Rabobank: stijging varkensprijzen zet door

Omslag van individualisme naar samenwerking blijft noodzakelijk

De varkens- en biggenprijzen in Europa zijn in het tweede kwartaal meer gestegen dan verwacht. Dit is veroorzaakt door een onverwacht grote daling van het aanbod van varkens en een forse toename van de export naar China. De verwachting is dat de prijsstijging het komende halfjaar zal doorzetten na een tijdelijke stabilisatie in de zomerperiode, zo blijkt uit het vandaag gepubliceerde Kwartaalbericht Varkens van de Rabobank. De huidige prijsopleving laat onverlet dat revitalisering van de Nederlandse varkenshouderij noodzakelijk is en om veranderingen vraagt. De concurrentiepositie van de Nederlandse varkenssector staat onverminderd onder druk, zo schrijven de sectorspecialisten van de Rabobank in het nieuwe visiedocument ‘Van individualisme naar ketensamenwerking’.

Koen van Bergen, sectormanager varkenshouderij bij de Rabobank: “Prijzen van meer dan 1,60 euro per kilo (karkasgewicht) eind juni zorgen voor een positieve stemming op de varkensmarkt. Het doet echter niets af aan het feit dat de marges in de Nederlandse varkenshouderij structureel onder druk staan. Dit als gevolg van een stijgende kostprijs, veranderende markten, overproductie, kritische consumenten en prijs gedreven supermarkten. Om haar concurrentiekracht te behouden en te versterken, zal de Nederlandse varkenshouderij echt moeten veranderen. Niet langer ‘geld verdienen in de keten’ maar ‘geld verdienen met de keten’.” De puur aanbod gedreven kostprijsstrategie van de afgelopen decennia met niet-onderscheidende varkensproducten biedt de varkenshouders niet langer toekomstperspectief. Wil Nederland meeprofiteren van de wereldwijd groeiende vraag naar varkensvlees, dan moet het roer om ‘van individualisme naar ketensamenwerking’. Van Bergen: “De koek kan alleen groter worden door varkensvlees ‘met een verhaal’ te produceren; vlees met een verhaal over kwaliteit, smaak, dierenwelzijn, milieu en duurzaamheid. Dat zal leiden tot meer diversiteit aan producten met uiteenlopende prijsklasses die inspelen op de verscheidenheid wensen en behoeften bij de consument, de markt in binnen- en buitenland.”

Verwachting voor 3e kwartaal 2016

* De vraag vanuit China en Japan naar varkensvlees blijft goed, waardoor de exportgroei naar verwachting door zal zetten.

* Het aanbod van varkensvlees, zowel in Europa als in Nederland, blijft tot medio 2017 onder druk staan, dit als gevolg van de afname van de zeugenstapel (sinds de laatste telling eind 2015) met naar schatting 4-5% in Europa en circa 3% in Nederland.

* De stijging van de varkensprijzen in de afgelopen maanden resulteert in een aanmerkelijke verbetering van de voerwinst voor vleesvarkenshouders. De slechte start van 2016 in combinatie met duurder wordend voer en biggen, leidt ertoe dat de Rabobank voor heel 2016 een gemiddelde voerwinst verwacht voor de vleesvarkens en een bovengemiddelde voerwinst voor de fokzeugen.

Explosieve exportgroei 2e kwartaal

Nadat de varkensprijzen in februari met 1,21 euro/kilo (karkasgewicht) het dieptepunt bereikten, heeft de prijs zich in het afgelopen kwartaal zeer snel hersteld tot 1, 62 euro/kilo eind juni. De sneller dan verwachte stijging is het gevolg van een forse exportgroei in combinatie met een snelle daling van het aanbod. Een daling die voortvloeit uit het gestegen aantal geslachte biggen eind vorig jaar in zowel Nederland als Europa. De impact van vrijkomend aanbod uit de Europese opslagregeling werd vrijwel teniet gedaan door de exportgroei van Europees varkensvlees en –producten met meer dan 35%. Belangrijkste drijver voor de exportgroei is China. In 2016 importeert China circa 30% meer varkensvlees en –producten dan in 2015, naar schatting meer dan twee miljoen ton varkensvlees inclusief vet en bijproducten. Bijna 2/3 hiervan komt voor rekening van Europa; de Rabobank schat de EU-export naar China dit jaar op 1,4 miljoen ton varkensvlees. De top-3 exporteurs vanuit Europa bestaat uit Duitsland, Spanje en Denemarken. Nederland exporteerde in 2015 100.000 ton varkensvlees naar China.

U kunt het volledige kwartaalbericht varkens en het nieuwe Visiebericht hier lezen.

Pers contact

Marie-Christine Reusken

Persvoorlichter

Telefoon
+31 30 21 62758

Email
Pressoffice@rabobank.nl

Alle persvoorlichters