de eerst bank die meedoet.

Het streven is dat binnen vijf jaar minstens de helft van de 1000 grootste Nederlandse ondernemingen meedoet met Betaalme.nu en dat op die manier circa € 2,5 miljard uit openstaande facturen wordt vrijgemaakt voor het mkb. Betaalme.nu streeft ernaar dat minstens een kwart van het mkb dankzij het initiatief makkelijker toegang krijgt tot liquiditeit.

“Bedrijven die zich aansluiten bij Betaalme.nu laten daarmee zien dat ze fatsoenlijk en maatschappelijk verantwoord ondernemen”, zegt Minister van Economische Zaken Henk Kamp. “Op tijd betalen moet de norm worden. Ik ga ervan uit dat ook andere grote bedrijven hun verantwoordelijkheid nemen en zich aansluiten bij Betaalme.nu.”

Grote bedrijven die meedoen aan Betaalme.nu stellen een eigen manifest op waarin ze aangeven wat ze doen om ervoor te zorgen dat leveranciers uit het mkb sneller het geld van hun facturen binnen hebben. Rabobank geeft in haar manifest aan dat ze de facturen van haar leveranciers binnen dertig dagen zal voldoen; dat nu al 90% van de facturen binnen 30 dagen wordt betaald en dat de bank voortdurend zoekt naar mogelijkheden om de betalingstermijn te versnellen. Over de vorderingen zullen de bedrijven regelmatig rapporteren aan Betaalme.nu.

Grote ondernemingen kunnen het mkb aan extra liquiditeit helpen door openstaande facturen sneller goed te keuren, en vervolgens sneller te betalen of snelle en gunstige financiering via derde partijen aan te bieden. Op hun beurt moeten leveranciers tijdig en op de juiste manier factureren, zodat facturen sneller goedgekeurd kunnen worden. Dit kan betekenen dat zij hun factuurprocessen anders moeten inrichten. Betaalme.nu biedt het mkb hierover voorlichting aan.

Meer informatie: www.betaalme.nu

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters