Rabobank: eerste tekenen van herstel in varkenssector

De Europese varkenssector krijgt in het tweede kwartaal van 2016 te maken met de eerste tekenen van herstel. De opleving van de vleesvarkensprijzen zal pas echt doorzetten als de eerste volumes uit de private opslagregeling van de EU zijn verkocht. Dat is de verwachting die de Rabobank schetst in het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens. De krimp van de zeugenstapel in heel Europa en daardoor een afnemend aantal biggen, zal de biggenprijzen positief ondersteunen. Voor 2016 verwachten de sectorspecialisten van de Rabobank een gemiddelde voerwinst voor de fokzeugen. Voor de vleesvarkens wordt een voerwinst van -5% verwacht; dat is iets onder het gemiddelde maar ten opzichte van 2015 wel herstel. Voor veel varkenshouders zal dit herstel nog onvoldoende zijn om boven de kostprijs uit te komen.

Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij bij de Rabobank: "Het dal van deze varkenscyclus lijken we met het 4e kwartaal van 2015 achter ons te laten. Ondanks een teleurstellend 1e kwartaal van 2016 vielen de biggenprijzen hoger uit dan in het 1e kwartaal vorig jaar. Een opleving die de komende maanden langzaam door zal zetten. Positief is ook de groei van de Europese export van varkensvlees met 20% ten opzichte van dezelfde periode vorig jaar. Zolang de prijzen absoluut gezien echter nog onder de kostprijs liggen, kunnen we nog niet spreken van echt herstel. Maar de eerste tekenen zijn hoopvol.”

De marktomstandigheden in de varkenshouderij voor 2e kwartaal van 2016

* De private opslagregeling zal tijdelijk een prijsdrukkend effect hebben. Eind april/begin mei komt opnieuw 60.000 ton varkensvlees op de markt; dit is 2/3 van het totale volume in de opslagregeling.

* De consumptie in Europa stabiliseert.

* Nieuwe milieuwetgeving in China leidt tot afnemende productie in China; de vraag vanuit China naar varkensvlees groeit en EU-landen zullen dit grotendeels invullen.

* Toename van de export naar China heeft een gunstig effect op de totale export en helpt om de vleesvoorraden in Europa versneld af te bouwen; mogelijk leidt dit tot sneller prijsherstel voor de Europese varkenshouder.

* De voerprijzen blijven de komende maanden stabiel, ook al stijgen de wereldwijde grondstofprijzen licht.

De krimp van de zeugenstapel zal pas in de tweede helft van 2016 resulteren in een lager aanbod van varkensvlees. Tegelijkertijd neemt de productiviteit van de zeugen toe en komt het vorig jaar opgeslagen varkensvlees (90.000 ton) weer op de markt. Echt herstel van de Europese markt laat dus nog even op zich wachten; daarvoor moet het aanbod afnemen en de afzet (consumptie en export) toenemen.

Alle rapporten van de Rabobank over de Nederlandse food- en agrisector zijn beschikbaar op www.rabobank.nl/bedrijven/cijfersentrends.

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters