Varkenshouders willen ‘beter en anders’ met ’Vitalisering Varkenshouderij’

Tijdens een persconferentie in Nieuwspoort is donderdag 23 juni onder leiding van Uri Rosenthal het Actieplan ‘Vitalisering Varkenshouderij’ gepresenteerd. Het Actieplan is opgesteld door de Regiegroep Vitale Varkenshouderij en is nodig omdat veel varkenshouderijen moeite hebben om het hoofd boven water te houden Voorzitter Uri Rosenthal heeft het plan aangeboden aan staatssecretaris Martijn van Dam (Economische Zaken), Rien Nagel (lid Raad van Bestuur Rabobank) en Ingrid Jansen (Voorzitter Producenten Organisatie Varkenshouderij, POV).

De positie van de Nederlandse varkenshouderij verbetert niet door meer of minder te produceren. Het gaat om ‘beter en anders’. De sector moet inspelen op veranderende wensen van consumenten, duurzamer produceren, de overlast voor de omgeving verminderen en een antwoord hebben op de lege en vaak verouderde stallen van vele bedrijven die gestopt zijn.
De kern van het actieplan is dat de tijd van ‘vrijheid, blijheid’ voorbij is. Bepalend voor de toekomst is samenwerking. Via deelcollectieven van verschillende (keten)partners worden alle deelmarkten bediend met een goed en betrouwbaar Nederlands kwaliteitsproduct. Een product dat onder een nieuw en uniek kwaliteitslabel valt, dat aantoont dat er geproduceerd is met aandacht voor duurzaamheid en dierenwelzijn. Met het nieuwe kwaliteitslabel ‘Holland Varken’ is de sector innovatief en onderscheidend.

 
De basis voor verandering en vernieuwing in de varkenshouderij is de erkenning door de varkenshouders dat er sprake is van een gemeenschappelijke opgave en de overtuiging dat alleen door samenwerking invulling kan worden gegeven aan een economisch toekomstbestendige én maatschappelijk gewaardeerde varkensketen.

 
Het plan moet resulteren in hogere opbrengsten en lagere productiekosten, bijvoorbeeld door lagere keuringskosten en samenwerking op het gebied van mestverwerking. Dit moet leiden tot een stijging van het rendement op geïnvesteerd vermogen voor de varkenshouder tot 6 à 8% per jaar in 2020.

 
POV, het ministerie van Economische Zaken en Rabobank zien uit naar een goede uitvoering en hebben er vertrouwen in dat dit plan resultaat gaat opleveren. Zij zullen zich tot het uiterste inspannen en hebben zich gecommitteerd om gezamenlijk minimaal € 200 miljoen aan financiële middelen bij elkaar te brengen voor de uitvoering van het plan.

 
Uri Rosenthal: “Het actieplan heeft het volle commitment van de partners in de Regiegroep. Met een krachtig en eensgezind optreden van alle betrokkenen kan de positie van de varkenshouderij structureel en duurzaam worden versterkt. Met de inzet van alle partners in de varkensketen, van genetica en voer tot en met de supermarkten en de regionale overheden zoals provincies en gemeenten, kan de varkenssector zich herstellen tot een in alle opzichten gezonde bedrijfstak.”